VAPAUTUMINEN
8. DEMONIT JA LIHAN TEOT

Riivaajien valta on syntisen ihmisen hengessä, sielussa ja ruumiissa. Hän on sielunvihollisen orja. Jeesuksen vastaanottamisessa ihmisen henki uudestisyntyy ja Jeesus puhdistaa ja vapauttaa ihmisen hengen riivaajien orjuudesta. Uudesti syntynyt henki pääsee yhteyteen Jumalan kanssa ja vastaanottaa Pyhän Hengen. Pyhän Hengen voima pelastetun sielussa on Jumalan sinetti hänen koko elämänsä lunastamiseksi pimeyden vallasta. Jumala katsoo uudestisyntynyttä ihmistä Jeesuksen sovitustyön kautta ja julistaa hänet pyhäksi ja nuhteettomaksi.

Jumala puhuu ihmisen hengelle ja sielulle Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Riivaajat puhuvat ja vaikuttavat ihmiseen sieluun suoraan pimeydestä ja fyysisten aistien kautta. Näiden kahden lähteen erottaminen toisistaan on elintärkeää, sillä molemmat ovat koko ajan ihmisen käytettävissä. Noituuden harjoittaminen avaa sielua lisää riivaajien vaikutuksille ja voi lopulta turmella hengelliset aistit. Pimeyden maailmassa seurustellessaan ihminen voi alkaa nähdä esimerkiksi riivaajia, jotka esiintyvät edesmenneinä tuttuina ihmisinä, vaikkeivät niitä olekaan. Ne ovat riivaajahenkiä, jotka ehkä asuivat vainajassa ja siksi ne tietävät vainajan elämästä salaisiakin asioita.

Vainajahenki (engl. familiar spirit) on käännös hepreakielen sanasta 'ob', joka tulee sanasta 'hokea', 'mumista'. Ilmaisua 'hänellä on vainajahenki' käytetään ihmisen ominaisuudesta puhua ikään kuin maan alta. Tällaisen puhetavan voi tietysti myös harjoitella, mutta on selvää, että spiritistit puhuvat tällä tavalla demonisen painostuksen vaikutuksessa. Englannin kielen sana 'familiar spirit' korostaa sitä, että jokin erityinen henki on lähellä tätä ihmistä ja vaikuttaa hänen kauttaan.

Tietäjähenget ovat riivaajia, jotka astuvat kuvaan silloin kun ihminen haluaa saada selville jotain salattua tietoa pimeyden maailmasta. Niillä on yliluonnollisen tuntuista tietoa, mutta ne eivät todellisesti tiedä mitään hyödyllistä. Niidenkin päämääränä on pettää ja tuhota ihmiset. Jeesukseen on kätketty kaikki tiedon ja viisauden aarteet, joten kääntykäämme Hänen puoleensa, jos tarvitsemme neuvoa!

Väärien profetioiden takana voi olla ihmisen oma mielikuvitus tai tietäjähenget. Lihallisuudessa ja epäpuhtaudessa elävä uskova on altis saamaan monenlaisia vaikutuksia mieleensä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää profeetallisen lahjan virittämisessä puhdistaa astia häiriötekijöistä.

Kaikki yliluonnollinen ei ole Jumalasta. Jos ihminen kiinnostuu väärällä tavalla yliluonnollisesta eikä mene siihen maailmaan Jeesuksen kautta, hän joutuu valheellisten henkien kosketukseen. Jokainen elämänvalinta, joka perustuu tällaisten henkien vaikutukseen, johtaa epäonnistumiseen, menetyksiin tai tappioihin. Mutta joka puhdistaa itsensä, vapautuu kirouksista ja hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten.

Uskovan ei koskaan tulisi julistaa olevansa syntinen, vaan julistaa olevansa Jumalan lapsi sekä ylistää Herraa siitä. Samalla hänen tulee olla valmis kasvamaan Jumalan poikana / tyttärenä ja puhdistautumaan kaikesta lihan saastutuksesta "voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen".

Uskoon tulemisen jälkeen vapautumisemme taistelu on ajatusmaailmamme ja mielemme sekä luonnollisten aistien kautta vaikuttavia riivaajia vastaan. Jeesus on jo riisunut niiltä aseet meitä vastaan ja antanut meille auktoriteetin ajaa ne ulos ja torjua niiden vallan.

Jaak. 4:7: Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa sielunvihollista, niin se teistä pakenee.

Jeesus on valmistanut kaiken sinun omistettavaksesi. Sinä voit aina epäuskon kiusauksessa kääntää katseesi Jeesukseen ja antaa Hänen voimansa virvoittaa ja nostaa sinut valoon ja uskon voimaan. Vapauttamisen palvelutyössä on hyvä tiedostaa seuraavia periaatteita.

 • Ennen Jeesuksen vastaanottamista ihmisen ruumis on enemmän tai vähemmän riivaajien asumus. Jokainen ihminen tarvitsee vapautusta päästäkseen Pyhän Hengen voimaan ja voiteluun elämässään.

 • Riivaajat pakenevat Jumalan kirkkauden läsnäoloa ihmisen lihan ruumiiseen. Jumalan kiitos, ylistys ja palvonta pakottaa pimeyden ulos ihmisestä.

 • Riivaajia ei hyödytä ajaa pelastumattomasta ulos, koska ne tulevat takaisin vielä suuremmalla joukolla. Jeesuksen vastaanottaminen ja pimeyden ajatusten hylkääminen johtaa pysyvään vapauteen.

