VAPAUTUMINEN
13. VAPAUTUMINEN KATKERUUDESTA

Katkeruus on ihmisen sisäisen elämän kaatopaikka, johon kerääntyvät monet elämän kielteiset kokemukset ja turhautumat. Mutta tämän synkän tilan todellinen lähde on sielunvihollinen, joka menetti kaiken valkeuden, kirkkauden ja elämän langettuaan syntiin. Sielunvihollinen kylvää pimeitä ajatuksia ja aiheuttaa elämänkokemuksia, jotka synnyttävät katkeruutta. Sen seurauksena ihmisen kyky käsittää ja ymmärtää Jumalaa oikein vääristyy. Katkera ihminen tulee sokeaksi ja alkaa törmäillä sokean härän tavoin Jumalaa ja Hänen armoaan ja rakkauttaan vastaan.

Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan onko sydämessäsi katkeruutta:

 • Onko sinulla tuttavia tai sukulaisia, joita et haluaisi tavata ollenkaan?

 • Pystytkö helposti palauttamaan mieleesi tilanteet, joissa olet kärsinyt vääryyttä, hylkäämistä tai petollisuutta tms.?

 • Valtaako mielesi herkästi kielteiset ajatukset, jota kuta kohtaan?

 • Tuleeko sinulle hallitsemattomia kielteisiä tunnepurkauksia?

 • Onko sinulla pakottavia himoja, jotka ryöstävät omaa tai lähimmäistesi elämää?

 • Onko sinulla ylikorostunut tarve hakea oikeutta elämääsi?

 • Onko sinun vaikea osoittaa myönteisiä tunteita ehyesti ja kestävästi?

 • Onko sinulla vaikeuksia ylistää Jumalaa ehyesti ja kestävästi?

 • Yritätkö esittää ulospäin parempaa kuin mitä todellisuudessa olet?

 • Onko sinulla masennuksen ja itsesäälin tunteita jatkuvasti?

 • Herättääkö uusien asioiden tai ihmisten kohtaaminen sinussa epäilystä tai kielteisyyttä?

 • Onko hengellinen kasvusi ja kehittymisesi pysähtynyt tai taantumassa?

 • Jos katkeruus on päässyt Jumalan palvelijan sydämeen, Jumalan sanan opetus, profeetallinen tulkinta ja Pyhän Hengen lahjat vääristyvät. Armon ja uskon näköalat väistyvät ja tilalle tulee kitkerä kriittisyys, lakihenkisyys, epäilys ja pessimismi. Katkeruus on kasvualusta monille himoille ja muille pimeyden tuhoaville houkutuksille. Pienikin määrä tätä on ihmisen elämässä myrkkyä, joka turmelee elämän mielekkyyden ja tarkoituksen. Monien psyykkisten häiriöiden ja ruumiillisten sairauksien takana on ilmeinen tai peitetty katkeruus. Katkeruuden ydin on loukattu ylpeys. Ylpeä sydän loukkaantuu ja mustuu mitä pienimmästäkin asiasta. Tästä pimeydestä on päästävä kokonaan eroon!

  Hebr. 12:14-16: Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.

  Nöyrä sydän taipuu Jumalan edessä, ottaa vastaan armon, luottaa Jumalaan ja suostuu elämään Jumalalta vastaanottamiensa resurssien ja siunausten sisällä. Nöyrä sydän elää suuressa turvassa ja luottamuksessa eikä elä enää itselleen, vaan hänestä on tullut Jumalan ja ihmisten palvelija. Silloin kaikki siunaus ja elämä on lahjaa, jonka arvo on aina kiitoksen aihe Jumalan edessä. Pyhän Hengen valossa elämän todelliset arvot paljastuvat ja iankaikkiset päämäärät tulevat elämän korkeimmiksi ja pysyviksi päämääriksi. Jumalan Isän rakkaudessa eläminen on enemmän kuin kaikki maailman rikkaudet ja menestys tai katoava kauneus tässä ajassa! Elämä Hengen johdatuksessa tuo vapauden, mutta tämän maailman rikkauden ja menestyksen himoitseminen tuovat turmion sielulle.

  Kol. 3:12-13: Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.

  Anteeksiantamus on edellytys Jeesuksen pelastustyön sisälle elämiseksi. Katkeruus onkin Jeesukseen uskovan pahin houkutus ja suurin ongelma. Jos me emme elä anteeksiantamuksessa, rukousvastaukset ja uskon voima estyvät elämässämme. Katkeruus johtaa syyllisyyteen, emmekä silloin voi sydämessämme uskoa saaneemme Jumalalta mitään siunauksia yli Hänen sallivan armonsa. Jos sinulla on vaikeuksia saada rukousvastauksia, tutki onko jokin katkeruuden juuri estämässä niitä siunauksia elämästäsi!

  Matt. 18:19-20: "...Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

  Jeesus tarkoittaa tässä sellaista sydänten yhteyttä ja sopimusta, jossa ei ole ristiriitaa. Silloin Isä vastaa, koska Jeesus itse on ilmestynyt tähän yhteyteen ja on johtamassa tätä yhteyttä! Tämä siunauksen muoto toimii nimenomaan avioliitossa, jolloin tulisi erityisesti valvoa sitä, ettei puolisoiden väliin pääse tulemaan mitään katkeruutta tai erottavia väliseiniä.

