VAPAUTUMINEN
20. TURVALLISUUS JEESUKSESSA

Ihmisen ainoa ja todellinen turva on Jumalassa. Suuri ilosanoma onkin, että Jumala haluaa olla meidän turvamme. Hän lähestyy sinuakin karkottaakseen vihollisen voimat sinun kimpustasi. Hänen tahtonsa on kaikkien sielunvihollisen tuhovoimien kukistaminen elämässämme. Hänen päämääränsä on, että 'Israel asuu turvassa'. Jumala kutsuu meitä Hänen turvaansa, vastaanottamaan täydellisen suojan Hänessä. Vasta sitten kun sieluumme pääsee tähän turvaan, me tulemme kestäviksi kiusauksia ja pimeyttä vastaan.

Erilaiset turvallisuuden tarpeet voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Fyysinen turvallisuus: ruumiillinen koskemattomuus, lepo, ravinto, vaatetus ja muu toimeentulo.

 • Henkinen turvallisuus: oikeus itsenäiseen elämään, vapaa tahto, itsensä ilmaisemisen vapaus, liittyminen yhteisöön ja perheeseen.

 • Sosiaalinen turvallisuus: liittyminen hyväksyttynä, rakastettuna ja tasaveroisena kumppanina perheeseen, sukuun, sosiaalisiin yhteyksiin, työpaikan ympäristöön, harrastuksiin.

 • Hengellinen turvallisuus: vapaus palvoa ja palvella Jumalaa, yhteys Jumalaan, anteeksiantamus, varmuus pelastumisesta, oman kutsumuksen ja palvelutehtävän toteuttaminen osana seurakuntaa.

 • Turva demonivoimia ja sairauksia vastaan: Pyhän Hengen voimasta tuleva Isän rakkauden suoja pimeyden voimien suoria hyökkäyksiä vastaan, oikeus ja vapaus toteuttaa Jumalan suunnitelma tässä maailmassa.

Turvallisuus on syvempi tarve kuin rakastetuksi tuleminen. Se on elämässä selviytymisen mahdollistava olosuhde. Turvallisuus on perustus ja suoja, jossa rakkaus vasta voidaan ehyesti kokea. Turvallisuuteen pääseminen tarkoittaa hengen, sielun ja ruumiin rikkoutuneiden alueitten eheytymistä. Se on Jumalan alkuperäisen luomistyön ennalleen asettamista ja vihollisen varastaman omaisuuden palauttamista.

Turvallisuus on myös horjumatonta luottamusta kaikkien sielun tarpeitten ja kaipausten toteutumiseen. Turvallisuus merkitsee menneitten, nykyisten ja tulevien pelkojen ja uhkien poistumista. Se tekee mahdolliseksi levon, rauhan, täydellisen avoimuuden ja kaikkein herkimmätkin rakkauden osoitukset ilman vahingoittumista tai vahingoittamista.

Ihmisen persoonallisuus rikkoutuu Jumalasta erossa elämisen vaikutuksesta ja ihmisestä tulee turvaton. Mikään sielullinen tai luonnollinen turvallisuuden tavoittelu ei tuo todellista turvaa. Vain Jeesuksen yhteyteen antautuminen tuo täyden turvallisuuden. Jokainen ihminen häpeää näyttä omaa turvattomuuttaan. Sen tähden anna Pyhän Hengen näyttää sinulle, kuinka sinä voit auttaa turvattomuudessa eläviä ihmisiä Jumalan Isän rakkauden turvaan.

Turvallisuuden palauttamisessa on seuraavia vaiheita:

 • Turvallisuutta rikkoneitten pimeyden hyökkäysten (synti, sairaus, väkivalta, vääryys, petos, hylkääminen jne.) tunnistaminen ja kohtaaminen Jeesuksen kanssa.

 • Haavoittumisessa vastaanotettujen demonisten voimien ja tuhoavien tunteiden tunnistaminen ja niiden luovuttaminen Jeesukselle sekä niiden ulos ajaminen.

 • Anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen, katkeruudesta ja vihasta luopuminen.

 • Haavoittuneessa tilassa syntyneiden vääristymien oikaiseminen (kapinallisuus, itsekkyys, lihan himot, epäluulo, epäluottamus, epäusko jne).

 • Jeesukselle antautuminen. Jumala voi olla meidän turvamme vasta sitten kun hyväksymme Hänen auktoriteettinsa. Jumalan auktoriteetissa ei ole mitään turmeltunutta, joten seurustelu Hänen kanssaan oikaisee sielun vääristymät ja tekee täysin ehyeksi!

 • Sielun suuntaaminen yhä enemmän Jumalaa kohti vastaanottamalla Jumalan Sanaa, Pyhää Henkeä ja asettumalla uskon yhteyteen vanhurskasten ihmisten kanssa.

Ps. 18:2-4: Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ylistetty olkoon Herra! - niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun.
Ps. 16:5-11: Herra on minun pelto- ja maljaosani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut; yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.

Jumala opettaa meitä tarjoamaan turvallisuutta lähimmäisillemme yhteyden, rakkauden, huolenpidon ja palvelun kautta. Yksinäisyys on suuri turvattomuuden aiheuttaja erityiseisti sellaisille ihmisille, joilla ei vielä ole vahvaa yhteyttä Jumalaan Isään. Sinä olet Jeesuksen kirje, Hänen turvansa edustaja ja toteuttaja oman elämäsi kautta. Älä koskaan väheksy Jumalan suunnitelmaa ja voiteluasi tuoda turvaa ihmisille, jotka sitä tarvitsevat.

Joh. 10:1-5: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä."

Turvattomuuden lähteitä perheissä ovat esimerkiksi: uskottomuus, avioero, väkivalta, itsekkyys, alkoholi, huumeet, syyttäminen, väärä järjestys miehen ja vaimon suhteessa, turvallisten rajojen puute, huolenpidon puute, mammonan palvominen, tunnekylmyys, noituus tai muu epäjumalanpalvelus.Turvattomuusongelmia voi olla yhtä hyvin uskovien kuin uskomattomienkin perheessä. Isän rakkauden puute on kaiken aiheuttaja.

Kaikkien aikuisiän traumojen ja elämän hallinnan ongelmien juuret menevät varhaislapsuudessa syntyneeseen turvattomuuteen. Pieni lapsi on äärimmäisen herkkä ja tarvitsee valtavan paljon rakkautta, turvaa ja huolenpitoa kasvaakseen terveeksi aikuiseksi. Turvattomuustraumasi käsittelyssä sinä joudut menemään pman lapsuutesi syvimmille ja salatuimmille juurille. Sitä varten sinä tarvitset riittävän Pyhän Hengen läsnäolon johtamaan tätä herkkää prosessia.

Lapsi tarvitsee aikuisikään asti rakkauden täyttämää huolenpitoa, kasvatusta ja vuorovaikutusta. Turvallisessa ja rakkaudellisessa ympäristössä lapseen kasvaa sisäinen turvallisuus, joka on kaiken hänen tulevan elämän voimansa perustus. Valitettavan monen ihmisen sisäinen turvallisuus on särkynyt, koska perheet ovat särkyneen ja pimeyden voimat kiusaavat perhettä.

Turvattomuus on keskeinen vaikuttava tekijä esimerkiksi seuraavissa aikuisiän ongelmissa: kapinallisuus, itsekeskeisyys, yksin selviytymisen pakko, riippumattomuus, epäluottamus muihin, etäisyyden säilyttäminen, riskin ottamisen pelko, tunteiden kätkeminen, sulkeutuminen, syyllisyys ja syyttäminen, kielteisyys ja epäusko, itsetyydytys, haureus ja seksuaaliset vääristymät, aviopuolison hylkääminen, jännittyneisyys, kontrolli, alkoholi, huumeet ja väkivalta.

