RUKOUSPALVELU
4. TURVALLINEN JA VAPAA YMPÄRISTÖ

Yleisökokouksissa aika, mikä voidaan käyttää yhden henkilön puolesta rukoilemiseksi, on hyvin rajoitettu. Sen vuoksi näissä tilanteissa ei voida lähteä syvällisempiin sielunhoitokeskusteluihin, vaan keskitymme johtamaan ihmisiä Jeesuksen henkilökohtaiseen kosketukseen, joka tapahtuu kun PYHÄ HENKI TÄYTTÄÄ IHMISEN.

Kun Jeesus pääsee murtautumaan sielunvoimien lävitse niin Hän voi tuoda mukanaan minkä tahansa vapautumisen, parantumisen tai muun siunauksen mukanaan. Avain on siis saada etsivä henkilö avaamaan henkensä Pyhän Hengen vastaanottamiseen. Se voi tapahtua parhaiten vain turvallisessa rakkauden, armon ja vapauden ilmapiirissä.

Turvallisuuden luominen ja valvominen on oleellinen osa rukouspalvelutilannetta. Jokainen ihminen pelkää sielussaan/lihassaan Pyhän Hengen kosketusta, vaikka hän samalla janoaisi sitä hengessään. Jumalan kohtaaminen on askel tuntemattomaan ja siksi rukouspalvelijoiden ensimmäinen tehtävä on huolehtia tilanteen turvallisuudesta. Tämän vuoksi tulee huolehtia mm. kiinni ottamisesta ja turvallisesta kaatumisesta.

Turvallisuus syntyy siitä, että kunnioitamme Pyhän Hengen voitelua ja hengellistä auktoriteettia kokouksessamme. Kunnioitamme ja suojelemme ihmisiä ja siksi haluamme antaa heille täydellisen vapauden ja turvallisuuden avata sydämensä ja elämänsä Pyhälle Hengelle kokouksessamme. Jumalalla on suunnitelma koko tilannetta varten.

Pyhän Hengen ensimmäisiä pyrkimyksiä meissä on vapauttaa ongelmakeskeisestä ajattelusta. On parempi kohdata itse Jeesus, joka on TÄYDELLINEN RATKAISU, kuin rukoilla jatkuvasti yksittäisiin ongelmiin ratkaisuja etsimättä yhteyttä Jeesukseen!

Yleisökokouksissa rukouspalvelua valtuutetaan toteuttamaan vain siihen koulutettu, varustettu ja asetettu tiimi. Uskovien tulee rukoilla toistensa puolesta paljon, mutta yleisökokouksissa on ihmisiä, joita emme tunne.Tämä ei tarkoita osoittaa kenellekään, etteivät uskovat saisi rukoilla toistensa puolesta, vaan sen tehtävänä on osoittaa, että kunnioitamme Pyhän Hengen voitelua ja hengellistä auktoriteettia kokouksessamme. Samalla osoitamme ihmisille, että haluamme antaa heille täydellisen turvallisuuden avata sydämensä kokouksessamme.

Rukouspalvelijan tehtävä on vaativa hengellinen virka. Olet käsittelemässä korvaamattoman arvokkaita Jumalan luomuksia ja tehtäväsi on kylvää palveltavaan Jeesuksen elämää, siunausta, ratkaisuja, rohkaisua ja uskoa. Rukouspalvelutilanteessa olet paljon haltijana ja Jeesus odottaa saavansa toimia ja käyttää sinua armonsa puhtaana välikappaleena.

Rukouspalvelijat huolehtivat myös siitä, etteivät tehtävään valtuuttamattomat ihmiset pääse koskettelemaan ihmisiä lattialla tai laskemaan käsiä kokouksen aikana vieraitten ihmisten ylle - eteisessä tai takapenkissä! Tämä ei ole ongelma pienessä ja tutussa joukossa. Mutta kun väkeä tulee lisää, tämän asian tulee olla järjestyksessä, koska erilaiset intoilijat ja spiritistit usein tulevat tilaisuuksiin saadakseen vaikuttaa ihmisiin omaa sielullista pyrkimystään – jopa saalista etsimään.

Jumala vastaa ihmisille heidän etsimisensä mukaan – meidän tehtävänä on kohdata ihminen ja auttaa häntä Jumalan kohtaamisessa. On tärkeää että etsivä itse nousee Jumalan eteen ja ilmaisee tarpeensa. Jos yleistä kutsua ei ole esitetty rukouspalvelijan tulee selvittää mitä ihminen etsii ja mihin hän on valmis.

