VAPAUTUMINEN
3. JUMALA ON LUONUT IHMISELLE VAPAAN TAHDON

Jumala loi ihmiseen ominaisuudet, jotka heijastavat Hänen ominaisuuksiaan ja muotoaan. Eräs Jumalan yliluonnollinen ominaisuus on Hänen rajoittamaton tahtonsa, jota Hän toteuttaa oman täydellisen vanhurskauden mukaan. Jumala loi myös ihmiselle täydellisesti riippumattoman tahdon, jota ihminen voi toteuttaa oman sydämensä vanhurskauden mukaan.

1. Moos. 1:27: Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1. Moos. 1:28: Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."

Jumala antoi ihmiselle tehtävän, joka ei olisi ollut mahdollinen ilman ihmisen omaa suvereenia tahtoa. Jumala sanoi "... Täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet...". Kuinka ihminen voisi hallita ja tehdä jotain itselleen alamaiseksi, ellei hänellä ole omaa itsenäistä tahtoa? Voidakseen toimia yhteistyössä Jumalan kanssa ihmisellä täytyi olla oma vapaa tahto.

Paratiisissa antoi ihmiselle vapaan valinnan mahdollisuuden olla kuuliainen Jumalalle tai valita oman tahtonsa tie. Tämän osoitukseksi Jumala asetti paratiisiin yhden puun koetukseksi ihmiselle. Jos ihminen valitsisi Jumalan tahdon, hän ei söisi tästä puusta. Valinnan vapaus oli valtava, mutta kuuliaisuuden tuli hallita tätä vapautta. Kun käärme tuli houkuttamaan ihminen kuitenkin valitsi luopua Jumalan kirkkauden yhteydestä. Ihminen ajatteli vapautuvansa mutta joutui todellisuudessa syvään ja tuhoavaan pimeyden orjuuteen. Tämä seurauksia me kaikki kannamme. Mutta Jeesuksen vastaanottamisen ja Häneen sulautumisen kautta meillä on pääsy takaisin Isän luokse.

Joh. 14:6: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun muotooni muuttumisen kautta (dia).

Uskon elämän yksi suurimpia ongelmia on kuvitelma, että Jeesus olisi pelastanut ihmisen ulkoisen vaikutuksen kautta. Synnin turmelema sielu ajattelee, että kun hän tietää Jeesuksesta, Hän on tullut Jeesuksen ja Jumalan yhteyteen. Mutta ainoa Jeesukseen ja Jumalaan Isään liittävä voima on Pyhä Henki. Tieto ei hyödytä mitään. Pyhän Hengen tulessa upottaminen sulauttaa sinut Jeesuksen todellisuuteen ja johtaa Hänen pelastuksensa siunauksiin.

Vapautuminen tarkoittaa ensisijaisesti ihmisen sielun vapauttamista pimeyden vaikuttamasta turmeluksesta ja valheista mielen, ajatusten, tunteiden, muistikuvien, suunnitelmien, unelmien ja tahtoelämän alueella. Tämä vapautuminen alkaa tahtoelämän vapautumisesta, jossa sinä ymmärrät, että sinulla on vapaa tahto.

Syntiinlankeemuksessa sielunvihollisen valhe peitti ihmisen sielun, niin ettei ihminen enää uskonut vapaaseen tahtoonsa. Ilman Pyhän Hengen suojaa ihmisellä ei ollut voimaa valita hyvää ja taistella syntiä ja vääryyttä vastaan. Tämä on synnin orjuus, josta Jeesus tuli meidät vapauttamaan!

Jumala on aina pitänyt ihmisen tahdon valinnan kunniassa, eikä sortanut sitä millään tavalla. Sielunvihollinen sen sijaan pakottaa, vaatii, viettelee, eksyttää, houkuttaa, manipuloi ja alistaa ihmistä mitä ilkeimmällä ja tuhoavammalla tavalla. Jumala on aina kutsunut palvelijansa ja profeettansa vapaaehtoisen valinnan ja suostumisen kautta. Jumala puhui esimerkiksi Aabrahamille ja kutsui häntä lähtemään pois omasta maastaan ja kaupungistaan siihen maahan, jonka Jumala oli hänelle osoittava. Aabraham sai valita, tahtoiko hän tehdä niin vai ei.

Sama periaate on toteutunut kaikissa Jumalan kutsuissa ja ilmestymisissä. Israelin kansan erämaavaellus oli yhtä suurta oppituntia siitä, kuinka tärkeää on oppia nöyryydessä asettamaan tahto tottelemaan Jumalaa ja luottamaan Häneen. Erämaavaellus osoitti myös, kuinka vakavaa on ajautua tottelemattomuuden tielle. Koko ajan ihmiset saivat valita, tahtoivatko he seurata Jumalan suunnitelmaa vai eivät. Näiden valintojen mukaiset seuraamukset tulivat sitten heidän elämäänsä.

VAPAUTUMINEN