VAPAUTUMINEN
7. JEESUS ON VOITTANUT KAIKEN DEMONISAATION

Tämä maailma on pimeyden vallassa ja siksi pimeyden voimat pääsevät hyökkäämään lasta vastaan jo hedelmöityshetkestä lähtien. Mitään "perisyntiä" ei ole, mutta jokainen lapsi kasvaa sielunvihollisen saastuttavassa vaikutuksessa, joka tulee ilmavalloista ihmisen sieluun koko ajan.

Jos vanhemmat eivät usko Jumalaan ja elävät epäjumalanpalveluksessa, heidän lapsensa ovat suojattomat sielunvihollisen juonia vastaan. Mutta vaikka vanhemmat olisivat uskoviakin, sielunvihollinen pääsee saastuttamaan ja haavoittamaan lapsia tavalla tai toisella. Siksi kaikki tarvitsevat Jeesuksen henkilökohtaisena Pelastajanaan.

Jumala näkee ihmiset saatanan petoksen uhrina. Hän ei syytä ihmistä, mutta Luciferille ja hänen joukolleen Jumala on jo lausunut kadotustuomion niiden lankeemuksen tähden. Jeesus tuli vapauttamaan ihmiset sielunvihollisen petoksesta, vallasta ja tuhoavasta vaikutuksesta.

Ap. t. 10:38: ...te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi (=pelasti, paransi, eheytti, vapautti) kaikki sielunvihollisen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
Matt. 9:35-36: Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.

Sielunvihollinen pitää ihmisiä vankinaan valheen, syyllisyyden ja tuomion voimalla. Jeesuksen pelastustyö riisui nämä aseet ja sovitti ihmisen kaikista synneistä Jumalan edessä. Ihmisen osuutena on irtisanoutua vääryyden siteistä ja astua ulos vankilastaan. Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, häneen tulee Pyhä Henki, joka alkaa puhdistaa ja vapauttaa ihmisen sielua, ajatuksia, mieltä, tunteita ja ruumista sielunvihollisen hallinnasta. Jos ihminen ei halua ottaa vastaan Pyhän Hengen kosketusta, Jeesuksen pelastus ei pääse vaikuttamaan, koska Hän ilmestyy elämäämme juuri Pyhän Hengen kautta.

Mark. 3:27-30: Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin." Sillä he sanoivat: "Hänessä on saastainen henki."

Jeesus puhuu yhdestä väkevästä, joka on sielunvihollinen. Jeesus sitoi sielunvihollisen vallan ottamalla synnin rangaistuksen eli Jumalan hylkäämisen päälleen. Hän riisui syyttäjältä, orjuuttajalta ja valheen isältä kaikki aseet. Nyt Pyhä Henki on johtamassa ihmisiä Jeesuksen vastaanottamiseen. Jos ihminen ei kunnioita Pyhän Hengen ääntä ja vaikutusta, Hän ei voi ottaa Jeesusta vastaan. Jeesus itse sanoi, ettei kukaan voi tulla Hänen yhteyteensä, ellei Isä häntä vedä Pyhän Hengen kutsumana.

Jeesuksen pelastustyön kautta saamme uudelleen Jumalan läsnäolon ja kirkkauden elämäämme ja sen kautta sisäisen vastustuskyvyn maailmassa vaikuttavaa sielunvihollisen voimaa vastaan. Pyhä Henki on meidän Puolustajamme ympärillämme olevia pimeyden voimia vastaan, jotka hyökkäävät lihamme ja aistiemme kautta.

Paavali opettaa efesolaiskirjeessä ja kolossalaiskirjeessä, että pimeyden valloilla on erilaisia tasoja. On hallituksia, valtoja ja voimia sekä pahuuden henkiolentoja jne. Meitä ei kuitenkaan kiinnosta voittaa pelkästään yksittäisiä demoneja, vaan omistaa voitto itse pimeyden voimien päämiehestä. Jokainen pahuuden henkiolento saa voimansa Luciferilta, joka teki itsensä oman joukkonsa jumalaksi. Jeesuksessa meillä on voitto itse sielunvihollisesta, joten Hänen kanssaan me voitamme kaikki muut pimeyden voimat ja vaikutukset.

