PYHÄN HENGEN TULTA!
5. JUMALAN TODELLISUUS "NYT" HETKESSÄ

Pyhän Hengen tuli sulauttaa sinut Jumalan todellisuuteen ylitse vuotavalla tavalla. Hänen kirkkautensa läsnäolossa sielullinen ihmisesi häviää ja sinä tunnet ja yhdyt Jumalaan vain henkesi ulottuvuudessa. Tässä kohtaamisessa sielusi on ikään kuin sivusta katsoja. Et voi toimia sielusi voimassa vaan voit vain sulautua hengessäsi siihen, mitä Jeesus ja Isä vaikuttavat sinun ympärilläsi, sinussa ja sinun kauttasi.

Pyhän Hengen tulessa sinun sielustasi häviävät kaikki uskonnolliset valheet, demoniset harhat ja teologiset järkeilyt. Sinä kohtaat Kirkkauden Herran suvereenin rakkauden, auktoriteetin, läsnäolon, yhteyden ja kaikkivaltiuden. Pelastuksen teoriat sielussasi muuttuvat Jumalan kokemiseksi NYT hetkessä. Hänen todellisuutensa vapauttaa sinut oman itsesi ja sielusi vankilasta hengen hallitsemaan tilaa.

Pyhän Hengen tulessa sielustasi poistuvat kaikki Jumalasta eroon joutumisen harhat. Sinä tiedät, tunnet, koet ja elät yhteyttä Jeesuksen ja Jumalan kanssa. Sinuun tulee vakuuttuneisuus siitä, että Jumala rakastaa sinua ja haluaa sinulle vain hyvää. Sinuun asettuu tietoisuus, että Jumala on suuntautunut sinuun ja ottanut sinut yhteyteensä.

Jeesuksen läsnäolo kirkkaudessaan vapauttaa sinut synnin ja orpouden traumasta. Sinä et enää ajattele itseäsi kaikkien ratkaisujen lähteenä ja kaikkien ongelmiesi aiheuttajana. Sinä näet itsesi Jeesukseen sulautuneena ja Hänen pelastuksensa siunauksiin kytkettynä.

Pyhän Hengen ja tulen voima tulee koskettamaan sinua uudestaan ja uudestaan. Tuli polttaa sinun sielustasi turmeltuneisuuden ja sulauttaa henkesi ja sielusi uudeksi luomukseksi, joka on päässyt Jumalan Isän yhteyteen ja Hänen turvaansa. Sinuun rakentuu rakkaussuhde ja syväkiintymyssuhde Jeesuksen ja Isän kanssa. Kaikki uskonnollinen ja demoninen suorittaminen Jumalalle loppuu. Koko elämääsi tulee hallitsemaan rakkauden into ja ilmestyksen hengen johdatus.

Pyhän Hengen tuli johtaa sinut omistamaan ja elämään evankeliumin salaisuutta täydellisenä. Sinuun tulee tietoisuus ja vakuuttuneisuus, että Jeesus asuu sinussa ja sinä olet Hänessä. Pyhä Henki kytkee sinut yliluonnollisella tavalla Jeesuksen luonteeseen, mieleen, ajatuksiin, tunteisiin, unelmiin ja suunnitelmiin. Sisäinen tahtosi vapautuu demonisesta vastustuksesta ja taipuu ilolla ”Jumalan lakiin”, eli Jeesuksen johdatukseen.

Pyhän Hengen tulessa sinusta palaa pois syntinen minuus. Sinä et voi enää pitää itseäsi syntisenä tai Jumalan ulkopuolella elävänä orpona. Sinua hallitsee Jumalan rakkaaksi pojaksi / tyttäreksi otettu minuus ja ajattelu. Näet itsesi Jeesuksessa ja rakastat itseäsi niin kuin Jumala rakastaa sinua. Et katso enää omaan napaasi vaan katseesi on pysyvästi kiinnittynyt Jeesukseen. Jeesus ilmestyy sinulle lisää ja sinä ilmestyt Hänen kanssaan lisääntyvässä kirkkaudessa.

