PALVELUTYÖ
5. JUMALAN VALTAKUNNAN JULISTAMINEN PYHÄN HENGEN VOIMASSA

Sinun uuden liiton palvelutyösi ei ole suorittamista Jumalalle tai rukouslistojesi esittämistä Hänelle. Kaikki perustuu rakkaussuhteeseesi Jeesuksen ja Isän kanssa Pyhässä Hengessä. Sinä et lähesty Jumalaa saadaksesi Hänet tekemään sinulle jotain hyvää. Sinä lähestyt Jumalaa koska sinä rakastat Häntä ja haluat sulautua Häneen. Sinä etsit ensin Pyhän Hengen voitelun kosketuksen ja sitten sinä saat yhteyden Jeesukseen ja Isään. Kun olet Pyhän Hengen voitelussa, Jeesus antaa sinulle ilmestyksen ja uskon vastaanottaa Hänen sinulle valmistamia siunauksia yltäkylläisesti.

Rakkaussuhteesi Jumalan kanssa johtaa sinut toimimaan kaikella mahdollisella tavalla Hänen valtakuntansa ilmestymiseksi yksilöiden, perheitten, kaupunkien ja kansakuntien elämässä. Kun lähestyt Jumalan Isän sydäntä, Pyhä Henki alkaa laskea omalle sydämellesi niitä kaipauksia, tavoitteita ja suunnitelmia, joita Jumalalla itsellään on sinua, perhettäsi, liiketoimintaasi, palvelutyötäsi, kaupunkiasi ja maatasi varten. Kun sydämesi on avautunut Jumalan Isän rakkaudelle, Jeesus voi alkaa näyttää sinulle ihmisiltä salattuja asioita ja ulottuvuuksia, joita Hän kutsuu sinut anomaan, julistamaan ja toteuttamaan Pyhän Hengen tulessa.

Ap.t. 5:12-16: Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista kukaan (Ananiaan ja Safiiran seurapiiristä) uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen yllään oleva säteilevä hehku sattuisi (episkiadzo) johonkuhun heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista kokoontui paljo kansaa Jerusalemiin, ja toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.

Jumalalla Isällä on tämä sama suunnitelma sinuakin varten. Me elämme nyt uuden liiton ja Jeesuksen täyden kirkkauden ilmestymisen aikaa. Hylkää kaikki menneisyyden sekavuus ja hämäryys. Uusi todellinen Pyhän Hengen ja tulen vuodatus odottaa sinua. Jeesus kutsuu sinua samoin kuin opetuslapsiaan. Hän varustaa sinut ensin Pyhän Hengen tulessa ja sitten Hän lähettää sinut sytyttämään Pyhän Hengen tulta eteenpäin. Tässä Jeesukseen sulautumisen prosessissa Jumala Isä tulee puhdistamaan kaikki sielusi traumat, ruumiisi sairaudet ja heikkoudet. Hän tekee sinut kykeneväksi uuden liiton palvelutyöhön Pyhän Hengen tulessa. Sinä saavutat elämäsi tyydytyksen ja täyttymyksen tässä suunnitelmassa.

Matt. 7:7-11: Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!

Uuden liiton palvelutyö on Jeesuksen palvelutyötä. Jeesus kutsuu sinua muuttumaan ensin Hänen kaltaisekseen Jumalan valtakunnan totuuksien omistamisen ja Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Sinun palvelutyösi keskipiste on ihmisten sisäinen eheyttäminen ja liittäminen Jeesukseen ja Isään. Sen kautta Jeesus tulee heidän Kuninkaakseen ja he pääsevät Hänen huolenpitoonsa. Sinä et kanna heitä harteillasi, vaan Jeesus tulee kantamaan heidät ja johtamaan siihen, mikä on Hänen suunnitelmansa.

Jes. 61:1-4: Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.

Jeesus julkisti oman palvelutyönsä Nasaretin synagoogassa. Tulee aika, jolloin sinäkin julkistat oman palvelutyösi Jeesuksen seuraajana. Jeesus kutsuu sinua ja tulee varustamaan sinua kaikessa mitä tarvitaan. Tämä on suuri muutos, johon sinä tarvitset aikaa ja ponnistelua. Jeesus kutsuu sinua rakkaudellaan ja voimallaan. Hän on valmistanut tien perille asti. Hän, joka sinua kutsuu, on uskollinen ja Hän on sen tekevä.

PALVELUTYÖ