RUKOUSELÄMÄ
5. PARANTUMINEN ON JEESUKSEN AUKTORITEETTIIN SULAUTUMISTA

Jeesuksen auktoriteettiin sulautuminen tarkoittaa kaikesta kapinasta, orpoudesta ja sielunvihollisen turmeluksesta puhdistumista, parantumista, eheytymistä sekä syvällistä uutta luomistyötä pelastetun elämässä. Pyhän Hengen tuli käsittelee sinunkin persoonallisuutesi syvimmät ja salaisimmat alueet, kunnes sinä olet alitajuisesti ja tietoisesti Jeesuksen oma ja vapaa synnistä ja pimeydestä.

Kun särkynyt sydämesi eheytyy, sinä näet minuutesi ja koko elämäsi Jeesuksessa. Hänen rakkautensa ympäröi ja peittää sinut, Pyhän Hengen ilmestystieto virtaa sinuun ja herättää henkesi ja sielusi kiinnittyämään tähän Jumalan uskossa. Kaikkea johtaa ja motivoi Jumalan Isän rakkaus.

Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinussa on tapahtuu uusi luomistyö, jossa et voi enää palata entiseen minuuteesi. Sinä näet itsesi Jeesuksessa ja tiedostat Jeesuksen muodon olevan sinussa. Sinä olet peruuttamattomasti sulautunut Häneen. Olet mennyt ahtaasta portista lävitse. Vanha ihmisesi on kuoletettu ja uusi luomistyö on tullut esiin.

Pyhän Hengen tuli on poistanut sinusta demonisen kuvan ja luonut sinuun Jumalan kuvan. Tuli on pakottanut demonisaation ja traumat sinusta ulos. Parantava tulen voima on koskettanut sinun fyysistä ruumistasi ja antanut uuden elämän ja voiman.

Jeesukseen sulautuneena sinä tunnet,tiedät ja koet, että Jeesus on sinussa ja sinä olet Hänessä. Sinä elät tietoisena asemastasi, oikeuksistasi, tehtävästi, auktoriteetistasi Jeesuksen kanssa. Jeesuksen minuus hallitsee sisäistä ihmistäsi. Sinä omistat Isän rakastetun pojan / tyttären aseman, oikeudet, tehtävät, tarkoituksen ja yhteyden Isän sydämeen.

Uuden luomuken tilassa sinä sulaudut lisääntyvästi Pyhän Hengen auktoriteettiin, ilmoitukseen ja voiteluun. Jeesuksen ilmestys, Hänen ajattelutapansa, tunteensa, Hänen suunnitelmansa, tavoitteensa, päämääränsä, Hänen uskonsa hallitsevat sinun asenteitasi, suhtautumistasi, ihmisten ja elämän kohtaamista, tekemistäsi, palvelutyötäsi.

Jeesukseen sulautuneena sinä elät syväkiintymyssuhteessa Jumalan kanssa. Sisimmässäsi on kunnioitus ja rakkaus Jumalaa kohtaan, mutta ehdoton vastustus kaikkea pimeyttä kohtaan. Sinulla on Jeesuksen rakkaus ihmisiä kohtaan ja Pyhän Hengen tuli lepää ylläsi vahvistaakseen sinun palvelutyösi.

Pyhän Hengen voitelussa sinä unelmoit, suunnittelet, muistat, tavoittelet kaikkea elämässäsi Jeesuksen kanssa. Intiimissä rakkaussuhteessa kanssasi Jeesus antaa sinulle suurempia ja ihanampia unelmia kuin olet itse pitänyt mahdollisenakaan.

2. Kor. 3:3: Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän toimittamamme, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

Pyhän Hengen voitelussa Jumalan rauha hallitsee sinua. Sinusta näkyy, tuntuu, kuuluu, ilmenee Jeesuksen muoto ilman yrittämistä. Sinä puhut Jeesuksen sanoja, ja teet Jeesuksen tekoja Pyhän Hengen ja tulen pilvessä. Sinusta ilmenee Jeesuksen auktoriteetti alkeisvoimien ylitse.

Jaak. 4:7-10: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; vastustakaa vihollista ja se pakenee luotanne.

Rukoukseni Jeesukseen sulautumiseksi:

Rakas Jeesus, auta minua sulautumaan sinuun lisää. Tuomitsen, hylkään ja irtisanon kaiken Sinua vastustavan pimeyden."

"Rakas Jeesus, auta minua näkemään itseni Sinussa. Auta minua näkemään itseni pelastamassa syntisiä, parantamassa sairaita, vapauttamassa vangittuja, eheyttämässä särjettyjä sydämiä ja vuodattamassa Pyhän Hengen tulta."

"Rakas Jeesus, auta minua näkemään oikeuteni ja asemani hallitsemassa Sinun kanssasi pimeyden valtojen ylitse."

"Rakas Jeesus, auta minua näkemään itseni parannettuna Sinussa. Haluan nähdä itseni Sinussa pimeyden, sairauksien ja kuoleman voittajana."

"Rakas Jeesus, auta minua näkemään itseni Pyhän Hengen tulen läsnäolossa ja vaikutuksessa. Haluan elää Pyhän Hengen ja tulen inspiraatiossa ja voitelussa ja tuoda ilmi Sinun valtaherruuttasi."

"Rakas Jeesus, auta minua omistamaan Jumalan uskossa kaiken tämän, mitä tulet näyttämään minulle. Kiitos rakas Jeesus!"

RUKOUSELÄMÄ