UPOTUSKASTE
2. UPOTUSKASTE JA PELASTUMINEN

Pelastus on Jeesuksen henkilökohtaisessa vastaanottamisessa ja Hänen muotoonsa muuttumisessa. Pyhä Henki tulee ensin ihmisen henkeen ja uudesti synnyttää hengen Jumalan yhteyteen. Sen jälkeen alkaa sielun vapauttaminen ja puhdistaminen. Kun sisäinen ihmisesi on rakentunut Jeesuksen tuntemisessa ja Pyhän Hengen voitelussa, sinussa herää Jumalan usko omistaa parantumisia myös fyysiseen ruumiiseesi.

Joh. 1:12-13: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Joh. 3:3-7: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Uudestisyntymisen jälkeen alkaa uskon kilvoitus päästä sisälle elämäntapaan, jossa Pyhä Henki ja Jumalan Sana hallitsevat elämässämme. Elämä Jumalan valtakunnassa tarkoittaa yksinkertaisesti Pyhän Hengen johdattamaa ja täyttämää elämää ja palvelutyötä. Tie Pyhän Hengen pilven alla elämiseen on luonnollisen mielen/ajattelun ja lihallisen ruumiin kautta tulevien synnin vaikutusten kuolettaminen ja asettaminen uskovan hengelle alamaiseksi Pyhässä Hengessä.

Sinun täytyy kuolettaa vanha ihmisesi eli lihasi, jotta uudestisyntynyt henkesi nousee hallitsemaan. Tämä tarkoittaa sisäisen vapautumisen ja parantumisen prosessia. Jumala Isä asetti upotuskasteen vedessä Jeesukseen sulautumisen julistukseksi ja uskon teoksi. Upotuskasteessa sinä tunnustaudut Jeesuksen opetuslapseksi ja Hänen auktoriteettinsa alaiseksi. Silloin Pyhä Henki saa aloittaa sielusi "ympärileikkauksen" eli aloittaa sielusi ja ruumiisi puhdistamisen ja uudistamisen.

Upotuskaste ei ole mikään rituaali tai taikatemppu, jonka kautta kaikki muuttuu elämässäsi. Se on sydämesi vakuuttuneisuudesta seuraava päätös ja uskon teko, jossa sinä julistaudut Jeesuksen opetuslapseksi ja julistat vastaanottavasi Pyhän Hengen tulessa upottamisen. Näin tapahtui Jerusalemin herätyksessä.

Ap. t. 2:38-39: Niin Pietari sanoi heille: "Ajatelkaa toisin (metanoia = mielenmuutos) ja ottakoon kukin teistä upotuskasteen (baptizo) Jeesuksen Voidellun nimeen, syntien poissiirtämiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu.

Sana 'kastaa' on käännetty sanasta 'baptizo', joka merkitsee 'upottaa'. Merkityksen 'upottaa' antavat mm. Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, New Strong's Dictionary of Hebrew and Greek Words sekä Novum. Myös Aapeli Saarisalo sanoo Raamatun sanakirjassa kasteesta, että "sana johtuu teonsanasta 'baptizo', joka merkitsee 'upottaa'".

Näissä lähteissä viitataan siihen, että 'baptizo' tulee verbistä 'bapto', joka tarkoittaa kokonaan veteen kastamista tai väriin kastamista tai esimerkiksi viinin ammentamista kupilla isommasta astiasta. Kirjoitukset käyttävät tätä merkitystä kohdissa, joissa puhutaan kasteesta, kastamisesta ja kasteen ottamisesta.

Sanaan 'baptizo' liittyy edelleen sellainen merkitys, että elementin, joka upotetaan, ominaisuudet muuttuvat pysyvästi sen aineen kaltaisiksi, mihin tämä elementti upotetaan. 'Baptizo' ei siis ole pelkkä kosketus, vaan se saa aikaan pysyvän muutoksen.

Suomalainen sana 'kaste' tulisi yksinkertaisesti korvata sanalla 'upotus'. Silloin se ilmaisi sanan alkuperäisen merkityksen. Kirkkohistorian todisteet lapsikasteen puolesta ovat erittäin epämääräiset, sillä vuosisatojen kuluessa on syntynyt monenlaisia kastekäytäntöjä, joita käsittelemme myöhemmin. Raamatullisena kasteena voimme kuitenkin pitää vain sellaista, minkä Raamattu opettaa.

UPOTUSKASTE