RAAMATTU
10. LOGOS JA REEMA

Kreikankielisessä alkutekstissä käytetään Jumalan ilmoituksesta pääasiassa kahta eri sanaa, jotka täydentävät toisiaan. Sana "reema" tarkoittaa puhuttua sanaa ja sana "logos" tarkoittaa "suunnitelma", "ilmoitus", "sana". "Reema" eli puhuttu sana on myös Jumalan ilmoitusta. Kun kirjoituksissa käytetään "logos" sanaa, se voi sisältää suoraan puhuttua tai myös kirjoitettua ilmoitusta. Kun Pyhä Henki puhuu sinulle suoraan, se on "reema" ilmoitus. Kun sinä luet tai kuulet opetusta Jumalan suunnitelmasta, se tarkoittaa "logos" ilmoitusta.

Nykyisessä uskonnollisessa terminologiassa on otettu käyttöön harhaan johtava tulkinta, että "logos" on vain "sana". Tämä on kavennettu merkitys ja monessa kirjoitusten kohdassa asia selkiintyy, kun "Jumalan sanan" sijasta käännettäisiin "Jumalan ilmoitus / suunnitelma / aivoitus / sana". Kysymys on aina laajasta ja syvällisestä ilmoituksesta, jota ei pystytä yhdellä sanalla ilmaisemaan.

Mark. 16:20: Ja he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti suunnitelman / ilmoituksen / aivoituksen / sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Jumala puhuu myös Pyhän Hengen kautta suoraa henkilökohtaista "reema" ilmoitusta. Pyhä Henki voi nostaa kirjoitetusta tai kuullusta "logos" ilmoituksesta "reema" todistuksen. Tämä on suoraan henkilökohtaista opetusta, jota Pyhä Henki toteuttaa. Meidän tulee tiedostaa, että Pyhän Hengen ilmoitus on aina ”reema” ilmoitusta, joka tulee täydellisestä lähteestä ja auktoriteetista. Pyhä Henki tekee kaikesta Jumalan ilmoituksesta yliluonnollisen voimakkaan ja elävän.

Jeesus saattaa suoraan ilmaista itsensä jossain ilmoituksen kohdassa erikoisella tavalla. Pyhä Henki on täydellinen opettaja ja neuvonantaja. Hän opettaa sinullekin kaiken, mitä sinun tulee tietää Jumalan valtakunnasta. Hän opettaa sinulle, mikä on hyvää omistettavaksi omassa uskon elämässä ja minkä voit poistaa mielestäsi.

1. Joh. 2:27: Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole sen tarpeessa että kuka tahansa opettaa teitä; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

Pyhä Henki nostaa esiin Raamatun ilmoituksesta henkilökohtaisen rhema-ilmoituksen niille, joiden sydän herkistyy tutkimaan ja vastaanottamaan kirjoitettua ilmoitusta. Tämän kautta syntyi vanhan liiton usko Jumalaan. Ellei Pyhä Henki läpäise ihmisen sielun varustusta, eivät mitkään ihmeet ja merkit voi synnyttää uskoa. Pyhän Hengen voitelemassa Jumalan ilmoituksessa on voima "sytyttää" ihmisen sisin uskomaan Jumalaan sielussaan.

Luuk. 16:31: Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'"

Jeesuksen vastaanottaminen johtaa hengen uudestisyntymiseen ja Jumalan uskon syttymiseen hengessä. Jumalan ilmoituksen tutkiminen ja henkilökohtainen Pyhän Hengen kanssa seurustelu sekä pyrkimys Hänen äänensä kuulemiseen vahvistaa sisäisessä ihmisessä Jumalan uskoa.

Ilmestyksen sana voi tulla siis Raamatusta, voidellusta opetuksesta tai suorasta Pyhän Hengen sisäisestä todistuksesta. Meidän tuleekin antaa Pyhän Hengen äänelle sydämissämme sille kuuluva taivaallinen arvovalta. Silloin meihin rakentuu uskon kuuliaisuus, joka johtaa Jumalan valtakuntaan.

Room. 10:17: (Jumalan) usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen ”reema” sanan kautta.

Sinun henkesi saa Jumalan uskon kun Pyhä Henki puhuu sinulle Jumalan ilmoitusta. Henkesi välittää Jumalan ilmoituksen sieluusi ja hengessäsi oleva Jumalan usko tulee ilmi elämässäsi sielusi ja fyysisen ruumiisi kautta. Kun Pyhän Hengen voitelu inspiroi kuulemasi julistajan sanomaan, Pyhä Henki todistaa sinun hengellesi totuutta ja sinussa nousee Jumalan usko. Kaiken vaikuttaa Jeesus, joka puhuu sinulle sinun henkesi kautta sekä palvelijoittensa kautta, jotka julistavat Pyhän Hengen inspiraatiossa ja voimassa.

RAAMATTU