VAPAUTUMINEN
18. USKONNOLLISESTA ORJUUDESTA VAPAUTUMINEN

Ennen kokematon herätys on lähestymässä kansaamme ja kaikkia kansoja. Jumalan kirkkaus lisääntyy ja tulee valaisemaan koko maailman. Samanaikaisesti pimeyden voimat nousevat esille ja hengellisen taistelun todellisuus tulee yhä selvemmin esille. Älä odota tempausta, joka ratkaisee kaikki ongelmasi, vaan vahvistu Jeesukseen sulautumisessa. Nouse uutena luomuksena ja elä pimeyden voittajana. Valmistaudu toimimaan erittäin sekavien olosuhteiden keskellä ja johda ihmisiä voitokkaasti Jeesuksen todelliseen tuntemiseen ja Häneen sulautumiseen!

Jeesus tarvitsee herätyksen sytyttäjiksi ja tulenkantajiksi hengellisesti täysi-ikäisiä uskovia, jotka eivät kavahda mitään pimeyden juonittelua eikä uhkailua. Uusi voimakkaampi herätyksen aalto ei lähde liikkeelle ennen kuin työväki on varustettu. Herätyksen edelläkävijöiden tuleekin nyt nauttia 'vahvaa ruokaa', joka kasvattaa täysi-ikäisyyteen ja johtaa pois orjan ajattelutavasta.

Hepr. 5:13-14: Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

Uskonnollinen noituus / hallinta ei ole tavanomaista okkultismia siinä mielessä, että sen harjoittajat olisivat tietoisesti tehneet sopimuksen pimeyden valtojen kanssa. Mutta se on yhtä todellinen pimeyden vaikutus, joka sitoo herkkiä uskovia väärien auktoriteettien orjuuteen.

Uskonnollinen noituus / hallinta estää uskovia pääsemästä totuuteen, vapauteen sekä todelliseen voiteluun. Siihen liittyy valheellisia profetioita, hallintaa, mammonan valtaa, manipulaatiota, hyväksikäyttöä, uskonnollisia kuvatuksia ja rituaaleja, henkilöpalvontaa, valheellisia ilmiöitä, saastaisuutta, katkeruutta, vihaa, juonittelua, juoruilua, salailua yms. vaikutuksia.

Uskonnollinen noituus/orjuus kehittyy ihmisen orpouden trauman haavoittamassa sielussa, koska se ei tunne rakkauden hallitsemaa syväkiintymyssuhdetta Jumalan ja ihmisten kesken. Orjuus kehittyy seuraavasti:

  • Uskova päättelee synnin ja orpouden tilassa saamiensa demonisten kosketusten perusteella, että myös Jumala tekee hänelle asioita vastoin hänen tahtoaan. Tämä 'kokeminen' vahvistetaan valheellisella opetuksella (esim. luterilainen kasteoppi).

  • Jos uskova olettaa, että Jumala tekee hänelle asioita vastoin hänen tahtoaan, hän hylkää oman henkilökohtaisen vastuun uskon harjoituksestaan ja elämästään. Näin hän avaa pimeyden hengille pääsyn vaikuttamaan elämäänsä.

  • Tässä tilassa uskova ei etsi Pyhän Hengen omaa henkilökohtaista johdatusta eikä rakenna suhdettaan Jeesukseen vastuullisesti, vaan harjoittaa yhteyttä Jeesuksen kanssa satunnaisesti, spekulatiivisesti ja pinnallisesti.

  • Kun uskovalla ei ole ehyttä vuorovaikutussuhdetta Jeesukseen, hän hyväksyy jumalasuhteensa ja henkilökohtaisten ratkaisujensa hoitamiseen ulkopuolisia välimiehiä. Valheessa elävä panee usein Jumalan vastuuseen ongelmistaan ja ratkaisuistaan, joista hänen itsensä olisi tullut ja tulisi ottaa vastuu.

  • Henkilökohtaisen keskusteluyhteyden puuttuessa uskova etsii Herran sanaa 'profeetalta', paimenelta tai muilta uskovilta sen sijaan, että vastaanottaisi johdatuksen/sanan itse suoraan Jeesukselta.

  • Tässä tilassa olevan uskovan sisimmässä ei ole Jeesuksen elävää ja synnistä vapauttavaa todellisuutta. Siksi hän on minuudeltaan alaikäinen ja pimeyden orja, vaikka tunteekin sanaa ymmärryksensä kautta.

  • Hengellinen erotuskyky heikkenee ja hengen erottamisen tilalle tulee tunteiden/sielun liikkeiden/valheen henkien kautta tapahtuva 'johdatus'.

