RUKOUSELÄMÄ
1. JUMALALTA VASTAANOTTAMISEN PERUSTEET

Jumala täyttää meidän tarpeemme Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta. Sisäisen parantumisen prosessissa Pyhä Henki poistaa meiltä Jumalan siunausten vastaanottamista estävät epäuskon ja murehtimisen. Jeesuksen muotoon muuttuminen tarkoittaa toisin sanoen esimerkiksi parantumisen vastaanottamista vastustavasta demonisaatiosta, traumaattisuudesta ja epäuskosta vapautumista.

Matt. 6:7-8: Ja kun palvotte ja etsitte Jumalan läsnäoloa (proseukomai), niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
Matt. 6:31-34: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

Jumala on valmis kohtaamaan sinuakin siellä missä sinä olet. Sinä voit antautua Jeesukselle, etsiä Hänen läsnäoloaan, puhdistua sielusi traumoista ja täyttyä Pyhän Hengen voimalla, jossa sinulla on parantuminen.

Matt. 6:6: Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja palvo ja etsi Pyhän Hengen läsnäoloa ja Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Yhteisessä sopimuksessa anominen perustuu "sinfonia" yhteyteen, jossa on täydellinen sopusointu siitä, mitä yhteisessä sopimuksessa anotaan Isältä. Jeesuksen nimessä kokoontuminen tarkoittaa Pyhän Hengen johtamaa etsimistä, Hänen suunnitelmansa mukaan, Hänen opetustensa mukaan sekä rakkaudessa Häneen sulautumisen kautta. Kun me etsimme Pyhän Hengen läsnäoloa, Jeesus vaikuttaa Hengen yhteyden sekä rakkauden ja uskon yhteyden Jumalalta anomiseksi ja vastaanottamiseksi Hänen tahtonsa mukaan.

Matt. 18:19-20: Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

Kaikki Jumalalta vastaanottaminen perustuu Jumalan antamaan uskoon Pyhässä Hengessä. Etsi Pyhän Hengen ja Jeesuksen kohtaamista, jotta sinuun vahvistuu Jumalan usko. Silloin sinä voit anoa Jumalan tahdon mukaan ja vastaanottaa välittömästi. Pyhä Henki on toteuttava kaiken yliluonnollisen osuuden sinun elämässäsi. Sinun osuutesi on pysyä Jumalan uskon mukaisissa ajatuksissa, puheissa ja teoissa Pyhän Hengen voitelussa.

Jaak. 1:5: Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Jumalasuhteen ja Häneltä vastaanottamisen perustus on elää täydellisessä anteeksiantamuksessa itseään ja lähimmäisiään kohtaan sekä rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa. Kaikki pelastus, parantuminen, vapautuminen ja muiden siunausten vastaanottaminen on Jumalan Isän rakkauden lahjaa. Meidän osuutemme on antautua, sulautua ja uskoa vastaanottameemme Hänen tahtonsa mukaan. Kaiken tämän meille opettaa Pyhä Henki.

Mark. 11:22-25: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää Jumalan usko ominaisuutenanne ja omaisuutenanne (akoo) Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te Jumalaa palvoen ja Hänen läsnäoloaan etsien anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva. Ja kun te seisotte, palvotte ja etsitte Jumalan läsnäoloa (proseukomai), niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Jumalasta erossa elävät ihmiset ajattelevat, ettei Jumala näe heidän tarpeitaan ja siksi heidän täytyy korottaa ääntään Jumalan edessä. Jeesus opetti, ettei näin tule ajatella ja tehdä. Jeesuksen pelastustyö tarkoittaa Hänen yhteyteensä sulautumista Pyhässä Hengessä. Uusi elämämme ilmestyy rakkaussuhteessa Jeesuksen ja Isän kanssa Pyhän Hengen voitelussa. Jeesuksessa meillä on "elämä ja yltäkylläisyys".

Joh. 15:7-8: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

Jeesus on pelastanut sinut synnin ja pimeyden vallasta, jossa sinä elit ennen Jeesukselle antautumista. Kun elit pimeydessä, pimeyden voimat varastivat ja tuhosivat elämääsi monella tavalla. Mutta Jeesukseen sulautumisen kautta sinä pääset osalliseksi Jumalan Isän katoamattomasta elämästä, parantumisesta, vapaudesta ja uudesta luomistyöstä ylenpalttisesti.

Joh. 3:16-17: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Jeesus on antanut sinullekin täydellisen Pyhän Hengen tulessa upottamisen lupauksen. Tämän lupauksen vastaanottaminen tarkoittaa Jeesuksen opetuslapseksi antautumista, jotta Pyhä Henki saisi muuttaa sinutkin Hänen kaltaisekseen. Rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa sinulla on tietoisuus Hänen tahdostaan, rakkaudestaan, hyvyydestään ja yltäkylläisyydestään. Pyhä Henki varustaa sinut ilmestystiedolla ja Jumalan uskolla elämäsi kaikilla alueilla.

1. Joh. 5:14-15: Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

Sinun ei tarvitse olla täydellinen vastaanottaaksesi parantumisen. Sinulla on oikeus omistaa Pyhän Hengen kautta Jumalan usko hengessäsi ja vakuuttaa sielusi uskomaan samoin. Sinulla on oikeus uskoa, että Jeesuksen haavojen kautta sinä olet jo parannettu Jumalan hallitsemassa uskon todellisuudessa. Jeesuksen kautta olet jo saanut kaikki anteeksi. Sinä voit vastaanottaa Pyhää Henkeä parantuaksesi kaikesta, mistä tarvitset parantua. Vahvista henkeäsi antautumalla Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle lisää. Pyhän Hengen parantava kosketus lepää jo ylläsi ja johtaa sinua kohti täyttä terveyttä.

RUKOUSELÄMÄ