VAPAUTUMINEN
9. DEMONIEN ASUNNON TUHOAMINEN

Pimeyden voimien tuho ihmisessä keskittyy hänen sisäiseen ihmiseen. Sielunvihollinen haluaa saada asunnon ihmisissä, jotta he toteuttaisivat pimeyden valtakunnan suunnitelmia. Jeesuksen pelastus ja vapautus tarkoittaa ihmisen sisimmässä olevan pimeyden vallan poistamista ja Jumalan valtakunnan tulemista tilalle. Jeesus ja Isä haluavat tehdä sinuunkin pysyvän asumuksen.

Joh. 14:23: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun suunnitelmani / opetukseni / sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä saavuttaaksemme hänet kokonaan (erkomai pros) ja teemme pysyvän asumuksen häneen.

Jumalasta erossa elämisen tilassa (synnin tilassa) ihmisen henki on "koomassa" eikä pysty johtamaan ihmisen elämää. Siinä tilassa ihmisen elämää johtaa pimeyden voimien orjuuttama, tuhoama, sokaisema ja särkemä sielu. Tässä tilassa ihmisellä on särkynyt sydän, särkynyt fyysinen ruumis, särkyneet ihmissuhteet, särkynyt palvelutyö ja epäonnistunut elämä.

Särkyneen sydämen johtama ihminen elää vääristyneitten ajatusten, demonien tuhoamien tunteitten, pelkojen, himojen, valheen henkien johdatuksessa / orjuudessa. Häntä hallitsevat pelko, hylkääminen, viha, katkeruus, pettymys, epäonnistuminen ja kuolema. Tässä tilassa oleva ihminen vastustaa Jeesusta, Pyhää Henkeä ja Jumalan Isän rakkautta.

Särkyneessä sydämessä on tuntematon määrä demonisia valheita, muistikuvia, turmeltuneita unelmia, himoja ja pelkoja. Nämä ovat riivaajien asuntoja ihmisen sielussa. Vapautumisen prosessissa Pyhä Henki paljastaa nämä demonien asunnot ja niistä käsin vaikuttavat pimeyden voimat. Hengessä olevan Jumalan uskon ja ilmestyksen voiman kautta pelastettu saa innoituksen ja kyvyn tuomita ja hyljätä nämä demonien asunnot.

Luuk. 11:24-26: Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan asuntooni (oikos), josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."

Demonien voima ihmisen sielua vastaan perustuu valheeseen. Kun ihmisen sielu hyväksyy valheen, tästä valheesta tulee demoneille asumus, johon ne asettuvat. Jokainen valheellinen, ajatus, pimeyden aiheuttama tunnekokemus, shokki, trauma, lumous, mielikuva, unelma, noituuden tai muiden demonien kosketus voi muodostua sielussa tällaiseksi asunnoksi.

Jos vapautumista yritetään ilman pimeyden valheitten tuhoamista sielussa, demonit pääsevät takaisin ja ihmisen tilanne tulee yhä ahtaammaksi. Siksi niiden valheet on tuhottava ajatusmaailmasta, tunteista, muistikuvista ja mielikuvituksesta. Tilalle on tuotava Jumalan valtakunnan totuus ja kirkkaus Isän rakkauden parantavassa voimassa.

Pyhä Henki on Totuuden Henki, Jumalan Sana on Totuuden Sana. Mielen uudistuminen tarkoittaa demonisten linnoitusten purkamista sekä ihmisen oman järjen rakentamien valheellisten linnoitusten purkamista. Kun ihminen tulee tuntemaan totuuden, totuus tekee hänet vapaaksi ja Pyhä Henki pääsee parantamaan ja vapauttamaan sielun.

Joh. 16:13-14: Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, niin ohjaa teidät kaikkeen totuuteen. Sillä ei puhu omiaan, vaan puhuu, minkä kuulee, ja tulevaiset Hän teille julistaa. Hän kirkastaa Minua – Minun pelastustyötäni, suunnitelmaan, rakkauttani teitä kohtaan – sillä ottaa omastani ja julistaa teille.
1. Joh. 2:27: Mutta te, teissä pysyy se voitelu, jonka saitte Häneltä, ettekä tarvitse, että kuka tahansa teitä opettaisi, vaan niin kuin Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on totta eikä ole valhetta. Niin kuin opetti teitä, niin pysykää Hänessä.

Rankassa henkisessä tai fyysisessä painostuksessa ihmisen sielu voi alkaa ajatella oman elämänsä olevan arvotonta. Samaan ajatukseen ihminen voi päätyä demonisten epäonnistumisten, kipujen, sairauksien ja onnettomuuksien vaikutuksesta. Oman elämän arvottomaksi kokemisesta ei ole pitkä matka kuoleman toivottamiseen itselleen. Sinun tulee tiedostaa, että kaikki tämä on vihollisen suunnitelmaa sinun elämäsi tuhoamiseksi. Jeesus on ilmestynyt sinullekin sitä varten, että Hän pelastaa sinut kuoleman suunnitelmasta omaan katoamattoman elämän suunnitelmaan Isän yhteydessä.

