HENGEN VIRAT
2. VIISI HENGEN VIRKAA
APOSTOLI

Sana ”apostoli” tarkoittaa "lähetetty". Jeesus erottaa apostolinsa Hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä, johtajuuteensa ja suunnitelmiinsa. Apostolit saavat valtuutuksensa Jumalalta, jotan seurakunnat eivätkä organisaatiot saa omistaa heitä eikä sitoa heidän elämäänsä tai palvelutyötään itseensä. Jeesus lähettää apostolinsa sinne, missä muut eivät ole rakentaneet. Apostolit tuovat esiin uutta Jumalan valtakunnan ilmestymistä ja todellisuutta vaikutusalallaan. Tämän vuoksi apostolin tehtävässä tarvitaan myös profeetan ja opettajan lahjoja. Apostolin suurin tehtävä on kasvattaa apostoleja, niin kuin apostoli Paavali teki.

Apostoli Paavlin palvelutyö on erinomainen esimerkki tienraivaaja-apostolista. Esteistä välittämättä Paavali toteutti alkuseurakunnan merkittävimmän palvelutyön pakanain keskuudessa. Hän liikkui, julisti, opetti, perusti seurakuntia ja vahvisti olemassa olevia seurakuntia. Hänen kirjeensä ovat tänäkin päivänä uuden liiton tärkeimpiä opetuksia, jotka eivät vanhene ajan myötä.

Paavali laski opetuksensa Jeesukselta suoraan vastaanottamansa ilmestyksen perustalle. Hän palveli Pyhän Hengen ja tulen voimassa. Apostoliset tunnusteot seurasivat hänen palvelutyötään. Hänen täytyi kärsiä vainoa, väkivaltaa, vastustusta ja monenlaisia vaikeuksia. Apostolin tehtävänkuvaus on kiteytetty seuraaviin Paavalin sanoihin:

Room. 1:1-6: Paavalin kirje roomalaisille: Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:

Paavali oli siis 1) Jeesuksen Kristuksen palvelija, 2) kutsuttu lähettiläs 3) erotettu julistamaan 4) jotta syntyisi uskon kuuliaisuus Jeesusta kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Uskon, että jokainen apostoli tulee toimimaan näissä raameissa. Jokaisen apostolin päämääränä on Jeesuksen antaman tehtävän toteuttaminen uskollisesti, rohkeasti ja vaivojaan säästämättä.

PROFEETTA

Sana ”profeetta” tarkoittaa "ilmestyksen hengessä julistava". Vanhassa liitossa profeetta oli ainoa, joka pystyi kuulemaan Jumalaa. Vanhan liiton profeetta oli Jumalalle erotettu ja hän vastaanotti julistuksensa erityisessä ilmestyksessä ja auktoriteetissa. Uudessa liitossa profeetan toimenkuva on erilainen. Uuden liiton profeetta on Jeesuksen ilmestymisen julistaja oman elämänsä muuttumisen ja voitelunsa kautta. Hän palvelee Pyhän Hengen voitelussa Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki tuo ilmi Jeesusta Pelastajana, Parantajana, Vapauttajana, Opettajana ja Kuninkaana. Erityiset tunnusteot, parantumiset, ihmeet ja voimateot seuraavat myös uuden liiton profeetan palvelutyössä.

Uuden liiton profeetan tärkein tehtävä on tuoda uutta radikaalia ilmestystä Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen ilmestymisestä. Profeetan lahjaan liittyy erityinen ilmestyksen, Isän rakkauden ja uskon lahja. Hän julistaa erityisessä ilmestyksen ja uskon hengessä Jeesuksen ja Isän suunnitelmia seurakuntaa kohtaan. Uudessa liitossa profeetta on kutsuttu näyttämään Jumalan ratkaisuja kansakunnille PYhän Hengen tulessa. Profeetan voitelu johtaa ihmisiä Jeesuksen luokse, vastaanottamaan parantumista ja uutta elämää Jeesuksessa.

Täyttymyksen ajan herätyksessä profeetallisen palvelutyön yksi tärkeä tehtävä on johtaa seurakuntaa uskon puhdistamiseen. Ilmestyksen hengessä profeetta avaa ja vapauttaa Jeesuksen suurempaa ilmestystä seurakunnassaan. Tämän tarkoitus on valmistaa seurakunta ylösottoa varten aikakauden täyttyessä.

Uuden liiton profeetan tehtävänä ei ole antaa ensisijaista henkilökohtaista johdatusta toiselle uskovalle. Uuden liiton uskovan ei tulekaan etsiä johdatusta 'profeetalta', vaan suoraan Jeesukselta. Profeetta voi vahvistaa ja valaista Jumalan suunnitelman yksityiskohtia ihmisille, joille Jumala on jo suoraan puhunut. Uudessa liitossa Jeesus johdattaa omiaan suoran ja henkilökohtaisen vaikutuksen kautta.

