VAPAUTUMINEN
16. NOITUUDEN SITEIDEN JA KIROUSTEN MURTAMINEN

Noituuteen, spiritismiin ja okkultismiin sekaantuminen johtaa hyvin nopeasti sellaisiin sielun siteisiin, joista vapautumiseksi ihminen tarvitsee erityistä vapauttamispalvelua Pyhän Hengen voimassa. Monet ihmiset, joita olen vapauttanut noituuden siteistä, kertovat saaneensa ensimmäisen kosketuksen spiritismiin rippikoululeirillä. Siellä joku oli opettanut ns. lasin liikuttelua ja sen kautta sielun avaamista demoniselle inspiraatiolle. Irtisanoudu kaikista tällaisista pienistäkin kosketuksista, sillä Jeesus ei salli sinun jakavan sieluasi demonien kanssa.

5. Moos. 18:9-14: Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkottaa heidät sinun tieltäsi. Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä. Sillä nämä kansat, jotka sinä nyt karkotat, kuuntelevat kyllä merkeistä ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli.

Noituuden pyrkimys on ottaa ihmisen sielu hallintaansa. Se ei ole vain opillista hallintaa vaan noituuden ote menee ihmisen sielun syviin portteihin, joita Pyhä Henki tulee käyttämään puhuessaan ihmiselle. Noituuden voima sielun syväkerroksissa vastustaa Pyhällä Hengellä täyttymistä ilmeisistä syistä. Noituus turmelee ja saastuttaa sielua ja ihmisen minuutta monella tavalla. Ihminen voi joutua jatkuvien demonisten äänien ja näkyjen painostukseen. Sielu voi menettää todellisuuden tajun, koska demonivoimat ilmestyvät hänelle niin uskottavalla tavalla.

Älä pelkää kohdata ja vapauttaa noituuteen sidottuja ihmisiä tai saatanan palvelijoita. Demonivoimat ovat valheen henkiä ja sinulla on täydellinen auktoriteetti niitä vastaan Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa.

Diakoni Filippuksen kokouksissa Samariassa (Ap.t. 8:5-24) tapahtui paljon ulkoisista demoneista vapautumisia, sairaitten ja rampojen parantumista. Mutta kukaan Jeesuksen vastaanottaneista ei täyttynyt Pyhällä Hengellä. Apostolit Jerusalemissa lähettivät Pietarin ja Johanneksen selvittämään ongelmaa. He kohtasivat noita Simonin, paljastivat hänet ja vapauttivat ihmiset hänen noituutensa orjuudesta. Kun he laskivat kätensä pelastuneitten päälle, nämä vastaanottivat Pyhän Hengen.

Yleensä noituuteen joutuneet ihmiset ovat olleet tavallaan etsijöitä. Jos heidän suvun yllä on noituuden harjoitusta aikaisemmissa sukupolvissa, noituuden voimat pyrkivät sitomaan myös seuraavat sukupolvet. Meidän tulee siis julistaa paljon ja voimakkaasti suurta ilosanomaa Jeesuksen valtaherruudesta, jotta mahdollisimman moni etsijä löytäisi totuuden ja sen mitä hänen sielunsa on etsimässä.

TUHOAVAT PUHEET JA ENNUSTUKSET

Jumala ja ihminen toteuttavat auktoriteettia puhumisen ja sanojen kautta. Myös demonit toteuttavat pimeitä tekojaan puhumalla ihmisen sieluun. Sanoilla on suuri voima. Me voimme kylvää sanoillamme elämää tai kuolemaa. Jumalan palvelijoina me olemme kutsutut puhumaan rakkauden, elämän ja uskon sanoja. Pyhä Henki odottaa kuulevansa suustamme sellaisia sanoja, jotka Hän voi vahvistaa tässä maailmassa ihmisten sydämille.

Jaak. 3:5-6: Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.

