HERÄTYS
2. ISRAEL JA PAKANAKANSAT

Paavali opettaa roomalaiskirjeessä, kuinka Israelin lankeemus tuli pakanakansojen hyödyksi. Kun Israel torjui ylösnousseen Jeesuksen, Hän kääntyi pakanakansojen puoleen. Israelia seurasi paatumus aikakauden täyttymykseen asti. Israelin kansa kääntyy, kun Jeesus tulee Daavidin valtaistuimelle ja tuhoaa antikristuksen ja sen joukot. aikakausin herätyksessä. Se merkitsee Taivaaseen kohotetun morsiusseurakunnan pukemista ylösnousemuksen kirkkaudella.

Room. 11:11-12: Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pakanoille pelastus sytyttämään heitä kilvoittelemaan kohti samaa – jonka pakanat ovat jo saavuttaneet. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän on heidän täyteytensä!

Jumalan valtakunnan aikakaudet ovat sidotut Israelin kansan pelastumiseen. Jumala valitsi Israelin ensiksi ja Israelin kautta pelastus on tullut pakanakansoille. Antikristuksen aikana Jumala nostaa Israelin keskuudesta todelliset voidellut julistajat, jotka korjaavat satoa nimenomaan antikristuksen vaikeina ja tuhoavina aikoina.

Jeesus voi perustaa Daavidin valtaistuimen maahan vasta kun koko Israel on kääntynyt yhdessä kaikkien pakanoiden kanssa. Jeesus erottaa yhteyteensä sellaiset ihmiset, jotka voivat kääntyä. Sellaiset ihmiset, joiden sisin ei voi kääntyä koska pimeys oli vallannut heidät antikristuksen aikana, Hän käskee poistumaan Hänen valtakunnastaan.

Jeesuksen opetus Matteuksen 25. luvussa on hyvin selkeä. Tärkeintä on ymmärtää, että se liittyy Jeesuksen toiseen tulemukseen Kuninkaana Daavidin valtaistuimelle. Se ei kosketa pelastettuja, jotka tulevat olemaan mukana pakanakansojen tempauksessa.

Matt. 25:31-46: Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti...
…Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastomana ja vaatetim-me sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'…...
…Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'…...
>…Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastomana tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistuk-seen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Meidän on tänä aikana vaikea käsittää, minkälainen pimeys antikristuksen aikana painostaa ihmisiä. Silloin voi pysyä juskosssa Jeesukseen ja jonkinlaisessa sydämen puhtaudessa ja rakkaudessa vain ehdottoman ja läheisen Jeesukselle antau-tumisen kautta. Jumala asettaa tämän aikakauden ratkaisupis-teeksi kaikille ihmisille. Ihmisten on erittäin konkreettisesti valittava elämä tai kuolema. Täyttymyksen ajan herätyksessä alkaa vaikuttaa tämä rajanveto aikaisempia herätyksiä paljon voimakkaampana.

Room. 11:13-15: Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?
Room. 11:25-27: Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Israelin kansan pelastus johtaa ensimmäisessä tempauksessa pakanakansat ylösnousemukseen. Tämä on suuri Jumalan valtakunnan suunnitelmien täyttymys, jonka kynnyksellä me olemme. Maailmassa tapahtuu näkymätöntä ja järisyttävää kehitystä, jota emme voi kontrolloida. Jumala valmistaa näyttämöä täyttymyksen ajan tapahtumille.

HERÄTYS