LIITTOYHTEYS
5. LIITON YHTEYDEN ENNALLEEN ASETTAMINEN

Apostoli Pietari otti muiden apostolien kanssa Pyhän Hengen tulessa upottamisen vastaan. Hän sai ilmestyksen Jeesuksen suunnitelmasta ihmisten pelastamiseksi pimeyden vallasta. Pyhän Hengen tulen kosketuksessa Pietari julisti ihmisille Isän lupauksen täyttymistä. Hän näki hengessään, kuinka Jumala tulee asettamaan ihmisen ja Hänen välisen suhteen ennalleen Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.

Ap.t. 3:19-21: Ajatelkaa siis toisin ja palatkaa Jumalan yhteyteen, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, niin että Hänen läsnäolostaan tulisivat virvoituksen ajat ja Hän lähettäisi Hänet, joka on teille ennalta määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan PITÄÄ ottaman Hänet vastaan niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennallensa asetetaan (apokatastasis), mistä Jumala on ikiajoista asti puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.

Jumalan yhteyden ennalleen asettava Isän lupaus on annettu jokaiselle Jeesuksen vastaanottavalle. Jokainen pelastettu voi astua Jumalan kaiken ennalleen asettavaan suunnitelmaan. Täyttymyksen ajan herätyksessä tämä tulee toteutumaan maailman laajuisen herätyksen muodossa.

Ap.t. 2:38-39: Niin Pietari sanoi heille: "Kääntykää ja ajatelkaa toisin ja ottakoon kukin teistä upotuksen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Olemme täyttymyksen ajan herätyksen kynnyksellä. Pyhä Henki on valmistamassa seurakuntaa Kirkkauden Herran kohtaamista varten taivaallisissa. Jeesus ei tule ilmi taivaallisesta kirkkaudestaan ennen kuin Hänen morsiamensa on valmistettu. Täyttymyksen ajan herätys ja seurakunnan kirkkaudella pukeminen edeltää Jeesuksen tulemusta pilvissä. Sitten kun seurakunta on valmis, Jeesus tulee pilvissä noutamaan seurakuntaansa eli tempaamaan seurakuntansa taivaalliseen kirkkauteen.

Pietari käyttää ilmaisua "kaiken jälleen ennalleen asettaminen". Siinä on kreikan kielen sana "apokatastasis", joka tarkoittaa "kaiken kattava ennalleen asettaminen". "Kaiken ennalleen asettaminen" ei tarkoita seurakunnan saattamista apostolisen alkuseurakunnan tilaan. Se tarkoittaa Jumalan ja ihmisten välisen yhteyden asettamista siihen tilaan, jonka Isä on alun perin tarkoittanut. Jumala itse asettaa seurakunnan kirkkaudelle tavoitteen ja antaa siihen tarvittavan Pyhän Hengen ja tulen vuodatuksen. Tämän vuoksi tuleva herätys on ainutlaatuinen, suurin ja voimakkain.

Liiton yhteyden ennalleen asettaminen tarkoittaa seurakunnan erottamista Jumalan yhteyteen. Isän rakkaus parantaa särkyneet sydämet. Pyhän Hengen tuli polttaa pois kaiken Jumalan yhteyttä hajottavan pimeyden seurakunnasta. Tässä valtavassa puhdistumisen prosessissa tapahtuu seuraavia asioita:

  • Jeesuksen pelastustyön koko voima ja suuruus ilmestyy ja toteutuu.

  • Tämä suuri ilosanoma tullaan julistamaan kaikille kansoille. Samalla tapahtuu täyttymys seurakunnan olemuksessa ja asemassa.

  • Pyhän Hengen ja tulen voima ilmestyy toteuttaakseen Jumalan suunnitelman ihmistä ja seurakuntaa koskien.

  • Liiton yhteyttä hajottavat pimeyden voimat ajetaan ulos pelastetuista ja Jumala ottaa heidät pojikseen ja tyttärikseen.

  • Pelastetut sulautuvat Jeesuksen ja Isän yhteyteen sulauttaminen Pyhän Hengen tulessa – ja saavuttavat Jumalan kirkkauden.

  • Pyhän Hengen tulessa upottaminen vapauttaa Jumalan yhteyden syvimmät ulottuvuudet ja suurimmat voitelut.

  • Jeesus voitelee ja vapauttaa täyttymyksen herätystä johtamaan erityisesti valmistamansa "kyyhkysjoukon".

  • Kyyhkysjoukko on käynyt Pyhän Hengen tulessa upottamisen lävitse ja alkaa julistaa täyttymyksen ajan suurta ilosanomaa tässä tulessa.

  • Seurakunta puhdistuu ja nousee ennen näkemättömässä auktoriteetissa ja kirkkaudessa toteuttamaan sielujen sadon korjuun maailmassa.

  • Ilmestys Jeesuksen kohtaamisesta tulee seurakuntaa hallitsevaksi suuntautumiseksi. Kun aika on täytetty, Jeesus ilmestyy pilvissä ja tempaa seurakunnan yhteyteensä.

LIITON YHTEYS