VAPAUTUMINEN
19. HEIKKOUDEN HENGESTÄ VAPAUTUMINEN

Vääryyden alle joutuminen synnyttää heikkoutta. Jokainen vääryyden kokeminen, orjuus, sairaus, tappio, epäonnistuminen jne. kylvää ihmisen sieluun heikkoutta ja epäuskoa omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin. Sen tähden heikkouden henki on aina mukana sairauksissa tai riippuvuuksissa. Yleensä ei ole kysymys yhdestä ainoasta hengestä vaan monista valheellisista ajatusrakennelmista, vääristyneestä minäkuvasta ja vääristä Raamatun tulkinnoista.

Luuk. 13:10-13: Ja hän oli opettamassa eräässä synagoogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi", ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa.

Erityinen heikkouden hengen painostus voi tulla ihmiseen seuraavissa tilanteissa:

  • jatkuva/toistuva alistetuksi/hyväksikäytetyksi joutuminen,

  • pitkäaikainen oman persoonallisuuden, arvon ja oikeuksien mitätöinti perheessä, koulussa, töissä jne.,

  • toistuva vääryydelle antautuminen joko pakosta tai vapaaehtoisesti esim. uskonnollisen väärän opetuksen takia sekä

  • tuomioiden, kirousten ja noituuden alle joutuminen.

Heikkouden hengen valtaama ihminen on valheen, suuren epäuskon ja epävarmuuden vallassa. Hänen tarvitsee kuulla totuutta Jumalan rakkaudesta ja suunnitelmasta häntä itseään kohtaan. Kun uskova ymmärtää ne oikeudet, jotka Jumala on hänen elämäänsä valmistanut, hän voi alkaa tavoitella niiden omistamista. Jokaisen ihmisen tulee olla varma siitä, että Jumala ottaa vakavasti jokaisen hänen valintansa ja tahtonsa ilmauksen.

Heikkouden henkeen liittyy usein erilaisia uskonnollisia valheita ja orjuuksia. Niiden kautta ihmisille opetetaan kieltoja ja rajoituksia, joita Jumala ei ollenkaan ole määrännyt. Tämän vuoksi jokaiselle uskovalle täytyy opettaa oikeus henkilökohtaiseen uskon elämään ja osallisuuteen Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki on Totuuden Henki ja Hän pystyy ohjaamaan uskovan vapauteen ja hengen voimaan.

Meidän tulee tietää ja olla vakuuttuneet niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mitkä Jumala on meille antanut. Jos odotamme Jumalan tekevän sellaista, mikä on meidän vastuullamme, vihollinen pääsee varastamaan meiltä siunauksia. Sama ongelma toimii toisinkin päin: meidän ei kannata yrittää tehdä sellaista, mikä on Jumalan vastuulla, sillä se tulee epäonnistumaan. Sen tähden me tarvitsemme viisauden ja ilmestyksen Hengen Jumalan tuntemisessa. Kun me ymmärrämme oikein oman asemamme Jumalan kanssa, lähimmäisiimme nähden sekä vihollisen suhteen meillä on aseet voittaa heikkouden henki.

Jumala on antanut meille Jeesuksen pelastustyön kautta paljon enemmän kuin tällä hetkellä käsitämme. Sen tähden meillä on oikeus vastaanottaa koko ajan uutta voimaa, viisautta, kypsyyttä ja täysi-ikäisyyttä elämäämme. Jeesuksen nimessä jokaisella uskovalla on täysi oikeus irtisanoutua heikkouden hengestä ja nousta uutena luomuksena ja uskon hengessä valtaamaan omakseen sen perinnön, jonka Isä taivaassa on valmistanut Jeesuksessa.

Pyhä Henki antaa hengellisen erotuskyvyn jokaiselle Jeesukseen uskovalle. Jeesus opetti, että kun Pyhä Henki tulee, Hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Jokainen Pyhällä Hengellä täyttyminen vahvistaa tätä sisäistä erotuskykyä ja vakuuttuneisuutta oikeasta ja väärästä.

