VAPAUTUMINEN
12. PELON VOITTAMINEN

Pelon juuri ihmisessä on Jumalasta eroon harhautumisessa. Jumala on ihmisen todellinen turvan ja suojan lähde. Tähän asemaan Jumala loi ihmisen. Luonnollinen sielun pelko saa alkunsa varhaislapsuuden turvattomuudesta. Tämän vuoksi syvän pelkotrauman voittamiseksi on käytävä sisäisen parantumisen prosessi.

1. Moos. 3:9-10: Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen tähden minä lymysin."

Synnin tilassa ihminen elää pelon vallassa. Mutta uudestisyntyneenkin uskovan sielun kerroksissa voi olla monia portteja, joista pelko pyrkii hiipimään sieluun. Tämä on vain pimeyden voimien vaikuttama valheellinen häiriö. Synnin tilassa elävälle ihmiselle pelko on todistus siitä, ettei hän ole Jumalan yhteydessä. Jumalan rauha on todistus siitä, että ihminen elää Jeesuksen yhteydessä.

Pyhällä Hengellä täytetty uskova voi voittaa pelon hengellisen olemuksen hengessään olevan Jumalan lapsen, Isän rakkauden ja Jeesuksen läsnäolon kautta. Sinä voit johtaa sielusi hengessäsi olevaan Jumalan turvaan. Sitä varten sinun tulee tiedostaa, että pelko on pimeyden valta, jonka sinä voit käskeä ulos Jeesuksen nimessä.

Pelon voittamisessa sinua auttaa, kun sinä täydellisesti tuomitset pelon elämässäsi. Sinä lakkaat herkistelemästä pelolla, lakkaat puhumasta pelkoja ja käsket sen henkesi voimalla ulos, jos sielusi on joutumassa sen valtaan. Pyhän Hengen voitelussa ja Jeesukseen sulautumisessa sinä olet vapaa pelosta, koska Jumalan rakkaus hallitsee silloin sinua.

Pelko on sielunvihollisen voimakkain ase ihmistä vastaan. Jokainen pimeyden voima ja vaikutus kylvää ihmisen sieluun jonkin asteista pelkoa. Tämä vaikutus voi mennä niin syvään, että ihminen pelkää jopa Pyhää Henkeä, vaikka siinä ilmestyykin Jumalan täydellinen rakkaus.

Monet uskovat ovat tottuneet puhumaan pelkoa, julistamaan uhkia ja herkuttelemaan onnettomuuksilla. Tämä on väärä elämäntapa. Se kuluttaa ja vastustaa Jumalan uskoa, rauhaa ja rakkautta. Sinun kannattaa taistella itsesi kokonaan pelon vaikutuksista, koska ne ovat valhetta.

Pelon voima on sielun kokemuksissa, muistikuvissa ja kyvyttömyydessä säilyttää rauhaa. Kukaan ihminen ei pystykään hallitsemaan pelkoa ilman Pyhän Hengen ja uudestisyntyneen hengen tuomaa vaikutusta ja auktoriteettia. Sielunvihollinen käyttää pelkoa porttina monille sairauksille, onnettomuuksille ja jopa kuolemalle. Kun ihminen alkaa uskoa pelkoonsa, hän menettää uskonsa Jeesukseen ja Isään.

Job 3:25: Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui.

Jobilla ei voinut olla vielä Jumalan lapsen kaltaista yhteyttä Isään, mutta hän ymmärsi pimeyden voimien hengellisen periaatteen. Nyt me olemme uudessa liitossa ja Jumalan yhteydessä. Sen tähden sinäkin voitat kaiken pelon, kun tuomitset sen pimeyden valheeksi ja houkutukseksi. Jeesus on määrännyt sinut omistamaan Hänen rauhansa ja elämään Hänen rakkautensa suojassa.

Tiedosta, että pelko on luottamusta pimeyden voimien ja kuoleman valtaan. Pyhän Hengen vaikuttama Jumalan usko on luottamusta Jeesuksen pelastustyöhön, Isän rakkauteen ja täydelliseen turvaan ja huolenpitoon. Jeesuksen omana sinun tulee luottaa siihen, että Jeesus suojelee, varjelee ja pelastaa sinut kaikesta pimeyden vallasta ja suunnitelmista.

Älä koskaan aliarvioi pelon voimaa. Jos julistat pelkoa, sen vaikutus leviää ympärillesi. Pelkotrauman herkistämät ihmiset saattavat joutua suuren pelon valtaan hyvin nopeasti. Sen vuoksi sinun tulee julistaa Jeesuksen pelastustyön täydellistä turvaa ja Isän rakkauden läsnäoloa Pyhässä Hengessä. Jos sinulla ei ole uskon ja rakkauden sanomaa, on parempi, että pidät suusi kiinni!

