UPOTUSKASTE
8. UPOTUSKASTEESEEN TÄYTYY LIITTYÄ USKO

Kaikki Jeesuksen pelastuksen ja Isän siunauksien vastaanottaminen tapahtuu Jumalan uskon kautta, joka vaikuttaa pelastetun hengessä ja sielussa. Jumala kutsui Paavalin apostolin tehtävään, "että syntyisi uskon kuuliaisuus Hänen nimeänsä kohtaan pakanakansoissa". Elämä Taivasten valtakunnassa on elämää uskossa ja kuuliaisena Jumalan ilmoitukselle.

Room. 14:23: …sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.
Room. 1:5: ...jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus Hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa...

Kun Jeesus otti upotuskasteen Johannekselta, Hän erottautui Isän antamaan tehtävään. Hän vihkiytyi kuuliaisuuteen toteuttaakseen Isän tahdon palvelutyössään. Tämä antautuminen tuli johtamaan Hänet kuolemaan asti. Kuoleman jälkeen Isä korotti Hänet ylösnousemuksen kautta hallitsemaan valtaistuimellaan. Meillä on sama kutsu ja elämänsuunnitelma Jeesuksen seuraajina. Jeesus kutsuu meitä kuolemaan pois synnistä ja antautumaan uskon kuuliaisuuteen Hänelle elääksemme ja palvellaksemme Pyhän Hengen voitelussa.

2:26: Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

Usko Jeesukseen tarkoittaa uskoa Häneen Persoonana ja Hänen Sanaansa sekä toimimista Hänen opetustensa mukaisesti. Uskomme todistuksena ja ilmentymänä me otamme upotuskasteen tultuamme vakuuttuneiksi sen jumalallisesta merkityksestä ja suuresta siunauksesta. Upotuskasteen kautta Jumala kutsuu meitä Jeesuksen seuraajina kuolemaan pois vanhasta ihmisestä, jotta uusi luomus Pyhän Hengen voimassa voi syntyä ja alkaa hallita meidänkin elämässä.

Kolossalaiskirjeen 2. luvussa Paavali opettaa sydämen ympärileikkauksesta Hengessä. Sehän tarkoittaa synnin vallan murtumista sielussa ja Jeesuksen muodon ilmestymistä. Usko Jeesukseen tarkoittaa uskoa Hänen sanaansa, joka johtaa Jeesukseen samaistumiseen, kasvamista Häneen, tulemista yhä enemmän Hänen kaltaisekseen. Tietysti se tarkoittaa Hänen esimerkkinsä seuraamista myös upotuskasteessa!

Kol. 2:8-15: Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Jakeen 12 käännöksessä on monissa suomenkielisissä raamatuissa valitettava epätarkkuus. Raamattu Kansalle käännös ilmaisee asian ytimen, joka on Jumalan usko upotuskasteen vaikutukseen.

Kol. 2:12: Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. (Raamattu Kansalle)

Tämä jae pitäisi siis kääntää seuraavasti:

Kol. 2:12: ...ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskoen Jumalan vaikutukseen – sydämen ympärileikkaukseen Hengessä, lihan kuolettamisen ja nousemisen uuteen elämään Jeesuksessa upotuskasteen jälkeen - Jumalan, joka herätti hänet kuolleista.

Paavali ei tarkoita tässä yleistä uskoa Jumalaan. Hän puhuu Jumalan vaikuttamasta uskosta Pyhän Hengen työhön upotuskasteessa ja sen jälkeen. Paavali tarkoittaa Jumalan uskoa siihen, että upotuskaste poistaa demoniset esteet ja tämän jälkeen alkaa toteutua Pyhällä Hengellä täyttyminen ja Pyhän Hengen uudistava työ. Tämä uudistuminen tulee johtamaan lihan kuolettamiseen ja hengen johtamaan elämään astumisen.

Jokaiselle upotuskastetta ottavalle tulee opettaa upotuskasteen syvällinen merkitys. Häntä on vahvistettava uskossa ja Pyhän Hengen vastaanottamisessa. Kaikki rukouspalvelu elämän vapauttamiseksi pimeyden vallasta on hyödyllistä. Mitä selkeämmän käsityksen upotuskastetta ottava saa Jeesuksen suunnitelmasta, sitä suurempi Pyhän Hengen vaikutus tulee upottamisessa ja sen jälkeen.

Upotuskasteen tarkoitus on liittää ihminen Jeesukseen ja Hänen pelastustyöhönsä pelastetun oman tahdon valinnan ja Pyhän Hengen sinetin voimalla. Siinä ei ole kysymys seurakuntaan liittämisestä tai jostain kastejuhlanäytelmästä. Kun diakoni Filippus opetti Kandaken hoviherralle Jeesuksen suunnitelman, hoviherra itse esitti pyynnön tulla upotetuksi Jeesuksen nimeen.

Ap.t. 8:35-38: Filippus rupesi puhumaan ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Jatkaessaan matkaa he tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua." Filippus sanoi: "Jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon". Hän vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika". Hoviherra käski pysäyttää vaunut. He astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.

Luonnollisen ja lihallisen minuuden ja elämän on kuoltava pois, jotta taivaallinen uusi minuus ja elämä Pyhän Hengen voimassa voi ilmestyä. Tämä tapahtuu uskossa antautumisen ja kuuliaisuuden kautta. Muuttavan työn tekee Pyhä Henki, jonka me valtuutamme toimimaan elämässämme, kun otamme upotuksen vedessä Jeesuksen nimeen.

Upotus Jeesuksen nimeen on kiistämätön todistus VALLAN VAIHDOSTA uskovan omalle sielulle, hänen ympärillään oleville pimeyden voimille sekä ennen kaikkea Jumalalle. Jokainen upotuksen vastaanottanut saa sydämeensä rauhan ja todistuksen, että tämä oli Jumalan tahto.

1. Piet. 3:21: …jonka esikuvan mukaan nyt pelastaa meidät siis upotuskaste, joka ei tarkoita lihan saastan pois panemista, vaan täydellisen näkökyvyn, tuntemisen saamiseksi jumalaa kohtaan jeesuksen ylösnousemuksen kautta.

Pyhä Henki antaa upotuksen jälkeen uskovalle todistuksen oikeudesta omistaa uskon kautta Jeesuksen pelastustyön kaikki siunaukset. Jos vihollinen syyttää häntä jostain, hän voi aina vedota tähän Paavalin opetukseen. Uskon kautta Jumalan Sanaan, Pyhän Hengen työhön ja Jeesuksen nimeen hän voi pitää itsensä vapautettuna kaikesta perkeleen vallasta. Tämä perustus antaa valtavan voiman uskoa oman elämän kiusaukset, sairaudet ja heikkoudet voitetuiksi Jeesuksen nimessä. Upotuskasteen ottaminen on uskon teko, joka vapauttaa Pyhän Hengen toimimaan hyväksemme ja toteuttamaan kaiken, minkä sydämessämme uskomme.

UPOTUSKASTE