AVIOLIITON ANTAMA TURVALLISUUS

Jumala on asettanut yhteiskunnan peruspilariksi miehen ja naisen liittymisen toisiinsa. Jumala haluaa näin muodostaa uuden perheen, jossa syntyy turvalliset olosuhteet lasten syntymiselle ja kasvamiselle. Mikään muu inhimillinen järjestely ei korvaa miehen ja vaimon uskollista avioliittoa yhteiskunnan perustavaa laatua olevana turvatekijänä. Jokainen kansakunta, joka asettaa raamatullisen avioliittoinstituution sille kuuluvaan asemaan kansakunnan elämässä ja lainsäädännössä, tulee menestymään ja saamaan siunauksen.

Jumala on tarkoittanut, että perhe antaa lapselle turvallisen varhaisiän kasvuympäristön. Perheen ilmapiiri on lapsen ensimmäinen kokemus turvallisuudesta. Turvallisuutta tuo perheeseen: Pyhän Hengen läsnäolo, Herran ylistys, usko Jumalaan, parannuksenteko, anteeksiantamus, auktoriteetin kunnioitus, uskollisuus ja puhtaus avioliitossa. Oikeaan järjestykseen kuuluu, että isä on vaimoaan rakastava perheen pää, äiti miestään kunnioittava ja tukeva apu. Keskinäinen kunnioitus, nöyryys, avoimuus, läheisyys, hellyys, myönteisten tunteiden ilmaisu, palveleminen ja huolenpito luovat terveen ja turvallisen kasvuympäristön lapsille.

Lapsi oppii vanhempien elämäntavat, asenteet, arvot ja tavoitteet. Lapsi on kaikkein haavoittuvin perheenjäsen, vaikka lapsessa toisaalta näkyykin yliluonnollinen elämän ja kasvamisen voima. Vastuu lapsen turvallisuudesta on vanhemmilla, sillä se on Jumalan asettama tehtävä. Yhteiskunta ei voi korvata vanhempia, eivätkä vanhemmat voi panna yhteiskunnan vastuulle omaa tehtäväänsä. Jumala tulee opettamaan ja antamaan täydellisen siunauksen jokaiselle vanhemmalle, jotka etsivät voimaa ja kykyä kasvattaa lapsiaan oikein.

Aviomiehen ensisijainen tehtävänä on luoda fyysinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus. Se tarkoittaa, että aviomies ottaa johtamisvastuun perheen asioista ja tukee kaikkea äidin lastenkasvatustyötä omalla panoksellaan. Aviomiehellä on myös ensisijainen tehtävänä tuoda vaimolleen turvallisuus pysymällä uskollisena avioliiton kaikilla yhteyden tasoilla. Se tarkoittaa ajatusten, puheen ja tekojen uskollisuutta ja puhtautta.

Vaimolla on tässä sama vastuu, mutta Jumala kysyy tätä vastuuta ensiksi mieheltä, koska mies on perheen pää. Turvallisuus vapauttaa aviovaimossa kyvyn välittää hellyyttä, huolenpitoa ja rakkautta lapsille. Eräs avioliiton suurimpia siunauksia on se, että kumpikin aviopuoliso voivat antaa toisilleen uskollisuuden kautta täydellisen seksuaalisen turvallisuuden.

Olemme nähneet valitettavan paljon tapauksia, joissa lapsen turvallisuudesta ja/tai hyvinvoinnista huolehtiminen hylätään 'suuren kutsumuksen', 'seurakunnan' tai 'Jumalan palvelemisen vuoksi'. Seurauksena on aina ollut vaikeita ja pitkäaikaisia ongelmia. Lapsen on erittäin vaikea hyväksyä sitä, että hänet hyljätään "Jumalan valtakunnan työn" tähden. Lapsen turvallisuudesta huolehtiminenhan on todellisuudessa mitä suurinta Jumalan palvelemista, sillä Jeesus sanoi, että minkä olette tehneet minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle!