Jos olet joutunut erilaisten pahojen puheiden ja tuomioiden kohteeksi, sinun tulee hyljätä tällaiset sanat irtisanoutumisen kautta. Sinun tulee myös antaa anteeksi niitä puhuneille ihmisille. Pyhän Hengen valaisema irtisanoutuminen ja anteeksi antaminen tekee jokaisen kirouksen voimattomaksi. Kun olet tehnyt tämän, sinä tulee uskoa itsesi vapaaksi. Pyydä Pyhää Henkeä uudistamaan koko elämäsi, minuutesi, ajatusmaailmasi, uskosi ja yhteytesi Jumalaan. Omaksu siunauksien julistamisen elämäntapa ja tee tyhjäksi kiroukset muidenkin elämässä!

1. Piet. 4:10-11: Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
OKKULTTISET KIROUKSET JA ENNUSTUKSET

Okkultismi tarkoittaa pyrkimystä hankkia salatietoa tai salaisia voimia ihmisen luonnollisen tiedon / kyvyn tai Pyhän Hengen ilmestystiedon / voiman ulkopuolelta. Syvään orpouden traumaan joutuneet ihmiset saattavat etsiä "korkeampia voimia" oman auktoriteettinsa vahvistamiseksi. Usein tällaisen harrastuksen takana on katkeruus ja hylkäämiset, jolloin tämä okkultismi ikään kuin kompensoi oman sielun heikkoa tilaa.

Ihmisten ja jopa uskovien keskuudessa hallitsee sitkeä uskomus, että pimeyden voimatkin voisivat parantaa ihmisiä. Tämä on valhetta, koska vain Jumalasta tulee elämä. Kaikki, mitä demonit puhuvat tai vaikuttavat ovat valhetta. Niiden vaikutus voi sokeassa sielussa tuntua todelta, mutta se on kaikki valhetta.

Pimeyden voimat houkuttavat Jumalan ulkopuolella eläviä ihmisiä etsimään yliluonnollista tietoa, parantumista tai ratkaisuja noituudesta. Kaikki noituuden vaikutukset ovat valhetta. Noita Simon totesi oman "suuren" noituutensa olevan voimaton Pyhän Hengen vaikutuksen rinnalla. Demonit voivat ilmestyä ja saada aikaan joitain häiriövaikutuksia, mutta sinun tulee tuomita ne ja ajaa ulos. Et saa neuvotella niiden kanssa tai kutsua niitä lähemmäksi.

5. Moos. 29:29: Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Kun sinä elät anteeksiantamuksessa ja Pyhän Hengen läsnäolon tiedostamisessa, sinä olet täydellisen suojan alla koskien mitä tahansa kirousta. Ihmisten pahat puheet eivät haavoita sinua. Minkään demonisia kirouksia langettavan noituuden voima ei kosketa sinua. Jeesuksen vanhurskaus on sinun täydellinen suojasi. Sen tähden sinä saat elää vapaana pelosta ja uhkakuvista.

Sananl. 26:2: Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.

Okkulttisella kirouksella onkin voima vain silloin, jos ihminen alkaa pelätä sitä tai salaisesti uskoa sen voimaan. Tällainen sidonnaisuus voi syntyä okkulttisen kirjallisuuden, musiikin tai seurapiirin kautta. Johda jokainen vapautta etsivä täydellisesti tuomitsemaan, hylkäämään ja irtisanomaan kaikki salaisetkin uskomukset, inspiraatiot, muistikuvat ja lumoukset koskien pimeyden voimia. Johda hänet irtisanoutumaan kaikesta inspiraatiosta, ennustuksista ja tuomioista, joita hän on ottanut vastaan ihmisten kautta tai suoraan pimeydestä.

TUHOPROFETIAT

Uskovien keskuudessa vaikuttaa eräs ikävä kirouksen muoto, joka uudestaan ja uudestaan kietoo ihmisiä pauloihinsa. Tämä on katkeruudesta ja kielteisyydestä lähtevä valheellinen profetointi ja profeetallisen sanan tulkitseminen.

Kielteisyyttä, tuhoa ja valhetta kylvävät profetiat voivat hyvin voimakkaasti sitoa uskovia, niin että he eivät kykene julistamaan pelastavaa ilosanomaa eivätkä palvelemaan terveesti Pyhän Hengen lahjoilla. Katkeruuteen ja kielteisyyteen taipuvat uskovat ovat herkkiä vastaanottamaan "ankaraa sanaa" tai tuomioita korostavia profeetallisia tulkintoja. Jotkut pitävät oikean profetian merkkinä sitä, että siinä on ankaran tuomitseva ja jyrkkä sävy! Mutta kaikki tällainen profetointi ja julistus onkin todellisuudessa enemmän sielullista kuin hengellistä!

