VAPAUTUMINEN
21. TOIMINTAOHJEITA VAPAUTTAMISTILANTEESEEN

Vapauttamistilanne on hengellinen oikeudenkäynti. Siinä vapautta etsivän tulee tunnistaa ja tunnustaa ne pimeyden tuhotyöt, jotka Pyhä Henki nostaa esiin. Pimeyden hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle julistetaan vapaus ja demonit sekä niiden vaikutukset tuomitaan ja ajetaan ulos. Pimeyden aseina olleille ihmisille julistetaan anteeksiantamus ja luovutetaan heidät Jeesuksen varaan.

Jeesus on valmistanut vapautumisen ja parantumisen kaikesta, minkä Pyhä Henki näyttää. Vain Pyhä Henki tietää oikean etenemisreitin kussakin tilanteessa. Etsi Jeesuksen ja Pyhän Hengen läsnäoloa ja johdatusta niin kaikki tulee onnistumaan hyvin.

Jes. 9:3-6: Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Hänen valtaherruutensa ja rauhansa lisääntymisellä ei tule olemaan loppua. Se perustetaan ja vahvistetaan oikeuden toteuttamisella ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

Jeesus on oikeamielinen tuomari. Hän näkee sielunvihollisen ja sen demonit kaikkien ihmisten ongelmien aiheuttajina. Kun ihminen antautuu Jeesukselle, Hän ottaa ihmisen vastaan, Hän tulee ihmisen henkeen ja vapauttaa ja uudestisynnyttää ihmisen hengen. Sen jälkeen alkaa oikeudenkäynti pelastetun sielussa. Jeesus tarvitsee, että pelastetut antautuvat Hänen kanssaan yhteistyöhön pimeyden paljastamiseksi ja ulos ajamiseksi.

1. Joh. 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Henkilökohtaisen vapautumisen ja parantumisen keskeisiä vaiheita ovat:

 • Näe ja usko oma elämä täydellisesti sovitettuna Jeesuksessa. Olet jo Jumalan Isän hyväksymä ja rakastama Hänen uskonsa voimassa. Sielusi ja elämäsi ongelmat on jo käsitelty Golgatan ristillä.

 • Vapautumistilanteessa sinä lähden voittajana kohtaamaan menneisyytesi traumoja. Lapsuudessasi demonisaatio oli voittamaton, mutta nyt aikuisuudessa sinä hallitset elämässäsi Jeesuksen kanssa. Voit pelottomasti kohdata minkä tahansa menneisyytesi painajaisen ja vapautua täysin.

 • Antaudu Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle. Kun huomaat voittamattoman sielun lukon tai esteen, etsi rukousyhteyttä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on uskoa ja ilmestystä vapautumisesta.

 • Vapauttamistilanteessa Pyhä Henki tulee paljastamaan kaiken tarpeellisen. Mitään ei tule yrittää väkisin tai luonnollisen tiedon / ymmärryksen varassa. Pyhän Hengen valo kirkastaa Jeesuksen sovituksen täydellisyyden ja suuruuden jokaiselle Häntä etsivälle.

 • Älä pelkää kohdata kipeitä muistoja. Parantumisesi ja vapautumisesi tapahtuu juuri siinä pisteessä, missä suurin kipusi on. Jeesus on sinun kanssasi ja vapauttaa sinut rakkautensa turvassa.

 • Pimeyden voima on salatuissa ja valheella peitellyissä alueissa. Anna Pyhän Hengen paljastaa ja nostaa esille aikaisemmin kätketyt asiat ja kohtaa ne voittajana ja anteeksiantamuksessa.

 • Sielunhoidossa on tarpeen tuoda ilmi kaikki salatut asiat – jopa rikokset. Jos jokin ongelma alkaa polttaa sielussa, on ilmeistä, että Pyhä Henki haluaa sen käsiteltävän. Joskus voi Jumala johdattaa kohtaamaan umpikujan, joka pakottaa tarkastelemaan elämää kirkkaammassa valossa. Mahdolliset oikeudelliset näkökulmat tulee käsitellä erikseen ja etsiä niihin Pyhän Hengen johdatusta.

 • Tunnista ja kohtaa kaikki kokemasi vääryys. Älä vähättele ongelmiasi vaan anna Isän rakkauden näyttää, mikä olisi ollut Jumalan mieli kussakin tilanteessa sinua kohtaan.

 • Tunnista oma osuutesi vääryydestä. Et ole syytettynä, mutta haavoittavissa tilanteissa lapsi alkaa kantaa aina väärää syyllisyyttä. Anna koko elämäsi Jeesuksen pelastuksena alle ja nouse uuteen elämään vanhurskaudessa ja Isän rakastettuna.

 • Pyydä Jeesukselta uutta rakkautta vanhempiasi ja kasvattajia kohtaan. Sinun tulee kunnioittaa heitä heidän vanhemmuutensa takia. Mutta sinun tulee tuomita ja hyljätä kaikki sukukiroukset, jotka heidän syntiensä takia ovat kohdanneet sinua.

