HENGEN LAHJAT
5. HENGELLINEN EROTUSKYKY

Herätys on sielujen sadonkorjuuta ja suuri puhdistus, jossa Pyhä Henki paljastaa ja puhdistaa valtavan määrän syntiä, sekoitusta, pimeyttä, sairautta, noituutta jne. Pyhässä Hengessä upottamisen kautta Jumala varustaa palvelijoitaan kirkkaalla ja voimakkaalla erotuskyvyllä rakentamaan seurakuntaa aikana, jolloin sekaannus, petos, viha ja noituus lisääntyvät maailmassa. Tulevassa herätyksessä me tulemme näkemään henkien erottamisen lahjan ja voitelun voimakkaita manifestaatioita Pyhän Hengen tulessa.

Joh. 16:13: Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Monesti uskovat "erottavat" hengessään "vääränä" vain sen, mikä on heidän sielullisen kokemuspiirinsä ulkopuolella! Syyttävässä ja tuomitsevassa hengessä elävät ihmiset "erottavat" toisissa ihmisissä yleensä niitä syntejä, jotka heitä itseään kiusaavat. Pyhän Hengen voitelussa toimiva henkien erottamisen lahja toimii pyhyydessä, rakkaudessa, totuudessa ja vapaudessa. Totuuden Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Sinulla tulee olla riittävä Jumalan valtakunnan tunteminen ja puhdas sydän. Silloin Pyhän Hengen voitelu voi johtaa sinut kaikkeen totuuteen joka tilanteessa.

1. Joh. 2:27: Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

Ihminen uskoo sielussaan niin kuin hänet opetetaan uskomaan sielussaan. Opettajan vastuu on suunnaton, sillä useimmat uskovat luottavat enemmän järkeensä kuin henkeensä. Jos jokainen kysyisi neuvoa Pyhältä Hengeltä, ei olisi mitään sekaannusta tai petosta. väärä opetus johtaa harhaan erityisesti heitä, jotka ovat heikkoja henkensä uskossa ja erotuskyvyssä. Ota siis vastuu ihmisistä ympärilläsi. Julista alkuperäistä apostolien evankeliumia. Opeta ihmisille, kuinka kuulla Pyhää Henkeä ja kuinka irtisanoutua pimeyden voimista. Johda toveripiirisi Isä rakkauteen ja särkyneen sydämen eheytymiseen. Näiden asioiden tunteminen ja kokeminen pitää jokaisen oikealla tiellä.

On paljon "profetioita" ja "profeettoja", joiden ainoa "hyvä uutinen" on Jumalan tuomiot ihmisiä vastaan. Älä kuuntele näitä "profeettoja". He eivät tunne Pyhän Hengen tulta eikä Isän rakkautta. Heillä on särkynyt sydän, jossa on syyllisyyttä, tuomiota, rankaisua, vihaa ja epäuskoa. Sinä olet kutsuttu julistamaan Hyviä Uutisia hengessään köyhille. Olet kutsuttu tuomitsemaan pimeyden valtoja ja julistamaan Jeesuksen pelastusta ja valtaherruutta ihmisille. Sinun sanomasi on Jeesuksen täydestä anteeksiantamuksesta niille ihmisille, jotka ottavat Hänet vastaan. Sanomasi on täydestä tuomiosta kaikkia pimeyden voimia ja niiden tekoja vastaan. Jeesuksen kanssa sinä olet kutsuttu ja voideltu tuhoamaan pimeyden tekoja ja tuomaan Jumalan parantavaa voimaa ja katoamatonta elämää tuhon ja kuoleman sijaan.

Rakkaus totuuteen on paras turva eksytykseltä. Kun sielusi rakastaa totuutta yli kaiken, et hyväksy puolittaisia totuuksia. Sinä haluat mennä perille asti vaivojasi säästämättä. Rakkaus totuuteen etsii yhä suurempaa kirkkautta ja selkeyttää hengellisessä ja luonnollisessa elämässä. Totuutta rakastava sielu ei rakenna oman erotuskykynsä, kokemuksiensa tai perinnäissääntöjensä varaan. Hän etsii totuutta elämänsä kätketyimmilläkin alueilla. Hänen perustuksensa on Isän rakkaus, Jumalan Sanan viisaus ja Pyhän Hengen ilmestystieto. Etsi Jeesusta niin sinä löydät totuuden. Jumalan kirkkaus tulee ja valaisee sielusi niin, että voit johtaa jokaista oikeaan suuntaan.

Jaak. 1:5-6: Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.

Riivaajien maailma on täynnä valhetta ja petosta. Sen vuoksi sinun ei tule tutkia pimeyden syvyyksiä "oppiaksesi" jotain. Jeesus antaa sinulle täydellisen viisauden ja neuvon kaikessa palvelutyössäsi Hänen tuntemisensa kautta. Älä kysy riivaajilta edes niiden nimiä koska ne ovat valheen henkiä. Aja ne yksinkertaisesti ulos Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimalla aina kun se on tarpeellista.

