VAPAUTUMINEN
1. VAIN JEESUKSEN YHTEYDESSÄ OLET VAPAA

Käsittelemme tässä osiossa vapautumisen yleisiä periaatteita, jotka antavat sinulle ilmestyksen mitä vapautuminen tarkoittaa. Voit täysin vapautua soveltamalla näitä periaatteita elämääsi. Jos tarvitset syvempää vapautumisen ja sisäisen parantumisen ilmestystä, tutustu näitä aiheita käsitteleviin kirjoihimme valikosta KIRJATt.

Jumala loi ihmisen elämään täydellisessä vapaudessa ja tulemaan tyydytyksi vain Hänen yhteydessään. Jumala yksin pystyy antamaan ihmisen elämälle sen vapauden, jota ihminen kaipaa ja tarvitsee. Älä koskaan ajattele, että Jumala orjuuttaisi sinua. Uskonnollisuus ja lakihenkisyys orjuuttavat, mutta siellä missä on Herran Henki, siellä on vapaus. Vapautumisen edellytys on tiedostaa oma orjuutensa ja vapautumisen tarpeensa. Sielunvihollisen orjuudessa ilman Pyhän Hengen valoa ihminen kuvittelee olevansa vapaa, koska hän mielestään saa käyttää omaa tahtoaan. Tämä on pelkkä harha, sillä pimentynyt sielu ei tunnista omaa tilaansa. Sen tähden Jeesus tuli maailmaan tuodakseen valon ihmisten sielujen pimeyteen. Kun valo loistaa pimeydessä, pimeydessä olevat ihmiset tajuavat oman orjuutensa ja alkavat pyrkiä vapauteen.

2. Kor. 4:3-7: Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

Jumalan valtakunnan suuren ilosanoman julistaminen perustuu ihmisen vapaaseen tahtoon ja kykyyn vastata kuulemaansa julistukseen ja kutsuun. Sinä olet täysin vapaa valitsemaan elämäsi asioita niiden vaihtoehtojen keskellä, jossa elät. Sidottu ratkaisuvalta on pimeyden valhetta.

Sielunvihollisen orjuudessa elänyt ihminen kuljettaa pelastettunakin orjuuden mielikuvaa ja minuutta sielussaan, koska hänen sieluaan ei ole vapautettu orjuutetusta minuudesta. Uudestisyntynyt on hengessään jo vapautettu mutta siitä vasta alkaa sielun ja koko muun elämän vapauttaminen. Pyhä Henki opettaa sinulle todellista elämää ja vapautta Jumalan yhteydessä. Tämä tarkoittaa koko minuuden uudistamista eli vanhan ihmisen pois panemista ja pukeutumista uuteen.

Ef. 4:22-27: Pantuanne pois vanhan ihmisenne, entisen vaelluksenne mukaisen, joka turmelee itsensä petollisissa himoissa, ja uudistuttuanne mielenne hengeltä ja pukeuduttuanne uuteen ihmiseen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskaudessa ja pyhyydessä, pankaa siis pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä toistemme jäseniä olemme. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Aurinko älköön laskeko vihanne yli, älkääkä antako viholliselle sijaa.

Sinä voit vapauttaa tahtosi ottamalla Jeesuksen vastaan ja hylkäämällä minuuttasi orjuuttavat valheet ja katkaisemalla persoonallisuutta vangitsevat demoniset ja ihmissuhteiden sidokset. Erityisesti hylkää Lutherin teoria sidotusta ratkaisuvallasta. Sinun hengelläsi ja tahdollasi on itsenäinen päätösvalta ja sinä voit aina käyttää sitä Jeesukselle antautumisessasi.

Joh. 8:36: Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Kaikki Jumalan valtakunnassa on vapaaehtoista. Kaikki pimeyden valtakunnassa on houkuttelua, manipulointia, kontrollia, pakottamista, orjuutta ja väkivaltaa. Kapina ja tottelemattomuus sinunkin sielussasi on vain Jumalasta erossa elämisen ja demonien painostuksen valhetta. Jeesus vapauttaa sinut näistä ja tekee sinut kykeneväksi elämään Hänen valtaherruudessaan.

Käsite ”vapautuminen” tai ”vapauttaminen” voidaan jaotella seuraaviin osa-alueisiin:

  • Hengen vapautuminen / puhdistuminen sielunvihollisen orjuudesta. Tämä tapahtuu uudestisyntymisessä, jolloin tapahtuu jo monesta muusta demonisaatiosta vapautumista.

  • Sielun ja ruumiin vapautuminen Jeesuksen ja Pyhän Hengen vastaanottamista vastustavista demoneista ja kirouksista. Tällaisia orjuuksia ovat mm. epäjumalanpalvelus, noituus, pakanauskonnot, elämää hallitsevat valheen, vääryyden, väkivallan, murhan ja kuoleman demonisaatio.

