HENGEN JANO
6. JEESUKSEN LÄHETYSKÄSKY

Jeesuksen lähetyskäsky opetuslapsille on tehdä kaikista kansoista opetuslapsia Hänelle. Tämä ei toteudu pelkästään kastamalla ihmisiä Jeesuksen nimeen. Opetuslapseksi antautuminen tarkoittaa suostua Pyhän Hengen vaikuttamaan "sydämen ympärileikkaukseen", jolloin Jeesuksen läsnäolo ja vaikutus pääsee ihmisen sieluun ja koko elämään. Jumalan ja myös meidän tavoitteenamme uudessa liitossa on Jeesuksen Voidellun muotoon muuttuminen.

Matt. 28:18-20: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Kun pelastetut antautuvat Jeesuksen muotoon muuttumiseen, Jeesus lähettää heidät apostolisessa voitelussa julistamaan Hänen suurta ilosanomaansa. Heidän palvelutyössään ilmenevät tunnusteot ja ihmeet.

Mark. 16:15-16: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark. 16:19-20: Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Ensiksi on siis evankeliumin julistaminen, sitten on uskoon tuleminen evankeliumin vastaanottamisen kautta ja sen jälkeen on upotuskasteen ottaminen Jeesukselle antautumisen merkiksi, julistukseksi ja uskon teoksi. Tästä alkaa Jeesuksen opetuslapsena kasvaminen kohti Hänen muotoaan. Pyhän Hengen uudistavan työn kautta tulee ilmi evankeliumin salaisuus: "Kristus teissä, kirkkauden toivo".

Upotuskasteen laiminlyömistä suurempi ongelma on tottelemattomuus ja kapina ihmisen sydämessä. Vanha ihminen ei halua väistyä ja antaa uuden luomuksen nousta hallitsemaan. Tämä on demoninen taistelu ihmisen sielussa. Pyhä Henki kutsuu sinut voittamaan pimeyden ja valheen juonet. Jeesukselle antautumisen merkiksi ja uskon tekona sinä otat vastaan raamatullisen upotuskasteen ja pääset Pyhän Hengen voiman syvempään vaikutukseen.

Jaak. 4:6-7: … Sen tähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa vihollista, niin se teistä pakenee.

Kun sinä tulet Jumalalle kuuliaiseksi, sinä saat auktoriteetin ja uskon käskeä elämästäsi ulos sairaudet, kiroukset ja kaiken kuoleman vallat. Jeesus ilmestyy sinulle kirkkaudessaan ja murtaa ilkeimmätkin sukukiroukset ja elämäsi ongelmat.

Roomalaiskirjeen 6. luvussa Paavali opettaa, että upotuskasteessa me uskon kautta samaistumme Jeesuksen kuolemaan lihassaan ristillä. Jos me olemme "haudatut kasteen kautta kuolemaan", se ei voi tarkoittaa vain osittaista peittelemistä! Johannes Kastaja (=Upottaja) upotti kasteeseen, Jeesus upotti kasteeseen, Pietari kehotti ottamaan upotuskasteen ja Paavali puhuu vanhan ihmisen "hautaamisesta" Kristuksen kanssa kuolemaan. Tämä johtaa voittoon lihan kautta vaikuttavasta synnistä ja perkeleen vallasta.

Room. 6:1-11: Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut (=upotetut) Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut (=upotetut)? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen (=upotuksen) kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Jumala asetti yhden täydellisen uhrin - oman Poikansa - ihmisen lunastamiseksi synnin ja perkeleen orjuudesta. Muuta kelvollista ja pätevää uhria ei ole ollut eikä koskaan tule. Siksi meidän ei tarvitse mennä itse kuolemaan ristille vapautuaksemme synnin kirouksesta vaan me saamme uskon kautta omistaa sen, mitä Jeesus teki. Jumala asetti upotuksen vedessä uskon teoksi meille, jonka kautta omistamme lihamme kuolemisen pois synnistä, jotta uusi elämä Pyhän Hengen voimassa pääsisi nousemaan esiin.

HENGEN JANO