Kenenkään ei pitäisi vaimentaa Pyhän Hengen sisäistä todistusta, koska tottelemattomuus johtaa sydämen paatumiseen. Jokaisen uskovan on hyvä silloin tällöin mennä Herran eteen ja avata sydämensä tällä alueella ja irtisanoutua Pyhän Hengen ilmoitusta torjuvista asenteista. Silloin Jeesus puhdistaa ja virittää tämän sisäisen hengellisen aistin yhä herkemmäksi vääryyttä vastaan.

Voima vastustaa syntiä ja vääryyttä lähtee Pyhän Hengen sisäisestä todistuksesta, joka Jumalan arvovallalla tuomitsee vääryyden. Kun uskova ymmärtää sisäisen Hengen todistuksen voiman, se muuttaa hänen koko maailmankuvansa. Jumalan ääni ihmisen sydämessä on kaikkein varmin lähde johdatukseen sekä oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Mikään pimeyden voima ei voi lamauttaa tätä sisäistä ääntä, jos ihminen itse ehdottomasti haluaa sitä kuulla!

Heikkouden hengen vallassa oleva ihminen voi sydämessään olla murehtunut vääryydestä, jonka kohteena hän on, mutta silti hänellä ei vielä ole voimaa ojentautua ja suoristaa itseään sen keskellä. Tähän heikkouteen on seuraavia syitä:

  • Ihmisellä voi olla ajatusrakennelma, oppi tai uskomus, ettei hän voi, saa tai pysty nousemaan tällaista painostusta vastaan. Tämä on särkyneen minuuden yksi muoto. Sellainen ajatusrakennelma on Jumalan tuntemista vastustava sielunvihollisen valhe ja se voidaan hävittää. Jeesus on vapauttanut jokaisen uskovan nousemaan kaikkea vihollisen voimaa vastaan ja niin jokaisen uskovan tuleekin tehdä.

  • Heikkouden hengen vallassa oleva ei ehkä yksinään voi heti nousta, vaan hän tarvitsee toisten uskovien opetusta, tukea ja palvelua. Mutta kun Pyhä Henki tulee hänen elämäänsä, poistaa valheet ja opettaa totuuden, hän pystyy nousemaan omille jaloilleen. Silloin, kun sisin on vakuuttunut oikeudesta ja Jumalan antamasta kyvystä nousta, ihminen nousee.

  • Uskova ole antautunut kaikilla alueilla Jeesukselle. Traumaattisuudessa oleva demonisaatio pitää häntä voittamattomien himojen vallassa. Täydellinen ratkaisu on antautua Jeesukselle, etsiä Isän rakkauden parantava voima sieluun ja hyljätä orjuuttavat traumat.

  • Uskova on alaikäinen tai jonkin toisen ihmisen tai auktoriteetin orjuuttama. Antaudu Jeesukselle, etsi Pyhän Hengen lisääntyvää täyteyttä, hylkää sielullinen orjuus ja antaudu Pyhän Hengen johdatukseen.

  • Uskovan kohdalla heikkoutta aiheuttavien traumojen taustalla voi olla katkeruus. Anna anteeksi ja hylkää katkeruus, viha ja kaikki kiroukset, noituuden sidokset sukulinjassa jne. Ota vastaan Jumalan Isän rakkaus ja täydellinen hyväksyntä.

Ratkaisu kaikkeen heikkouteen ja voimattomuuteen on tunnustaa tämä ongelma ja synnin painostus ja antautua lisää Jeesukselle. Vahvista henkeäsi Jumalan valtakunnan totuuksien omistamisen ja lisääntyvän Pyhällä Hengellä täyttymisen kautta. Pyhän Hengen tuli puhdistaa sielusi vääryydestä ja kuolettaa heikkoudessa elävän vanhan ihmisen. Totuuden Henki valaisee sielusija poistaa hämmennyksesi. Sinä nouset Hengen voimassa toteuttamaan oikeutta ja vanhurskautta omassa elämässäsi.

