HENGEN JANO
7. UPOTUSKASTE JOHTAA AUKTORITEETTIIN

Kun Jeesuksen esille astumisen hetki oli tullut, Pyhä Henki johti Hänet ottamaan upotuksen Johannes Kastajan edessä. Jeesus oli juuri täyttänyt 30 vuotta ja Hän oli Mooseksen lain mukaan kelvollinen astumaan palvelutyöhön. Jeesuksen palvelutyö oli enemmän kuin vanhan liiton pappeus. Jeesus alkoi palvella apostolina, profeettana, opettajana, evankelistana ja paimenena Pyhän Hengen voitelussa.

Matt. 3:13-17: Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."
Luuk. 3:21-23: Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt". Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika…

Jeesus koki omassa elämässään upotuskasteen merkityksen. Ottaessaan upotuksen Johanneksen edessä Jeesus antautui täydelliseen kuuliaisuuteen Isälle. Tämä antautuminen merkitsi Pyhän Hengen ja tulen voitelua Hänen palvelutyössään. Se merkitsi myös Hänen kuolemaansa ristillä. Se merkitsi myös ylösnousemusta ja sen jälkeen Taivaaseen astumista. Vielä se merkitsi Jumalan Pojan asettamista hallitsemaan Isän valtaistuimella Taivasta ja maata.

Jeesus tiesi, tunsi ja eli upotuskasteen kautta avautuvaa uutta elämää. Pyhä Henki johdatti Hänet kastamaan opetuslapsensa. Sen jälkeen myös opetuslapset kastoivat ihmisiä Jeesuksen vastaanottamiseen.

Joh. 3:22: Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja upotti (baptizo).
Joh. 4:12: Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja upotti useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse upottanut, vaan hänen opetuslapsensa.

Mitä Jeesus vastaisi sinulle, jos kysyisit Häneltä kannattaako minun ottaa upotus sinun nimeesi vai pärjäänkö perinnäissääntöjen varassa? Jeesus vastaisi sinulle:

"Rakas lapseni, Minä olen valmistanut sinulle uuden elämän Pyhän Hengen ja tulen voimassa jo tässä maailmassa. Minä ja apostolini ovat osoittaneet sinulle tien Jumalan valtakuntaan. Ota siis Minun kutsuni vastaan ja anna upottaa itsesi Minun nimeeni. Silloin minä tulen ilmestymään sinulle ja osoittamaan voimani elämässäsi."

Mark. 11:27-33: Ja he tulivat taas Jerusalemiin. Ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: "Millä vallalla sinä näitä teet? Tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä?" Mutta Jeesus vastasi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle." Niin he neuvottelivat keskenään sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' Vai sanommeko: 'Ihmisistä'?" - sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta. Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle: "Emme tiedä." Silloin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen."

Jeesus ilmaisi käänteisesti fariseuksille, että Hänen valtuutuksensa ja voimansa tuli siitä, että Hän otti Johanneksen edessä upotuksen. Hänen sanansa ilmaisivat myös sen, että Johanneksen julistus parannukseen upottamisesta oli Jumalan asettama tehtävä. Fariseukset katselivat sivusta eivätkä vastaanottaneet Johannes Kastajan kehotusta parannuksen kasteeseen eikä Jeesuksen opetusta kasteen ottamiseksi Hänen nimeensä. Siksi he eivät saaneet Pyhän Hengen voimaa elämäänsä ja palvelutyöhönsä.

Joh. 12:17-19: Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sentähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. Niin fariseukset sanoivat keskenään: "Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään."

Jos Jeesus synnittömänä ja Jumalasta syntyneenä ihmisenä tarvitsi upotuksen vedessä saadakseen palveluvoitelun, kuinka paljon enemmän me synnistä pelastuneet ihmiset tarvitsemme upotuskasteen vapautuaksemme heikkoudessamme ja epäuskostamme!

HENGEN JANO