VAPAUTUMINEN
6. OTA VASTAAN VAPAA TAHTO JEESUKSESSA

Vapaan tahtosi omistaminen alkaa horjumattomasta tietoisuudestasi, että Jumala on antanut sinulle vapaan tahdon. Sinulla on oikeus ottaa se omaksesi ja hyljätä kaikki orjuuden valheet. Uudestisyntyneen henkesi tahto on vapaa Jeesuksessa. Orjuuteen tottunut sielusi ei ehkä kokonaan käsitä tätä tai hyväksy sitä heti, mutta Pyhä Henki sinun hengessäsi nostaa sinussa esiin vapaan tahdon myös sielussasi.

oom. 7:18: Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei…

Yleensä tätä raamatun kohtaa tulkitaan niin, että Paavali oli epävarma omasta uskostaan ja horjui tahdossaan. Tämä on väärä tulkinta. Paavali ei horjunut uskossaan eikä palvellut tahdossaan pimeyttä. Eihän hän muuten olisi voinut toteuttaa apostolin äärimmäisen vaativaa tehtävää. Mutta Paavali opetti ylpeille roomalaisille asettaen itsensä opetuksensa kohteeksi. Hän kuvasi sisäisen ihmisensä voittotaistelua itsensä kautta. Kohteliaana miehenä hän ei osoittanut sormellaan roomalaisia, jotka pitivät itseään muita parempina.

Room. 7:25-8:2: Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä (hengen johtamana) Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Paavali osoittaa roomalaisille, kuinka hengessä olevan tahdon tulee nousta hallitsemaan sielun kautta vaikuttavan pimeyden ylitse. Hän oli käynyt vanhan ihmisen kuolettamisen lävitse ja hallitsi elämässään henkensä kautta.

Room. 8:14-15: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan poikia (uios). Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Korintolaisille hän opettaa saman periaatteen:

2. Kor. 10:3-5: Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia, hajottamaan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista (GNOSKO) vastaan, ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen Kristuksen kuuliaisuuteen.

Riivaajien painostuksen äärimmäinen tila on se, että ihminen menettää uskon oman tahtonsa käyttöoikeuteen. Jos ihminen ei ota Jeesusta vastaan ja antaudu Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi, hänen sisimmässään säilyy jatkuva taistelu tahdon ja muun sielun elämän alueella. Tällaisessa tilassa olevat raamatun opettajat opettavat ns. sidottua ratkaisuvaltaa. Tämän opin mukaan ihmisellä olisi valinnan vapaus ottaa pimeys vastaan, mutta hän ei voisi ottaa Jeesusta vastaan ja vapautua orjuudestaan.

Sidotun ratkaisuvallan ongelma on syntynyt keskiajalla, jolloin seurakunta oli kadottanut apostolisen ilmestyksen suuresta ilosanomasta, uudesti syntymisestä ja Pyhän Hengen tulessa upottamisesta. Nyt on uusi Pyhän Hengen ja tulen vuodatuksen aika. Sinunkin on aika palata apostoliseen ilmestykseen, uskoon ja voiteluun. Jeesuksen suuri ilosanoma on täydellinen. Sen vastaanottaminen johtaa sinut täyteen vapauteen kaikesta pimeydestä.

Paavali toteaa, että Jeesuksen kautta hänet on jo pelastettu tästä sekaannuksen tilasta. Hän kiteyttää opetuksensa totuuteen, joka ratkaisee kysymyksemme vapaasta tahdosta ja lihan mielestä:

Room. 8:8-9: Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Uudestisyntynyt ihminen ei enää ole lihan vallassa vaan hengen, joten hänellä on Pyhästä Hengestä voima suuntautua Hengen mukaan. Hän tarvitsee vain suunnata tahtonsa tämän totuuden mukaan. Tämä on Jumalan asettama järjestys eikä sielunvihollinen voi sitä estää.

