RAAMATTU
15. VANHAN JA UUDEN LIITON EROTTAMINEN TOISISTAAN

Koko vanhan liiton ilmoituksen lähtökohta oli erilainen kuin uuden liiton ilmoituksen. Pyhä Henki voi jossain määrin vaikuttaa ihmisiin, mutta Pyhä Henki ei päässyt profeettojen ja kirjoittajien sydämiin sisälle. Synnin ja kuoleman laki oli voimassa Jeesuksen ylösnousemukseen asti.

Tämän vuoksi vanhan liiton kirjoitusten kuva Jumalasta on synnin trauman vääristämä. Jotkut profeetat pääsivät näkemään uuden liiton kirkkauden kaltaisessa näyssä Voidellun ilmestymistä, mutta lähes kaikki uuden liiton ilmoituksen avainalueet olivat peitettyjä.

Vanhan liiton profeetat eivät tunteneet uudestisyntymistä, Pyhän Hengen sisäistä läsnäoloa ja todistusta, Pyhän Hengen kautta syntyvää yhteyttä Jeesukseen ja Isään, pelastuksen todellista sisältöä ja vapautusta pimeyden vallasta. He eivät tunteneet Jumalaa Isänä, Hengen johtamaa elämää, jossa Jeesus ja Isä itse tulevat asumaan ihmiseen ja vaikuttavat ihmisen kanssa tässä maailmassa.

Vanhan liiton kirjoituksilla on suuri merkitys, koska ne osoittavat Jumalan pitkäjänteisen suunnitelman ihmisen luomisesta alkaen. Niissä nähdään Jumalan profeetallista ja aikakausien yli ulottuvaa ilmoitusta. Jumala on ilmoittanut monella tavalla vanhurskauden olemusta ja ihmisen syntisyyden pimeyttä. Monet vanhan liiton profeetoista saivat ihmeteltävän kirkasta ilmoitusta uuden liiton pelastuksesta.

Vanhan liiton elämä oli Voidellun odottamista, koska vasta Hän oli tuova lopullisen ratkaisun ihmisille. Vanhan liiton kirjoitukset heijastavat tämän tulevan pelastuksen odottamista ja toivomista. Sen sijaan uuden liiton kirjoitukset julistavat jo toteutuneen pelastuksen ja opettavat sen vastaanottamisesta NYT hetkessä. Emme enää "odota Herraa", vaan me aktiivisesti janoamme, etsimme ja kolkutamme Pyhän Hengen voitelun puhdistamaa, parantamaa ja uudistamaa elämää NYT hetkessä.

Vanhan testamentin aikana ihmiset elivät synnin ja kuoleman lain alla eivätkä voineet uudestisyntyä Hengen yhteyteen Jumalan kanssa. Silloin Jumala tarvitsi erityisiä ihmisiä, joiden sielussa oli sellainen jano ja antautuminen Hänen yhteyteensä, että he voivat vastaanottaa sielunsa kautta Pyhän Hengen ilmoitusta. Heillä oli luonnollisina ihmisinä kyky antautua Pyhän Hengen läheisyyteen, vastaanottaa Hänen sanaansa ja ilmestystään sekä toimia uskossa Hänen johdatuksensa ilmi tulemiseksi Israelin kansan keskuudessa. Tämän vuoksi profeetat olivat harvinaisia vanhan liiton aikana.

Meillä on lapsioikeuteen perustuva täydellinen kutsu, valtuutus ja voitelu tehdä voimallisia tekoja Jeesuksen kanssa. Meillä on tutkittu ja koeteltu Raamatun ilmoitus uskomme syttymiseksi ja kasvamiseksi. Tämä on monin verroin suurempi kirkkaus kuin kellään vanhan liiton profeetalla oli saatavillaan. Koska meillä on nämä valtavat siunaukset ja lupaukset, olkaamme nöyrät ja kiitolliset sekä ponnistelkaamme määrätietoisesti sisälle Jumalan valtakuntaan!

Vanhan ja uuden liiton kirjoituksilla on mm. seuraavia merkittäviä eroja:

  • Vanhan liiton ilmoitus sisältää paljon luonnollisia tapahtumia ja järjelle käsitettäviä ohjeita ja esikuvia. Se on järkeisoppineelle uuden liiton ihmiselle "helpommin" ymmärrettävää ja siksi monet etsivät uutta ilmestystä ja profeetallista johdatusta vanhan testamentin kirjoista, vaikka meidän pitäisi etsiä Jumalan valtakunnan ilmestymistä Jeesuksen kautta. Jeesuksen todistus on profetian henki (Ilm. 19:10).

