PYHÄN HENGEN TULTA!
6. OPETUSLASTEN ESIMERKKI

Sinun uskonnollinen ja epäuskoinen sielusi ei halua uskoa Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Myös Jeesuksen opetuslapsilla oli sama ongelma. He olivat tavallisia miehiä ja oman ammattinsa harjoittajia, kun Jeesus kutsui heidät. Heidän hengessään oli Pyhän Hengen synnyttämä kaipaus ja odotus Messiaan ilmestymiseksi. Kun he kohtasivat Jeesuksen, he tunnistivat Hänet Messiaaksi eli Voidelluksi (Ha Maschiach). He jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Häntä.

Päätös jättää vanha elämä taakse ja lähteä seuraamaan Messiasta, josta ei paljon tiedetty, oli tosi rohkea ja ainutlaatuinen. Jumalan käsi tuli opetuslasten ylle ja vakuutti heidät, että tämä on oikea ratkaisu. Näin tapahtuu sinullekin. Pyhä Henki vakuuttaa sinut kaikesta, mikä on Jumalan tahto elämässäsi. Sinun tarvitsee vain kuulla Hänen äänensä ja noudattaa sitä.

Jeesus erotti opetuslapset uskonnollisesta ja maailmallisesta järjestelmästä omaan kasvattavaan yhteyteensä. Meidän on vaikea tajuta tämän uuden järjestyksen ratkaisevaa merkitystä uuden liiton seurakunnassa. Jeesus perusti opetuslasten kasvattamisen ja varustamisen rakkaussuhteeseen Hänen kanssaan. Jeesuksessa vaikuttava Pyhän Hengen voitelu vaikutti koko ajan opetuslapsiin ja sulautti heitä Jeesukseen. Pyhän Hengen vaikuttama rakkaussuhde oli molemmin puolinen. Jeesus rakasti opetuslapsia ja opetuslapset rakastivat Jeesusta.

Joh. 14:18-20: En minä jätä teitä osattomiksi / orvoiksi / hyljätyiksi / ilman tarvitsemaanne apua (orfanos); minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.

Opetuslapset tunnistivat Jeesuksessa olevan Pyhän Hengen voitelun. Yli kolmen vuoden kasvatuksensa ajan he olivat nähneet kuinka Jeesus parantaa sairaita, vapauttaa demoneista, nostaa rampoja, herättää kuolleita, tyynnyttää myrskyn, ruokkii tuhansia nälkäisiä. Jeesus sulautti heitä Jumalan valtakunnan yliluonnolliseen todellisuuteen jo ennen kuin opetuslapset olivat uudestisyntyneet.

Joh. 6:67-69: Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?" Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat (reema); ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

Kun Jeesus kutsui opetuslapset seuraamaan Häntä, Hän sitoutui johtamaan opetuslapset todellisesti siihen Jumalan valtakuntaan, jota Hän julisti. Jeesuksella on sama sitoutuminen sinuun. Hän haluaa, että sinä saavutat uskosi päämäärän täällä ajassa ja ikuisuudessa. Täällä ajassa sinun päämääräsi on elämä Jumalan valtakunnassa Pyhän Hengen voitelussa. Tämän toteutumiseksi Jeesus johtaa sinua samaa tietä kuin opetuslapsiaan:

  • Jeesus uudestisynnyttää sinut, kun otat Hänet vastaan.

  • Jeesus alkaa vuodattaa sinuun Pyhää Henkeä, kun olet uudestisyntynyt.

  • Jeesus johtaa sinut särkyneen sydämen eheytymiseen lisääntyvän Hänelle antautumisen ja Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.

  • Jeesus johtaa sinut antautumaan Hänen opetuslapsekseen ja muuttumaan kohti Hänen muotoaan Voideltuna.

  • Jeesus johtaa sinut Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja Häneen sulauttamiseen.

  • Jeesus varustaa, asettaa ja lähettää sinut apostoliseen palvelutehtävään Jumalan valtakunnan julistamiseksi ja esille tuomiseksi tässä maailmassa.

  • Jeesus voitelee sinua varustautumaan itse ja varustamaan myös seurakuntaa Taivaaseen tempaamista varten.

Opetuslapset uudestisyntyivät, kun he ottivat Jeesuksen vastaan ylösnousseena Herrana Jeesuksen ylösnousemuspäivän iltana. Samassa hetkessä he ottivat vastaan Pyhän Hengen ja alkoivat kasvaa hengellistä kasvua kohti Pyhän Hengen tulessa upottamista.

Ap.t. 1:1-3: …ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Pysykää Jerusalemissa sen Isän lupauksen täyttymiseksi, jonka kuulette minulta. Sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upotetaan Pyhässä Hengessä, muutaman päivän kuluttua tästä."

