VAPAUTUMINEN
2. SYDÄMEN SÄRKYMINEN

Kaikki pimeyden valta ihmisessä voidaan ilmaista käsitteellä sydämen särkyminen. Tämä sisältää kaiken Jumalasta eroon harhautumisen tuhovaikutukset ja vääryyden siteet. Jeesus ilmaisi palvelutyönsä tarkoitukseksi sydämeltään särjettyjen eheyttämisen. Sydämen eheytymisen jälkeen pelastettu voidaan vapauttaa kaikista hänen elämänsä vankiloista. Jumalan uskon voimassa pelastettu saa kyvyn vastaanottaa Jumalan Isän katoamattoman elämän siunaukset.

Luuk. 4:17-21: Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta". Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen".

Meidän vapautumisemme tarve perustuu Jumalan suunnitelmaan ja näkökulmaan elämäämme koskien. Niin kauan kuin Jeesuksen Voidellun muoto ei ilmesty meissä, me tarvitsemme puhdistumista ja vapautumista. Niin kauan kuin Jumalan Isän rakkaus, Pyhän Hengen ilmestystieto ja Jumalan usko ei hallitse elämässämme, me tarvitsemme vapautumista. Kun sisäinen ihmisesi eheytyy, Jeesuksen Voidellun kaltainen minuus ja elämä tulee sinun luonnolliseksi elämäksesi.

Jumala on luonut ihmisen sydämen oman äänensä vastaanottimeksi ja Jeesuksen asunnoksi. Haavoittunut sydän ei kykene elämään kestävässä ja myönteisessä uskossa kuin ajoittain, jonkun hyvän hetken ajan. Tämän vuoksi Jeesus todella haluaa eheyttää jokaisen lapsensa sydämen niin että uskon rohkeus ja Jumalan voima voivat vallata heidän elämänsä.

Ihmisen sydäntä haavoittavat tilanteet voidaan johtaa seuraavasta Jeesuksen vertauksesta lammastarhasta:

Joh. 10:1-5: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä."

Jumala on luonut jokaisen ihmisen sydämeen oven, jota Jeesus käyttää. Hän kolkuttaa tälle ovelle ja antaa jokaiselle ihmiselle vapauden avata tai jättää avaamatta. Tämä ovi on ihmisen tahdon ovi. Sielunvihollinen ei kunnioita ihmisen tahtoa, vaan se tunkeutuu väkivaltaisesti, luvatta ja salaa aidan ylitse. Rikkoessaan tämän henkilökohtaisen turvallisuuden suojan vihollinen käyttää aseinaan väkivaltaa, pelkoa, uhkaa, vihaa, hylkäämistä, murhaa, himoja ja muuta sen kaltaista.

Kun sielunvihollinen on murtanut ihmisen sydämen turvallisuuden, tilalle on tullut pelko, epävarmuus ja turvattomuus. Tämän jälkeen näistä erilaisista peloista tulee ihmisen elämän valintoihin ja persoonallisuuteen voimakkaasti vaikuttava väkevä voima, jota ihminen ei useinkaan edes itse aina tiedosta, ennen kuin Pyhä Henki alkaa opettaa häntä näissä asioissa.

Haavoittuminen kääntää ihmisen sisäänpäin ja tekee itsekeskeiseksi. Jeesus vapauttaa kaikista haavoittumisen seuralaisistakin, itsekkyydestä, itsesäälistä ja masennuksesta. Elämässä on miljoonia mahdollisuuksia joutua haavoitetuksi ja jokaisella meistä voi olla jokin aivan ainutlaatuinen tilanne, jonka me tiedämme olleen tuhoava. Silloin se on alue, joka tulee käsitellä.