  Luuk. 6:36-38: Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

  Kun tutkimme näitä Jeesuksen opetuksia, me voimme ymmärtää niiden tarkoittavan äärimmäisen syvällistä sydämen muutosta ja puhdistumista. Näitä ohjeita ei voi noudattaa ymmärryksen varassa ikään kuin lakina, vaan tämän noudattamisen tahdon ja kyvyn tulee olla kirjoitettu sydämiimme Isän sormella, Pyhän Hengen muuttavalla voimalla.

  Jos nyt näet katkeran ja anteeksiantamattoman elämäntapasi syntinä sellaisella tavalla, että voit itkeä sitä Herran edessä ja pyytää Hänen armoaan muuttamaan sinut, sinä saavutat sen! Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää sen, saa armon. Kysymyksessä on Jumalan armon kosketus sieluusi, jossa Hän antaa sinulle uuden sydämen. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että "kuka sitten voi pelastua". Jeesus vastasi heille, että "se mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista". Jumala haluaa ja pystyy muuttamaan jokaisen ihmisen sydämen, joka vain sitä janoaa. Siihen tarvitaan vain Hänen armonsa, rakkautensa ja voimansa kosketus!

  • Anna anteeksi muistissasi oleville ihmisille, olosuhteille ja myös itsellesi omat epäonnistumisesi eri tilanteissa. Anna erityisesti anteeksi uskoville ja Jumalan palvelijoille, jotka ovat toimineet väärin.

  • Älä etsi itse oikeutta heitä vastaan, vaan anna kaikki ihmiset Jumalan käsiin. Hän tuomitsee oikein, sillä Hän tarjoaa sovitusta Jeesuksen veren kautta heidänkin elämäänsä. Kun annat asiasi Jeesukselle, hän on sinun asianajajasi ja vie asiasi siunattuun päätökseen eikä sinun enää tarvitse käydä oikeutta tai olla oikeudessa syytettynä.

  • Monet katkeruuden aiheet ovat valheellisia ja johtuvat ylpeydestä, himoista ja omista kuvitelmista. Silloin sinun tulee vaan tuomita tällainen sydämen tilasi ja hulluutesi. Älä syytä ihmisiä tai Jumalaa omasta julkeudestasi.

  • Jumala on täysin oikeudenmukainen sinulle. Hän on sama kaikille kaikkialla, joten pyydä anteeksi kielteisyyttäsi ja katkeruuttasi Jumalaa kohtaan. Et tule koskaan löytämään Hänestä mitään aihetta syytöksiisi, vaan sellaisen takana on vain valhe ja vääryys, joka on sinut eksyttänyt!

  • Tunnista katkeruuteen taipuva sydämesi tila ja tunnusta se synnin ominaisuutena. Älä enää laske anteeksiantamisiasi tai luettele yksittäisiä tapauksia. Päätä astua kokonaan ulos kaikista katkeruuden muodoista ja taipumuksista. Pyydä Jeesusta puhdistamaan sydämesi ja uudistamaan mielesi.

  • Luovuta pois kaikki kielteisyys ja pyydä Jeesusta antamaan sinulle nöyrän ja kiitollisen mielen. Ala kiittää Herraa joka tilassa! Elä puhtaudessa ja anna Jeesuksen asua sydämesi valtaistuimella.

  • Varjele korvasi ja kielesi. Älä anna kiitosta tai suostumustasi katkerille puheille tai hankkeille vaan pikemminkin nuhtele niistä lähimmäisiäsi ja kehota heitä siunaukseen.

  • Täyty päivittäin ja hetkittäin Pyhällä Hengellä ja anna taivaallisen elämän virran jatkuvasti huuhtoa ja puhdistaa sisintäsi. (Gal. 5:25: Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.)

  Anteeksiantamus merkitsee tuomiosta vapauttamista. Näin mekin voimme vapauttaa itsemme ja jokaisen lähimmäisemme kaikesta tuomiosta antamalla hänelle anteeksi hänen syntinsä. Jos lähimmäisellämme on jotain selvitettävää elämässään, hän tehköön tilityksensä Herran edessä. Meidän tehtävämme on rakastaa ja kunnioittaa häntä ja kylvää hänenkin elämäänsä valoa ja siunausta.

  Joh. 7:37-38: Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

  Kun me pääsemme tähän armon ihmeelliseen elämänmuotoon, ei ole olemassa mitään rajaa sille, kuinka Jumala meitä siunaa. Armo vapauttaa uskon toimimaan rohkeasti ja omistamaan Isän siunauksia kaikella tavalla. Kaikki ahtaus, rajat ja painostukset kaikkoavat, kun avara armon tila valtaa sielun! Katkerat lätäköt ja rämeiköt puhdistuvat ja elävän veden parantavat virrat alkavat virrata sielussamme ja tulla suureksi siunaukseksi muillekin!

  VAPAUTUMINEN