UPOTUSKASTE
1. USKON OPIN PERUSTUS ON JUMALAN ILMOITUS

Jumalan Sana on ainoa oikea ilmoitus Jumalan valtakunnasta ja ainoa ensisijainen ohje ihmisen elämään ja uskon harjoittamiseen. Historiallinen tieto voi olla todellisesta tapahtumasta kertova, mutta se ei ole Raamatun ilmoitukseen verrattava opin perustus. Vain Jeesuksen ja apostolien alkuperäinen opetus voi synnyttää terveen uskon perustuksen ja vain se johtaa Jumalan valtakuntaan.

Me saamme Jeesuksen ja hänen apostoliensa henkilökohtaisen todistuksen ja opetuksen uuden liiton kirjoitusten kautta. Näissä kirjoituksissa me näemme mm. Pietarin, Johanneksen, Paavalin, Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Jaakobin kirjoittavan henkilökohtaisesti Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta. Jeesus antoi tämän opetuksen seurakunnan perustaneille apostoleille. Jumala ei muuta asettamaansa järjestystä, mutta Pyhä Henki voi täydentää ja lisätä jo olemassa olevaa ilmoitusta.

Jeesus opetti kaiken oman elämänsä kautta. Hän toteutti itse ensin omassa elämässään kaiken, minkä Hän opetti opetuslapsilleen. Siksi Hän kutsui opetuslapsia: "Tule ja seuraa Minua!" Jeesuksen esikuva ja opetukset ovat meidän uskomme perustus ja elämämme päämäärä on Jeesukseen liittyminen ja samaistuminen Pyhän Hengen voitelussa.

Ihmisen käsiin annettu Jumalan totuus voi turmeltua hyvinkin lyhyessä ajassa. Näinhän tapahtui esimerkiksi galatalaisten keskuudessa. Paavali oli opettanut heille Kristuksen opin, mutta pian sen jälkeen galatalaiset siirtyivät vanhan liiton lakioppiin. He olivat menettäneet uuden liiton opetuksen ja ilmestyksen uskon kautta vanhurskauttamisesta. He olivat kadottaneet Pyhän Hengen todistuksen, voiman ja voitelun ja taantuneet järkeisuskon tasolle.

Gal. 1:6: Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin…
Gal. 3:5-7: Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"? Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.

Seurakuntahistorian aikana on syntynyt paljon erilaisia perinnäissääntöjä, joilla ei ole mitään tekemistä Jeesuksen ja apostolien opetuksen kanssa. Me voimme päästä Jumalan tuntemiseen ja Hänen yhteyteensä noudattamalla Jeesuksen ja apostolien opetuksia. Kun asetat sielusi alkuperäiseen opetukseen, Pyhä Henki tulee sen vahvistamaan. Soveltamalla apostolista opetusta ja ajattelua, sinä pääset uskon elämäsi tavoitteisiin.

UPOTUSKASTE