VAPAUTUMINEN
15. VÄÄRISTÄ USKONNOISTA VAPAUTUMINEN

Jokaisen eksyttävän opin ja uskonnon takana on erilaisia demonisia voimia. Kysymys ei ole viattomasta väärästä käsityksestä, vaan viettelevistä demoneista, jotka ottavan vallan ihmisistä valheellisilla opeilla ja käsityksillä. Nämä opit eivät tunnusta Jeesusta Jumalan Poikana. Jeesuksen suuren ilosanoman yliluonnollinen voima perustuu kristinuskon fundamentteihin:

 • Jumala on Yksi, Ykseys, ainoa Jumala. Jumala ilmestyy Isän ja Pojan olemuksessa ja ilmestyy tässä maailmassa Pyhän Hengen kautta

 • Jeesus on Herra. Hän on vanhan liiton Adonai (Herra), joka ilmestyi ihmisille monin eri tavoin.

 • Jeesus luopui jumalallisesta asemastaan ja tuli ihmisen muotoon neitseellisen hedelmöittymisen kautta. Hän sai Ihmisen Pojan olemuksen samankaltaisen syntymän kautta kuin kuka tahansa muu ihminen.

 • Jeesus eli synnittömässä olotilassa Pyhän Hengen kasvattamana ja opettamana. Hänen yhteytensä Isää Pyhässä Hengessä oli rikkomaton. Hän hedelmöittyi ja kasvoi Marian kohdussa, kun Pyhän Hengen voima peitti Marian.

 • Jeesus kasvoi Messiaan / Voidellun / Kristos palvelutehtävään Joosefin ja Marian perheessä. Täytettyään 30 vuotta Hän antautui Isän täydelliseen tahtoon Johannes Kastajan edessä Jordanilla.

 • Kun Jeesus oli ottanut kasteen, Jumala Isä asetti Hänet Voidellun palvelutehtävään. Getsemanessa Hän luopui Voidellun palvelutehtävästä ja otti Uhrikaritsan tehtävän.

 • Golgatan ristillä Hän otti päälleen meidän syntimme, sairautemme, rikoksemme ja rangaistuksemme. Hän tuli Isän hylkäämäksi ja kuoli ristillä.

 • Kolmantena päivänä Jumala Isä herätti Hänet kuolleista ja Jeesus ilmestyi kuolleista heränneenä Magdalan Marialle.

 • Ylösnousemuspäivänsä iltana Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, uudestisynnytti opetuslasten hengen. Sen jälkeen Hän opetti heille 40 päivän ajan Jumalan valtakunnasta eli Pyhän Hengen vastaanottamisesta, Pyhällä Hengellä täyttymisestä, Hänen muotoonsa muuttumisesta sekä Pyhän Hengen tulessa upottamisesta.

 • Galilean vuorella Jeesus asetti uuden liiton käskyn: "Menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani opettamalla heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää."

 • Uuden liiton seurakunnan tehtävänä on johtaa ihmisiä Jeesuksen vastaanottamiseen ja tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia. Hengessään uudestisyntynyt ihminen on pelastettu Taivaaseen riippumatta hänen muista saavutuksistaan uskon elämässä.

 • Suuren ilosanoman salaisuus on: "Voideltu teissä, kirkkauden toivo." Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta ihminen paranee, vapautuu ja puhdistuu kaikesta synnin, sairauden, köyhyyden, kuoleman ja muu pimeyden vallasta.

 • 40 päivän kuluttua Jeesus otettiin Taivaaseen, josta käsin Hän hallitsee nyt.

Jokainen oppi, joka ei hyväksy näitä raamatun ilmoittamia totuuksia Jeesuksesta on ei-kristillinen harhaoppi. Tällaisia ovat esimerkiksi islamilaisuus, mormonismi, jehovalaisuus, vapaamuurarius, scientologia, new age ja erilaiset kansanperinteet ja noituudet. Jos olet osallistunut ja omaksunut tällaisia oppeja, sinun tulee hyljätä, tuomita ja irtisanoa niiden kaikki vaikutukset elämästäsi.

1. Joh. 4:1-6: Rakkaat, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihassa tulleen, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; tämä on antikristuksen henki, josta kuulitte, että se tulee ja on jo nyt maailmassa. Te olette Jumalasta, lapsukaiset, ja olette voittaneet heidät, sillä Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sen vuoksi puhuvat maailmasta ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, ei kuule meitä. Siitä tunnemme totuuden Hengen ja eksytyksen hengen.

Kristinusko poikkeaa kaikista muista uskonnoista muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Vain usko Jeesukseen johtaa syntien anteeksiantamiseen ja syyllisyyden voittamiseen.

 • Vain Jeesuksen vastaanottamisen kautta ihminen voi vastaanottaa Pyhän Hengen ja uudestisyntyä Jumalan yhteyteen.

 • Vain Pyhän Hengen kautta ilmestyy Jumalan Isän pelastava rakkaus ja lahja Jeesuksessa.

 • Vain usko Jeesukseen vapauttaa ihmisen omista teoistaan ja tekee hänen kykeneväksi vastaanottamaan Jumalan Isän katoamatonta elämää.

