VAPAUTUMINEN
17. VAPAUTUMINEN HALLINNAN HENGESTÄ

Hallinnan ja manipulaation käyttö hengellisessä työssä vastustaa Jumalaa, turmelee, saastuttaa ja estää Jumalan siunausten laskeutumista. Se on sielunvihollisen toimintatapa, eikä Jumalalla ole mitään tekemistä sellaisen kanssa. On eri asia johtaa hengellistä työtä uskollisesti ja toimellisesti kuin käyttää hallintaa ihmissielujen ylitse. Jumalan valtakunnan arvovallan kanava on rakkaudessa ja kunnioituksessa toimiva palveleminen, mutta hallinnan käyttäminen vaikutustapana on peräisin sielunvihollisen valtakunnasta.

Eräs okkultismin pyrkimys on päästä hallitsemaan tai vaikuttamaan ihmisiin yli heidän omien valintojensa ja tietoisuutensa. Jumala on antanut ihmiselle suvereenin tahdon, mutta sielunvihollinen pyrkii peittämään sen erilaisilla valheilla ja petoksilla. Jos ihminen menettää käsityskyvyn omasta vapaasta tahdostaan, kuka tahansa vallankäyttäjä tai mikä tahansa pimeyden demoni voi orjuuttaa hänet. Tästä varmaankin jokainen käsittää, kuinka tuhoavaa hallinnan käyttö on!

Jeesuksen pelastustyön päämäärä on vapauttaa ihmiset kaikenlaisesta orjuudesta, myös hallinnan hengestä. Jeesus ei halua mitään saastuttavaa vaikutusta seurakuntaansa. Hän haluaa, että uskovat pääsevät elämään Jumalan valtakunnassa, vanhurskaudessa, ilossa ja rauhassa. Siksi hengellisten johtajien tulee johdattaa laumansa Jeesuksen yhteyteen ja varoa alistamasta ketään omia tavoitteitaan tai 'näkyjään' toteuttamaan.

Yritysmaailmassa johtajat ovat jo kauan joutuneet etsimään uusia ja tehokkaampia johtamistapoja. Hallinnan negatiivisista ominaisuuksista on kauan sitten luovuttu ja nykyaikainen johtaminen perustuu yhä enemmän sisäiselle motivaatiolle ja vapaalle ohjautumiselle, johon liittyy asianmukainen valmennus. Eikö nimenomaan hengellisten johtajien tulisi olla edelläkävijöitä vanhurskaan johtamistavan kehittämisessä?

Joh. 10:1-5: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä."

Hallinnan hengessä toimiva henkilö ei kunnioita sydänten vapautta valita, vaan pyrkii sisään Jumalan asettaman aidan ylitse. Jokaisen ihmisen sydämen ovella on vartija, Pyhä Henki, joka avaa vain Hyvällä Paimenelle. Ihmiset saattavat näennäisesti ja hetkellisesti taipua väärinkin toimittaessa mutta todellisuudessa sydämet avautuvat vain Pyhän Hengen mukaisessa palvelutilanteessa ja yhteyksissä.

Ihmisen sydän reagoi hallintaan vain kielteisillä tavoilla. Kaikki hallinnan synnyttävät tavat ja toimintamallit vastustavat Pyhän Hengen vastaanottamista ja toimintaa. Siksi on tärkeää erottaa niiden olemusta voidaksemme puhdistautua ja päästä todelliseen Hengen vapauteen. Mistään synnistä ei pääse kunnolla eroon, ellei ymmärrä sen pahaa ja ilkeää luonnetta. Hallintaan liittyy usein sellaista hienostunutta ja ovelaa käytöstä, jota alkuun on vaikea erottaa. Tutki rukoillen näitä seuraavia alueita ja anna Pyhän Hengen opettaa ja valaista sinua lisää:

  • Hallinta syrjäyttää sydämen vanhurskauden ja totuuden tunnon tarjoamalla vanhurskauden tilalle vääryyttä painostuksella, houkutuksilla tai petoksella. Hallinnan tuloksena ihminen menettää vähitellen itsenäisyyttään ja uskoa omiin vapaisiin valinnan mahdollisuuksiin. Koska hallinta vastustaa kuuliaisuutta Jumalalle, sen saastuttamassa ympäristössä ei voi oppia todellista kuuliaisuutta Pyhälle Hengelle.

