RUKOUSELÄMÄ
3. PELASTUKSESI ON JEESUKSEN MUOTOON MUUTTUMISESSA

Jumala osoitti Jeesuksen Voidellun kautta suunnitelmansa ihmisiä kohtaan. Jeesuksessa ilmeni vapaus synnin, sairauden, kuoleman ja kaiken pimeyden vallasta. Hän eli ehyessä rakkaussuhteessa Jumalan Isän kanssa Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Hänessä ilmeni Jumalan Isän olemus, Hänen rakkautensa, uskonsa, ilmestystietonsa sekä oikeamielisyytensä.

Jeesuksessa Voideltuna ilmeni täydellinen pelastus, yhteys Isään, Jumalan uskoon sulautuminen, Jumalan valtaherruuden ilmi tuominen ja huolenpito heikkoja ihmisiä kohtaa. Kun Jeesus antautui sijaisuhriksemme Golgatalla, Hän valmisti meille pääsyn siihen elämään Isän yhteydessä, jota Hän eli Voideltuna.

Jeesus on meidän Pelastajamme, Parantajamme ja Vapauttajamme synnistä, sairaudesta, kuolemasta ja kaikesta pimeyden vallasta. Hän on meille esikuva lunastetusta ihmisestä, joka saa nauttia Jumalasta tulevasta katoamattomasta ja yltäkylläisestä elämästä. Lyhyesti sanottuna Jeesus Voideltuna on meille esikuva ja päämäärä, jonka muotoon muuttuminen on meidän parantumisemme kaikesta pimeyden vallasta ja vaikutuksesta.

Joh. 1:14. Ja Jumalan suunnitelma / ilmoitus / sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme…

Jumalan suunnitelma / ilmoitus tuli lihaksi ja meille ymmärrettäväksi Jeesuksessa. Jeesuksessa Voideltuna tuli ilmi Isän suunnitelma Hänen kirkkautensa vuodatamisesta Hänen poikiensa / tyttäriensä elämään Pyhässä Hengessä. Paavali tarkoittaa tätä samaa, kun hän puhuu Jumalan poikien ilmestymisestä tässä maailmassa (Room 8:18-21).

Jumalan suunnitelma Hänen valtakuntansa ilmi tuomiseksi maailmaan tulee sinussakin lihaksi eli toteutuu Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Jeesus ja Isä tavoittelevat sinua saavuttaakseen sinut kokonaan. Pyhän Hengen tuli on ylläsi upottaakseen sinut Isän rakkauden kaikkivaltiuteen ja sulauttaakseen sinut Jeesukseen. Näin Jumalan valtaherruus tulee maailmaan sinunkin kauttasi.

…ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä mielisuosiota ja totuutta – joka tekee kaikille ihmisille mahdolliseksi Jeesuksen kaltaiseksi muuttumisen.

Jeesus siirsi Hänessä ilmestyvän Isän suunnitelman opetuslapsilleen. Hän kutsui heitä: "Tule ja seuraa Minua!" Jeesus vakuutti opetuslapsia muuttumaan Hänen kaltaisekseen. Hän näytti tien tähän radikaalin muutokseen. Tämä tie oli uudesti syntyminen, Jumalan valtakunnan totuuksien omaksuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen, sisäinen vapautuminen ja parantuminen sekä Pyhän Hengen tulessa upottaminen.

Joh. 17:22-23: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit – PYHÄN HENGEN JA TULEN YHTEYS ISÄÄN VOIDELTUNA IHMISEN POIKANA – minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellistyneet ykseydessä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Jumalan suunnitelma sinunkin vapauttamiseksi ja parantamiseksi kaikesta synnistä, sairaudesta ja pimeyden vallasta jo tässä aikakaudessa on sama kuin Jeesus osoitti opetuslapsilleen. Jeesus pelastaa sinun henkesi ja sielusi Taivaaseen uudestisyntymisessä. Jeesus johtaa sinut syvälliseen mielen ja elämän uudistamiseen, vapautumisen ja sisäisen parantumisen prosessiin. Sinä käyt ahtaan portin lävitse Pyhän Hengen johdattamana. Tämä prosessi johtaa sinut sielun eheyteen ja ruumiin terveyteen.