Jeesus voi ratkaista ihmisen ongelmat yhdessä sekunnin murto-osassa, mutta ihminen kykenee avautumaan ja luovuttamaan ongelmansa kerroksittain. Siksi vaikeimpia ongelmia joudutaan käsittelemään useitakin kertoja. Älä välitä, vaikka siihen tarvittaisiin montakin keskustelua ja rukoustilannetta. Ota päämääräksesi täysi vapaus. Niin kauan kuin kipu on sisimmässäsi, siellä on jotain, jonka pitäisi tulla valkeuteen ja jota Jeesuksen pitäisi saada koskettaa. Kun Jeesus koskettaa sinua, sinä tulet todellisesti vapaaksi.

Jeesus tuntee sinut ja johdattaa Pyhän Henkensä kautta käsittelemään oleellisia kysymyksiä. Ei ole mitään kaavaa tai metodia, vaan Jumalan Sanan totuus yhdessä Pyhän Hengen johdatuksen ja voitelun kanssa pelastaa ja parantaa sairaan.

Ihmisellä on taipumus kätkeä pahimmat ongelmansa niin syvälle, että vasta erityinen paine elämässä pakottaa ottamaan ne esille. Tarvittaessa Jeesus sallii tällaisia tilanteita johtaakseen omansa täyteen vapauteen ja puhtauteen. Esimerkiksi taloudellisen epävarmuuden kohtaaminen koettelee syvällisesti nimenomaan sisäisen turvallisuuden rakenteita ja paljastaa heikot kohdat.

Seuraavat periaatteet helpottavat tilanteesi hahmottamista niin, ettei se olisi yksi mylläkkä. Anna Jeesukselle aikaa koskettaa sieluasi. Etsiydy rakastavien ja luotettavien ystävien yhteyteen, jotka osaavat antaa sinulle rakastavaa hellyyttä ja Pyhän Hengen kosketusta ja neuvoa.

VAPAUTUMINEN TURVATTOMUUDESTA
 • Tunnista ja kohtaa turvallisuuttasi rikkoneet pimeyden hyökkäykset koko elämäsi ajalta, erityisesti lapsuudesta (synti, sairaus, väkivalta, vääryys, petos, vanhempien avioero, hylkääminen jne.). Valmistaudu kohtaamaan ne Jeesuksen kanssa.

 • Tunnista haavoittumisessa elämääsi tunkeutuneet demoniset voimat ja niistä aiheutuneet tunteet. Nämä tilanteet ovat haavoittaneet ja vahingoittaneet sinua, mutta ne eivät ole voineet tuhota sinua, koska elät ja olet olemassa ja lisäksi tunnet Jeesuksen.

 • Älä mieti, miksi jotain tapahtui, vaan antaudu tutkimaan, mitä se vaikutti sinussa. Anna anteeksi sinua vahingoittaneille, sillä Jeesus on sinun ongelmiasi suurempi. Voit vastaanottaa täyden parantumisen ja eheytymisen. Anna kipusi ja pelkosi Jeesukselle, itke, puhu tai huuda ne ulos sisimmästäsi. Irtisanoudu ja hylkää kaikki demoniset siteet elämässäsi. Pyydä Jeesusta puhdistamaan ja muuttamaan sydämesi.

 • Anna anteeksi sinua vahingoittaneille ihmisille, itsellesi ja olosuhteille. Luovuta pois syytöksesi Jumalaa kohtaan, sillä Hän ei ole koskaan tehnyt sinulle mitään pahaa, vaan on varjellut ja suojellut. Haavoittumisen seurauksena sielussasi voi olla paljon pimeyttä, joten et ehkä voi nähdä totuutta selkeästi.