Ihminen voi menettää uskon omaan vapaaseen tahtoonsa seuraavissa painostuksissa:

  • Hänen elämäänsä on jatkuvasti kontrolloimassa ja määräämässä joku toinen ihminen.
  • Hän on joutunut noituuden voimien sitomaksi.
  • Hänellä on valheellinen teologia oman tahtonsa todellisesta itsenäisyydestä.
  • Pitkällinen taistelu sairautta / kipuja / heikkoutta / epäonnistumista/vääryyttä vastaan on masentanut hänet syvästi.

Tahdon vapauttamistilanteessa on ensiksi julistettava täysi Jeesuksen pelastussanoma Pyhän Hengen voitelussa. Orjuutetun ihmisen tulee saada Pyhän Hengen todistus vapaasta tahdostaan. Tämän jälkeen henkilö tulee johtaa irtisanoutumaan kaikista riippuvuuksista, hallinnasta, manipulaatiosta, riivaajien ja noituuden kosketuksista. Hänelle on vakuutettava hänen oman tahtonsa valtaa ja vapautta pimeyden tuomitsemisessa.

Tahdon vapauttamisrukous:

Rakas Jeesus, kiitos Sanastasi ja Pyhästä Hengestä, jotka johtavat minut kaikkeen totuuteen. Ymmärrän nyt, että Jumalan kuvana minulla on täysin vapaa ja itsenäinen tahto. Luovun kaikista sielunvihollisen orjuuksista, jotka ovat valehdelleet minulle ja estäneet minua omistamasta itselleni täysin vapaata tahtoa.

Tuomitsen, hylkään ja irtisanon sielustani kaikki demoniset hallintayritykset, painostukset, valheet ja juonet, perinnäissäännöt ja ihmisten orjuuden. Otan vastuun elämästäni ja luovun kaikesta heikkoudesta ja pelosta. Puhdista Jeesus minut kaikesta sekaannuksesta ja epäpuhtaudesta tahtoelämäni alueella.

Jeesuksen nimessä omistan nyt Jumalan lahjana sekä Jumalan luomistyönä persoonassani oman itsenäisen ja vapaan tahdon. Otan vastuun omista valinnoistani ja etsin niihin Jumalan tahdon. Tästä lähtien voin valita omalla tahdollani, mitä minä teen.

En anna enää kenenkään ulkopuolisen hallita, pakottaa, orjuuttaa, manipuloida tai muuten vaikuttaa painostavasti tai sitovasti minun tahtoelämääni. Annan vapaaehtoisesti koko elämäni Jeesukselle alamaiseksi ja tahdon tästä eteenpäin valita tekemiseni, puheeni ja ajatukseni Hänen mielensä ja rakkauden lain mukaisesti. Luovun kaikesta kapinasta ja tottelemattomuudesta. Pyydän Jeesus tähän Sinun apuasi ja vahvistavaa Pyhän Hengen voimaa ja läsnäoloa.

Tästä lähtien voin vastustaa pimeyden valtoja ajatusmaailmassani, puheessani ja tekemisissäni. En enää anna omaa tahtoani minkään valheellisen hengen tai kenenkään ihmisen valtaan.

Käytän nyt vapaata tahtoani vastustamaan syntiä ja vääryyttä sekä julistamaan Jumalan valtakuntaa omassa ja lähimmäisteni elämässä. Asetan tahtoni vapaaehtoisesti ja ilolla yhteistyöhön Pyhän Hengen kanssa. Olen kuuliainen ja alamainen Jeesukselle kaikessa. Pyhä Henki saa johtaa ja inspiroida minua kaikessa. Kiitos Jeesus vapaudesta!"

Jos olet rukoillut tämän omalle kohdallesi, usko nyt itsellesi vapaa tahto. Aseta tahtosi tietoisesti ja iloiten kuuliaisuuteen Jeesukselle. Tämä on sinun uuden luomuksesi oikea ja todellinen ja pysyvä tila. Harjoita oikeudenmukaista hengellistä käskyvaltaa pimeyden voimia vastaan. Nouse hallitsemaan elämässäsi yhdessä Jeesuksen kanssa! Palvele Herraa ilolla!

VAPAUTUMINEN