VAPAUTUMINEN
10. SUKUKIROUSTEN KATKAISEMINEN

Eräs riivaajien merkittävimpiä toiminta-alueita on pyrkimys hallita kokonaisia sukukuntia. Tämä tapahtuu niin, että sielunvihollinen kylvää saastaisuuden, valheen tai muun riivaajien vaikutuksen johonkin ihmiseen ja tämä siirtää sen lapsilleen, ellei ole tullut uskoon ja vapautunut siitä Jeesuksen veren kautta. Riivaajien hallintaan liittyy aina vääristymiä avioliitossa, miehen ja vaimon asemassa, lasten asemassa, ajatus- ja toimintatavoissa. Vääristynyt malli siirtyy kantapään kautta sukupolvelta toiselle.

Demonien valta ja sielunvihollisen luonto tulee ihmiseen ensisijaisesti lapsuudessa tapahtuneiden sielunvihollisen hyökkäyksien kautta. Aikuistumisen myötä demoninen painostus saa vain uusia muotoja saman läpimurtokohdan kautta. Lapsena tapahtuvan haavoittumisen lähteinä ovat esimerkiksi vanhempien itsekkyys, riitely, mammonan palveleminen, viha, tunnekylmyys, haureus, avioerot, turvattomuus, huolenpidon puute, yksinäisyys, murehtiminen, pelko, hyväksikäyttö, noituuden harjoittaminen.

Suojattomuuden tähden lapsia pääsee kohtaamaan myös monet onnettomuudet ja sairaudet, joiden aiheuttavat vammat saattavat olla elinikäisiä. Haavoittavat tunnekokemukset muuttuvat lapsen minuutta rasittaviksi vääristymiksi, koska lapsi elää tunnekeskeisesti. Mutta Jeesus kykenee vapauttamaan, parantamaan ja suoristamaan sielunvihollisen vääristämän minuuden ja koko ihmisen Pyhän Henkensä voimalla, kiitos Herralle.

Vapautumisen ja sisäisen parantumisen prosessi johtaa sukukirouksien tunnistamiseen ja murtamiseen. Pimeyden ote menee ihmisiin tässä maailmassa nimenomaan turvattoman lapsuuden kautta. Kukaan lapsi ei välty tältä kohtalolta tässä maailmassa, joka on vielä pimeyden vallassa. Pyhä Henki auttaa sinua paikallistamaan oman elämäsi painostusten juuret lapsuutesi perhekunnan olosuhteisiin ja vanhempiesi taustoihin. Tätä ei tule tehdä etsimällä ihmisistä syyllistä, vaan paljastamalla pimeyden juonet ja tuomitsemalla sekä hylkäämällä ne Jeesuksen nimessä.

Sukukiroukset eivät katkea kokonaan automaattisesti, ellei niihin liittyvää synnin valtaa tuoda uskon rukouksina ja synti tuomiten Jumalan eteen. On tärkeää tunnustaa synti sellaisena kuin se on ja sitten pyytää Jeesuksen nimessä sovitusta siihen koko sukua koskien. Kun joku suvun jäsenistä tekee parannuksen, Herra alkaa käsitellä tätä sukua uudella tavalla.

Kun sukukiroukset ovat tunnustetut ja hyljätyt, niihin tulee julistaa anteeksiantamus Jeesuksen veren kautta. Sen jälkeen vapaus tulee pysyväksi niiden kohdalla, jotka ovat uskossa. Sen jälkeen on odotettavissa, että Pyhä Henki alkaa johdattaa suvun jäseniä uskoon ja myös puhdistautumaan. Synnin tunnustamisessa ja hylkäämisessä on valtava voima!