Kuoleman hengen asunto on kuoleman toivottaminen tai pelkääminen. Tähän painostukseen pätee ihan sama kuin mihin tahansa muuhun pimeyden voimaan. Jeesuksessa sinä olet vapaat kuolemasta ja olet siirtyneet elämään. Kuolemalla eli Jumalasta eroon joutumisella ei sinuun ole enää valtaa. Koska sinä olet vastaanottanut elämän ja Pyhän Hengen voiman Jeesukselta, Hän on kutsunut ja voidellut sinut julistamaan tätä elämää ihmisille ympärilläsi.

Sairaudessa on kuolemaa ja sen tähden Jeesus haluaa tänä päivänäkin parantaa kaikki sairaat ja raihnaat. Herra vahvistakoon sinua julistamaan katoamatonta ja häviämätöntä elämää Jeesuksessa Kristuksessa kaikille ihmisille lähelläsi.

Hengellinen todellisuus on sellainen, että riivaajat ovat koko ajan ihmisten ympärillä etsien kehenkä ne voisivat mennä. Ne menevät sellaisiin ihmisiin, jotka avaavat sydämensä niille. Mikään riivaaja ei pääse ihmiseen, joka ei sitä halua. Synnin viettelevän voiman tähden ne voivat tosin vähä kerralla houkuttaa ihmisiä vastaanottamaan niitä, mutta ne eivät pääse kehenkään väkisin muuten kuin nimenomaan väkivaltaa käyttämällä. Näin valitettavasti sielunvihollinen saastuttaa monia alkaen lapsuudesta ja jatkuen myöhemminkin.

Uskova voi myös saada ne riivaajat, jotka häntä miellyttävät. Ei kannata ajatella, että olisi jokin yleinen uskon suoja, jos sydän on mieltynyt johonkin riivaajaan. Se tulee sisään ja asettuu taloksi, jos uskova antaa sen niin tehdä. Samalla uskovan täytyy tietysti etääntyä uskovien yhteydestä, Pyhän Hengen kirkkaudesta ja Jumalan Sanan opetuksen vastaanottamisesta, koska nämä toisivat pian julki tämän riivaajien läsnäolon.

Vapauttamistilanteessa riivaajat voidaan käskeä ulos, mutta jos siinä hetkessä on olemassa jokin ihminen, joka haluaa lisää riivaajia, hän saa ne omakseen! Ilmaisemme tämän asian hiukan epänormaalilla tavalla, jotta uskovat heräisivät tajuamaan oman vastuunsa näissä asioissa.

Silloin kun vapauttamistilanteessa on etukäteen tehty parannus ja päätetty irtisanoutua kaikista riivaajista ja nöyrtyä kaikkeen Jumalan Sanan opettamaan elämäntapaan, ei ole pelkoa riivaajien tarttumisesta. Riivaajien tarttumisen pelko sinänsä on jo yksi valhe, joka voi olla kanavana painostukselle. Jumalan Sana on totuus ja sen mukaan eläminen pitää ihmisen suojassa. Pyhä Henki voi levätä kaikessa ihmisen yllä eikä millään pahalla ole pääsyä hänen elämäänsä. Tämä on Jeesuksen pelastuksen päämäärä kaikkien ihmisten kohdalla.

Jokainen uskova on kutsuttu ajamaan ulos riivaajia. Se alkaa oman elämän puhdistamisesta. Kun oma elämä on vahvistunut uskossa ja puhtaudessa Herra voi johdattaa kenet tahansa kohtaamaan vapauttamistilanteen. Palvelutilanteessa tarvitaan uskoa ja kuuliaisuutta Pyhän Hengen johdatukselle, että osaa edetä oikeassa järjestyksessä ja paneutua oleellisiin kysymyksiin.

Vapauttamistilanteessa ei välttämättä tarvita mitään erityisiä armolahjoja, sillä vapauttamisen lähtökohta on vapautumista etsivän oma sydämen avautuminen. Kun hän kertoo oman elämänsä alueet avoimesti, siitä yleensä löytyy pääasialliset vapauttamisrukouksen aihepiirit.

Erityisen lukkiutuneessa tilanteessa tiedon sanat voivat laukaista tilanteen ja antaa palveltavalle uskoa avautua ja edetä keskustelussa. Hengellinen erottaminen on myös tärkeää, sillä vapauttamistilanteessa on usein mukana eksyttäviä henkiä, jotka yrittävät harhauttaa. Johdonmukaisuus on tärkeää, jotta syntyy luottamus ja sekoittavat henget saadaan hiljennetyksi.

Rakkauden osoittaminen, kärsivällisyys, ystävällisyys ja itsensä hillitseminen ovat tärkeitä Hengen hedelmiä, joiden kautta palveltavan luottamus tilanteen mielekkyyteen lisääntyy. Henkilökohtainen korrekti käytös ja kunnioituksen osoittaminen ovat myös välttämättömiä. Nämähän kuuluvat jokaisen Pyhällä Hengellä täyttyneen uskovan perusvarustukseen!

VAPAUTUMINEN