  • Hengellinen elämä painottuu uskonnolliseen järkeilyyn. Samanaikaisesti sisäinen tappio hengen tasolla kasvaa ja näytelmä lisääntyy.

  • Pyhän Hengen alueet tuntuvat yhä vieraammilta ja sielulliset alueet yhä miellyttävämmiltä. Eksyttävät henget alkavat johtaa elämää yhä enemmän. Sielu alkaa vaatia uskonnollista kuohutusta ja viihdettä lisää.

  • Uskonnollisten henkien valtaan joutunut uskova etsii ennemmin lahjoja ja lahjojen välittäjää kuin itse lahjan antajaa Jeesusta. Hän katsoo näkyvää ja ihmismielen mukaista Jumalan valtakunnan näkymättömän todellisuuden sijasta.

Uskonnollisen orjuuttamisen takana on pakanallinen noituus, mutta esimerkiksi lapsikastekäytäntö avaa lisää portteja tälle eksyttävälle virralle ihmisten sieluissa. Vaikka monet uskoon tulleet ovat ymmärtäneet totuuden ja irrottautuneet tästä opista, sillä voi olla edelleen sielun syvemmillä tasoilla voimaa. Sekoitus ilmenee vastuuttomuutena, epäitsenäisyytenä, lihallisuutena, uskonnollisena näytelmänä, vääristyminä Hengen lahjojen yhteydessä, eksymisinä jne. Mutta Pyhän Hengen tuli ja kirkkaus on ilmestynyt sitä varten, että kaikki pimeys tulee ihmisen sielusta puhdistetuksi. Pelastus on ilmestynyt tähänkin kierteeseen! Ei muuta kuin ulos siitä!

Jumala kutsuu jokaisen ihmisen pimeydestä valkeuteen. Hän ei kutsu pimeydestä puolihämärään tai elämään, jossa valo joskus loistaa ja taas sammuu. Hän kutsuu ihmisiä täyteen kirkkauteen. Jumala kutsuu jokaista sielua pelastukseen vapaaehtoisen valinnan kautta. Ihmissielu saa päättää vapaaehtoisesti - kuultuaan pelastuksen Sanan - luopua synnistä ja antautua Jeesukselle.

2. Kor. 3:18: Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Jeesuksessa ei ole mitään tuomiota ihmistä vastaan, sillä raamattu sanoo, että Hänen kauttaan ilmestyi armo ja totuus. Jeesus itse sanoi, ettei Hän tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttaan pelastuisi. Jeesuksen tuomio on anteeksiantamus ja sovitus Jumalan ja ihmisten välillä. Jeesuksen kautta jokainen ihminen tulee Jumalan lapseksi ja saa ominaisuudet, joiden perusteella hän on oikeutettu elämään taivaassa ikuisessa yhteydessä Jumalan kanssa.

Jumala langetti peruuttamattoman tuomion pimeyden valloille ja ne ovat siitä hyvin tietoisia. Kaikki pimeydessä vaikuttavat demonit ja henget yrittävätkin sälyttää oman tuomionsa ihmisten ylle, saattaakseen ihmiset epäuskoon ja estääkseen heitä kääntymästä Jumalan yhteyteen.

Uskonnollisessa maailmassa vaikuttaa hyvin yleisesti tuomiohenki, jonka alkuperä on sielunvihollisessa. Tämä tulee ilmi monissa valheellisissa profetioissa ja vääristyneissä raamatun tulkinnoissa. Jumalan palvelijan tulee päästä sellaisesta saastutuksesta kokonaan eroon, sillä Jeesus on antanut meille armon ja siksi meidän tulee julistaa Jumalan armoa. Jeesus antaa palvelijalleen 'sovituksen sanan' ja 'sovituksen viran'.

2. Kor. 5:17-19: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Ennen Jeesuksen ilmestymistä Paavali oli täynnä murhaa ja tuomiota Jeesukseen uskovia kohtaan. Ylpeys ja omavanhurskaus sokaisivat fariseukset niin, etteivät he noudattaneet rakkauden käskyä, vaikka se oli jo vanhan liiton ensimmäinen ja suurin käsky! Jeesus ilmestyi Paavalille Damaskon tiellä ja osoitti hänelle fyysisen kokemuksen kautta hänen hengellisen sokeutensa. Paavalin koko elämä ja asenteet muuttuivat kolmessa päivässä. Täydellisen riisuutumisen tuloksena tuomiohengen tilalle tuli Jumalan Isän rakkaus. Omavanhurskauden tilalle tuli uskon vanhurskaus Jeesuksen kautta. Juutalaisuuteen keskittyneestä kiivailijasta tuli pakanain apostoli, joka alkoi julistaa Jumalan armoa kaikille!

VAPAUTUMINEN