 • Luota Jeesukseen, ainoaan todelliseen sielusi paimeneen. Anna elämäsi, kohtaamasi vääryydet ja tuhoutumiset Hänen pelastavan, parantavan ja vapauttavan voiman kosketettavaksi. Sitä myöten kuin annat anteeksi sinua vastaan rikkoneille, voit uskoa myös itsellesi anteeksisaaduksi ja sitä myöten myös Jeesuksen parantava armo parantaa ja eheyttää sinua.

 • Vietä paljon aikaa Pyhän Hengen läsnäolossa. Hän opettaa ja lohduttaa sinua kaikessa. Pyhä Henki ilmaisee sinulle Jumalan Isän rakkauden, vapauttaa ja tekee sinut täysin ehyeksi. Kaikki entinen tulee häviämään ja uusi Jumalan luomistyö tulee tilalle.

 • Tunnista haavoittuneessa tilassa syntyneet vääristymät elämässäsi (kapinallisuus, itsekkyys, lihan himot, epäluulo, epäluottamus, epäusko, pelko jne). Olet vastuussa synnin harjoittamisesta elämässäsi, vaikka haavoittuminen onkin vääryydellä kylvänyt sen elämääsi. Tunnusta syntisi Jeesukselle, hylkää ne. Anna Pyhän Hengen puhdistaa ja täyttää sinut uudella voimalla. Haavasi ovat riivaajien läpimurtokohtia ja kun eheydyt, sinusta tulee vahva ja luja vastustamaan niitä. Sinun tulee ensin eheytyä ja sitten tulet täysin taistelukykyiseksi.

 • Hyväksy Jumalan ja vanhurskaiden ihmisten auktoriteetti elämässäsi. Ihmisen sielu tarvitsee ohjauksen ja auktoriteetin pysyäkseen turvassa. Jeesus on meidän sielujemme Hyvä Paimen ja Hän antaa täydellisen ohjauksen ja turvan. Jumalan Sana osoittaa tämän ohjauksen meille ja meidän tehtävämme on taivuttaa sydämemme noudattamaan sitä.

 • Suuntaudu Jeesukseen ja tavoittele Hänen muotoaan elämässäsi. Etsi jatkuvaa ja syvenevää Pyhän Hengen tulessa upottamista. Tutki ja omaksu Jumalan valtakunnan suunnitelmia ja ilmoituksia. Antaudu ehyeen ja kasvattavaan hengen ja uskon yhteyteen. Jeesus on antanut sinulle omat lahjat, joilla saat palvella muita - samalla kun sinä kasvat ja eheydyt lisää.

 • Hylkää epäonnistunut minuutesi ja sulaude Jeesukseen. Hän on sinussa turvallisuutesi ja elämäsi lähde. Olet liitossa Hänen kanssaan. Jeesus sinussa on voittaja ja siksi sinäkin saat olla turvassa ja voittaja Hänen kanssaan.

 • Pidä katseesi Jeesuksessa. Isän suunnitelma sinua kohtaan on parempi kuin ymmärrätkään. Jeesus tekee sinusta työtoverinsa Pyhän Hengen tulessa upottamisessa. Sinä et enää ole omien ongelmiesi vanki vaan Jumalan rakas poika / tytär. Isä iloitsee sinusta ja siunaa sinun elämäsi.

Kun annat Jeesuksen koskettaa elämääsi, voit luottaa siihen, että haavasi paranee nopeasti. Sinun ei tarvitse loputtomasti hoidattaa itseäsi, vaan ratkaisut tulevat. Kun olet eheytynyt, sinä kykenet nousemaan ja ojentautumaan uskossa, kuuliaisuudessa ja vanhurskaudessa. Jeesuksen pelastavan ja parantavan kosketuksen voimasta sinä nouset uudessa sydämen puhtaudessa ja uskon rohkeudessa uuteen voiteluun ja uusiin tehtäviin!

Ps. 23:1-6 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

VAPAUTUMINEN