Jokaisen ongelman kohdalla on tärkeää tunnustaa sen todellinen luonne sekä irtisanoutua sielunvihollisen kylvämästä valheesta, vääryydestä ja riivaajien painostuksesta. Jokainen, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä saa armon. Opeta ja vakuuta jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää ne, että hän on EHDOTTOMASTI anteeksiannettu ja vapautettu ottamaan uskon askeleita ilman menneisyyden painolastia Jeesuksen nimessä.

Ef. 4:22-24: …teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Kun uskova saa sisäisen varmuuden oikeudestaan voittaa vääryys, hänelle tulee uskon kautta voima voittaa ja ajaa ulos pimeyden ja vääryyden voimat, jotka riistävät hänen terveyttään, menestystään ja rauhaansa tai estävät palvelutyötä ja kutsumukseen astumista. Heikkouden hengestä vapautumisen jälkeen ihmiselle tulee edellytykset vastustaa pimeyden voimia ja voittaa ne. Tietoisuus perinnön haltuun ottamisen oikeuksista antaa uskon voittaa omakseen kaikki ne siunaukset, jotka Jumala Isä on Jeesuksessa Kristuksessa vapauttanut omistettavaksi.

Henkilökohtaisen kutsumuksen toteuttaminen on tärkeä osa jokaisen ihmisen elämän sisältöä, merkitystä ja mielekkyyttä. Jumala itse on valmistanut sen kautta ihmiselle elämän tyydytyksen ja samalla Jumalan Isän sydän saa tyydytyksen voidessaan antaa elämän täyttymyksen omalle rakkaalle lapselleen. Uusi luomus janoaa vallata lisää maa-alueita Pyhän Hengen kanssa. Siksi oman kutsumuksen toteuttaminen tuottaa valtavan tyydytyksen ja antaa kasvupohjan uusille sankariteoille Jumalan kanssa.

Kun sisäinen voima voittaa vääryys tulee ihmiseen, hänen elämänsä hengelliset, psyykkiset ja fyysiset turvamekanismit alkavat toimia Jumalan tarkoittamalla tavalla. Silloin hänen henkensä on suojattu Pyhän Hengen ja Sanan totuuden kautta, hänen tunteensa on suojattu Jumalan Isän rakkaudessa ja lapseuden hengessä sekä hänen ruumiinsa fysiologinen autoimmuunijärjestelmä palautuu normaaliin tilaan ja pysyvä terveys tulee mahdolliseksi. Näin ilmestyy Jumalan valtakunta uskon kautta ihmisen elämässä.

2. Tim. 1:7: Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden (tai arkuuden) henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
Joos. 1:6: Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille.

Voidakseen johtaa Israelin kansan omistamaan luvatun maan Joosuan tuli olla luja ja rohkea. Tämä sama ominaisuus tarvitaan kaikessa uskonelämässä tänäkin päivänä. Jeesus on antanut sen meille uudessa luomuksessa. Jumala antoi uudestisyntymisessä jokaiselle VOIMAN, RAKKAUDEN JA RAITTIUDEN (=terveen mielen) HENGEN. Uskokaamme tämä totuus omaksemme ja hyljätkäämme kaikki se heikkous ja alaikäisyys, jonka synti on saanut aikaan!

Kun vapautat ihmisiä pimeyden juonista, sinun täytyy olla luja ja rohkea vihollista ja sen aiheuttamia ongelmia kohtaan. Samalla sinun tulee olla Pyhän Hengen virittämässä herkkyydessä ja rakkaudessa lähimmäistäsi kohtaan. Puhu vapautta etsivän elämään Jeesuksen täyttä pelastavaa voimaa ja uskoa Hänen apuunsa. Älä rakenna luonnollisen varaan vaan Jeesuksen pelastavan todellisuuden varaan. Hän pystyy muuttamaan ihmisen täydellisesti ja nopeasti. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo!

VAPAUTUMINEN