RAAMATTU
14. JEESUS OPETTI ERI IHMISRYHMILLE

Raamatun ilmoitus Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta ei ole tyhjentävä oppikirja. Eri raamatun kirjoitukset ilmaisevat oman näkökulmansa, joista Pyhä Henki muodostaa henkeemme ehyen ilmestyksen. Ilman Pyhän Hengen opetusta jotkut raamatun kohdat saattavat näyttää ristiriitaisilta. Pyhän Hengen opettama Jumalan valtakunnan ilmoitus on ehyt ja täydellinen. Pyhä Henki opettaa kaiken kullekin yksilöllisen vastaanottokyvyn mukaan. Jokainen Pyhän Hengen opettama ihminen saa saman ja täydellisen ilmoituksen Jumalan valtakunnasta ja uskon elämästä.

Raamatun sisältö on tiivistetty hyvin lyhyisiin ilmaisuihin ja se sisältää vain keskeisiä ohjeita ja ratkaisuja. Monet raamatussa esiintyvät sanat ovat ns. koodisanoja, joiden selittämiseen tarvitaan monta sanaa. Tällaisia koodisanoja ovat mm.

  • synti (harhautuminen eroon Jumalasta ja siitä johtuvat seuraukset),
  • vanhurskaus (Jeesuksen kaltainen puhtaus ja oikeamielisyys),
  • Jumalan valtakunta (Pyhän Hengen hallitsema todellisuus täällä maailmassa), usko (Jumalan uskon kaltainen hengen vaikuttama usko, johon sielu yhtyy) ja
  • pelastus (pääsy pimeyden vallan orjuudesta ja sen vaikutuksista Jumalan yhteyteen ja Pyhän Hengen / Jeesuksen / Isän vaikutukseen).

Jeesus puhui eri tavalla eri ihmisryhmille. Monet väärät tulkinnat Jeesuksen opetuksesta ovat saaneet alkunsa siitä, että uskoville tarjotaan opetusta, jonka Hän puhui esimerkiksi fariseuksille. Tutki Sanasta, kenelle Jeesus kulloinkin puhui, niin ymmärrät sen paremmin! Jeesuksen opetuksen kohderyhmät voidaan jakaa seuraavasti:

  • Opetuslapset, joille Hän opetti Jumalan valtakunnan ilmestymistä suoraan ja selitti vertaukset. Opetuslapsillekin Hän puhui eri tavalla heidän edistymisensä mukaan. Ylösnousemisensa jälkeen Hän ei enää opettanut Isä meidän rukousta, vaan Hän opetti Jumalan valtakunnan ilmestymisestä.

  • Kansanjoukot, jotka halusivat kuulla Häntä ja etsivät häneltä parantumista. Näille ihmisille Hän opetti vertauksin. Jeesus Voideltuna eli Jumalan valtakunnassa, mutta kaikki muut Hänen aikalaisensa elivät vanhan liiton aikaa. He eivät voineet uudestisyntyä eivätkä vastaanottaa Pyhää Henkeä ennen kuin Jeesus oli kuolemallaan murtanut synnin ja kuoleman lain, joka erotti ihmiset Jumalasta ja Hänen valtakunnastaan.

  • Fariseukset ja kirjanoppineet, joille Hän opetti lakia ilman pelastumista uskon kautta Häneen. Jeesuksella ei ollut muuta mahdollisuutta koska fariseukset eivät uskoneet Häneen. Toisaalta fariseukset etsivät alusta alkaen mahdollisuutta ottaa Jeesus kiinni vääränä profeettana ja siksi Jeesuksen oli puhuttava lain koko kovuudella fariseuksia vastaan: "...mintuista ja tilleistäkin on maksettava kymmenykset..."

Koko Raamatun ilmoituksen tunteminen on tarpeellista, jotta saamme oikean kuvan Jumalan valtakunnasta, pimeyden valtakunnasta, ihmisten valtakunnasta maan päällä, ihmisen ja Jumalan vaikutussuhteista sekä Jumalan suunnitelmasta maapalloa ja ihmistä varten.

Uuden testamentin ilmoitus keskittyy henkilökohtaiseen pelastuksen vastaanottamiseen, elämän uudistumiseen ja elämään Jumalan valtakunnassa. Vanha testamentti antaa laajemman kuvan koko Jumalan suunnitelmasta maailmassa, jatkuvan profeetallisen ilmoituksen Hänen pelastussuunnitelmastaan sekä vakuuttaa lakiliiton kautta Messiaan ilmestymisen välttämättömyyden ihmisten pelastumiseksi pimeyden vallasta.

Meidän on siis tunnettava uuden ja vanhan liiton ilmoitusta osataksemme suuntautua ja toimia oikein. Jos Raamatun opetus pelkistyy uskoon tulemiseen ja sielun pelastumiseen Taivaaseen kuoleman jälkeen, seurakunta menettää Pyhän Hengen voiman ja Jumalan valtakunnan ilmestyksen. Jos opetus palaa lain opettamiseen, seurakunta menettää ilmestyksen Jumalan valtakunnasta.

Kun saamme laajan ja voimallisen julistuksen ja opetuksen Raamatun ilmoituksesta, me nousemme Jeesuksen nimessä taistelemaan voitokkaasti kaikkea riivaajien vaikuttamaa pimeyttä, pahuutta, sairauksia, kirouksia ja muuta vääryyttä vastaan. Tämä taistelu ja siinä voittojen saaminen on nimenomaan Jumalan valtakunnan ilmestymistä maan päälle.

RAAMATTU