Sinä vapaudut ja paranet Jeesuksen muotoon muuttumisessa:

  • Kaikki synti, demonisaatio ja muu pimeys menettävät voimansa Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Sielusi eheytyy Isän rakkaudessa. Sinun sisäinen ihmisesi saa yhteyden Jeesukseen ja Hänen uskoonsa, ilmestystietoonsa ja parantavaan voiteluunsa.

  • Pyhän Hengen lisääntyvän läsnäolon kautta elämässäsi vaikuttanut sielun pimeys, traumaattisuus, demonisaatio, sairaudet ja kiroukset murtuvat. Jeesuksen uusi luomistyö vaikuttaa sinuun ja tekee sinut terveeksi.

  • Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinussa toteutuu Isän tahto, joka on Jeesuksen Voidellun muotoon muuttuminen. Evankeliumin salaisuus "Voideltu teissä, kirkkauden toivo" ilmestyy.

  • Isän rakkaudessa sinun särkynyt sydämesi, särkynyt minuutesi, särkynyt uskosi, särkyneet ihmissuhteesi, särkynyt fyysinen ruumiisi eheytyy. Jumalasta Isästä tuleva katoamaton elämä ilmestyy sinuun, sinussa ja sinun kauttasi.

Joh. 16:13-15: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen – JEESUKSEN MUOTOON MUUTTUMISEEN – Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Jeesuksen muotoon muuttuminen on sinun parantumisesi. Sinä tulet lisääntyvästi Isän katoamattomasta elämästä osalliseksi Jeesuksen muotoon muuttumisen mukaan. Jeesus Voideltuna oli synnitön, sairauksista ja vammoista vapaa täydellinen ja viaton uhrikaritsa. Hänen muotoonsa muuttuminen tarkoittaa sinullekin fyysisen ruumiin parantumista, eheytymistä, vahvistumista ja nuoruuden uudistumista. Tämä toteutuu jatkuvassa ja syvenevässä Pyhän Hengen tulessa upottamisessa.

Sinä uudistut hengellisesti, henkisesti ja fyysisesti joka päivä PYhän Hengen tulessa. Sinä tulet vapautumaan heikkouksista, sielusi traumoista ja fyysisen ruumiisi sairauksista Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen prosessissa.

Pyhän Hengen tuli varustaa sinut kaikilla Pyhän Hengen lahjoilla ja voimavaikutuksilla. Pyhän Hengen tuli nostaa sinusta esiin kaikki hengelliset virat ja palvelutehtävät Jumalan suunnitelman (logos) ilmestymiseksi. Kaikki tulee tapahtumaan niinkuin Jeesuksen Voidellun elämässä ja Hänen esikuvansa mukaan.

Osa Jumalan valtakunnasta eli pienemmät parantumiset ilmestyvät matalassa Pyhän Hengen voitelussa. Mutta suurin ja täydellisin Jumalan valtakunnan ilmestyminen tapahtuu vasta Pyhän Hengen tulessa. Tämän tulen täytyy ensin koskettaa ja vallata sinun sisintäsi. Pyhän Hengen tulessa sinä saat todellisen ilmestyksen Jeesuksen rakkaudesta, voimasta ja auktoriteetista. Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen kautta sinä siirryt Jumalan valtakunnan elämään ja palvelutyöhön.

Matt. 6:31-33: Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa – PYHÄN HENGEN TULESSA UPOTTAMISTA – ja hänen vanhurskauttansa – JEESUKSEN VOIDELLUN MUOTOA TEISSÄ – niin myös kaikki tämä teille lisätään sen ohessa.

RUKOUSELÄMÄ