VAPAUTUMINEN
4. JEESUS VETOAA SINUN VAPAASEEN TAHTOOSI!
Joh. 5:6: Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?"

Tässä on parantumisen ja vapautumisen avain! Tahdotko parantua, tahdotko vapautua, tahdotko puhdistua, tahdotko antautua Jumalalle, tahdotko, tahdotko...?

Jeesuksen täytyi havahduttaa ja palauttaa ongelmien keskellä painivan miehen peruskysymykseen, tahtooko hän parantua. Jeesus haluaa tietää sinunkin tahtosi kaikessa, ennen kuin Hän koskettaa sinua. Synnin, sairauden ja kuoleman valta pyrkii saattamaan ihmisen sellaiseen mielentilaan, että hän hyväksyy tuomionsa, sairautensa ja vankilansa. Jumalan tahto on kuitenkin koko ajan vain pelastaa, parantaa ja vapauttaa! Tähän Jumala tarvitsee ihmisen halun ja tahdon pelastua ja parantua.

Kaanaan häissä Jeesus kysyi: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo?". Samoin Jeesus kysyi sokealta Bartimeukselta: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?". Edelleen Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." Kun monet opetuslapset loukkaantuivat Jeesuksen puheeseen, Hän sanoi: "Tahdotteko tekin mennä pois?"

Jokainen ihminen voi alkaa haluta parantumista, vapautumista ja puhdistumista, kun hän saa kuulla todellisen ilosanoman Jeesuksen valtaherruudesta. Kun hänelle julistetaan Jeesuksen kaikkivaltiutta synnin, sairauden, kaiken pimeyden ja kuoleman ylitse Pyhä Henki laskeutuu. Pyhä Henki vaikuttaa ihmeitä ja tunnustekoja ja kutsuu ihmisiä pelastukseen. Pyhän Hengen voitelun alla ihmiset vastaanottavat Jeesuksen ja uskovat Hänen valtaherruuteensa.

Kun sinä saat kuulla tällaisen Pyhän Hengen voiteleman sanoman pelastuksesta Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta, Pyhä Henki synnyttää sinuun Jumalan uskon suuntautua tähän ja omistaa tämä ilosanoma Jeesuksesta. Sinulle herää usko antautua Jeesukselle, täyttyä yhä lisää Pyhällä Hengellä ja antautua Hänelle kokonaan. Tämä on sinun pelastuksesi. Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta sinä tulet Isän luokse.

Jeesus on esikuvamme kaikessa. Jumala kutsuu meitä antautumaan Hänelle ja sulautumaan Häneen Pyhän Hengen uudistavan työn kautta. Jeesus on meidän esikuvamme myös vapaan tahdon toteuttamisessa Jumalan kunniaksi ja Hänen suunnitelmansa toteuttamiseksi. Jeesuksessa me näemme täysin puhtaan ja vapaan tahdon, jonka Hän vapaaehtoisesti alisti kuuliaisuuteen Isälle.

Jeesuksella ei ollut mitään sielullisia ahdistuksia tai kriisejä oman tahtoelämänsä kanssa, vaan Hän oli täysin vapaa, varma ja luja siinä mitä Pyhä Henki Hänelle kulloinkin opetti. Jeesus teki kaiken vapaasta tahdostaan. Kukaan ei voinut pakottaa Häntä mihinkään.

Joh. 10:17-18: Sen tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

Jeesuksen tahdon vapaus johti fariseukset raivon valtaan, sillä he olivat tottuneet orjuuttamaan kansaa. He eivät sietäneet sitä, etteivät pystyneet orjuuttamaan Jeesusta. Heille oli sietämätön häpeä, kun kansa vapaaehtoisesti seurasi Jeesusta ja hylkäsi fariseusten raamattukoulut.

Joh. 12:17-19: Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat tästä hänen tekemästä tunnusteosta. Niin fariseukset sanoivat keskenään: "Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma on mennyt Hänen perässään".

Jeesus oli täysin vapaa tahdossaan, koska Hänen sisimmässään ei pimeydellä ollut valtaa. Hänen sielunsa yhtyi ilolla Jumalan lakiin eli inspiraatioon joka tilanteessa. Hänen tunteensa yhtyivät Jumalan Isän rakkauden tunteisiin. Jeesuksen unelmat olivat Jumalan Isän unelmia. Pyhä Henki näytti Hänelle koko ajan mitä Isä halusi Hänen tekevän kanssaan.

Jumala antoi Poikansa tulla ihmiseksi, jotta me käsittäisimme Hänen olemuksensa, opetustensa ja esimerkkinsä kautta, mitä on vapaus pimeyden vallasta ja mitä on yhteys Jumalaan Isään Pyhässä Hengessä. Jeesus Voideltuna osoitti, että ihmisen on mahdollista elää vapaana pimeyden voimista, kun hän on täynnä Pyhää Henkeä ja elää Pyhän Hengen kautta Jumalan yhteydessä.

VAPAUTUMINEN