SIELUNHOITO
2. JOHDA JUMALAN USKOON HENGEN VOIMASSA

Sielunhoidon keskeinen alue on anteeksiantamukseen pääseminen. Katkeruus on uskovien pahin hengellinen este ja ongelma. Monet eivät tunnista sitä, koska ovat tottuneet elämään sen saastuttamassa ympäristössä ja sokeudessa. Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtavat jokaisen täyteen vapauteen myös katkeruudesta.

Mark. 11:22-26: Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan (=Jumalan usko). Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne (=vastaanottaneenne), niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi (=siirtäkää velka pois), jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi (=siirtäisi pois) teidän rikkomuksenne." Mutta jos te ette anna anteeksi (=jos ette siirrä pois), niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi (=siirrä pois) teidän rikkomuksianne.

Anteeksiantamus on Jumalan valtakunnan elämäntapa. Jeesuksen muotoa tavoittelevalla uskovalla ei tule olla mitään katkeruutta tai anteeksiantamattomuutta. Pyhä Henki muistuttaa kaikesta ja johtaa täyteen vapauteen. Anteeksiantamus tulee käsitellä neljästä eri näkökulmasta:

  • Jumalan täydellinen anteeksiantamus Jeesuksen uhrikuoleman ja pelastuksen kautta. Jeesuksessa on vain anteeksiantamus eli kaikkien syntien, sairauksien, demonien, traumojen, kirousten ja muiden pimeyden voimien ja tekojen pois siirtäminen ikuisesti.

  • Anteeksiantamus lähimmäisiä kohtaan. Keskeisimmät ihmissuhteet ovat oma isä, äiti, kasvattajat, opettajat, hengelliset ja luonnolliset johtajat sekä läheisimmät ystävät. Sinä vakuutat palveltavasi anteeksiantamuksen velvoitteesta, opetat julistamaan ja elämään sitä kaikissa ihmissuhteissa.

  • Anteeksiantamus itseään kohtaan tarkoittaa itsesyytöksistä vapautumista. Yleensä tämän aiheuttajana on katkeruuden juuri varhaislapsuudessa tai jossain elämän herkässä vaiheessa tapahtunut suuri menetys, tappio tai onnettomuus. Pyhän Hengen tulessa upottaminen vapauttaa oman luonnollisen ja sielullisen ihmisen vankilasta ja johtaa Jeesuksen yhteyteen ja Pyhän Hengen johtamaan elämään vapaudessa.

  • Ihminen voi osoittaa sormellaan Jumalaa ja syyttää Häntä omista ongelmistaan. Tämä on demoninen valhe ja ansa. Jokainen hyvä lahja ja täydellinen anti tulee Jumalalta, Kirkkauden Isältä. Varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys Häneen sulautuneina.

Kun Jeesukseen uskova on käsitellyt ja hyljännyt kaiken katkeruuden, vihan, pettymykset, hylkäämiset, pelot, noituudet ja muut vääryydet, hänessä nousee uusi ihminen Jumalan uskossa. Pyhän Hengen voitelu sulauttaa Jeesukseen jokaisen janoavan. Silloin Jeesuksen parantava voima pääsee koskettamaan ihmisen hengen, sielun, ruumiin ja elämän kaikkia alueita.

Sielunhoitotilanteissa tulee välittömästi tarvetta erilaisiin traumoista ja demonisista painostuksista irtisanoutumiseen. Anteeksiantamus ja Pyhän Hengen lisääntyvä vastaanottaminen johtavat palveltavan omaan sisäiseen ilmestykseen Jeesuksesta. Pyhä Henki antaa opetuksen ja johdatuksen uusiin vapautumisen ja parantumisen askeliin. Sielunhoitajana sinä autat näiden askeleiden ottamisessa. Sinä opetat palveltavaasi seisomaan omilla jaloillaan ja lähtemään liikkeemme Pyhän Hengen voitelussa.

SIELUNHOITO