Kaikki Jumalasta eroon joutumisesta aiheutunut köyhyys, puutteenalaisuus, elämän ahdistukset, vaikeudet ja kiroukset poistuvat. Sinun alitajuntaasi ja tietoisuuttasi hallitsee vakuuttuneisuus Jumalan rakkaudesta, yltäkylläisyydestä, hyvyydestä. Sinä elät tietoisesti ja alitajuisesti omistaen jo Jeesuksessa kaiken, mitä tarvitset elämässäsi. Kaikki köyhyys ja puutteenalaisuus on poistunut sisimmästäsi. Sinä elät yltäkylläistä elämää Jumalan yltäkylläisyydessä.

Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamisen kautta Jeesus johtaa sinut vastaanottamaan kaiken uuden elämän ja ylenpalttiset siunaukset, jotka Isä rakkaudessaan on valmistanut sinun omistettavaksesi. Tulessa upottaminen on peruuttamaton prosessi, jossa Jeesus sulauttaa sinut Hänen valtaherruuteensa. Tämän kautta sinulle avautuu uusi elämä Hänen valtaherruudessaan ja siunauksissaan.

Uusi elämäsi Jumalan valtakunnan siunauksissa tarkoittaa seuraavaa:

  • Sinä puhdistat mielesi näkyvän maailman / lihan rasituksista Pyhän Hengen todistuksen mukaan heti kun saat siitä ilmestyksen. Sinä janoat ja suuntaudut Jeesukseen tietoisesti ja tiedostamattomasti, koska kirkkaus hallitsee sieluasi.

  • Pyhän Hengen ja tulen jano täyttää sinun elämäsi. Pyhän Hengen tulessa upottamisesta ja tulessa palvelemisesta tulee elämäntapasi ja täyttymyksesi.

  • Sinä elät pysyvästi uutta elämää Pyhän Hengen läsnäolossa ja inspiraatiossa. Sinä kiität, ylistät ja palvon Jumalaa. Olet ottanut päällesi Jeesuksen ikeen ja hyljännyt tämän maailman ruhtinaan ikeet, orjuudet ja pimeydet.

  • Sinä elät jatkuvassa Pyhän Hengen ilmestyksen virrassa. Kun Pyhän Hengen ilmestys kohtaa sinua, Jumalan usko nousee sinussa ja sinä anot ja omistat kaiken Jumalan uskossa. Mitään hengellisiä sotia ei enää ole, vaan sinä elät Isän sydämellä ja vastaanotat Häneltä rakkauden kautta vaikuttavassa uskossa.

  • Pyhä Henki voitelee sinut julistamaan Jumalan suuria tekoja sen mukaan, kuinka olet uskossa omistanut. Pyhän Hengen tuli vahvistaa julistuksesi sitä seuraavilla ihmeillä ja merkeillä.

Kun sinä antaudut Jeesuksen opetuslapseksi, sinä otat vastaan Jeesuksen suuren lähetyskäskyn. Silloin sinä kunnioitat Jeesusta ja Isää sekä heidän suunnitelmaansa maailman pelastamiseksi. Pyhän Hengen tulessa upottamisessa sinä muutut Jeesuksen kaltaiseksi ja kannat paljon hedelmää Jumalalle. Kun olet sulautunut Pyhän Hengen tuleen, sinusta tulee Jeesuksen työtoveri ja Jeesus ja sinä yhdessä kannatte paljon hedelmää Jumalalle Isälle.

Joh. 15:5: Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
Joh. 15:8: Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

Pyhässä Hengessä ja tulessa upottaminen synnyttää Jeesuksen todellisuuden sinuun. Jumala tulee sinulle todelliseksi ja sinä itse löydät todellisen uuden elämäsi Jeesuksessa. Synnin harha poistuu ja Jumalan Isän alkuperäinen elämäsi suunnitelma alkaa toteutua

PYHÄN HENGEN TULTA!