  • Hallinta kylvää sydämiin pelon ja suojautumispyrkimyksen, jotka johtavat vetäytymiseen, pakenemiseen tai passivoitumiseen. Nämä ovat sydämen suojautumiskeinoja tätä vääryyttä vastaan ja on selvää, että ne ovat este Pyhän Hengen vastaanottamiselle.

  • Hienovaraisesti toteutettuun hallintaan liittyy usein seuraava toimintamalli: Ensiksi opetetaan ylpeyteen vetoamalla, esimerkiksi että kyseinen seurakunta on ainoa oikeaoppinen paikkakunnalla. Sitten siihen vähitellen liitetään vääristettyä opetusta, jolla ihmiset sidotaan niin, etteivät he kykene etsiytymään muualle parempaa ruokaa etsimään. Kun tätä toteutetaan riittävän kauan, niin sielut eivät enää uskalla tai ymmärrä edes maistaa parempaa ruokaa, vaikka olo olisi kuinka paha (vrt. Samarian piiritys 2. Kun. 6. luku).

  • Hallinnan tuloksena seurakuntalaiset vähitellen luovuttavat päätöksentekovallan omistakin asioistaan seurakunnan johdolle tai muille hallintaa käyttäville. Seurauksena on joukko huonosti voivia ja sielullisesti riippuvaisia ihmisiä, joita hyväksikäytetään.

  • Hallinnan henkeen liittyy aina hajottava vaikutus. Se turmelee yhteyttä uskovien kesken ja pyrkii tunkeutumaan perheyhteyksien ja jopa aviopuolisojen väliin. Tämän vaikutuksen hämäämiseksi monet hallintaa käyttävät johtajat alkavat syyttää vapauteen pyrkiviä tai jo jossain määrin vapaudessa eläviä 'hajottavasta hengestä'. Tämähän on silkkaa hämäystä ja valhetta, koska johtajat ovat toisissa erottamassa sen hengen, joka on todellisuudessa vahvimmin heissä itsessään!

  • Hallinta kuorrutetaan usein mielistelyllä ja hienoilla lupauksilla. Samalla kuitenkin kylvetään pelottelu ja uhkailu, jos toimii toisin kuin annetut ohjeet. Hallinta ylläpitää sisäpiiriä ja suosikkijärjestelmää, jossa kukaan kuitenkaan ei ole turvassa. Keikarointia, makeaa ja imelää käyttäytymistä sietää varoa!

  • Hallinta lievässäkin muodossa rajoittaa vapautta uskoa, ajatella ja toteuttaa uutta. Tällainen vaikutus estää ihmistä astumasta eteenpäin omassa kutsumuksessaan tai johtamistyössään ja johtaa luopumiseen ja alistumiseen. Jos joku alkaa pyrkiä vapauteen lievästäkin hallinnasta, johtamistapa saattaa jyrkentyä äärimmäisen kovaksi äkkiarvaamatta. Tämä ei ole toisaalta yllättävää, sillä silloin vain paljastuu kaikki se, mikä koko ajan on ollut kätkettynä pinnan alla.

  • Hallinnan henki pyrkii leimaamaan, niputtamaan ja rajoittamaan ihmisiä heidän luonnollisten ominaisuuksiensa mukaan kuten ikä, sukupuoli, varallisuus, koulutus, asema jne. Se ei huomioi, erota eikä hyväksy henkilökohtaisia yksilöllisiä kutsumuksia ja voiteluja.

  • Hallinnan henki vääristää suhtautumisen Pyhään Henkeen. Julistajat saattavat luulla, että Pyhä Henki on heidän käskettävissään, tai että heidän pitää 'vapauttaa' Pyhä Henki toimimaan, ennen kuin Hän pystyisi toimimaan. Palvelutilanteissa saatetaan yrittää pakottaa ihmisten elämään asioita ja tuloksena on vain lisää ongelmia. Usein tällaisiin yhteyksiin liittyy valheellisia profetioita tai vääristynyttä suhtautumista profetointiin (ennustamispyrkimykset, väärä johdatus)

  • Loppujen lopuksi kaikki hallinta johtaa petokseen, korruptioon, hyväksikäyttöön ja pettymyksiin. Sen seurauksena sydämiin tulee epäusko, kovuus, katkeruus, kapina ja viha. Tästä sitten tulee otollinen kasvualusta kaikille himoille ja houkutuksille. Hyvä ystävämme, jos olet joutunut kokemaan jotain tällaista, olet tullut kosketukseen turmelevan vaikutuksen kanssa, josta sinun täytyy päästä eroon. Jeesus auttaa sinut kokonaan vapaaksi, kun annat Pyhän Hengen alkaa käsitellä näitä alueita sielussasi.

