VAPAUTUMINEN
22. TUHOAVIEN KOSKETUSTEN TARKISTUSLISTA

Seuraavassa on suhteellisen kattava tarkistuslista, joka voi avata muistamaan ja ymmärtämään joittenkin elämänkokemusten tuhoavaa vaikutusta. Osa pimeyden vaikutuksista tulee ihmisten kautta ja osa saattaa tulla suorina demonisia hyökkäyksinä särkynyttä ja turvatonta sielua kohtaan. Näiden tuloksensa syntyy erilaista minuuden, mielen, tunteiden, muistikuvien sekä unelmien vääristävää ja valheellista vaikutusta, josta tulee riivaajien asunto sielussa.

Tätä listaa tutkiessasi sinun kannattaa laajentaa ajatteluasi edellisiin sukupolviin, koska pahimmat ongelmat elämässä siirtyvät nimenomaan suvun syntien, vääristymien kautta. Fyysisen ruumiin osalta ongelmia tulee myös geeniperimän turmeltumisen kautta.

Yleensä ihmiset ovat tietämättömiä siitä, millaisia demonisia kuormia he kantavat, koska he ovat tottuneen niihin. He ovat hyväksyneet suvussa hallitsevaa pimeyttä ja vääristymiä, koska ovat kasvaneet sen keskellä. Vapautumisen tarpeen määrittelee Jumalan vanhurskaus eikä se, kuinka paljon ihmiset ovat siihen tottuneet.

Eri ihmisillä on erilainen sisäisen särkymisen ja herkkyyden olemus. Siksi kenenkään ei tule verrata omaa tilannettaa toiseen ilman Pyhän Hengen viisautta. Sisäisesti turvallinen lapsi ei haavoitu ollenkaan samalla tavalla kuin turvaton, vaikka kummallakin olisi samankaltaista ympäristöä elämässään.

Jokaisella pimeyden harjoituksella aikuisuudessa on juuri varhaislapsuuden haavoittumisessa. Jos lapsuus on erittäin traumaattinen, ihminen ei aikuisuudessakaan pysty muistamaan mitään ahdistavista vuosista. Normaalisti merkittäviä muistikuvia voi tallentua jo 2-3 vuoden iässä. Käsittele nämä tilanteet pimeyden painostuksina Pyhän Hengen ja Isän rakkauden valaisemana. Torju kaikki syyllisyys ja omista Jeesuksen täysi pelastustyö.

Tutki alla mainittuja tilanteita sillä periaatteella, että Jeesus on jo valmistanut sinulle täyden vapauden. Mikään kokemasi vääryys tai pimeyden kosketus ei voi sinua sitoa. Mutta vapautumisesi edellytys on pimeyden teon ja vaikutuksen tunnistaminen, tunnustaminen ja irtisanominen Jeesuksen nimessä. Lähde vapautumiseesi voittajana ja pysy voittajana Isän rakkaudessa ja lahjavanhurskaudessa.

PAINOSTAVAT OMAN ELÄMÄN KOKEMUKSET
 • abortin uhka tai sen yritys omaa elämää kohtaan

 • ei toivottu lapsi, "väärä" sukupuoli

 • avioton/isätön lapsi, orpo lapsi

 • vanhempien epäjumalanpalvelus, väkivaltaisuus, rikollisuus, syrjäytyminen

 • Jumalaa pilkkaava, uskoa ja Jeesukselle antautumista vastustava elämäntapa

 • vanhempien alkoholismi, huumeet, työnarkomania

 • vanhempien avioero, riitely

 • huolenpidon puute, heitteillejättö

 • rakastavan tunnekokemuksen ja vuorovaikutuksen puute

 • turvattomuuden kokemukset, vaino, ahdistelu

 • onnettomuudet, shokki, kipu, ruumiin vammautuminen

 • henkinen tai hengellinen painostus

 • suggestio tai hypnoosi

 • jatkuva fyysinen tai henkinen ylirasitus, loppuun palaminen

 • jatkuva ja pitkäaikainen kipu

 • koulukiusaus, pilkka, häpäisy, eristäminen

 • väkivalta, hyökkäysten kohteeksi joutuminen

 • seksuaalinen hyväksikäyttö

 • alistaminen, mikä tahansa hyväksikäyttö (työ, aika, vanhempien kunnia yms.)

