PALVELUTYÖ
4. PYHÄN HENGEN TULI JOHTAA OPETUSLAPSEUTEEN JA TEKEE APOSTOLEITA

Jeesus palveli Voideltuna vanhan liiton järjestyksen mukaan. Synnin ja kuoleman laki ei ollut vielä murrettu, koska Jeesuksen sovitustyö ei ollut vielä toteutunut. Jeesus voi palvella vanhan liiton tilassa olevia ihmisiä rajoitetusti. Hän teki sen, minkä Isä näytti mahdolliseksi. Jeesus Voideltuna voi ajaa ulos ihmisiä ulkoisesti vaivaavia riivaajia, parantaa sairaita ja herättää kuolleita. Mutta Hän ei voinut julistaa syntien pois siirtämistä, hengen uudestisyntymistä, Jumalan lapseksi pääsemistä eikä Pyhän Hengen tulessa upottamista.

Jeesuksen seuraajana sinulla on tänä päivänä omistettavanasi Jeesuksen koko lunastus, Isän lupaus Pyhän Hengen tulessa upottamisesta sekä Pyhän Hengen valtava elämää uudistava kosketus. Jeesus kutsuu sinuakin ottamaan vastaan Isän lupaus Pyhän Hengen tulessa upottamisesta. Hän kutsuu sinuakin muuttumaan Hänen kaltaisekseen Voideltuna. Hän voitelee ja varustaa sinutkin julistamaan ja palvelemaan tämän suunnitelman toteutumiseksi ihmisten elämässä. Hän varustaa sinut tekemään ihmisistä Hänelle opetuslapsia, jotka tulevat muuttumaan Hänen kaltaisuuttaan kohti.

Diakoni Filippus meni Samariaan ja julisti siellä Jeesusta. Ihmiset ottivat vastaan, vapautuivat riivaajista ja monet rammat paranivat. Mutta diakoni Filippuksella ei ollut apostolien saamaa Jeesuksen opetusta Pyhän Hengen tulessa upottamisesta ja Jeesuksen opetuslapsiksi tekemisestä. Hän ei ollut itse Pyhässä Hengessä ja tulessa upotettu, vaikka olikin vahva hengessään ja uskossaan sekä voitelussaan.yntien pois siirtämistä, hengen uudestisyntymistä, Jumalan lapseksi pääsemistä eikä Pyhän Hengen tulessa upottamista.

Apostolit eivät olleet tyytyväisiä siihen, mitä Samariassa tapahtui. Pyhän Hengen tulen täytyi laskeutua pelastettujen elämään, jotta heistä voisi tulla Jeesuksen opetuslapsia. Tämän vuoksi he lähettivät Pietarin ja Johanneksen apostolisessa voitelussa selvittämään tilannetta ja johtamaan ihmiset Pyhän Hengen tulen vastaanottamiseen.yntien pois siirtämistä, hengen uudestisyntymistä, Jumalan lapseksi pääsemistä eikä Pyhän Hengen tulessa upottamista.

Ap.t. 8:5-17: Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa...
...Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan 'suureksi'". Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt...
...Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi...
...Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

Apostoli Pietari ja Johannes kohtasivat välittömästi Samarian kaupunkia demonisesti orjuuttaneen noita Simonin. Apostolisella auktoriteetilla ja Pyhän Hengen tulen voimalla he vapauttivat samarialaiset tämän noidan kontrollista. He panivat kätensä ihmisten päälle ja Pyhän Hengen tuli lankesi heihin. Tämä on sinunkin kutsumuksesi. Jeesus kutsuu sinuakin Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jotta saat voitelun ja varustuksen tehdä suurempia tekoja kuin Jeesus teki Voideltuna ennen uuden liiton asettamista.yntien pois siirtämistä, hengen uudestisyntymistä, Jumalan lapseksi pääsemistä eikä Pyhän Hengen tulessa upottamista.

PALVELUTYÖ