Melkein säännönmukaisesti suurimmat vauriot ihmisen tunne-elämään ovat syntyneet lapsuusaikana. Vanhempien synnin harjoittaminen ja kyvyttömyys turvata lapsen elämää ja kasvua ovat avanneet portit sielunviholliselle tunkeutua tuhoamaan lasten sydämiä ja tunnemaailmaa. Tämän vuoksi tunne-elämän eheyttämisprosessissa täytyy avautua tunnistamaan ja käsittelemään lapsuuden varhaisimpiinkin muistoihin liittyviä kokemuksia. Joskus on tarpeen ulottaa tarkastelu jopa odotusaikaan, sillä myös äidin kohdussa lapsi on sielunvihollisen hyökkäyksille altis, ellei perheessä ole hengellistä suojaa.

Vapauttamistilanteessa ei tule ajautua ongelmakeskeisyyteen, vaan etsiä ratkaisuja. Seuraavassa on kuitenkin muutamia esimerkkejä ongelmia aiheuttavista tilanteista, jotka kohdalle sattuessa on yleensä tarpeen selvittää ja käsitellä:

 • ei toivottu lapsi
 • abortin yritykset odotusaikana
 • turvattomaan tilaan jääminen lapsena
 • vanhempien ero
 • isän/äidin kuolema
 • liian monta lasta, hoitoa/huomiota vaille jääminen
 • ristiriitainen koti
 • vakavat sairaudet tai onnettomuudet
 • hyväksikäyttö (seksuaalinen, pakottaminen työhön tms.)
 • sisarukset sortaneet
 • koulukiusaus
 • tahdon sortaminen, hallinta
 • vanhempien alkoholismi
 • perheen epäjumalanpalvonta (mammona, väärät uskonnot, itsekkyys)
 • rakkauden, hyväksynnän ja huolenpidon ehdollistaminen

Toinen suuria haavoja aiheuttava elämänympäristö on seurakunnat. Tämä johtuu siitä, että hengellisissä yhteyksissä ihmiset yleensä avaavat sydäntään ja luottavat siihen, että Jeesus toimii seurakunnan palvelijoiden tai johtajien kautta. Ongelmia tuleekin heti, kun hallinta- ja valtapyrkimykset, kilpailu ja tukahdutetut himot syrjäyttävät Pyhän Hengen johdatuksen ja läsnäolon kohtaamisissa. Silloin kun jostain uskonnollisesta yhteisöstä puuttuu Jumalan rakkaus, puhtaus ja nöyryys, elämä siellä voi käydä vaaralliseksi hengen, sielun ja ruumiin terveydelle. Esimerkkejä haavoittumia aiheuttavista tilanteista hengellisissä yhteyksissä ovat muun muassa:

 • syyllistävä lakihenkinen opetus (ansaitseminen, suoritusvaatimukset)
 • hylkääminen/sitominen
 • tunkeutuminen henkilökohtaisiin asioihin
 • julkinen häpäiseminen
 • tuomiot ja kiroukset
 • hallinta ja pakottaminen
 • väärä opetus

Jotkut eivät näytä haavoittuneen pahemmin, vaikka joku toinen on tullut hyvin pahoin lyödyksi samoissa olosuhteissa. Kenenkään ei tulekaan verrata itseään johonkin toiseen ja kieltää kärsimäänsä onnettomuutta, sillä herkkyys haavoittumiselle on hyvin yksilöllistä. Tämän vuoksi kaikki tilanteet tulee tutkia avoimesti ja kärsivällisesti Pyhän Hengen ääntä kuunnellen. Pyhä Henki nostaa esiin käsiteltäväksi kypsyneen ongelman ja silloin siitä saadaan voitto lyhyessä ajassa.

Kaikissa hengellisissä tilanteissa toimii tämä periaate: sielunvihollinen pyrkii käymään jokaisessa perheessä kaikkein heikoimman ja suojattomimman kimppuun. Murheellista on se, etteivät hengellisesti sokeat vanhemmat usein tajua lainkaan, mitä heidän lapsilleen tapahtuu.

Kenelläkään ihmisellä ei ole sellaista elämäntilannetta tai ongelmaa, jota Jeesus ei pysty ratkaisemaan ja käsittelemään. Tämä on lähtökohta jokaiselle ihmiselle, joka etsii vapautumista.

VAPAUTUMINEN