VAPAUTUMINEN
14. HYLKÄÄ KAIKKI VAPAUTUMISESI ESTEET

Eräs uskovien vapautumista suuresti estävä valhe on se, ettei uskovassa voisi olla riivaajia. Tosin mikään riivaaja ei voi omistaa uskovaa kokonaan, mutta riivaajat voivat kyllä sitoa, painostaa ja orjuuttaa myös uskovia niillä elämän alueilla, joita hän ei ole antanut Jeesuksen hallintaan. Vasta tämän tosiasian tunnustaminen omalla kohdalla tekee mahdolliseksi vapautua.

Uskova voi jossain tilanteessa täyttyä Pyhällä Hengellä ja profetoida taivaallisia näkyjä. Sitten hän voi seuraavana päivänä joutua kiusaukseen ja antautua synnille. Sydämessä oleva synnin olemus voi vetää edelleen alaspäin, jolloin uskova alkaa vastustaa ja murehduttaa Pyhää Henkeä ja näin joutua yhä syvemmälle riivajahenkien valtaan.

Pimeyden henget pyrkivät vaikuttamaan meihin ajatus- ja tunnemaailmamme kautta. Jos me hyväksymme jonkun sielunvihollisen valheen tai opin, tätä valhetta vaikuttava henki asettuu sitomaan ja orjuuttamaan meitä. Mutta kiitos Herralle, me voimme antautua lisää Pyhälle Hengelle, luopua perusteellisemmin synnillisestä elämästä ja antautua lisää Jeesukselle.

1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Avaimena vapautumiseen oli vastuun ottaminen omasta elämästään ja Jumalan kirkkauden (=Pyhän Hengen!) vastaanottaminen sanan ja ylistämisen kautta. Pyhässä Hengessä on niin suuri voima, että voimakkainkin riivaaja joutuu väistymään Hengen läsnäolon lisääntyessä riittävästi sielussa. Ihmisen oma valinta etsiä Herraa, astua valkeuteen ja puhtauteen ratkaisi vapautumisen. Rakkauden tunteet ovat elämän maku.

Elämämme sisältö ja mielekkyys määräytyy hyvin ratkaisevalta osalta niistä tunteista, joissa me elämme päivittäin. Jumala on luonut meille tunteet, joiden kautta me voimme kokea rakkautta, iloa, yhteyttä, kiintymystä, innostusta, syttymistä, hellyyttä, rauhaa ja kaikkea elämän rikkautta. Myönteiset tunteet ovat osa hengellistä kokemista, eivätkä ne ole "sielullisia", niin kuin monesti väitetään. Synnin takia ihmisen kyky kokea tunteita tosin on lukkiutunut ja vääristynyt. Siksi monet kokemamme tunteet ovatkin kielteisiä ja tuhoavia.

Jeesus oli ihmisenä kaikkein herkin ja tunteellisin ihminen mitä maan päällä on ollut. Hän liikuttui, itki, nauroi, innostui, eli elämäänsä niin laajalla tunneasteikolla, että se jopa herätti pahennusta uskonnollisten fariseusten keskuudessa. Pyhän Hengen uudistava työ johtaakin koko ajan lisääntyvään vapauteen elää ja kokea rikkaasti myönteisiä ja rakentavia tunteita. Jeesuksen pelastavaa voimaa kuvaa kreikan kielen sana "sozo", joka voidaan kääntää "tehdä ehyeksi, pelastaa ja parantaa". Ymmärrämme tästäkin, että Jeesuksen sovitus ja Pyhän Hengen työ koskettavat siis hyvin suurelta osalta juuri meidän tunnemaailmamme parantamista ja eheyttämistä.

Hes. 11:19-20: Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

Tässä Jumala puhuu "yhdestä sydämestä", joka tarkoittaa ehyttä, jakamatonta sydäntä. Hän puhuu myöskin "lihasydämestä", jonka ymmärrämme tarkoittavan rakkauden täyttämää, herkkiä, myönteisiä ja eläviä tunteita kokevaa sydäntä. Tämän sydämen tilan synnyttäminen on Pyhän Hengen työn yksi tärkeä ulottuvuus Kristuksen ruumiissa. Sillä vaikka rakkaus on enemmän kuin tunne, niin elämä ilman rakkauden tuntemista, kokemista ja välittämistä on tyhjää uskonnollisuutta. Me tiedämme, että "rakkauden kautta vaikuttava usko" on ainoa toimiva ja hedelmällinen uskon tila, joten siihen meidän kannattaa nyt pyrkiä joka tilassa.

Hyvä ystäväni, jos koet elämässäsi kielteisyyttä, masentuneisuutta, ahdistuksia, pelkoja, hallitsemattomia tunnepurkauksia, kylmyyttä, kyvyttömyyttä rakastaa, sulkeutuneisuutta tai muuta sellaista, Jeesus on tullut sinun pelastajaksesi kaikista näistä synkistä tunteista ja johtamaan sinut myönteisiin tunteisiin, rakkauteen ja iloon Pyhässä Hengessä.