 • Vapautumistilanteessa tulee paljastaa ja hyljätä kaikki demonien asunnot. Hylkää kaikki valhe ja pimeys. Omista Jumalan valtakunnan totuudet ja toteuta niitä elämässäsi.

 • Hylkää sellaiset yhteydet, jotka ovat saastuttaneet sinua tai estäisivät sinua vapautumasta. Joskus tarvitaan määräaikainen lähisukulaisuudesta irrottautuminen, jotta vapautuminen pääsee tapahtumaan ja tulee pysyvä eheys.

Avoin nöyrtyminen ja syntien tunnustaminen Jumalalle vie jalansijan riivaajilta. Aina ei tarvita mitään ns. vapauttamispalvelua, vaan riittää sydämen kääntyminen ja vääryyden hylkääminen. Vaikeissa sidonnaisuuksissa epäuskon valta voi olla niin suuri, että tarvitaan toinen uskova julistamaan vapautta.

Kenenkään ei tarvitse epäillä sitä, etteikö riivaajien olisi pakko lähteä, kun niitä käsketään Jeesuksen nimessä. Kysymys on vain siitä, onko niillä vielä jäljellä jokin pimeyden kolo tai naamio, jonka taakse ne voivat kätkeytyä. Kun johdatat ihmisen koko totuuden julki tuomiseen, on helppo käskeä mitä tahansa vääryyttä ulos. Suurempi työ on vakuuttaa vapautta etsivä uuden elämäntyylin välttämättömyydestä, sillä muuten riivaajat tulevat takaisin, vielä pahempia riivaajia mukanaan kenties. Vapauttamista ei siksi tule yrittää ennen kuin on todellinen halu päästä vapauteen.

Jeesuksen läsnäolo hengessäsi on kaiken vapautumisesi perustus ja auktoriteetti. Jumalan lapsena sinulla on Pyhä Henki ja Isä on asettanut sinut hallitsemaan elämässäsi Jeesuksen kanssa pimeyden voimien ylitse. Tämä on Jumalan uskon auktoriteetti elämässäsi.

Room. 5:17: Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka vastaanottavat (Jeesuksen kautta) mielisuosion ja vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
-

Vapauttamistilanteessa on aina hengellisen taistelun luonne. Älä hämmenny mistään vaan julista itsellesi ja palveltavallesi Jeesuksen valtaherruutta suurella rohkeudella ja varmuudella. Etsiytykää yhdessä Pyhän Hengen inspiraatioon ja johdatukseen. Luottakaa Jeesuksen läsnäoloon ja toimikaa voittajan asemasta käsin, mutta nöyryydessä.

Vapauttamistilanteen muistilista:

 • Etsi yhteys Pyhän Hengen tuleen ennen palvelutilannetta ja pysy virrassa.

 • Rauhoita palveltavasi sielu ja rauhoita palveluympäristö ulkoisilta häiriöiltä.

 • Johda palveltava ensiksi Jeesuksen luokse ja Hänen kauttaan Isän rakkauden yhteyteen Jumalan valtakunnan ilosanoman julistamisen ja Pyhän Hengen voiman vuodattamisen kautta,

 • Hylkää ennakko-olettamukset, uskonnolliset fraasit ja itsestäänselvyydet. Etsi kuhunkin tilanteeseen Jumalan Isän rakkautta, Pyhän Hengen ilemestystieto ja toimi Jumalan uskossa.

 • Keskity Jeesukseen ja Jumalan Isän sydämen mukaisen suunnitelman tavoittamiseen. Taistele sielusi irti epäuskosta, kielteisyydestä ja muusta pimeydestä.

 • Luota ilmestystiedon voimaan ja puhu sitä uskossa, vaikkei palveltavasi vielä ymmärryksessään voisi tarttua siihen,

 • Aseta oma uskosi Isän rakkaudessa ja ilmestystiedossa palveltavasi hyväksi,

 • Kuuntele palveltavaasi ja paina mieleen tärkeät yksityiskohdat. Tee tarkentavia ja selkiyttäviä kysymyksia Pyhän Hengen johdatuksessa.

 • Puhu rakkautta ja hyväksyntää totuudessa. Herätä uskoa, toivoa ja Jumalan valtakunnan näkökulmaa palveltavan elämään.

 • Anna lähimmäisesi ilmaista tunteitaan ilman vaimentamista tai hyssyttelyä. Sen jälkeen vahvista hänet totuudessa, uskon sanassa ja ilmestyksessä omistamaan ratkaisu.

 • Mitä enemmän sinulla on rakkautta, ymmärrystä, viisautta ja uskoa, sitä syvempiä ongelmia lähimmäisesi uskaltaa paljastaa ja sitä parempia tuloksia saavutat palvelutyössäsi,

 • Julista Jeesuksen täytetty työ kaikilla alueilla voimaan jatkuvasti riippumatta tilanteen tunnemylläkästä.

