HENGEN VIRAT
3. AVUSTAVAT HENGEN VIRAT

Englanninkielessä on hyödyllinen akronyymi HELP, joka selittää avustavien virkojen luonnetta. Avustavat Hengen virat tarkoittavat että on olemassa (H=have) riittävästi (E=enough) rakastavia (L=loving) ihmisiä (P=people) palvelemaan (S=serve) ihmisiä. Jumalan suunnitelma on Kristuksen ruumis, jossa Pyhä Henki johtaa voideltuja ihmisiä toteuttamaan Jumalan valtakunnan yliluonnollista ilmestymistä. Paavali selitti efesolaisille, että Jeesus on seurakunnan pää ja pelastetut ovat Hänen ruumiinsa, joka täyttää kaiken kaikissa (Ef. 1:12-23).

Kristuksen ruumis tarvitsee ihmisiä, jotka voivat panna syrjään omat itsekkäät halunsa ja palvella muita voimallaan ja lahjoillaan. Palvelijan sydän on keskeinen ominaisuus ja asenne Jumalan valtakunnassa. Avustavassa palvelutyössä sinä autat seurakunnan muita jäseniä toimimaan heidän voiteluissaan ja tehtävissään. Pyhä Henki näyttää sinulle missä tarvitaan sinun apuasi. Sinä tulet esiin ja alat palvella. Pyhä Henki tulee kasvattamaan sinut vähitellen viisitahoiseen palveluvirkaan.

Jumalan näkökulmassa ei ole halpaa tai kallisarvoista palvelutyötä. Hänellä on jokaiselle sopivia palvelutehtäviä kunkin resurssien ja voitelun mukaan. Jokainen aloittaa palvelutyönsä pienestä siemenestä. Kun annat Pyhän Hengen opettaa sinua siinä tehtävässä, missä nyt olet, Jeesus tulee voitelemaan ja varustamaan sinut uusiin tehtäviin ja haasteisiin. Sinä opit etsimään Häntä palvelutyössäsi koko ajan. Palvelutyösi ei ole sitä, mitä sinä teet juuri nyt. Palvelutyösi on kasvaa elämässäsi, voitelussasi ja Jeesuksen tuntemisessasi. Sinun kasvusi elämässäsi ja uskossasi Jeesuksen todistus muille ihmisille.

Jeesuksen palvelutyö on täydellinen esimerkki Jumalan uutta luovasta voimasta ja kasvusuunnitelmasta ihmisiä varten. Jeesus aloitti elämänsä maan päällä samanlaisessa ihmisen kaltaisuudessa kuin sinä. Lopulta Jumala herätti Hänet kuolleista, toteutti ylösnousemuksen Hänessä ja asetti Hänet Kuninkaana valtaistuimelleen. Katso tätä esimerkkiä äläkä nyt-hetken olosuhteitasi. Sinä olet kutsuttu seuraamaan Häntä henkesi, sielusi, ruumiisi ja palvelutyösi yliluonnollisessa kasvussa ja muuttumisessa. Kiinnitä silmäsi Jeesukseen ja opi Hänestä. Omista palvelijan mieli joka tilanteessa. Tämä on Jumalan Isän sydämen asenne sinua ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän palvelee sinua ja kaikkia ihmisiä Jeesuksen pelastustyön kautta. Sinun paha tilanteesi ei merkitse mitään, sillä Hänellä on sinulle täydellinen pelastus.

Joh. 13:3-7: ...niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät".

Jeesus tiesi, että Isä oli asettanut kaiken Hänen käsiinsä ja että Hän oli menevä Taivaaseen. Hän ei antanut sen tulla palvelevan sydämensä esteeksi. Jeesus antoi esikuvan Isän sydämestä, jolla meidän tulee palvella toinen toisiamme. Pietari ei ymmärtänyt tässä tilanteessa mitä todellinen nöyryys on. Hän ei ymmärtänyt kuinka perusteellisesti Jeesus tulee muuttamaan hänen sydämensä uudestisyntymisen, vapauttamisen, sisäisen parantumisen ja Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.