Jumala haluaa, että sinä olet täydellisesti vapaa pelosta. Kun Jeesus lähetti opetuslapset julistamaan ja parantamaan, Hän käski heidän aina toivottaa rauhaa, sinne mihin tulivat. Aina kun Jumala lähetti enkeleitä Israelin kansan keskuuteen puhumaan ihmisille, enkelit aloittivat viestinsä sanoilla: "Älä pelkää!". Kuuntele Pyhää Henkeä sisimmässäsi ja Hän sanoo sinulle koko ajan: "Älä pelkää!".

Seuraavat askeleet auttavat sinua voittamaan pelon elämässäsi:

  • Antaudu kokonaan Jeesukselle. Etsi Isän rakkauden kosketusta sielusi eheytymiseksi.

  • Elä anteeksi annettuna ja anteeksi antaen Isän kirkkaudessa. Elä kuuliaisena Jumalalle äläkä poikkea Hänen suunnitelmastaan. Silloin sinulla on varmuus Hänen suojeluksestaan joka tilanteessa.

  • Elä Jeesukseen sulautuneena. Vahvista rakkaussuhdettasi Jeesuksen ja Isän kanssa. Antaudu jatkuvasti täyttymään lisää Pyhällä Hengellä. Tunnista Pyhän Hengen läsnäolo ja voitelu. Silloin pelko ei pääse sinuun.

  • Jokaisen pelon hyökkäyksen keskellä käänny Jeesuksen puoleen, etsi uutta Pyhän Hengen latausta ja kosketusta. Jos olet harhautunut pimeyden poluille, palaa nopeasti, pyydä anteeksi ja irtisanoudu pimeyden piirityksestä.

  • Älä ruoki sieluasi syyllisyydellä, tuomiolla, väärillä profetioilla jne. vaan vahvista sieluasi rakkaudessa, rauhassa, vanhurskaudessa ja ilossa.

  • Anna sielusi sulautua Isän rakkauden ja uskon todellisuuteen Jeesuksessa. Torju sieluun tulevat hyökkäykset Isän rakkaudessa ja uskolla. Pidä huoli elämäsi puhtaudesta ja pidä pimeys alati tuomittuna. Tiedosta olevasi Jumalan Isän siunattu poika / tytär jatkuvasti.

  • Ajattele, puhu ja opeta Isän rakkautta, Jeesuksen täydellistä pelastusta, Pyhän Hengen täyteyttä! Palvo Jeesusta aina, kun vihollinen yrittää houkutella sinua pelkoon.

  • Käytä aikaa ja voimiasi rakkaussuhteen syventämiseen Jumalan kanssa. Lataudu ja asetu lepoon rakkauden pilven alle Pyhän Hengen voitelussa. Anna Isän rakkauden jatkuvasti uudistaa sisimpäsi rauhaan ja Jumalan uskoon.

Rauha on Jeesuksen pelastustyön lopputulos. Jeesuksessa sinä olet voittanut taistelusi ja päässyt perille Isän rakkauteen. Kiitä, ylistä ja palvo Jeesusta. Vahvista henkesi ja sielusi tietoisuutta Jeesuksesta sinussa ja sinusta Jeesuksessa. Isän rakkauden auktoriteetti pitää sinut turvassa eikä paha pääse koskettamaan sinua.

Joh. 14:27: Rauhan minä siirrän ("afiemi" = siirtää) teille: minun rauhani - sen minä annan (didomi = antaa, toimittaa, asettaa, palvella) teille (ahdistuksen ja pelon tilalle!). En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko järkyttynyt, hämmentynyt, ahdistunut (tarasso = hämmentää, ahdistaa) älköönkä arka, peloissaan (deiliao = olla peloissaan, arka).

Sinun rauhasi ei tule siitä, että olosuhteet ympärillä olisivat rauhassa. Jeesus sanoi: "Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman!" Kun henkesi hallitsee sielusi traumojen ylitse, sinä omistat rauhan kaikkien olosuhteiden keskellä.

Jeesus haluaa johtaa sinut Hänen rauhansa hallitsemaan elämään Jumalan valtakunnassa. Sitä varten Pyhä Henki kasvattaa sinun henkeäsi ja puhdistaa / eheyttää sieluasi elämään Jeesuksen tiedostetussa yhteydessä. Pyhä Henki puhdistaa sielusi Jumalan rakkauteen, oikeamielisyyteen ja anteliaisuuteen. Silloin sinun on helppo elää Jumalan valtakunnassa, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

Täydellinen rakkaus karkottaa pelon, koska rakkaus todistaa yhteyden Jumalaan. Pelko on Jumalasta eroon joutumisen ahdistusta / rangaistusta. Sen kautta pimeyden voimat pääsevät vaikuttamaan ihmiseen, koska silloin uskon yhteys Jumalaan on poikki. Rakkaussuhde Pyhässä Hengessä todistaa yhteyden Jumalaan. Mikään pelon tai muun vihollisen häiriö ei silloin pääse ihmiseen tai pysy ihmisessä.