Kuninkaat ja hallitsijat voivat myös uudessa liitossa kutsua profeettaa antamaan Jumalan viisautta tärkeissä asioissa. Tällainen tehtävä on erittäin vaativa. Jokainen profeetta ei ole varustettu antamaan poliittisia ja sotilaallisia neuvoja äärimmäisen monimutkaisessa ja epäuskon täyttämissä olosuhteissa. Me olemme siirtymässä aikaan, jossa profeetat eivät enää pysty selittämään Jeesuksen ilmestymistä. Jeesus itse tulee Pyhän Hengen tulessa johtamaan omiaan.

Uuden liiton profeettojen tehtävä on vakuuttaa ihmiset Jumalan todellisuudesta, tehdä voimallisia tekoja, julistaa Jumalan ilmestymistä, näyttää seurakunnalle Hengen valoa ja oikeaa suuntaa. Profeetan tehtävänä on myös avata Jumalan salaisuuksia, joita Hän tahtoo kulloinkin seurakunnan rakentumiseksi paljastaa.

Profeetallinen palvelutyö on avainasemassa täyttymyksen ajan herätyksessä. Profeettojen ilmestys avaa Jeesuksen suunnitelmia, johtaa uskon puhdistamiseen ja uuteen Pyhän Hengen ja tulen vuodatukseen. Pyhän Hengen ilmoitus tulee tietyllä tavalla kiireelliseksi ja vaativaksi, sillä aikaikkuna on sulkeutumassa. Pyhän Hengen tulessa upottaminen tulee ratkaisemaan täyttymyksen ajan voitelut.

Jokainen profeetalliseen palvelutyöhön kutsuttu tulee käymään tulen lävitse uudelleen ja uudelleen. Kaikki hengelliset virat puhdistuvat. Jokainen todellinen Jumalan palvelija tulee saamaan yhä yliluonnollisempaa voimaa ja auktoriteettia Pyhän Hengen voitelussa.

EVANKELISTA

Sana ”evankelista” tarkoittaa "Jeesuksen ilosanoman julistaja". Hänellä on erityinen kokemus ja ilmestys Jeesuksen pelastavasta, parantavasta ja vapauttavasta voimasta. Hänellä on myös erityinen kyky kohdata ihmisiä ja välittää Jeesuksen todellisuutta yksinkertaisella, nopealla ja voimakkaalla tavalla.

Evankelistalla on rakkaus ihmisiä kohtaan. Hän kykenee voittamaan nopeasti ihmisten sydämiä. Hänellä on erityinen parantamisen voitelu. Pyhän Hengen tuli vakuuttaa ihmiset Jeesuksesta evankelistan julistuksen kautta. Ihmiset vastaanottavat erityisiä parantumisia, innoitusta ja rohkeutta evankelistan palvelutyöstä.

Pyhä Henki voitelee evankelistat erityisellä voitelulla, joka kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse. Jeesus itse kutsuu Pyhän Hengen ja enkelien kautta ihmisiä evankelistan tilaisuuksiin, joissa he voivat pelastua. Kokonaiset kaupungit voivat aktivoitua ja lähteä liikkeelle vastaanottamaan Jeesusta voidellun evankelistan kokouksiin.

Sinä voit valmistautua evankelistan virkaan antautumalla upotettavaksi Pyhän Hengen tulessa. Silloin sydämesi muuttuu ja sinä saat Isän rakkauden kaikkia synnin tilassa eläviä kohtaan. Jeesus voi käyttää sinua jossain määrin kehottajan virassa. Mutta Hänen tavoitteensa on täyttää sinut Pyhän Hengen tulella. Silloin sinulla on rakkautta ja uskoa voittaa paljon sieluja pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan.

PAIMEN

Paimenen tehtävänä on rakentaa Kristuksen ruumista. Paimenella on rakkautta, kärsivällisyyttä ja viisautta kasvattaa vastasyntyneitä opetuslapsiksi. Paimenen vastuualue kattaa seurakunnan kaikki hengelliset ulottuvuudet. Siksi paimenen tulee olla todella ehyt ja hengellisesti täysi-ikäinen. Hän huolehtii hänen vastuulleen annetusta laumasta Isän rakkaudella ja Pyhän Hengen johtamana. Paimen tunnistaa ja nostaa esiin jokaisen yksilön omia lahjoja ja kutsumusta. Kun kasvatustyö on valmis, paimen lähettää lampaansa omiin palvelutehtäviinsä Jumalan poikina / tyttärinä.

Myös paimenella on erityinen ilmestys Jeesuksen pelastavasta, parantavasta ja vapauttavasta voimasta. Hän on hengellinen isä, kasvattaja sydämeltään, kärsivällinen, turvallinen, puhdas, epäitsekäs, uhrautuva ja oikeamielinen. Paimenen voiteluun liittyy hyvin laaja valikoima Hengen lahjoja. Mutta ennen kaikkea paimenella tulee olla Jeesuksen sydämen kaltainen sydän. Paimenen tulee kyetä sitomaan sydämeltään särjettyjä, vahvistamaan heikkoja, parantamaan sairaita, etsimään kadonneita ja antamaan Jumalan sanasta oikean osuuden kuhunkin hetkeen.

