RUKOUSELÄMÄ
2. MITÄ ON RUKOUS UUDESSA LIITOSSA?

Rukous tarkoittaa Jumalan yhteyden etsimistä, kiitosta, ylistystä, palvontaa, rakkauden osoituksia, anomista sekä vastaanottamista.

Jumalan ja ihmisen välinen yhteys tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Uudestisyntymisessä ihmisen henki saa yhteyden Pyhään Henkeen ja sen jälkeen Jeesus pääsee vaikuttamaan ihmisen henkeen, sieluun ja ruumiiseen Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki vahvistaa uudestisyntynyttä henkeä, puhdistaa ja uudistaa sielua sekä parantaa ja uudistaa fyysistä ruumista. Pyhä Henki antaa henkilökohtaisen palveluvoitelun, johdatuksen, Jeesuksen läsnäolon ja kaiken katoamattoman elämän, minkä ihminen voi vastaanottaa Jumalasta.

Rukous on hyvin tunnettu käsite pakanoitten keskuudessa. Tämä perustuu siihen, että kaikilla ihmisillä on jokin tietoisuus Jumalan olemassa olosta, vaikka he eivät uskoisikaan Häneen. Demonit synnyttävät pimeyden tilassa erilaisia valhejumalia ja valhe uskontoja. Jeesuksen vastaanottaminen johtaa toisenlaiseen rukouselämään.

Matt. 6:6-8: Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

Uuden liiton uskovien tulee uudistaa käsityksensä rukouksesta. Jumalan yhteyden harjoittaminen ei ole ongelmakeskeistä vaikertamista tai hikistä rukoustyötä. Jumalan yhteyden harjoittaminen totetuu vain Pyhässä Hengessä. Sinä asetut hengessäsi ja sielussasi etsimään Pyhän Hengen läsnäoloa ja koskeutusta. Sitten Pyhä Henki alkaa inspiroida sinua kiitokseen, ylistykseen ja palvontaan. Pyhän Hengen inspiraatio antaa sinulle voimakkaita vaikutuksia siitä, mitä sinun tulee anoa Isältä Jeesuksen nimessä.

Kun sinä olet Pyhän Hengen inspiroimassa palvonnassa ja rakkauden yhteydessä, sinä kytkeydyt Jumalan uskoon. Pyhä Henki todistaa sinulle mitä sinun tulee anoa. Kun saat todistuksen tästä, sinulle tulee Jumalan usko omistaa se, mitä Pyhä Henki ilmoittaa. Uuden liiton "rukous" on siis:

  • Pyhän Hengen läsnäolon etsimistä,
  • Pyhän Hengen inspiraatiossa ja johdatuksessa Jeesuksen kosketukseen pääsemistä,
  • Pyhän Hengen inspiraation mukaan kiittämistä, ylistämistä ja palvomista,
  • Pyhän Hengen todistuksen mukaan anomista ja ratkaisujen vastaanottamista,
  • Vastaanotettujen ratkaisujen julistamista ilmi näkyvässä maailmassa sekä
  • Pyhän Hengen todistuksen jälkeen kiittämistä, ylistämistä ja palvomista.

Joh. 4:23- Mutta tulee aika ja on jo, jolloin todelliset palvojat palvovat suudellen kumartuen (proskyneo) Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia palvojia myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä suudellen kumartuen palvovat, niiden tulee suudellen kumartuen palvoa hengessä ja totuudessa."

Jumalan lapsena sinulla on luonnollinen keskusteluyhteys Jeesuksen ja Isän kanssa. Tämä yhteys tapahtuu henkesi kautta, josta sielusi käsittää vain osan. Pyhä Henki on avannut sinulle kuuman linjan Jumalan valtaistuimelle. Sinulla on ainutlaatuinen rakkaussuhde Jumalaan Isään Jeesuksen kautta. Hän puhuu sinulle ja sinä voit kuulla ja seurata Hänen ääntään. Sinä puhut Hänelle ja Hän kuulee sinua. Rukouksen ja palvonnan kanavan kautta sinulla on pääsy taivaallisiin ja taivaallisilla pääsy sinun elämääsi!

Uskon elämäsi on dynaamista ja jatkuvaa VUOROPUHELUA Jumalan kanssa kirkkauden pilven alla. Siinä Jeesuksen läsnäolo ja todellisuus tulevat alati uudella ja innostavalla tavalla elämääsi. Taivas avautuu sinulle ja Jumalan tahto ilmestyy sinulle. Pyhän Hengen pilvi virvoittaa ja varustaa sinut Isän rakkaudessa. Hän lähettää sinut Hengen voimassa tärkeisiin valtakuntansa tehtäviin.

Kaikki elämän suunnitelmat, ongelmien ratkaisut, kutsumukset, voitelut ja palvelutyöt saavat alkunsa intiimissä kohtaamisessa Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen johtamana. Henkilökohtainen vuorovaikutus- ja rakkaussuhde Jeesuksen kanssa on kestävän hengellisen palvelutyön ja elämän edellytys. Pyhän Hengen yhteyden kautta sinuun laskeutuu Jumalan Isän katoamatonta elämää kaikkien tarpeittesi ratkaisuksi ja elämäsi täydelliseksi tyydytykseksi.

RUKOUSELÄMÄ