 • Ratkaisun avaimet ovat jo olemassa. Jokainen apua etsivä tietää elämässään signaaleja, oireita tai tarpeita, jotka johtavat itse ongelman paikallistamiseen. Pyhä Henki paljastaa lisää kun edetään rukouksessa.

 • Älä harhaudu sivuilmiöihin tai jätä tilannetta kesken. Anna Pyhän Hengen paljastaa itse ongelman pääjuuri niin voitto tulee.

 • Kun palvelet toista sukupuolta, sinun tulee olla varma vanhurskautesi voimasta ja oman sydämesi puhtaudesta.

 • Tiiminä palveleminen vaatii johtajuuden määrittelemistä, tehtäväjakoa, keskinäistä luottamusta ja tilanteen arviointikykyä. Kaksi tai kolme henkilöä on paras vapauttamisen yhteys.

 • Älä hallitse keskustelua liikaa. Anna palveltavasi puhua, mutta pidä ohjat hellästi käsissäsi. Älä osoita ongelmia vaan anna palveltavasi kertoa itse ongelmansa niin kuin hän haluaa ja kokee.

 • Pidä kaikki tietoosi tulleet asiat salaisuutenasi. Voit palvella vain saavuttamasi luottamuksen ja lähimmäisesi sinulle antaman auktoriteetin mukaan,

 • Älä loukkaannu, jos lähimmäisesi ei ota palveluasi vastaan. Jonkin ajan kuluttua hän saattaa ottaa sinuun yhteyttä, koska Pyhä Henki alkaa toimia hänessä.

 • jos et saa henkilökohtaista kosketusta vapautettavaan, sinulla on mahdollisuus toimia esirukouksessa. Rakkauden täyttämällä esirukouksella on suuri voima murtaa vihollisen esteitä.

Jokaisen trauman kohtaamisessa palveltava taantuu trauman syntymisen ikäkauteen. Siksi sinun tulee olla kärsivällinen rakkaudessa. Kohtaa jokaista palveltavaasi huomioiden sen vajauksen / turvallisuuden tarpeen / rakkauden tarpeen, jonka puute on ollut synnyttämässä traumaa. Älä kilpaile tai väittele palveltavasi kanssa opillisista kysymyksistä. Ole nöyrä, pysy rakkaudessa, tarkkaa Pyhän Hengen johdatusta ja ilmestystä. Luota Pyhän Hengen voiteluun tilanteen yllä ja sinä tulet vapauttamaan jokaisen uuteen elämään Jeesuksessa.

Tunteiden eheytyminen tapahtuu vain silloin, kun särkyneet ja pimeät tunteet voidaan tunnistaa, tunnustaa ja antaa Jeesuksen puhdistettavaksi. Heti alusta alkaen on hyvä ymmärtää, että parantuminen on pitkä prosessi ja määrätyllä tavalla se jatkuu koko elämän ajan.

Tunteiden parantumisen edellytyksenä on eräänlainen rauhoittuminen suuntautumaan uusiin elämän arvoihin ja mahdollisuuksiin. Silloin täytyy pyrkiä välttämään katkeruutta, riitaa tai muita painostuksia kylväviä yhteyksiä.

Jumalan Isän rakkauden täyttämässä ilmapiirissä haavoittunut ihminen uskaltautuu avautumaan ja kertomaan kipeimmistä ja häpeällisimmistä ongelmistaan. Jumalan Isän rakkauden kokeminen on myös ainoa voima, joka eheyttää haavoittuneen sydämen.

Yleensä ihmiset sanovat ensin, ettei heillä ole mitään ongelmia, koska he ovat koko ikänsä oppineet suojautumaan hyökkäyksiltä ja peittämään sisimpäänsä vaikeita ja tuhoavia asioita. Pyhän Hengen voitelu ja Hengen lahjat ovat Jumalan Isän toimivaa, aktiivista rakkautta, jonka vaikutuksesta parantuminen tapahtuu.

Jumalan Sana opettaa meitä kasvamaan Jeesukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me irrottaudumme väärästä riippuvuudesta ihmisistä. Pyhän Hengen johdattamina me irrottaudumme epäuskoa, kielteisyyttä ja pimeyttä kylvävistä ihmissuhteista, ellei meillä ole Pyhän Hengen antamaa kutsua, voitelua ja valtuutusta julistaa Jeesusta näille ihmisille.

2. Tim. 2:21-23: Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.

Jeesus kutsuu sinua nyt lapsisuhteeseen Isän kanssa. Hän haluaa vapauttaa sinut orjuuden hengestä, suorituskristillisyydestä, lainalaisista teoista ja häpeästä, jotka ovat synnin seurausta. Uskaltaudu Jeesuksen kosketukseen, uskaltaudu puhumaan Hänelle sielusi tuskat, tunteet ja ahdistukset. Voit luottaa täysin Häneen, sillä Hän vain rakastaa sinua! Anna armon Hengen laskeutua elämääsi ja vastaanota yhä syvempi anteeksiantamus, sovitus, rauha ja lepo sieluusi.

Room. 8:15: Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

VAPAUTUMINEN