  • Särkyneen sydämen eheytyminen. Tämä tarkoittaa vapautumista minuuden ja sielun syväkerroksen traumaattisuudesta ja demonisaatiosta. Tätä johtaa niin sanottuun sukukirouksista vapautumiseen, koska elämän vaikeimmat traumat ja ongelmat saavat alkunsa jopa odotusaikana ja rakentuvat sieluun lapsuudessa.

  • Fyysisen ruumiin vapautuminen ja parantuminen. Tämä tarkoittaa vapautumista fyysisistä sairauksista ja sairauksia aikaansaavasta demonisaatiosta sielussa ja ruumiissa. Sielun puhdistaminen on edellytys syvempien vammojen ja sairauksien parantumiseksi, koska siihen tarvitaan Pyhän Hengen voimaa ja Jumalan uskoa.

  • Laajin merkitys vapautumiselle on koko ihmisen vapautuminen pimeyden vallasta ja pääseminen Jumalan valtakuntaan eli Pyhän Hengen voiteluun. Tämä on jatkuvasti syvenevä ja kirkastuva prosessi, jossa sinusta nousee uusi ihminen hallitsemaan elämässä Jeesuksen kanssa ja Pyhän Hengen voitelussa

Vapautuminen alkaa hengen uudestisyntymisestä. Mutta sielu, mieli, ajatukset, tunteet, unelmat, muistikuvat ja alitajunta voivat olla vielä pitkään kiinni haavoittumisissa ja vääryyden siteissä. Jokaisella ihmisellä on syvää vapautumisen tarvetta, koska tämän maailman ruhtinas on päässyt vaikuttamaa ihmisen elämään jo lapsesta alkaen. Vasta sitten kun ylläsi oleva Pyhän Hengen pilvi parantaa ja vapauttaa suoraan, ihmisiä sinun ympärilläsi, olet saavuttanut tavoitteesi!

Jeesuksen tuoma vapaus kattaa kaikki elämän alueet. Jeesus on valmistanut sinulle vapauden syntielämästä, alkoholista, huumausaineista, kuluttavista himoista, peloista, painajaisista, noituudesta, epäonnistumisen kirouksista, katkeruudesta, masennuksesta, köyhyydestä, epäonnistumisista ja niin edelleen.

1. Joh. 1:6-9: Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Vapautuminen tapahtuu Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta, mutta siihen tarvitaan ihmisen tahdon suostuminen. Demonit voidaan ajaa helposti ulos, mutta vaikeampaa on saada ihmisen haavoittunut sielu ymmärtämään totuutta, avautumaan Jeesukselle ja hylkäämään ”vanha tuttu” orjuuttaja. Täysi antautuminen, täysi rehellisyys ja avoimuus johtavat nopeaan vapautumiseen. Jos on tarpeen, anna jonkun voidellun uskovan palvella sinua vaikeiden siteiden alueella.

Ota vastaan anteeksiantamus ja anna anteeksi jokaiselle, joka on sinua vahingoittanut. Säilytä anteeksiantava elämäntapa niin pysyt vapaana. Kun sinulla on todistus Jumalan hyväksynnästä omaksi lapsekseen, sinun minuutesi on kestävällä pohjalla. Silloin sinulla on voima kestää uskossa ja taistella synnin houkutuksia vastaan. Elämä Jeesuksessa on elämää Pyhän Hengen voimassa ja vapaudessa. Mikään elämänmuoto ei vedä vertoja tälle ihanuudelle. Tämä ei ole teoriaa, vaan se on Jumalan valtakunnan todellisuus. Se on suurempi todellisuus kuin näkyvä maailma ympärillämme! Pyhän Hengen voima tuo tämän todellisuuden sinunkin elämääsi.

Näkyvä maailma on nimittäin tuomittu katomaan, mutta hengellinen maailma on pysyvä. Sinä saavutat täyden elämäsi siunauksen vain Jeesukseen sulautumisen kautta. Sitä varten Isä on antanut sinulle Pyhän Hengen. Sinä voit janota ja täyttyä Pyhällä Hengellä "rajattomasti". Tämä on suuri ja yliluonnollinen ilosanoma, jonka vastaanottamiseen tarvitaan julistusta, demonstraatiota ja Pyhän Hengen ja tulen vuodatusta. Tähän Jeesus kutsuu sinuakin.

Avaa sydämesi, antaudu, janoa ja taivu Pyhän Hengen puhdistavaan tuleen. Silloin Jeesus vapauttaa sinut siihen elämään, jota sydämesi todella kaipaa, jossa tulet täydellisesti tyydytetyksi.

VAPAUTUMINEN