PYHÄN HENGEN TULTA!
7. POISTA VASTUSTAVAT ESTEET

Tuomitse, hylkää ja irtisano seuraavat vihollisen valheet ja uskonnolliset opit, jotka vastustavat Pyhän Hengen tulen vastaanottamista:

Jumalalla on jotain minua vastaan:

Tämä on valhetta, sillä Isä antoi Poikansa kuolemaan, että Hän saisi sinut omakseen ja kirkkautensa yhteyteen. Orpouden trauman turmeleva sielu ja siinä vaikuttava demonisaatio on vain vääristänyt sinun minuutesi näkemään itsesi niin kuin sielunvihollinen haluaa sinun näkevän. Jumala rakastaa sinua, mutta sielunvihollinen vihaa sinua. Pyhän Hengen tulessa sinä tulet tuntemaan totuuden tästäkin asiasta.

Olen tehnyt anteeksiantamattoman synnin Pyhää Henkeä vastaan:

Tämäkin on valhetta, jos olet ottanut Jeesuksen vastaan. Pyhä Henki on jo silloin sinussa, etkä koskaan voi tehdä anteeksiantamatonta syntiä missään muodossa. Jeesus on kantanut kaiken ja sovittanut sinut kokonaan.

Jeesuksen opetuksia Pyhän Hengen pilkasta tulkitaan väärin, koska ei anneta Pyhän Hengen ilmestystiedon opettaa. Tuomion alla elävä opettaja näkee Jumalan tuomion kaikessa mitä hän opettaa. Jeesuksen pelastuksen ja Jumalan armon vastaanottanut opettaja näkee Jumalan armon ja Jeesuksen pelastuksen kaikessa.

Luuk. 12:10: Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.
Mark. 3:28-30: Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin." Sillä he sanoivat: "Hänessä on saastainen henki".

Fariseukset syyttivät Jeesusta, että Hän ajaa ulos riivaajia Beelsebulin voimalla. Silloin Jeesus opetti, että on vaarallista sanoa Pyhää Henkeä Beelsebulin hengeksi. Tällaista pimeyttä Hän kutsui Pyhän Hengen pilkaksi. Jeesus ei kuitenkaan sanonut, että fariseukset ja kirjanoppineet olisivat jo tehneet Pyhän Hengen pilkan. Hän ei tuominnut heitä, vaan ilmaisi, miten vakava harhautuminen se on. Jerusalemin herätyksessä tuli suuri määrä ihmisiä uskoon. Silloin jotkut näistä fariseuksistakin saattoivat ottaa Jeesuksen ja Pyhän Hengen vastaan.

Pyhän Hengen vastaanottamiseen tarvitaan voimaa:

Jeesus itse sanoi, että heikoissa minä olen väkevä. Orpouden traumassa elävä uskova yrittää kaikkea omassa voimassaan. Hänellä ei ole syväkiintymyssuhdetta Isään, joka antaa hänelle kaiken rakkaussuhteen perusteella. Uskonnollisuus ja orpous ruokkivat toisiaan ja synnyttävät väärän kuvan Pyhästä Hengestä ja Hänelle antautumisesta.

Uskonnolliset ihmiset ovat synnyttäneet Jumalan valtakunnasta mielikuvan, jossa he hallitsevat Jumalan valtakunnassa ilman Jeesukseen sulautumista. Tämä on suuri harha, jota monet vahvistavat esimerkiksi seuraavien raamatun jakeiden väärällä tulkinnalla ja käännöksellä:

Matt. 11:12: Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.
Luuk. 16:16: Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.

Raamatun kääntäjät ovat kääntäneet näitä jakeita ajattelemattomasti. Alkutekstistä sananmukaisesti käännettynä nämä jakeet tulee ilmaista näin:

Matt. 11:12: Mutta Johannes Kastajan päivistä alkaen tähän päivään asti taivaitten valtakuntaa kohtaan on käytetty väkivaltaa ja väkivaltaiset ihmiset vaativat sitä omakseen.
Luuk. 16:16: Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne ponnistellen ja vaivaa nähden.

Kukaan ei pääse Jumalan valtaherruuden alaisuuteen sielunsa voimilla tai jollain väkivallalla. Jokainen ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan vain antautumisen ja sielun voimien pimeästä kontrollista ja väkivallasta luopumisen kautta. Jeesus antaa sinulle riittävästi hengen voimaa, jotta voit murtautua vapauteen sielusi pimeiden voimien vankilasta. Jumalan Isän rakkaus vahvistaa ja johtaa sinut kirkkauteensa silloin kun olet antautunut Hänelle ja oma uhosi on loppunut.

Jumalan valtakunta on armon, rakkauden ja vanhurskauden valtakunta, eikä siellä ole mitään väkivaltaa, kontrollia, manipulaatiota tai pakottamista. Liha vastustaa Henkeä ja me tarvitsemme päättäväisyyttä ja selkeää pyrkimystä vastustaa syntiä ja vääryyttä. Siinä on meille riittävästi haastetta käyttää tahdonvoimaamme! Ainoa tapa vastaanottaa Pyhää Henkeä on antautua ja sen jälkeen antautua vielä lisää. Jeesuksen herraus tulee toimimaan elämässämme vapaaehtoisen kuuliaisuuteen antautumisen kautta, ja sen Pyhä Henki tulee ensimmäiseksi opettamaan!