Esimerkiksi seuraavat demoniset painostukset suvussasi voivat aiheuttaa vakavia ongelmia seuraavalle sukupolvelle. Näitä ongelmia kutsutaan sukukirouksiksi:

 • hylkääminen, lasten heitteille jättö, huolenpidon laiminlyönti,
 • sydämen kovuus (haureus, mammona, narsismi, itsekkyys, ylpeys),
 • hyväksikäyttö eri muodoissaan (työ, kunnia, seksuaaliset himot, hallinta, kontrolli),
 • pelko, ahdistus, murehtiminen,
 • ylpeys, kapina, tottelemattomuus,
 • Jumalan vastustaminen, ateismi, humanismi,
 • väärät uskonnot (jehovalaisuus, mormonismi, vapaamuurarius, new age yms.),
 • viha, katkeruus, ilkeys,
 • noituus, spiritismi, uskomukset, tarut,
 • kiroukset (paha puhe ja okkulttiset kiroukset),
 • väkivalta, murhat, abortit, abortin yritykset, itsemurhat,
 • petos, varastaminen, valehtelu,
 • alkoholismi, huumeet, pahat addiktiot,
 • epäonnistumiset, konkurssit, taloudellinen ahdinko, köyhyys,
 • erikoiset onnettomuudet, tulipalot, kuolemantapaukset, kätkytkuolemat, keskenmenot, hedelmättömyys,
 • uskonnollisuus, lakihenkisyys, ulkokultaisuus sekä
 • perinnölliset sairaudet ja heikkoudet.

Sukukiroukset avaavat myös portteja demonisille painostuksille, joita ei tunneta edellisessä sukupolvessa. Seurauksena voi olla esimerkiksi suojattomuus, turvattomuus, lapsen oikeuksien menettäminen, insesti, sukupuoli-identiteetin menettäminen. Näiden vaikutuksesta lasten koko minuus ja elämä saattaa haavoittua, rampautua tai tuhoutua kokonaan.

Sielunvihollinen pystyy vain rajoitetusti tuhoamaan ja orjuuttamaan sisäisesti ehyttä ihmistä. Mutta lapsuudessa särkynyt turvallisuus ja rakkaussuhde avaa sielunviholliselle monia mahdollisuuksia orjuuttaa ja tuhota aikuisen ihmisen elämää. Tällaisia orjuuksia ovat esimerkiksi paniikkihäiriöt, masennus, addiktiot, itsetuhoisuus ja katkeruus.

Sielunvihollinen tietää mahdollisuutensa ja siksi se pyrkii vahingoittamaan heikoimpia. Juuri siksi Jumala kehottaa suojelemaan lapsia ja heikkoja. Juuri siksi yhteiskunnan tulisi tukea avioliittoja ja pienten lasten kasvattamista kotona. Antikristillisessä yhteiskunnassa tapahtuu juuri päinvastoin. Seurauksena on abortit, yksinhuoltajaperheet, päiväkotiongelmat ja ongelmat koulussa.

Sielunvihollisen syvimmät ja vaikeimmin voitettavat tuhotyöt ihmistä ja hänen minuuttaan vastaan syntyvät lapsuuden aikana (alle 5-vuotiaana), koska ne uppoavat "selkäytimeen". Kaikki myöhemmät vammat, ongelmat, synnin ja riivaajien orjuudet saavat jalansijan ja pääsyn tämän lapsuudessa tapahtuneen murtumisen kautta.

Vapauttamisen palvelutyössä ei tule liikaa keskittyä nykyisen tilanteen ongelmiin, vaan on paneuduttava Pyhän Hengen voimassa ongelmien juuriin ja todellisiin elämän tuhoutumisiin. Tämä sisäisen parantumisen prosessi johtaa väistämättä varhaislapsuuden ajan tuhoutumisiin. Meidän tulee tiedostaa, että varhaislapsuuden ongelmat eivät ole lapsen syntiongelmia perinteisessä mielessä. Lapsi on joutunut vanhempien ja perhekuntansa syntisen käyttäytymisen uhriksi. Syyllisiä ovat sukujen yllä vaikuttavat pimeyden voimat.