Jos elämässäsi on voittamattomilta tuntuvia himoja ja painostuksia, niiden takana on tunne-elämäsi ja minuutesi haavoittuminen. Älä syytä itseäsi, vaan avaudu Jeesukselle, anna Jumalan Isän rakkauden koskettaa ja eheyttää sinut. Jeesuksen pelastustyö tarkoittaa koko persoonallisuutesi eheyttämistä!

Joskus näyttää siltä, että nykyaikaiset uskovat ovat paljon tietämättömämpiä hengellisistä todellisuuksista kuin vanhempien aikojen ihmiset. Yhtä hyvin voitaisiin kysyä: "Voiko uskova tehdä syntiä?", sillä juuri riivaajat houkuttavat uskovankin synnin harjoittamiseen.

Juutalaiset rabbit tiesivät hyvin, että ihmisissä voi olla erilaisia riivaajia. Siksi he sanoivatkin: "Tämä on uusi voimallinen oppi!", kun Jeesus ajoi ulos riivaajia. Pian Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen Jeesus meni Nasaretin synagoogaan ja siellä nimenomaan oli riivattu mies!

Jeesus opettaa, että riivaajien ulos ajaminen on nimenomaan Taivasten valtakunnan ilmestymistä vapautettujen elämässä. Riivaajien ulos ajaminen oli Hänen nimenomainen käskynsä jo 12 opetuslapselle, jotka hän lähetti julistamaan Jumalan valtakuntaa jo ennen kuin he olivat edes täyttyneet Pyhällä Hengellä. Samoin Hän käski 70 muuta opetuslasta, jotka hän lähetti. Evankeliumin julistamisen ensimmäinen osa on ajaa ulos riivaajat, jotka estävät vastaanottamasta Jumalan valtakunnan totuutta!

Ilmeisesti humanismin myötävaikutuksella on syntynyt sellainen harhakäsitys, ettei uskovassa voi olla riivaajia. Raamattu todistaa tästä aivan päinvastaista. Otetaan esimerkiksi noita Simon. Hän uskoi, otti kasteen ja täytti näin kaikki oikeaoppisen paikallisseurakunnan muotokriteerit. Kuitenkin Pietari sanoi, että hänen sydämensä on täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Nämä ovat riivaajien valtaa ja siksi Pietari kehottikin voimakkaasti häntä tekemään parannuksen.

Riivaajien todellisia yleisnimiä ovat esimerkiksi seuraavat: hylkääminen, häpeä, väkivalta, petos, himot, varkaus, valhe, pelko, itsesääli, katkeruus jne. Ne on nimettävä, tunnustettava ja hyljättävä nimeltä, kun niistä halutaan vapautua.

Riivaajat eivät voi omistaa uskovaa, jos hän on suullaan tunnustanut Jeesuksen Herrakseen. Mutta silti puhdistamattomilla sydämen alueilla voi olla paljonkin riivaajia. Osa riivaajista voi välillä tulla sisään ja taas poistua, kun uskova tulee Pyhän Hengen läsnäoloon. Osa riivaajista voi liehua uskovan ympärillä ja puhua hänen ajatuksiinsa valheita, himoja ja muita saastaisuuksia. Vaikutus voi olla hyvin monimuotoinen samassakin ihmisessä eri hetkinä.

Paavali varoittaa sellaisista haureuden harjoittajista ja varkaista, joita sanotaan veljiksi. Hän tarkoittaa uskovia, jotka ovat hyljänneet parannuksenteon ja antautuneet näille riivaajille. Heistä on tullut riivaajien asuinsijoja ja heidän kauttaan riivaajat pyrkivät saastuttamaan muitakin.

Uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että uskova alkaa nähdä Jumalan valtakuntaan. Toinen asia on päästä sinne sisälle! Sen voimme kyllä sanoa, että uskova, joka elää Jumalan valtakunnassa, on vapaa kaikista riivaajista. Se merkitsee pysyvää Pyhän Hengen täyteyttä ihmisen elämässä. Tähän Jeesus kutsuu jokaista uskovaa. Vapauteen Kristus vapautti ja kenet Poika tekee vapaaksi, hän on todellisesti vapaa.

Yleensä ottaen meidän on vaikea uskovinakin täysin sisäistää niitä tuhoavia voimia, jotka lähtevät liikkeelle synnin harjoittamisen seurauksena. Vasta sitten, kun itse kuoleman demonit kaikessa synkeydessään ja iljettävyydessään tulevat esille, me pelästymme tätä kuoleman olemusta. Meidän ei sen tähden tule antaa sitoa itseämme mihinkään synnin harjoittamisiin, koska se merkitsee liittoa kuoleman kanssa. Tietoisuus tästä kannustakoon jokaista meitä yhä lujempaan ja puhtaampaan elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Lihan mieli on kuolema, siis kuolettakaamme Hengellä lihan teot elämässämme ja vaeltakaamme Hengen ohjauksen mukaan.

VAPAUTUMINEN