Vapautuminen hallinnasta alkaa irrottautumisella hallintaa käyttävien ihmisten ja yhteyksien kontrollista. Sen jälkeen on tarpeen alkaa pyrkiä ulos ylikehittyneestä itsekontrollista, joka on rakentunut hallinnan hengen ympäristössä eläneeseen sydämeen. Elämäsi pysyy kyllä koossa ilman kontrollia! Kontrollointi on valhetta ja petosta ja kuluttaa valtavasti voimia. Pyhä Henki opettaa vapautta ja aitoa kuuliaisuutta levosta käsin.

Voit antautua Pyhälle Hengelle täysin ilman pelkoa hyväksikäytöstä. Hänessä ei ole mitään pimeyttä tai tuhoavaa, vain synti tuhoutuu Hänen kosketuksessaan. Sinun ei tarvitse myöskään kapinoida sisäisesti Hänen auktoriteettiaan vastaan, sillä Hän odottaa sinun toimivan oman vapaan valintasi mukaan koko ajan. Avaimet yhteistyöhön Pyhän Hengen kanssa ovat sinun kädessäsi. Pyhä Henki on valmis toimimaan kanssasi aina kun itse sitä haluat!

Kun opit ymmärtämään Pyhän Hengen sisäisen rakkauden auktoriteetin suuruuden ja vapauden, se vapauttaa sinut ihmisten orjuudesta. Evankeliumin ilosanoma on se, että Jeesuksen sovitustyön kautta jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen ja suora pääsy kaikkein pyhimpään, se on Isän kirkkauden läsnäoloon Pyhässä Hengessä. Ylimmäinen pappi meni yksin muiden edestä kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnäoloon kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. Nyt uudessa liitossa meillä jokaisella on pääsy Isän läsnäoloon jatkuvasti Pyhässä Hengessä!

Pyhä Henki rakastaa sinua ja Hän opettaa sinulle tien ulos ongelmista. Kutsu Häntä avuksesi, puhu Hänelle ja anna Hänen puhua sinulle. Pyhä Henki opettaa henkilökohtaisen sydämen tuntemisen kautta Jumalan lasten todellisen vapauden. Päätä kaikesta kärsimästäsi vääryydestä huolimatta antaa anteeksi kaikille auktoriteettiaan väärin sinua kohtaan käyttäneille. Anna anteeksi vanhemmillesi, opettajillesi, pastoreillesi tai esimiehillesi, sisarillesi ja veljillesi jne.

Hallinnan kohteeksi joutuneen täytyy ehdottomasti valita antaa anteeksi niille, jotka ovat väärinkäyttäneet valtaansa. Muuten hallinnan henki saastuttaa kyseisen sydämen ja sitoo hänet toteuttamaan muita kohtaan samaa toimintamallia kuin ne, jotka häntä hallinnalla tuhosivat. Anteeksiantamus ja anteeksisaaminen Jeesuksen veren kautta merkitsevät yliluonnollista vapautta pimeyden kaikista yrityksistä hallita ihmistä.

Kun ihminen antautuu täysin Jeesukselle, Hänestä tulee ihmisen elämän keskipiste ja se vapauttaa synnin, lihan ja ihmisten käyttämän hallinnan orjuudesta. Hengen vapaus on Kristuksen orjuutta ja se on vapautta palvella täysin yksilöllisessä kutsumuksessa ja voitelussa. Se on myös täydellistä vapautta liittoutua palvelemaan yhteisissä työnäyissä. Pyhä Henki jakaa itse kullekin niin kuin Hän tahtoo.

Tälläkin alueella vapautumisessa on vain osaksi kysymys ymmärryksen tason asioista ja siksi tarvitaan syvenevää henkilökohtaista Pyhän Hengen kosketusta. Jatkuva seurustelu Pyhän Hengen kanssa antaa sisäisen käsityksen ja kokemuksen Jumalan valtavasta kunnioituksesta ihmisen suvereenia tahtoa kohtaan. Silloin usko kasvaa ja hallinnan hengestä vapaa ihminen pystyy uskomaan enemmän Pyhän Hengen voimaan johtaa kuin vihollisen kykyyn eksyttää!

VAPAUTUMINEN