Jeesus on valmistamassa Hänen mielensä mukaisia paimenia, jotka Hän kouluttaa ihmisiltä salassa ja tuntemattomuudessa. Vasta ajallaan nostaa esiin varustamansa uudet paimenet. Jeesus tarvitsee paljon Pyhän Hengen tulessa upotettuja paimenia ennen kuin suuri herätys voi tulla. Sinäkin saatat olla tällaisessa kasvatussuunnitelmassa.

OPETTAJA

Opettajan tehtävänä on opettaa Jumalan pelastussuunnitelma ihmisille. Opettaja menee fraaseja syvemmälle ja näyttää seurakunnalle kuinka Jumalan valtakunnan asiat käytännössä toimivat. Hän opettaa uutta Jeesuksen ilmestystä ja pitää seurakuntaa terveessä opissa ja ilmestyksessä.

Opettajan voitelu perustuu syvään yhteyteen Jeesuksen ja Isän kanssa. Uuden liiton opettajalla on ilmestyksen ja viisauden henki, jota ihmeet ja tunnusteot seuraavat. Opettaja vastaanottaa ja jakaa jatkuvasti uutta ilmestystietoa Jumalasta. Hän on myös kasvattaja, joka johtaa uskovia Jeesuksen muotoon muuttumiseen. Hänellä on Isän rakkautta kasvattaa keskeneräisiä uskovia Jeesuksen opetuslapsiksi ja viisitahoiseen palveluvirkaan. Hänellä on apostolin, profeetan ja evankelistan voitelua, joka lujittaa pelastettuja Jeesukseen.

Opettajan tehtävänä on uskovien uskon puhdistaminen. Hänen tulee tulkita kirjoituksia oikein ja näyttää miten kaikki rakentuu, liittyy yhteen ja toimii Pyhän Hengen voitelussa. Hän rakentaa oppilaansa sisintä, hänen ilmestystään ja toimintakykyään. Opettajan suurin tehtävä on kasvattaa uusia opettajia.

Opettajan tehtävänä on kasvattaa seurakuntaa Jumalan valtakunnan tuntemiseen ja Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Hänen lahjanaan on selkeä ymmärrys, Hengen toimintatapojen tuntemus.Hänellä on rakkaus totuuteen. Opettajan tehtävänä on opettaa myös tavallisia, luonnollisesti ymmärrettäviä Jumalan valtakunnan totuuksia. Mutta ennen kaikkea hänen tehtävänään on opettaa yliluonnollista Jumalan ilmestymistä.

Opettajan tulee elää itse jatkuvassa Pyhän Hengen ilmestyksen virrassa. Jeesus antaa opettajalle jatkuvasti uutta ilmestystä. Voidellun opettajan opetukseen liittyvät tunnusteot, ihmeet ja merkit. Opettajan tehtävässä tarvitaan suuri tarkkuus ja kuuliaisuus, joten antautuminen ja kuuliaisuus Pyhälle Hengelle on keskeinen varustus. Opettajalla on suuri vastuu opetuksestaan. Monet tulevat kuuntelemaan häntä löytääkseen totuuden Jumalan valtakunnasta. Sen vuoksi opettajan tulee elää opetuksensa mukaan ja todistaa opetuksensa oman elämäsä kautta Jeesuksen kanssa.

Jokaisen viisitahoisen palveluviran haltija kouluttaa ja valmentaa Jeesuksen opetuslapsia Pyhän Hengen voitelemiin palvelutehtäviin. Nämä palvelutehtävät ovat voimalliset, mutta ne vaativat täyden antautumisen, koko elämän ja kapasiteetin. Jeesus voitelee palvelijoitaan yhä lisääntyvällä voimalla ja ilmestyksellä. Uskollisen palvelijan palkka on suuri.

Viisitahoiseen palveluvirkaan liittyy erityinen voitelu, valtuutus ja tunnusteot. Näissä viroissa toimivat Jumalan pojat / tyttäret voivat murtaa ihmisten elämässä vahvimmatkin pimeyden ikeet ja vaikutukset. Niissä palvelevat Jumalan miehet ja naiset antavat esikuvan jokaiselle uskovalle siitä, miten tavallinen ihminen voi antautua Jumalalle ja miten Jumala käyttää tällaista ihmistä. Sinä tarvitset viisitahoista palvelutyötä omassa hengellisessä kasvussasi. Jeesus haluaa asettaa sinut tällaiseen palvelutehtävään sitten kun olet saavuttanut kypsyyden uskossasi ja elämässäsi.

HENGEN VIRAT