Luuk. 9:1-2: Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

Hengellinen erottaminen on kriittistä herätyksen syntymiselle ja jatkumiselle. Monet menneet herätykset ovat hiipuneet ilmestyksen, viisauden tai hengellisen erottamisen puutteen takia. Me olemme nyt astumassa täyttymyksen herätykseen. Pyhä Henki on tekemässä syvää työtä koko Kristuksen ruumiissa. Jeesus parantaa särjettyjä sydämiä ja upottaa seurakuntaansa Pyhän Hengen tuleen. Tätä tulevaa herätystä ei voida sammuttaa, koska Jumalan Tuli tekee voimallista työtä. Ole vahva ja luota Herraan! Tulet näkemään Hänen kunniansa, kun Hän tulee kirkkauden pilvessä noutamaan kirkastettua seurakuntaansa.

 • ylimitoitettua profetointia ilman ehyttä uskon opetusta,
 • "profetian" sanaa jokaiselle läsnä olevalle,
 • yliluonnollisuuden tunne (tietäjähenki vai Pyhä Henki?),
 • pelottelua, uhkailua, onnettomuuksien ja tuomioiden julistamista,
 • "profeetan" nimen korottamista,
 • korkealentoisia tarinoita, joiden todenperäisyyttä ei voi todistaa,
 • valtavia lupauksia ilman opetusta niihin astumiseksi uskossa,
 • mielistelevää tai itsekehun painotusta,
 • ristiriitaa "profeetan" oman elämän ja hänen julistuksensa kanssa,
 • vain seurakunnan johtajille suuntautunutta "profetointia",
 • tunteisiin vetoamista,
 • hallintaa tai manipulaatiota sekä
 • syntyy klikkejä, jotka ruokkivat toisiaan sielullisilla näyillä ja profetioilla.

Väärä profeetta voi "profetoida" katsomalla ihmisen olemusta psykologisella kokemuksella (mind reading) tai puhumalla niin ympäri pyöreitä, että sitä voi kukin tulkita kuinka tahtoo. Pyrkimys puhua yliluonnollisia asioita ilman Pyhän Hengen inspiraatiota johtaa tietäjähenkien läsnäoloon. Niiden läsnäolossa esiintyy yliluonnollisuutta, mutta ne tuottavat vain ahdistusta, hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoa.

Jokainen hengellinen opetus, inspiraatio, näky, rukous jne. tulee tutkia ja arvioida Raamatun ilmoituksen perustalta. Kun etsit totuutta nöyryydessä, Pyhä Henki opettaa sinua kaikissa asioissa. Ihmisen sieluun tulee näkyjä, ilmestyksiä ja vaikutteita monista lähteistä. Raamatun Sana kalibroi sinun henkesi Jumalan aaltopituudelle, Hänen viisauteensa ja toimintatapaansa. Silloin henkesi tulee automaattisesti oikealla tavalla erotuskykyiseksi, etkä enää vastaanota kaikenlaisia taruja. Uskon perustusta ja opin tulkintaa ei voi synnyttää kenenkään näyn tai kokemuksen perusteella, vaan ainoastaan Raamatun opetuksen pohjalta.

Uskovien ei tule ottaa opetuksena vastaan näkyjä ja kokemuksia henkimaailmasta, joita jokin uskoon tullut noituuden harjoittaja on saanut ennen Jeesuksen kohtaamista. Pimeyden henkien vaikutuksessa saadut näyt ja ilmestykset sekä kokemukset ovat aina valheellisia, vaikka niissä olisi jotain yliluonnollista. Jeesus on kyllä näyttänyt joillekin uskoville helvetin kauhuja antaakseen heille ilmestystä evankeliumin julistamisen suuresta merkityksestä. Mutta tällainen kokemus on tapahtunut Jeesuksen suojeluksessa ja pelastuksen sisällä.

Pyhä Henki voi vaikuttaa ilmoitusta myös lasten kautta, mutta heidän ylleen ei saa sälyttää "profeetan" tehtävää tai asettaa heitä opettajan paikalle. Lapsi on minuudeltaan kehittymätön ja tarvitsee rauhan, turvallisuuden ja vapauden kasvaa. Jos hän ei saa kasvaa lapsen luonnollista kasvua, hän tulee hyväksikäytetyksi. Tällainen estää häntä kasvamasta terveeksi aikuiseksi. Hengellisten johtajien tulee ymmärtää nämä asiat ja ottaa vastuu luonnollisista lapsista ja hengellisistä lapsista sekä kaikesta hengellisestä työstä, johtamisesta, opettamisesta ja julistamisesta.

Lapsia tulee kasvattaa ja kutsua uskon yhteyteen vastaanottamaan Sanaa ja Pyhän Hengen voitelua. On suuri siunaus nähdä Pyhän Hengen lahjojen toimivan lasten kautta. Mutta heidän kauttaan tuleva inspiraatio on vielä epäkypsää, koska astia ei ole vielä valmis. Vanhempien tulee kannustaa lapsia kasvamaan Hengessä, mutta lapsille ei tule antaa sitä käsitystä, että seurakunta alkaa seurata heidän inspiraatiotaan. Jos näin tehdään, lapsi joutuu kestämättömien hengellisten paineitten alaiseksi. Iältään aikuisten ja hengellisesti täysi-ikäisten tulee siis ottaa vastuu ja johtaa seurakuntaa Pyhän Hengen antaman inspiraation mukaisesti.

HENGEN LAHJAT