1. Kor. 4:5: Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

Sielunhoidossa tulee kärsivällisesti purkaa elämää sen varhaisimpiin tapahtumiin asti. Usein hyvä keino edetä on pyytää henkilöä palauttamaan mieleensä muutamia varhaisimpia lapsuuden muistoja. Jos näissä lapsuuden muistoissa on ensisijaisesti esineitä, tapahtumia tai ympäristöä, muttei isää ja äitiä, se tarkoittaa lapsen eläneen vähintäänkin tunnekylmässä ympäristössä.

Läheisen, avoimen, rakkaudellisen, turvallisen ja huolehtivan tunneyhteyden puuttuminen johtaa lapsen orpouden kokemiseen. Orpouden vamma johtaa eristäytymiseen, itsensä varassa elämiseen, sulkeutumiseen, hyljätyksi tulemisen kokemuksiin, kilpailuhenkeen, ilkeyteen, kapinointiin, kiukutteluun yms.

Pahimmillaan lapsesta voi tulla perheen "musta lammas", joka saa päälleen syytökset, moitteet, kiroukset ja ongelmat. Jokainen lapsi yrittää kaikin hänen käytettävissään olevin keinoin saada tarvitsemansa huomion turvallisuuden, rakkauden ja huolenpidon. Sen vuoksi hän mukauttaa elämäänsä, valintojaan ja käytöstään sekä etsii ansaitsemisen tai suoritusten kautta hyväksyntää. Tämän vuoksi lapsi voi jopa rasittaa itseään yli voimiensa, kieltää omat lapsen tarpeensa ja yrittää olla "aikuinen" ennen kuin siihen on edellytyksiä.

Traumaattisessa perheessä apsesta voi tulla äiti äidille tai auktoriteetti perheessä. silloin lapsi on menettänyt oman minuutensa, lapsioikeudet ja lapseuden hengen tällaisesta minuudesta kasvaa suorituskeskeinen, itsekeskeinen, ylpeä, kilpailuhenkinen, vaikeasti taivuteltava, suojautuva, puolustautuva, muita hyväksikäyttävä, ahdistunut ja kielteinen itseensä ja ympäristöönsä nähden. Tämä on varma loppuun palamisen resepti aikuisuudessa.

Vapauttamistilanteessa Pyhä Henki näyttää ja johtaa kaiken tarpeellisen taustatiedon ilmestymiseen. Jos on traumojen synnyttämiä muistiaukkoja, voidaan rukoilla Pyhää Henkeä avaaman suljetun alueen, jotta "pimeyden kätköt" tulisivat julki. Usein eteneminen tapahtuu askeleittain, ensin avautuu yksi näkökulma ja sen jälkeen taas uusi syvempi alue.

Vihollinen pyrkii salaamaan varsinaisen syömähampaansa viimeiseen asti tarvitaan uskoa, rakkautta, aikaa, kärsivällisyyttä ja kuuliaisuutta Pyhän Hengen johdatukselle, jotta vihollisen syvin juuri nousee esille ja voidaan tuhota. Monet ajattelevat vapautumisen prosessissaan, että nyt vihollinen hyökkää uudella tavalla. Kysymys on vain jo olemassa olevan ongelman ilmi tulemisesta. Siihen Jeesus on valmistanut täyden vapautumisen.

Jaak. 1:2-5: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin, tietäen, että teidän uskonne koetteleminen saa aikaan iloista kärsivällisyyttä. Ja iloinen kärsivällisyys on määrätty tuottamaan täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Vammautuneen minuuden parantuminen on pitkällinen prosessi, joten ei tule tuomita ketään tai itseään sen vuoksi, ettei vielä ole tullut täysi vapaus. On tärkeää käsitellä ja purkaa kaikki ns. sisäiset valat, jotka uskova on omaksunut tai puhunut itseään, uskoaan tai elämänsä mahdollisuuksia vastaan. Sinä tarvitset kärsivällisyyttä saavuttaaksesi sen, mikä on luvattu.

VAPAUTUMINEN