Suosittelemme rukouspalvelutilanteeseen seuraavia järjestelyjä ja toimintatapoja:

 • Kohtaa jokaista ihmistä niinkuin Jeesus kohtaisi. Anna jokaisen tuntea, että olet juuri häntä varten tässä tilanteessa. Poista kaikki kaavamaisuus, kiire ja ahdistus. Jeesus on siinä teidän keskellänne.

 • Julista Jeesuksen todellisuutta, Hänen ratkaisujaan, Pyhän Hengen kaikkivaltiasta vaikutusta ongelmista riippumatta.

 • Rukouspalvelijoiden tulee huolehtia myös siitä, etteivät tehtävään valtuuttamattomat ihmiset pääse koskettelemaan ihmisiä lattialla tai laskemaan käsiä kokouksen aikana vieraitten ihmisten ylle - eteisessä tai takapenkissä!

 • Tämä ei ole ongelma pienessä joukossa, mutta kun väkeä tulee lisää, tämän asian tulee olla järjestyksessä, koska erilaiset spiritistit usein tulevat tilaisuuksiin saadakseen vaikuttaa ihmisiin omaa pimeää voiteluaan.

 • Kun kokousyleisölle annetaan nämä periaatteet tiedoksi, se lisää jokaisen turvallisuutta. Rukouspalvelijoille annetaan isossa kokouksessa nimikyltti, joka osoittaa heidän valtuutensa luonnollisessa ja hengellisessä maailmassa. Se antaa myös palveltavalle mahdollisuuden antaa palautetta, jos jotain aihetta olisi.

 • Jos etsivä on esimerkiksi raskaana, sairas, heikko tai vammautunut, on hyvä tarjota tuoli, jossa hän voi istua, ellei voi vaivattomasti seistä muutaman minuutin ajan. Jos havaitset vastaanottajalla joitain fyysisiä ongelmia seistä, rohkaise istumaan.

 • Jos henkilö on vanha, käyttää joitain apuvälineitä tai on erityisen painava, ole tarkka kiinniottamisessa. Pyydä toista avuksesi (ennen rukouspalvelun aloittamista!) , jos sinulla ei ole voimia riittävästi.

 • Rukouspalvelua toteuttaa 2-3 hengen tiimi, jossa joku on valmistautunut ottamaan vastaan ja suojelemaan etsivän kun Pyhän Hengen kosketus tulee hänen ylleen. Kannattaa muistaa, että ihminen voi kaatua äärimmäisen äkillisesti ja mihin suuntaan tahansa!

 • Jos kaikki tiimin jäsenet ovat varustetut rukouspalvelijoiksi, on tarpeen vaihtaa tehtäviä aika ajoin.

 • Jos etsivä on kaatunut lattialle Pyhän Hengen kosketuksesta, on hyvä rukoilla rauhassa lisääntyvää Pyhän Hengen kosketusta hänelle lattialla ja rauhoittaa häntä ottamaan edelleen vastaan Pyhän Hengen kosketusta. Tässä tilanteessa ihminen on erittäin haavoittuvainen, joten osoita ensisijaisesti.

 • Älä ryhdy antamaan neuvoja tai profetoimaan silloin, kun ihminen ei voi ehkä kommunikoida kanssasi, koska se on hallintaa ja manipulaatiota. Jos sinulla on todellinen tiedon tai viisauden sana, tuo se ilmi rukouksen alussa tai lopussa niin, että katsot palveltavaa silmiin ja annat hänelle mahdollisuuden kommentoida.

 • Rukouspalvelutilanteissa on ehdottomasti huolehdittava siitä, ettei kukaan kaadu toisen päälle, potki tai töni lattialla Pyhää Henkeä vastaanottavaa henkilöä. Meidän tulee kaikin keinoin luoda ilmapiiri ja olosuhteet, jossa jokaisella on rauha keskittyä vastaanottamaan Pyhän Hengen kosketusta ilman pelkoa henkilökohtaisen intimiteetin loukkaamisesta.

Rukouspalvelutilanteen päämäärä on johtaa henkilökohtaiseen Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Ulkonaiset manifestaatiot tai niiden puute eivät välttämättä kerro mitään Jeesuksen kosketuksen voimasta kyseisen henkilön elämässä.

Kenellekään ei tule viestittää millään tavalla, että hänen pitäisi kaatua tai saada jotain manifestaatioita. Ainoa oleellinen on johtaa sisäiseen Jeesuksen kosketukseen ja sydämen muuttumiseen. Pyhän Hengen kosketuksen tulokset näkyvät vasta siinä, kun ihmisen elämä muuttuu ja Hän pääsee uuteen elämään Jeesuksen yhteydessä.

RUKOUSPALVELU