1. Joh. 4:16: Ja me olemme tunteneet, kokeneet, käsittäneet, tunnistaneet, sulautuneet (gnosko) ja uskoneet rakkauden, jonka Jumala omistaa omaisuutenaan ja ominaisuutenaan (ekoo) meitä kohtaan. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

Jumalan rakkaus ei ole teologiaa, vaan se on todellisuutta, elämää, kokemista, yhteyttä, rakkaussuhdetta, vuorovaikutusta minuuden ja elämän kaikilla tasoilla. Rakkaussuhde Jumalan kanssa synnyttää syvän persoonallisen tuntemisen / yhteyden / todellisuuden. Tästä tulee uskon vakuuttuneisuus Isän rakkauden turvasta.

Jumala haluaa tuntea ja kokea sinutkin äärimmäisen läheisesti Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Silloin sinä tulet myös tuntemaan ja kokemaan Jeesuksen ja Isän kaiken tunteittesi ja tietoisuutesi kautta. Silloin rauhasi ja turvallisuutesi on Jumalan itsensä voimassa eikä riipu enää sinun teologiastasi.

1. Joh. 4:17: Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva ratkaisun, valinnan hetkellä (krisis) – että voisimme tehdä uskon valinnan epäuskon ja pelon sijasta – sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa – Isän rakkauden turvassa.

Ilmaisu "että meillä olisi turva tuomiopäivänä" on väärä käännös. Tuomitsevassa hengessä elävät kääntäjät ovat valinneet merkityksen, joka sopii heidän epäuskoonsa. Kreikan kielen sana "krisis" tarkoittaa "ratkaisu puoleen tai toiseen", "päätöksenteko" tai "oikeudenkäynti". Se ei missään nimessä tarkoita tuomiota. Jos sinä sanot, että sinulla on kriisi, sinä tarkoitat, että sinulla on tärkeä ratkaisu, valinta tai päätöksentekotilanne, jossa sinä pohdit vaihtoehtojasi.

Uudestisyntyneillä ei enää ole tuomiopäivää, koska he ovat Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen sinetin kautta liitetyt Jumalaan. Jeesus kärsi Jumalan määräämän tuomion heidän synneistään heidän puolestaan. Nyt ei ole olemassa enää Jumalasta erottavaa tuomiota niille, jotka on liitetyt Hänen lapsikseen. Sinussa esiin nouseva uusi luomistyö on Jumalasta. Hän rakastaa omaa luomistyötään sinusta eikä voi tuomita sitä häviöön. Sen sijaan Pyhän Hengen tuli tuhoaa sinussa jäljellä olevaa syntijäännöstä ja vapauttaa sinut siitä.

1. Joh. 4:18: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus heittää ulos pelon, sillä pelossa on rangaistusta (kolasis = rangaistuksen kärsimisen ahdistusta); ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa (=rakkaussuhteessa Jumalan Isän ja Jeesuksen kanssa).

Jeesus eli rakkaussuhteessa Isän kanssa ilman pelkoa minkään vaikean tilanteen ja ratkaisun edessä. Koska meillä myös on nyt yhteys Isään ja Pyhän Hengen voitelu, mekin voimme kohdata jokaisen elämäntilanteen ilman pelkoa.

Luonnollisen mielen ja tunteiden valtaan joutuminen herättää pelon, mutta Pyhän Hengen läsnäolo todistaa Jumalan rakkauden ja turvallisuuden uudestisyntyneen hengen kautta. Siksi Pyhän Hengen vaikutuksessa eläminen on kaikkein paras ja siunatuin elämänmuoto ihmiselle. Se on Jeesuksen sinullekin valmistama uusi elämä Jumalan valtakunnassa.

Pelko on ensimmäinen merkki Pyhän Hengen yhteyden heikentymisestä. Jos huomaat pelon pyrkivän sieluusi, silloin sinun tulee kääntyä Jeesuksen puoleen ja etsiä Pyhän Hengen kosketus henkeesi, sieluusi ja koko elämääsi.

Apostoli Johannes sanoi: "Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa". Jeesuksessa me olemme Jumalan edessä ja Hänen uskonsa auktoriteetissa vanhurskaat / oikeamieliset / viattomat niinkuin Jeesus. Pyhän Hengen kautta meillä on yhteys Jumalan Isän kanssa niinkuin Jeesuksella. Meillä on Pyhän Hengen voitelu niinkuin Jeesuksella Voideltuna oli. Me elämme ja toteutamme samaa palvelutyötä eli Jumalan valtakunnan ilmi tulemista Jeesuksen kanssa.

VAPAUTUMINEN