Jeesus opetti opetuslapsia 40 päivän ajan ylösnousemusruumiissaan. Hän ilmestyi suoraan yliluonnollisella tavalla eri tilanteisiin. Pyhän Hengen voitelun kautta Jeesus kasvatti opetuslapsia yötä päivää. Opetuslapset kävivät lävitse särkyneen sydämen eheytymisen ja Jumalan pojan minuus rakentui heihin yhä vahvempana. He vapautuivat vihan hedelmistä sielussaan ja täyttyivät Isän rakkaudella lisää.

Sinunkin tiesi kohti Pyhän Hengen tulessa upottamista alkaa uudestisyntymisestä. Sinun tiesi Jeesuksen asettamana ja voitelemana apostolina alkaa Pyhän Hengen tulessa upottamisesta. Tässä prosessissa sinäkin käyt syvällisen oman elämäsi ja sydämesi puhdistamisen ja muuttumisen prosessin.

Ap. t. 1:14: Nämä kaikki pysyivät kestävästi ja yksimielisesti Jeesuksen läsnäolon etsimisessä (homotymadon yhteys / rakkaussuhde Jumalaan) ja anomisessa vaimojen ja Marian, Jeesuksen äidin, ja Jeesuksen veljien kanssa.

Pyhä Henki oli tehnyt syvän puhdistuksen ja uudistuksen opetuslapsissa, kun he pystyivät olemaan kymmenen päivän ajan ”homotymadon” rakkauden yhteydessä ja Jeesuksen läsnäolon etsimisessä. Heillä oli ainutlaatuinen ilmestys Jeesuksesta Ihmisen Poikana, Voideltuna, Uhrikaritsana ja Kirkkauden Herrana. Heistä oli nousemassa uusi, lopullinen ja täydellinen ihminen, joka elää Jeesuksen kirkkauden yhteydessä. Tämä muutos oli yliluonnollinen, mutta sitä varten Jeesus vuodatti heihin Pyhän Hengen.

Opetuslapset tarvitsivat vielä Pyhän Hengen tulessa upottamisen, jotta Jeesuksen heille lupaama uusi elämä Jumalan valtakunnassa voi toteutua. Jeesuksella on sama päämäärä sinua kohtaan. Pyhän Hengen tuli on sinussa ja kutsuu sinua elämäsi täydelliseen muutokseen ja suurimpaan täyttymykseen Pyhän Hengen tulessa.

Ap.t. 2:1-4: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla (homotymadon) – tavoitellen yhteisessä rakkauden innossa yhteistä päämäärää. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Jeesus johti opetuslapsensa uudestisyntymiseen, Pyhän Hengen lisääntyvään vastaanottamiseen, sisäiseen parantumiseen (homotymadon) ja Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Sinä kuljet täysin samaa tietä. Jeesus käsittelee sinua samalla tavalla kuin ensimmäisiä opetuslapsiaan. Jeesus toteuttaa sinussa lupauksensa samalla tavalla kuin ensimmäisten opetuslastensa kohdalla.

Ratkaisevaa Pyhässä Hengessä ja tulessa upottamiseksi oli opetuslasten valmistautuminen. Se tarkoitti Pyhän Hengen jatkuvaa vastaanottamista, sisäistä puhdistumista ja parantumista. Se oli vanhan ihmisen pois panemista ja uuden luomistyön vastaanottamista.

Isän rakkauden tuli kutsuu sinua, kohtaa sinua, pelastaa, parantaa, vapauttaa ja luo sinut uudeksi. Jeesus käyttää Isän valtaistuimella kaikkea Jumalan Isän auktoriteettia ja voimaa toteuttaakseen sinussakin Hänen suunnitelmansa. Hän tarvitsee vain, että sinä uskot Hänen suuren ilosanomansa ja antaudut Hänen tulensa kosketukseen.

Ap.t. 2:37-40: Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".

Jeesus haluaa pelastaa sinutkin ”tästä nurjasta sukupolvesta”. Hän haluaa pelastaa sinut uskonnollisesta petoksesta, pimeyden ruhtinaan orjuudesta sekä sairauksien, traumojen ja kaikkien elämäsi kirousten vallasta. Jeesus kutsuu sinua Pyhän Hengen tulessa upottamiseen, jotta Hän voi siirtää sinut Hänen valtaherruutensa ja siunaustensa alaiseksi jo tässä maailman ajassa. Jeesus haluaa, että Hänen valtakuntansa tulee maan päälle myös sinun elämäsi kautta.

PYHÄN HENGEN TULTA!