Uudessa testamentissa kuvataan kuinka avustavat Hengen virat

  • olivat Pyhän Hengen asettamia
  • vapauttivat apostolit toteuttamaan heidän omaa tehtäväänsä
  • toivat järjestyksen sekaannuksen tilalle kokouksissa
  • valmistivat hallitun avun virtaamisen tarpeessa oleville
  • antoivat esimerkin muille
  • valmistivat perustuksen kasvaa palvelutehtäviin
  • täyttivät seurakunnan sisäiset tarpeet
  • osoittivat Jumalan rakkauden seurakunnan palvelutyössä
  • pysäyttivät hajottavat vaikutukset seurakunnassa
  • toivat esille Jumalan rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan

JOHTAJA

Johtaja organisoi ja johtaa seurakunnan erilaisia toimintoja Pyhän Hengen rakkaudessa, viisaudessa ja voimassa. Palvelutyönsä kautta johtaja luo edellytyksiä, joissa erilaiset ihmiset voivat palvella omissa voiteluissaan ja tehtävissään. Johtajan virka on ehdottoman välttämätön Jeesuksen ilmestymiseksi seurakunnassa. Vain voidellun johtajuuden alaisuudessa seurakunta voi tuoda esiin Jeesuksen hallintovallan suurta ilosanomaa maan päällä.

Johtajan tehtävät ja voitelu ovat erilaiset kuin viisitahoisen palveluviran. Jo vanhassa liitossa kuninkaan palvelutehtävä oli eriytetty profeettojen palvelutehtävästä. Profeetat olivat voidellut erottautumaan intiimiin yhteyteen Jumalan kanssa. Heidän tehtävänsä oli kuulla Jumalaa ja julistaa sanoma ihmisille. kuninkaat olivat voidellut johtamaan kansaa, mutta heillä ei ollut samanlaista suhdetta Jumalaan kuin profeetoilla. Kuninkaat tarvitsivat profeettoja antamaan heille neuvoa kriittisissä tilanteissa. Profeetat eivät voineet kävellä kuninkaiden ylitse ja alkaa johtaa kansaa. Kuningas ei voinut korvata profeettaa näkijänä ja Jumalan sanoman julistajana.

Johtaja avaa mahdollisuuksia muille palveluviroille ja valmistaa tietä seurakunnan monimuotoiselle kasvulle. Johtaja tunnistaa seurakunnan palvelijoiden voiteluja ja kutsumuksia. Johtajan tehtävänä on näyttää suuntaa, kirkastaa näkyä ja ratkaista ristiriitoja. Johtaja karsii pois harhautumisia sekä tukee ja valmentaa muita palvelutehtäviä. Johtajan suurin tehtävä on kasvattaa uusia johtajia Pyhän Hengen voitelussa.

Usein hengellisen johtajan tehtävään asetetaan ihmisiä pelkästään heidän erityisten hengen lahjojensa perusteella. Pitäisi kiinnittää myös huomiota luonteeseen, elämänhallintaan, johtamistaitoon ja kriisien ratkaisukykyyn. Johtajan hengellinen ja henkinen varustus tulee sisäisestä eheydestä ja vanhurskaudesta. Pyhä Henki voitelee ja varustaa tiettyjä ihmisiä hallinnoimaan ja johtamaan seurakuntaa. Sen tähden on kriitillistä että seurakunta kuuntelee Pyhää Henkeä, kun se valitsee itselleen johtajan.

1 Tim. 5:22: Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana.

Jokaisen Jeesuksen palvelijan tulee olla kuuliainen Pyhän Hengen johdatukselle. Jeesuksella tulee olla lopullinen ilmoitus kuhunkin tilanteeseen. Jeesus asettaa erilaisia ihmisiä erilaisiin tehtäviin. Kun jokainen tunnistaa kutsumuksensa ja tehtävänsä, seurakunta tulee kukoistamaan. Hengellisen johtajan oma elämä on suurennuslasin alla. Monet tarkkailevat, juoruavat ja jopa vikoilevat johtajan persoonallisuutta, päätöksiä ja johtamistyyliä. Hengellisen johtajan tulee elää moraalisesti ja hengellisesti kunnioitettavaa elämää. Ennen kuin Jeesus nimittää sinut johtajaksi, sinun täytyy parantua ja vapautua kaikesta sydämen ja elämän särkymisestä ja sulautua Isän rakkauteen.

1. Tim. 3:2-5: Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?

Pyhän Hengen voitelu ja ilmestystieto on välttämätön varustus hengelliselle johtajalle. Kun hän pääsee sisäiseen eheyteen ja Isän rakkauteen, hän pystyy kuulemaan oikein ja pysymään lujana siinä, mitä Jeesus puhuu hänelle. Hengellisen johtajan tehtävä on elämän tarkoituksen täyttymistä monille uskoville. Ennen kuin sinä voit olla johtaja, sinun täytyy oppia olemaan palvelija. Sinun täytyy kasvaa hengellisessä ja luonnollisessa elämässäsi jotta kykenet kohtaamaan johtajan palvelutyössä olevat haasteet. Pyhä Henki tulee auttamaan sinua suurella viisaudellaan, voimallaan ja kärsivällisyydellään.