  • Uuden liiton ilmoitus on yliluonnollinen Jumalan valtaherruuden ilmoitus, joka tulee uuden luomuksen hengen ja uskon kautta. Luonnollisen järjen ymmärrys ja tieto tarvitaan, jotta ihminen voi avata henkensä vastaanottamaan yliluonnollista Jumalan todellisuutta. Vain uudestisyntyneen uskovan henki pystyy omistamaan uskon kautta Jumalan valtakunnan todellisen olemuksen.

  • Vanha liitto ja erikoisesti Mooseksen laki toi esiin synnin olemuksen ja sen kuolettavan vaikutuksen. Uusi liitto toi esiin ratkaisut ja Jumalan todellisen suunnitelman ihmistä varten Hänen valtakunnassaan.

  • Lakiliitto oli kollektiivinen eli koko kansaa koskeva Jumalan Mooseksen kautta antamiin ohjeisiin perustuva uskon ja elämän ohje. Siinä anteeksiantamus perustui toistuviin eläinuhreihin ja temppelipalvelukseen.

  • Uusi liitto Jeesuksessa perustuu sen sijaan Hänen täydelliseen ja kertakaikkiseen sovitustyöhönsä jokaisen ihmisen hyväksi yksilöllisesti. Pelastuakseen jokaisen ihmisen tulee vastaanottaa Jeesus henkilökohtaisesti. Tämä johtaa uudestisyntymiseen, lisääntyvään Pyhällä Hengellä täyttymiseen sekä Jumalan valtakunnan elämään.

  • Vanhan liiton aikana ihmiset näkivät itsensä synnin ja kuoleman lain alaisina. Jopa vanhan liiton profeetat näkivät Jumalan ankarana ja tuomitsevana, koska Jeesuksen pelastus ei ollut vielä ilmestynyt. Uudessa liitossa me näemme Jumalan rakastavana Isänä ja itsemme Jeesuksen kautta liitettynä Hänen rakkauteensa ja mielisuosioonsa.

  • Koko vanhan liiton ilmoitus osoittaa Jeesukseen, joka oli tuleva. Hän on nyt ilmestynyt, joten meidän tulee nyt keskittyä Hänen ja Hänen valtakuntansa ilmestymiseen. Vanhan liiton ilmoitus on tärkeä kehys uuden liiton ymmärtämiseksi, mutta vain uuden liiton sanoman vastaanottaminen antaa todellisen merkityksen vanhan liiton esikuvalliselle sisällölle.

  • Vanhan liiton profeetallinen ilmoitus suuntautui Jeesuksen ilmestymiseen. Uuden liiton profeetallinen ilmoitus suuntautuu Jumalan valtakunnan lisääntyvään ilmestymiseen Jeesuksen kautta.

  • Uuden liiton ilmoitus on Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen kautta syntyvästä rakkaussuhteesta Jumala ja ihmisen välillä. Se on ilmoitus Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisesta ja sen kautta Jumalan valtakuntaan astumisesta. Tämä ilmoitus on koko Jumalan suunnitelman täyttymys.

Jeesus ei kumonnut eikä mitätöinyt lakia. Hän täytti lain sekä profeetallisen ilmoituksen oman elämänsä kautta. Kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta Jeesus toteutti lain päämäärän, jota laki itsessään ei kyennyt mitenkään täyttämään. Jeesus ei ainoastaan täyttänyt lakia, vaan Hänen ilmestymisensä oli lain tarkoituksen täyttymys.

Room. 10:2-4: Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei tiedon mukaan; sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain täyttymys (telos), vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

Suomenkielisissä teksteissä käännetään monessa Raamatun kohdassa kreikan kielen sana "telos" virheellisesti sanalla "loppu". Sana "telos" tulee verbistä "tello", joka tarkoittaa "tavoitella määrättyä päämäärää". Kohde, johon pyritään, asetetaan äärimmäiseksi rajaksi, jossa tavoite on saavutettu. Sanan "telos" oikeampi käännös olisi "täyttymys", "lopputulos", "tarkoitus".

Paavalin sanat "Kristus on lain täyttymys, lopputulos, tarkoitus" ilmaisevat sen, että lain tarkoitus on täyttynyt Jeesuksessa. Hän on ratkaisu ja täyttymys lain osoittamaan ongelmaan. Siksi Jeesuksen vastaanottaminen vapauttaa meidät lain kirouksesta/orjuudesta ja siirtää meidät – uskon kautta Häneen – lakia korkeampaan elämänmuotoon Jumalan valtakunnassa.

Uuden liiton elämä Jumalan lapsena ja Jeesuksen yhteydessä ei ole enää syntikeskeistä, vaan pelastuskeskeistä. Yhteytemme Jumalaan on poistanut orpouden ja nyt meillä on uusi elämä rakkaussuhteessa – Jumalan poikana / tyttärenä – Jeesuksen ja Jumalan Isän kanssa. Pyhä Henki opettaa meille ja toteuttaa meissä tämän uuden luomistyön.

RAAMATTU