HERÄTYS
1. TÄYTTYMYKSEN AJAN HERÄTYS

Seurakuntahistoriassa on suuri määrä mitä erilaisimpia herätyksiä, joissa Jeesus on ilmestynyt aikaisemmin tuntemattomalla tavalla. Jälkikäteen tarkasteltuna herätyksistä syntyy herkästi väärä romanttinen kuva. Herätyksen tulen polttavaa ja sielujen läpi tunkevaa voimaa ei voida ymmärtää kylmyyden ja penseyden ajassa. Harvat uskovatkin näkevät mitä Jeesus on tekemässä ihmisten sydämissä, kun Taivaasta laskeutuu sydämet läpäisevä Pyhän Hengen tuli.

Tulevassa täyttymyksen ajan herätyksessä tulemme näkemään kaikkien aikaisempien herätyksien tunnusmerkit ja ilmiöt ennen kokemattoman voimakkaina. Emme voi valmentaa sielujamme kaikkeen siihen, mitä on tuleva. Paras turvamme ja Jumalan tahto on, että antaudumme yhä ehyemmin Jeesukselle. Pyhä Henki vahvistaa ja varustaa meidät vastaanottamaan sellaista Pyhän Hengen ja tulen vuodatusta, jota emme ole koskaan nähneet.

Uudestisyntynyt henkemme odottaa radikaalia herätystä, vaikka luonnollinen mieli haluaisi suuntautua toisin. Meidän henkemme riemuitsee siitä, että Jeesus ilmestyy, vaikka se olisi järisyttävää ja hämmentävää. Jumala on aina ilmestynyt ennalta arvaamattomalla tavalla. Nyt aikakauden täyttymyksessä Jumalan läpimurtava ilmestyksen voima tulee ylittämään kaikki odotuksemme ja mielikuvituksemme. Pyhä Henki meissä todistaa, että näin juuri täytyy tapahtuakin, sillä Jumalan suunnitelmien tulee toteutua ja täyttyä nopeasti.

Aikaisemmat herätykset ovat olleet seurakuntaa elvyttäviä ja kadotukseen meneviä sieluja pelastavia ja jopa yhteiskuntaa muuttavia Pyhän Hengen vuodatuksia. Pelastetuilla sieluilla ja seurakunnilla on aikaisemmissa herätyksissä ollut koko loppuelämä aikaa kasvaa kohti Jeesuksen tuntemista. Luonnollisen kuoleman kohdatessa kaikki elämään jäänyt synti ja pimeys on puhdistunut kuoleman kautta.

Tuleva herätys on Jumalan aikakausien täyttymykseen ja sielujen täyteen lukuun perustuva loppukilpailu. Tämä herätys päättyy tempaukseen eikä uusia herätyksiä enää tule. Joustot ja pelinvarat loppuvat tulevassa herätyksessä. Joosua asetti Israelin kansan eteen elämän ja kuoleman. Palvelkaa Jumalaa tai ette tule selviytymään.

5. Moos. 30:15-20: Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte; te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi...
...Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa."

Herra oli asettanut Joosuan johtamaan Israelin kansan valtaamaan luvatun maan. Tämä oli mahdollista vain yhteistyössä Jumalan kanssa. Nyt meillä on edessämme sielumme luvatun maan valtaaminen Jeesukselle niin, että yliluonnollinen tempaus tulee mahdolliseksi hengen voimassa. Pyhä Henki tulee asettamaan erittäin voimakkaita kutsuja ja kehotuksia sydänten valintojen tekemiseen.

Syntisten vaihtoehtona tulee aina olemaan elämä tai kuolema. Pelastettujen vaihtoehtona täyttymyksen ajassa on antautua Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi tai pysyä lihallisessa kompromissi uskonnollisuudessa. Lihallinen uskonnollisuus johtaa suuriin ahdistuksiin, sairauksiin ja heikkouteen. Jeesus kutsuu täyttymyksen ajan herätyksessä rakkaudellaan kaikkia ihmisiä Hänen kirkkautensa täydellisiin siunauksiin.

Luuk. 21:36: Valvokaa siis joka aika ja etsikää ja palvokaa (proseukomai) Jumalaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
1. Tess. 5:4-6: Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

Täyttymyksen ajan herätyksen avain sana on: "Valvokaa siis joka aika, etsikää ja palvokaa Jumalaa, että saisitte Pyhän Hengen voiman ja voitelun päästä tempaukseen". Jeesus tulee vuodattamaan uuden voitelun niille, jotka etsivät Hänen läsnäoloaan ja Pyhän Hengen ja tulen kosketusta. Tämä on täyttymyksen ajan seurakunnan erityinen kirkkaudella pukemisen määräys ja suunnitelma.

Pyhä Henki tulee kytkemään hengessään valvovat sellaiseen hengelliseen kasvu- ja varustamisprosessiin, joka johtaa tempaukseen. Antikristuksen salaisuus on jo vaikuttamassa, mutta vielä suurempi ylösnousemusvoiman salaisuus on vaikuttamassa seurakunnassa. Jeesus on jo kutsunut ja sinetöinyt suuren joukon Pyhän Hengen tuleen antautuneita opetuslapsia. Hän valmistaa heitä Pyhän Hengen sinetin alla. Kun valmistava työ on tapahtunut ja hetki on tullut, Jeesus avaa nämä sinetit. Silloin Hän vapauttaa valmistamansa voitelun ja palvelutyöt. Hän alkaa johtaa tätä kyyhkysjoukkoa tarkalla ja voimakkaalla henkilökohtaisella johdatuksella. Suuret ihmeet ja voimateot tulevat seuramaan tätä joukkoa.

Täyttymyksen ajan herätyksessä Jeesus tulee pelastamaan sieluja sellaisella voimalla ja nopeudella, jota laitostuneet seurakunnat eivät pysty seuraamaan. Jumalan ratkaisu tulevaan nopeaan toimintaan on apostoliset tiimit. Jeesus tulee kokoamaan ja lähettämään paljon apostolisia tiimejä erilaisissa kokoonpanoissa Hänen suunnitelmiaan toteut-tamaan. Hengellinen ja yhteiskunnallinen muutos tulee olemaan niin nopeata, että uskonnolliseen passiivisuuteen tottuneet putoavat kelkasta.

HERÄTYS