Matt. 24:42-44: Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Jeesus on sitonut väkevän Golgatan ristillä ja riisunut häneltä kaikki aseet ihmistä vastaan. Sen vuoksi Hän voi tulla ja ryöstää morsiamensa maasta, joka toistaiseksi on pimeyden valtojen saartamana. Jeesus vuodattaa seurakuntaansa täyttymyksen ajan voitelun, joka tekee nostaa seurakunnan pilviin Jeesusta vastaan, kun se aika tulee.

Vapautumisen prosessissa sinun tulee tiedostaa, että riivaajia on rajattu lukumäärä ja ne voivat olla yhdellä kertaa vain yhdessä paikassa. Jeesus on Jumala ja Hänen voimallaan ei ole rajaa ja Hän on läsnä kaikkialla. Sen takia sinä tulet voittamaan taistelusi. Jeesus sinussa on jo voittaja. Hänen kanssaan sinäkin olet voittaja!

Ilman Hengen ohjausta ja voitelua emme kykene käsittelemään kenenkään sielun ja sydämen arimpia asioita ja herkimpiä alueita. Ja sittenkin, vaikka Pyhä Henki ohjaa meitä toimimaan tilanteessa, kaiken todellisen työn ja vapauttavan ja parantavan kosketuksen tekee Pyhä Henki. Näissä tilanteissa Pyhä Henki toimii omalla tavallaan ja me pysymme itse riittävän etäällä, ettei Hengen työ esty tai häiriinny.

Jeesus itse on meidän sielujemme paimen ja sielujemme hoitaja, joten älkäämme itse yrittäkö hoitaa toistemme sieluja! Meidän tehtävänämme on vain rakastaa lähimmäisiämme ja näin valmistaa tietä Jeesuksen ilmestymiselle, jotta Hän saa koskettaa, puhdistaa ja eheyttää lähimmäisemme sielua ja elämää.

Vapautuminen on mahdollista vasta sellaisessa tilanteessa, jossa vapautumista etsivä itse haluaa tehdä ehyen ja todellisen päätöksen luopua vääryydestä ja valheesta. Tällöin ei välttämättä tarvita edes ketään ulkopuolista avustajaa. Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, hän saa armon. Jumala katsoo vain sydämen kääntymistä ja tilaa, ja kohtaa heti nöyrtyvää ja vuodattaa Pyhän Henkensä ja voimansa Häntä janoavalle.

Demoneista vapauttaminen on evankeliumin julistamisen keskeisimpiä tehtäviä, sillä demonit ovat pimeyden voimia, jotka vastustavat kaikkea Jumalan valtakunnan ilmestymistä ihmisten elämässä. Ne orjuuttavat ja tuhoavat Jumalan luomaa elämää. Ne vastustavat, vääristävät ja varastavat rakkautta, totuutta, uskoa, rauhaa, terveyttä, menestystä, Jumalaa ja kaikkia Hänen siunauksiaan. Jeesus antoi seurakunnalle suuren tehtävän hävittää riivaajien valta ihmisten sieluista Hänen nimessään:

Mark. 16:15-18: Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
Luuk. 9:1-2: Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita., ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
Luuk. 10:17-19: Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden." Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. Katso, Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

Tämä oli vanhan liiton aikaa ja Jeesuksen valtuutus oli pienempi kuin uudessa liitossa. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus antoi opetuslapsilleen täydellisen valtuutuksen tehdä kaikista kansoita Hänen opetuslapsiaan. Jeesus valtuutti apostolit toteuttamaan Jumalan valtakunnan koko suunnitelmaa ja auktoriteettia palvelutyössään. Heillä oli valtuutus julistaa syntien anteeksiantamusta, Pyhän Hengen vuodatusta, demonisaatiosta vapautumista, sairauksien parantumista Jeesuksen Voidellun muotoon muuttumisen kautta.

