HERÄTYS
3. HERÄTYKSEEN JOHTAVIA JÄRISTYKSIÄ

Jumala antaa maailmanlaajuisia suuria mullistuksia ja järistyk-siä, jotta tämän maailman ruhtinaan valheellisuus ja pimeys paljastuu. Jeesus haluaa vapauttaa jokaisen ihmisen valhetur-vaan luottamisesta ja kiinnittää täydelliseen turvaan Hänen yhteydessään.

Me tulemme näkemään laajojen kansainvälisten salaliittojen ja antikristillisten juonien paljastumisia. Olemme jo nyt elektroni-sessa valvontayhteiskunnassa. Aikaisemmin tuntemamme yksilönvapaus on mennyttä aikaa. Talousjärjestelmä verkottuu yhä digitaalisemmaksi. Kaikkea tulee hallitsemaan tunnusluvut ja käyttöoikeudet. Paperiraha tulee vähenemään ja ehkä loppumaan kokonaan. Tämä valmistelee antikristuksen maailmanlaajuista taloudellista ja poliittista valvontayhteiskuntaa.

Me emme ole vielä antikristuksen ajassa. Jeesus tulee pelasta-maan Häneen sulautuneet uskovat tulevasta ahdistuksesta. Aikakauden ahdistus tulee yhä lisääntymään, mutta sen keskellä vaikuttaa valtava Pyhän Hengen ja tulen vuodatus. Jeesus lähestyy omiaan ja täyttää heitä yhä suuremmalla voimalla ja kirkkaudella. Nosta sinäkin pääsi, sillä sinunkin vapautuksesi aika lähestyy!

Luuk. 21:28: Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin ojentakaa / oikaiskaa itsenne (anakupto) ja kohottakaa itsenne (epairo), sillä teidän täydellinen lunastuksenne (apolutrosis) lähestyy (engizo)."

Älä tutki ilmestyskirjaa tai pedon merkkiä. Jeesus haluaa omiensa kohottavan katseensa Häneen ja nousevan suuren herätyksen johtajina Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Tätä varten Hän vuodattaa erityisen Pyhän Hengen ja tulen voiman seurakuntaansa. Pyhän Hengen inspiraatio tähtää seurakun-nan valmistamiseen tempausta varten eikä antikristuksen salajuonien tutkimiseen.

Pedon merkki on ihmisen sydämen valinta, jolloin ihminen luopuu pelastuksen mahdollisuudesta ja vihkiytyy demonisten henkien vaikutuksessa antikristukselle. Mikään materia, elektroninen siru tai muu esine ei ole pedon merkki. Jumala näkee pedon merkin ihmisessä, joka on sen ottanut. Tällainen ihminen ei voi enää pelastua. Mutta ennen kuin antikristus pääsee merkitsemään omansa, Jeesus kutsuu ja sinetöi ne, jotka haluavat täysin antautua Hänelle. Hän varustaa tämän joukon Pyhän Hengen tulella ja tempaa yhteyteensä, kun aika on täytetty.

Pedon merkin ottaminen tarkoittaa antikristuksen tunnusta-mista Jumalana ja antikristuksen tarjoaman täysin turmeltu-neen identiteetin vastaanottamista. Pedon merkki on jo pienessä muodossa vaikuttamassa syntisessä luonnossa. Antikristuksen aikana tapahtuu ratkaiseva ja peruuttamaton turmeltuminen. Silloin ihmisestä häviää kaikki rakkaus ja viha ottaa vallan.

Jumalan sinetin ottaminen tarkoittaa Jeesuksen tunnustamista Kuninkaana ja Herrana sekä Hänen valmistaman Jumalan pojan / tyttären identiteetin omistamista. Jumalan sinetti on vaikuttamassa uudestisyntymisestä alkaen ja sen vaikutus saavuttaa täyttymyksensä Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Täyttymyksen ajan herätyksessä Jeesus sinetöi omansa ratkaisevalla, ylivoimaisella ja peruuttamattomalla tavalla yhteyteensä.

Jeesus kutsuu sinuakin sulautumaan Häneen Pyhän Hengen tulessa. Hän on valmistanut tämän suunnitelman ja toteuttaa sen voimallisesti. Sinun tarvitsee vain sanoa KYLLÄ Jeesuksen kutsulle. Pyhän Hengen tuli on lankeava ihmeellisellä voimalla elämääsi ja johtava sinut julistamaan elämän ja kuoleman valintaa kaikille ihmisille. Jeesus tukee sinua tässä voimallisesti. Unohda kaikki menneet pettymykset. Jätä taaksesi heikkoudet ja pukeudu uuteen voimaan!

1. Tess. 5:9-11: Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.

Jeesus tulee asettamaan oman sinettinsä Pyhän Hengen tulessa kaikkiin, jotka haluavat antautua Hänelle. Hän tempaa luokseen Pyhän Hengen tulessa upotetun joukon. Vasta sen jälkeen antikristus pääsee astumaan näyttämölle. Tempauksen jälkeen maailmassa ei ole Pyhällä Hengellä voideltua seurakun-taa, jolla olisi uskoa estää antikristuksen valtaan pääseminen.

HERÄTYS