 • Uudestisyntymisen jälkeen Pyhän Hengen auktoriteetti (= usko) tulee uskovan henkeen. Silloin pimeyden voimia voidaan erottaa ja ajaa ulos sekä torjua pysyvästi.

 • Jokainen katumus ja synnistä luopuminen johtaa lisääntyvään vapauteen riivaajista. Jumala on ylpeitä vastaan mutta nöyrille Hän antaa armon.

 • Jumala on luomistyössään valmistanut jokaisen ihmisen Hänen asumuksekseen. Pyhä Henki toteuttaa tätä tavoitetta jokaisessa pelastetussa. Sen Hän tekee vain yhteistyössä pelastetun kanssa.

 • Uudestisyntyminen on avain. Jeesus ja Pyhä Henki ottavat pelastetun hengen omakseen ja asumuksekseen. Näin ihmisen hengestä tulee Jumalan ilmoituksen vastaanottaja ja Hänen työtoverinsa.

 • Jumalan päämääränä on ottaa myös pelastetun sielu, ruumis ja koko elämä asumuksekseen. Tätä Hän toteuttaa Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta.

 • Kaikki sielun vammat, traumat, minuuden vääristymät ja valheet ovat uudistumattoman uskovan sielussa riivaajien asuntoja.

 • Riivaajien ulosajamisen jälkeen on hyljättävä ja tuhottava riivaajien huoneet. Kaikki vihollisen valheet, juonet, pelot, hylkäämiset, pimeyden opit on tuhottava ja hävitettävä sielusta. Pyhän Hengen hallitseman totuuden tulee hallita pelastetun mielessä, ajatusmaailmassa, tunteissa, muistikuvissa, suunnitelmissa, unelmissa, tahtoelämässä alitajuntaa myöten.

 • Pimeydestä vapautunut sielu yhtyy ilolla Jumalan lakiin ja Pyhän Hengen inspiraatioon. Näin Jumalan valtakunta on tullut pelastetun sisimpään osaan.

Raamattu nimittää demoneja niiden aiheuttamien syntien nimellä. Sen tähden vapauttamisessa tarvitsee tunnistaa synnin luonne, tuomita se, irtisanoutua, käskeä ulos ja ottaa vastaan anteeksiantamus. Raamattu ei anna meille näiden demonien arvojärjestystä muuten kuin että kaikkien näiden päämies on Lucifer. Jeesuksen kautta me olemme sielunvihollisen voittajia, joten eläkäämme ja toimikaamme tämän järjestyksen mukaisesti!

Mark. 7:21-23: Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."
Gal. 5:19-21: Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Tässä on lueteltu joukko riivaajia. Näiden lisäksi näemme Raamatusta Luciferin ja muiden riivaajien luonteessa mm. seuraavia piirteitä: ylpeys, kapina, tottelemattomuus, viha, katkeruus, varastaminen, kateus, himo, valhe, petos, väkivalta, kaupankäynti, tuhoaminen, viettely, eksyttäminen, syyllisyys, tuomio, kosto, hylkääminen, kuolema, masennus, itsesääli jne. Jeesus mainitsi nimeltä mm. seuraavia demoneja: Jumalan pilkka, laittomuus, mammona, epäusko, heikkouden henki, mykkä henki, mykkä ja kuuro henki, ulkokultaisuus, pelko, paha puhe (kirous, juoru), vaino, hylkääminen, väkivalta, riita, tuomitseminen, anteeksiantamattomuus, hengellinen sokeus ja sydämen kovuus.

Vapautuminen tarkoittaa

 • luopumista sielunvihollisen vaikuttamista teoista,
 • luopumista sielunvihollisen vaikuttamista ajatuksista, tunteista ja niiden orjuudesta,
 • luopumista sielunvihollisen luonteesta ja
 • tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta.

2. Piet. 1:3-4: Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte (po. pelastuttuanne) siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee...

Hyvin erilaiset riivaajat voivat tulla ihmisen elämää hallitsevaksi. Niiden valta tulee uskoviin "lihan" eli vanhan ihmisen kautta. Raamatun kielenkäytössä "liha" tarkoittaa uudistumatonta mieltä, valheellisia ajatuksia, haavoittuneita tunteita ja luonnollisia aisteja sekä fyysistä ruumista. Jos uskova ei kuoleta Hengellä lihaansa riivaajien valta säilyy ihmisessä hänen maallisen elämänsä loppuun asti. Haureuden henget voivat tehdä 80-vuotiaankin ihmisen elämän helvetiksi!

Demonisen luonnon keskeisin manifestaatio on itsekkyys ja itsensä palvominen. Tästä saavat kaikki riivaajat voimansa ja vaikutusmahdollisuutensa ihmisen sielussa. Tämän vuoksi Jeesuksen ensimmäisiä käskyjä Hänen seuraamisekseen on ITSENSÄ kieltäminen. Tämä tarkoittaa luopumista oman itsensä palvomisesta ja alkaa palvoa Jeesusta sen sijaan. Pankaamme siis pois kaikki mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo, ja katsokaamme Jeesukseen, joka on meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä!

1. Joh. 2:27: Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

Elämämme synnit, sairaudet ja painostukset ovat ilmentymiä riivaajien läpimurrosta. Sen vuoksi vapauttamispalvelussa tulee huomio kiinnittää haavoittumisiin / sydämen kovuuteen eikä "julkisyntien" eli oireiden tuomitsemiseen. Kun Jeesus koskettaa anteeksiantamuksellaan ja siunauksellaan ihmisen sisimmän haavoittumiskohtia, niin riivaajien valta murtuu ja astia eheytyy.

Joh. 12:24-26: Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

VAPAUTUMINEN