AVUSTAJA

Avustajan virka tarkoittaa erityisesti voideltua palvelutyötä, joka tekee mahdolliseksi muiden Hengen virkojen ja käytännöllisten tehtävien sekä talouden toimimisen. Avustajalla on erityinen Pyhän Hengen voitelu ja innoittunut sydän, joka haluaa asioiden toimivan sujuvasti. Hänellä on monimuotoisia teknillisiä ja käytännöllisiä lahjoja, näkökykyä ja tilanteiden arvioimiskykyä. Hän huomaa mitä missäkin tilanteessa puuttuu tai mikä vaatii korjaamista. Avustajalla on soveltamisen kykyä, ratkaisuja, hengen voimaa toimia nopeasti.

Kaikki hengelliset virat alkavat avustajan virasta, koska siinä Jeesus testaa palvelijansa sydämen. Seurakunnan avustajan tehtävässä sinä opit inhimillset rajoitukset ja näet johtajan todelliset haasteet. Avustajan asemassa sinä opit kuuntelemaan ihmisiä ja tuomaan heidän toivomuksensa seurakunnan johdon tietoon. Sinä varmasti tulet oppimaan nöyryyttä ja opit pyytämään apua Jeesukselta.

Elisa oli ensiksi Elian avustaja ja oppilas. Jeesuksen apostolit aloittivat opetuslapsen ja avustajan tehtävistä. Pyhän Hengen kasvatuksen ja voitelun kautta he kasvoivat opetuslapseudessa ja heistä tuli apostoleita ja herätyksen johtajia.

On ilmeistä, että seurakunnissa tulisi avustajan virkaa arvostaa ja tukea enemmän. Ilman avustajia kaikki toiminta ja muiden virkojen hoito epäonnistuu. Avustajan virkaan astumisen kautta nousevat esiin kaikki muut virat. Jeesus nostaa avustajan tehtävissä uskollisesti toimineen uusiin hengen virkoihin.

Pyhän Hengen virat ovat Jumalan mielisuosion lahjoja seurakunnalle. Astumalla Pyhän Hengen johtamaan kasvuprosessiin aktiivisena seurakunnan jäsenenä kasvattaa sinut täysi-ikäisyyteen elämässä ja uskossa. Tule sen tähden aktiiviseksi jäseneksi seurakunnassasi ja vastaanota siunauksia kaikista palveluviroista, jotka toimivat siellä. Etsi Pyhän Hengen johdatusta löytääksesi oikean seurakunnan, oikean paikan siellä. Silloin sinä tulet olemaan siunattu ja löydät voitelusi ja palvelutyösi.

Pyri siis osalliseksi "parhaista Hengen lahjoista". Vastaanota paljon apostolista opetusta, profeettojen ilmestystä, evankelistojen julistuksen pelastavaa ja parantavaa voitelua, opettajien kirkastamaa Taivasten valtakunnan elämää ja paimenten isällistä kasvatusta sekä kutsumukseesi nostavaa rohkaisua. Aseta itsesi käytettäväksi avustajana. Silloin Jumala tulee kasvattamaan ja voitelemaan sinut johtajaksi, apostoliksi, profeetaksi, evankelistaksi, paimeneksi tai opettajaksi.

Pyhä Henki parantaa minuutesi ja koko elämäsi. Hän johtaa sinut näkemään itsesi Jumalan Isän poikana / tyttärenä. Hän voitelee sinut palvelemaan oikeassa asemassasi ja auktoriteetissasi. Jumala loi sinut Hänen suurta ja kirkastettua suunnitelmaansa varten. Hylkää sen tähden kaikki inhimillinen ja uskonnollinen alemmuus ja anna Jumalan tehdä sinusta sellaisen kuin Hän on tarkoittanut. Jos Jumala pystyi voitelemaan Pietarin palvelemaan Pyhän Hengen pilven alla Jerusalemissa ja ympäröiviä pakanakansoja, Hän kykenee myös voitelemaan sinut voimallista tehtävää varten Hänen valtakunnassaan. Tämä tapahtuu kun sinä annat Hänelle tahtosi ja elämäsi. Hän antaa sinulle pelastuksensa, voimansa ja voitelunsa sekä uuden elämän.

HENGEN VIRAT