Pyhän Hengen vastaanottamisessa minuun voi tulla ”vääriä henkiä”:

Jeesus on Jumala ja Hän hallitsee tapahtumia tässä ajassa. Pimeyden valloilta on jo riistetty aseet. Riivaajat ovat jo kokeneet tappion Jeesusta vastaan. Valkeus on suurempi kuin pimeys. Jumala voi aina enemmän kuin me anomme tai ymmärrämmekään. Kun me antaudumme Pyhän Hengen kosketukseen, me olemme maailmankaikkeuden väkevimmässä suojassa. Sielunvihollinen ei voi tulla meihin Jumalan läsnäolossa, vaan päinvastoin se joutuu paljastamaan itsensä ja Pyhä Henki auttaa meitä luopumaan siitä. Näin pyhyys ja vanhurskaus vain lisääntyy meissä jokaisen Pyhän Hengen kosketuksen vaikutuksesta!

Pyhää Henkeä voi saada 'liikaa':

Sinun vanhan ihmisesi mielestä kaikki Pyhän Hengen vaikutus on liikaa. Tämä tunne ja väite tulee orvosta sielustasi, joka haluaa säilyttää kontrollin myös suhteessasi Jumalaan. Hylkää kaikki tällainen valhe, sillä juuri lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta sinä paranet kaikista traumoistasi, mielenterveysongelmistasi, fyysisistä sairauksistasi ja kaikesta muusta elämäsi rasituksesta.

Jumalan valtakunta on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Tämä maailma ei voi vastaanottaa Pyhää Henkeä, mutta Hän on elämä niille, jotka Hänet löytävät. Emme välitä enää, vaikka ihmiset pilkkaisivat meitä Pyhän Hengen täyteydestä. Tie jakaantuu jokaisen edessä. Jos haluamme Jumalan maailmaan ja virtaan, tie sinne on lisääntyvä Pyhällä Hengellä täyttyminen. Jos haluamme samanaikaisesti miellyttää lihaa ja tätä maailmaa, silloin meillä on suuria ongelmia. Kahdella tiellä kulkeva ei voi saada mitään myöskään Jumalalta. Meidän täytyy valita päämäärämme ja toimia sen valinnan mukaan johdonmukaisesti.

Minun täytyy suorittaa Jumalalle, jotta miellyttäisin Häntä:

Tämän ajatusmaailman takana on orvon sielun pakanauskonnollisuus. Jeesus perusti rakkaussuhteeseen rakentuvan uuden liiton Jumalan ja ihmisten välille. Vanhan liiton suoritususkonto siirrettiin syrjään. Tilalle tuli Pyhän Hengen vaikuttama syväkiintymyssuhde Jeesuksen ja Isän kanssa.

Room. 8:16: Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Pyhä Henki vapauttaa meidät demonisesta suoritususkonnollisuudesta. Sinun tarvitsee vain suostua olemaan Jumalan lapsi, jota Isä saa hoitaa, parantaa ja vapauttaa. Jeesuksen kautta sinulla on jo rauha Jumalan kanssa. Pyhä Henki todistaa kaiken Isän rakkauden, siunaukset ja kirkkauden sinulle lisääntyvästi.

Jumala Isä on kiintynyt sinuun syvällä rakkautensa myötätunnolla jo silloin kun Hän loi sinut olemaan Taivaassa. Hän lähetti sinut maailmaan vaikeitten olosuhteitten keskelle. Mutta Jeesuksen vastaanottamisen kautta sinä olet nyt päässyt takaisin Isän yhteyteen. Hänen yhteydessään sinä olet rakastettu poika / tytär. Et ole enää orja tai Jumalan sotamies. Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta sinä olet sulautumassa Jeesuksen Voidellun muotoon. Sinä et enää elä yksin vaan sinä elät Jeesuksessa ja Jeesus elää sinussa.

Pyhän Hengen ja tulen kosketus on vain tunnekokemus:

Orpouden traumassa elävät uskovat perustavat jumalasuhteensa järjen tietoon ja luonnolliseen ymmärrykseen. Heidän henkensä tietoisuus on heikko, eivätkä he tiedosta mitä suhde Pyhään Henkeen on. Heidän sielustaan puuttuu syväkiintymyssuhteen ymmärtäminen, koska orvot vanhemmat eivät ole pystyneet antamaan sitä varhaislapsuudessa.

Kaikki orpouden traumassa elävä uskonnollisuus pitää Pyhän Hengen kosketuksia tunnekokemuksina, vaikka ne ovat pelastetun hengen kokemuksia yhteydestä Jumalaan. Jumala Isä haluaa koskettaa lapsiaan suurella rakkaudellaan. Hän iloitsee saada koskettaa sinuakin. Hän rakastaa tuntea sinut ja iloitsee kun sinä iloitset Hänen kosketuksestaan.

Pyhä Henki on kaikki yhteytemme Jeesukseen ja Isään. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja Isän omasta ja julistaa sen meille. Kaikki elämä Pyhässä Hengessä on elämää Jumalan valtakunnassa. Kaikki Jumalan valtakunnan elämä täällä maailmassa on elämää Pyhässä Hengessä. Antaudu siis ehdoitta, ilolla ja hillittömästi Pyhän Hengen tulessa upottamiseen niin Hän ilmoittaa sinulle Jeesuksen kaikessa kirkkaudessaan!

Matt. 23:37-39: Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän (Pyhä Henki), joka tulee Herran nimessä'."

Pyhä Henki tulee itse Jumalan Isän sydämestä Jeesuksen kautta. Jos emme siunaa Pyhän Hengen ilmestymistä, vaikutuksia ja läsnäoloa, meidän on vaikea vastaanottaa Hänen kirkkautensa ja tulensa kosketusta. Pyhä Henki tulee ihmiseen Jeesuksen nimessä, eli Jeesuksen koko persoonan, sovitustyön ja jumaluutensa kautta. Koska sinäkin haluat tulla upotetuksi Pyhässä Hengessä ja tulessa, sinä antaudut siunaamaan Pyhää Henkeä herkällä, antautuvalla ja rakastavalla sydämellä.

PYHÄN HENGEN TULTA!