Matt. 28:18-20: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä aikakauden täydelliseen täyttymykseen asti."

Sinulla on myös täysi valtuutus tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia – edellyttäen että olet itse siihen antautunut! Sinä toimit ja palvelet Jeesuksen nimessä silloin kun olet sulautunut Häneen Pyhän Hengen voitelussa:

 • Uskot Jeesukseen niinkuin kirjoitukset opettavat.
 • Uskot ja noudatat Hänen opetuksiaan, käskyjään ja toimeksiantojaan Hänen suunnitelmansa ja Pyhän Hengen opetuksen mukaan.
 • Uskot Hänen läsnäoloonsa itsessäsi Pyhässä Hengessä.
 • Antaudut Pyhän Hengen muuttavaan kosketukseen elämässäsi.
 • Otat vastaan asemasi ja tehtäväsi Hänen edustajanaan täällä maailmassa.
 • Omistat Jeesuksen kautta yhteyden Isään ja vastaanotat Isän Jeesuksessa sinulle määräämät hengelliset siunaukset.
 • Toimit täällä maailmassa Jeesuksen kanssa ja Hänen voitostaan käsin Jumalan Isän rakkaana poikana / tyttärenä.
 • Toteutat Jeesuksen esimerkin mukaista rakkauden ja palvonnan yhteyttä Jumalaan Isään.
 • Rakastat ja palvelet ihmisiä Pyhän Hengen ja tulen voimassa.
 • Johdat ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, Pyhän Hengen vastaanottamiseen, sisäiseen vapautumisen ja parantumisen prosessiin.
 • Kasvatat ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia Hänen muotoonsa muuttumisen kautta.
 • Johdat ihmisiä Pyhän Hengen tulessa upottamiseen ja apostoliseen valtuutukseen / lähettämiseen.

Pyhän Hengen auktoriteetin tehtävänä on toteuttaa Jumalan valtakunnan järjestys eli poistaa pimeys Jumalan lasten elämästä. Pyhä Henki vahvistaa Herran Sanan ja toimii uskon kautta. Kun palvelet, aseta luottamuksesi Jeesukseen ja siihen mitä Hän on tehnyt. Kuuntele Pyhän Hengen johdatusta ja toimi yksinkertaisesti, rohkeasti ja rakkaudella ja silloin Jeesus ilmestyy:

 • Julista vapautta etsivälle ilosanomaa Jeesuksesta Pyhän Hengen voimassa, jotta hänessä herää usko vapautumisen ja paremman elämän mahdollisuuteen.
 • Julista pelastussanomaa niin, että hän saa ilmestyksen Jeesuksesta henkilökohtaisena Pelastajanaan ja Herranaan.
 • Johdata vapautta etsivä antautumaan Jeesukselle ja tuomitsemaan sekä hylkäämään KAIKEN sielunvihollisen vallan.
 • Toimi niin, että kaikki antautuminen ja vapauttaminen tapahtuu vapautumista etsivän ihmisen oman sydämen vakuuttuneisuuden ja vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta.
 • Kohtaa Jeesuksen rakkaudella ja armolla ihmistä, mutta käske auktoriteetilla lähtemään kaikkea sitä syntiä ja riivaajien valtaa, minkä vapautta etsivä on tunnustanut, tuominnut ja hyljännyt omasta ja/tai sukunsa puolesta.
 • Johdata lähimmäisesi ottamaan vastaan anteeksiantamuksen ja antamaan anteeksi kaikille, jotka ovat häntä vastaan rikkoneet.
 • Johdata vastaanottamaan Pyhän Hengen täyteyttä ja Jumalan Isän parantavaa rakkautta.
 • Julista lähimmäisellesi Jumalan lapsen oikeudet elää uutta elämää ja jättää taakse kaiken vanhan.

Joh. 3:20-21: Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
2. Tim. 2:19-22: Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

VAPAUTUMINEN