 • Vain Pyhän Hengen voitelussa ihminen voi parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia ja tehdä muita voimallisia tekoja jo täällä maailmassa.

 • Vain usko Jeesukseen johtaa ihmisen Jumalan Isän rakkauden ja kirkkauden yhteyteen ihmisen luonnollisen kuoleman jälkeen.

Eksyttävät opit ovat demonien inspiroimina. Ne tulevat valkeuden enkeleinä ja vahvistavat ihmisen ylpeyttä tarjoamalle hänelle valheellisesti jotain erityisasemaa: "valaistumista", "korkeampia voimia", "parantajan voimaa" tai "ikuista viisautta". Ne saattavat myös antaa yliluonnollisia tuntemuksia ja jopa demonisia kykyjä. Nämä kaikki ovat valhetta ja johtavat ihmisen yhä syvemmälle demoniseen harhaan.

Harhaoppeihin tarttumisen seurauksensa tulee hengellinen sokeutuminen. Ihminen lakkaa näkemästä totuutta ja sokaistuu oman harhansa pimeyksiin. Tämän seurauksena elämään tulee hengellinen turmelus, kirouksia, sairauksia, onnettomuuksia ja saastaisuuksia. Koko perhekunta saastuu näiden painostuksessa. Seurauksena on pelkkää onnettomuutta ja kirousta, jotka vaikuttavat kolmanteen ja neljänteen polveen asti.

Kun Pyhän Hengen tuli ilmaisee todellisen Jumalan voiman, noituuden ja harhaoppien harjoittajat perääntyvät. Heidän on tehtävä parannus tai väistyttävä yhä suurempaan pimeyteen.

Ap. t. 19:18-20: Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

Yksikin kosketus esimerkiksi spiritismiin aiheuttaa sieluun painostuksen. Kaikki harhaoppien kosketukset, valheet ja ajatusrakennelmat tulee tunnustaa ja irtisanoa. Jeesuksen veri puhdistaa kyllä täysin kaikesta, mutta tässä puhdistautumisessa täytyy olla täysin rehellinen ja avoin. Kaikki kirjallisuus, rituaaliesineet ja liittymät tällaisiin harrastuksiin ja uskontoihin täytyy katkaista ja hävittää.

Uskovat eivät aina ymmärrä tällaisten sidonnaisuuksien painostavaa voimaa, vaan luottavat ylimalkaiseen synnin tunnustamiseen. Mutta ellei vääryyttä tuoda julki, vihollisella säilyy painostusmahdollisuus uskoon tulemisen jälkeenkin. Syntien tunnustaminen ylimalkaisesti ei yleensä riitä tällaisten vahvojen sidonnaisuuksien katkeamiseen. Jos olet ollut tällaisissa kosketuksissa, voit puhdistautua käymällä alueet lävitse jonkin kypsän, näistä alueista vapaan, luotettavan uskovan/uskovien kanssa ja antamalla hänen/heidän palvella sinua:

 • Anna Pyhän Hengen muistuttaa ja paljastaa elämässäsi kaikki kosketukset pimeyteen ja demonisiin oppeihin.

 • Luota Jeesuksen täyteen sovitukseen, tunnusta kosketuksesi ja sitoutumisesi tällaisiin valheellisiin oppeihin. Tunnusta, että mm. noituus ja vainajahenkien kutsuminen on kuolemansynti Mooseksen lain mukaan.

 • Irtisanoudu omalla suullasi todistajien läsnä ollessa tai kirjallisesti järjestöistä, jotka harrastavat okkultismia tai raamatun vastaisia oppeja. Hylkää kaikki opit ja käsitykset, mitkä olet niissä yhteyksissä vastaanottanut. Hävitä kaikki kirjallisuus, kultti- ja palvontaesineet ja asiakirjat, jotka sitoisivat sinua tällaisiin oppeihin ja yhteyksiin.

 • Irtisanoudu kaikista valoista ja lupauksista, jotka olet tehnyt tällaisiin vääryyksiin sitoutuessasi. Irtisanoudu kaikesta valheesta, riippuvuudesta ja kontrollista, joka voi vaikuttaa vielä elämääsi. Irtisanoudu kaikista ennustuksista, tuomioista tai käskyistä mitä pimeyden yhteyksissä olet vastaanottanut.

 • Pyydä anteeksi Jeesukselta, pyydä Jeesuksen veren täyttä puhdistavaa voimaa yllesi, ota vastaan täysi anteeksiantamus. Ota vastaan Jumalan sanan totuus ja Jumalan lapseuden täysi siunaus Jeesuksessa.

 • 1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
 • Anna anteeksi kaikille, jotka ovat vietelleet sinua näille teille. Tutki, onko tarvetta antaa laajemminkin Pyhän Hengen puhdistaa sieluasi katkeruudesta.

 • Sulje kaikki kanavat henkimaailmaan ja opettele kuulemaan vain Pyhän Hengen ääntä. Ruoki ymmärrystäsi Jumalan väärentämättömällä sanalla ja vastaanota päivittäin Pyhän Hengen uudistavaa voimaa. Pysyttele jatkuvasti elävien uskovien lähiyhteydessä ja erottaudu pois saastuttavista yhteyksistä.

2. Kor. 4:1-2: Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

VAPAUTUMINEN