1. Kor. 13:8-9: Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
1. Kor. 8:2-3: Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.

Uskonnollinen tietommekin on vajavaista, mutta jos me pääsemme elämään rakkaudessa, se tuo meihin Jeesuksen täydellisyyden. On parempi elää rakkaudessa ja Pyhän Hengen täyteydessä, kuin yrittää tietää ja tulkita profeetallista ilmoitusta yli sen mihin meidät on kutsuttu.

Meidän tulee uskovina varjella sydäntämme kaikelta kielteisyydeltä ja pelolta. On ratkaisevan tärkeää, että Jumalan Isän rakkaus ja Jeesuksen pelastustyön suuruus ja todellisuus ilmestyvät meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Silloin me tulemme vapaaksi tuomiosta ja rangaistuksen pelosta. Rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta me voimme vasta alkaa ymmärtää oikein profeetallisia kirjoituksia ja Jumalan valtakunnan ilmestymistä. Jeesus ei kutsu meitä julistamaan tuomioita tai tuhovoimia, vaan Jumalan rakkautta, elämää, pelastusta, valkeutta ja totuutta.

1. Joh. 4:12: Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
1. Joh. 4:17-18: Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
VÄÄRÄT LIITOT JA SISÄISET VALAT

Liitot pimeyden voimien ja pimeyden kanssa sopimuksessa olevien ihmisten on purettava. Liitolla on yhteisen vastuun / siunauksen / kirouksen synnyttävä auktoriteetti. Usein tällaisten pimeyteen sitovien liittojen merkitystä ei tunneta. Uskovat myöskin vähättelevät uskottoman kumppanin kanssa suunnittelemiensa avioliittojen tulevia ongelmia.

2. Kor. 6:14: Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?

Pimeyden voimat houkuttavat ihmisiä tuhoaviin liittoihin monilla houkutuksilla. Ihmiset ottavat erilaisia kasteita tunnustautuakseen pimeyden oppeihin ja yhteyksiin. Salaseuroissa jäsenet vihitään erilaisilla rituaaleilla ja sidotaan vaitiololupauksilla ja muilla valoilla kätkemään syntejä ja rikoksia. Pimeyden voimat houkuttavat ihmisiä tekemään ns. veriliittoja, joilla sidotaan ihmisten elämä toisiinsa. Jeesuksen veren kautta vastaanotettu uusi liitto purkaa kaikki tällaiset kuoleman liitot.

Sielun täydelliseksi vapauttamiseksi ja puhdistamiseksi väärien liittojen voimasta ne täytyy tunnustaa, purkaa ja mitätöidä. Kun olet liitossa Jeesuksen ja Isän kanssa, sinun ei tule tehdä liittoja pimeyden voimien kanssa. Jos olet ollut syvällä noituudessa, spiritismissä, new age opeissa tai idän uskonnoissa, sinun tulee antautua Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi. Silloin Pyhän Hengen tuli polttaa kaikki sielun siteet pimeyteen ja sulauttaa sinut Jeesukseen.

2. Joh. 1:10-11: Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

Liitot ja kosketukset pimeyden demonien kanssa saattavat ihmisen osallisiksi siitä rangaistuksesta, jonka Jumala on näille demoneille määrännyt. Kun uskova alkaa todella puhdistaa elämäänsä kaikesta saastutuksesta, Pyhä Henki kyllä muistuttaa salaisistakin ja kätketyistä asioista ja tuo tarpeelliset asiat valkeuteen. Muista kuitenkin, ettei uskova puhdista elämäänsä pelosta ja syyllisyydestä käsin, vaan rakkaudesta valkeuteen ja totuuteen! Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, hän saa armon. Jeesuksen veri on uuden liiton veri, jonka voima murtaa kaikki epäpyhät liitot.

VAPAUTUMINEN