 • häpäisemisen kohteeksi joutuminen

 • äkillinen syvä suru

 • pitkäaikainen sairaus tai vammaisuus perheessä (vanhemmilla, sisaruksilla tai itsellä)

 • valvominen vainajan ääressä, kuolleitten koskettaminen ilman suojaa (viranhoito tai

 • Pyhä Henki antaa suojan, jos tämän on ollut välttämätöntä jostain syystä)

 • kuoleman uhka tai vaara onnettomuuden, väkivallan tai sairauden takia

SUKUKIROUKSET 3-4 SUKUPOLVEA TAAKSEPÄIN
 • synnin harjoittaminen

 • vääristyneet arvot ja elämäntavat

 • juoppous, haureus, rikollisuus yms.

 • mammonan palveleminen, sukuylpeys, itsekkyys

 • viha, katkeruus, anteeksiantamattomuus

 • jumalan vastustaminen, ateismi

 • kommunismi, fasismi, rasismi, veljesviha, antisemitismi yms.

 • noituus, kansanparantajat

 • väärät uskonnot, harhaopit

 • kiroukset, noituus, taikuus, magia, ennustukset

OMA SYNNIN HARJOITTAMINEN
 • itse tehty abortti, aborttiin suostuminen

 • valheen uskominen, levittäminen

 • vähäinenkin noituuteen osallistuminen

 • meditaatio, henkien kutsuminen, vainajien kutsuminen

 • kaikki väärät uskonnot ja harhaopit, jotka eivät tunnusta Jeesuksen Jumaluutta

 • ennustuksien vastaanottaminen, selvännäkijöillä ja kansanparantajilla käynti

 • ajatusten siirto, telepatia, tahdonvoiman kehittäminen, meditaatiomatkat

 • salatiedon tai vastauksen etsiminen taikakaluilla ja loitsuilla

 • parantumisen etsiminen noituuden keinoin

 • itämaisten taistelulajien harrastaminen

 • luottamuksen asettaminen ikoneihin, amuletteihin ja pyhäinjäännöksiin

 • ennusmerkkien etsiminen, gematria ja kabbala

 • rituaalit, väärät valat ja kasteet

 • sopimukset/lupaukset demonien kanssa

 • epäjumalantemppeleissä ja uhripaikoilla vierailut, demoniset rituaalit

 • haureus, seksuaaliset perversiot, fantasiat

 • roolipelit, tietokonepelit

 • demonisesti inspiroitunut musiikki, kirjallisuus ja elokuvat

 • huumausaineiden käyttö, alkoholismi

 • tuhoavat riidat ja kiroukset toisia kohtaan

 • oma avioero ja perheen hylkääminen

 • syvä katkeruus ja vihanpito

 • kapina omia vanhempia kohtaan

 • heikkojen sortaminen

 • varastaminen, petokset, rikollisuus

 • väkivallanteot

 • Jumalan pilkka

 • uskovien pilkkaaminen

 • okkulttisen kirjallisuuden ja taikakalujen omistaminen

 • jäsenyys (myös lähisukulaisuuden vaikutus) okkulttisissa salaseuroissa (odd fellows, vapaamuurarius jne.)

KIROKSET JA PAINOSTUKSET ERI LÄHTEISTÄ
 • kiroukset perhepiirissä tai auktoriteettiasemassa olevan henkilön taholta

 • okkulttiset kiroukset (musta magia, valkoinen magia, uskonnollinen noituus, ennustukset)

 • kiroukset ja hylkäämiset uskonnollisissa yhteyksissä

 • hallinnan alle joutuminen, läheisriippuvuus, alistaminen

 • sisäiset tuhoavat valat, luovuttamiset, demoneille antautumiset

 • sielulliset siteet väärissä yhteyksissä

 • henkinen orjuus, epäitsenäisyys

 • sisäiset valat, itseviha, itsensä halveksiminen, itsetuhon ajatukset

VAPAUTUMISEN RUKOUS

Rakas Jeesus, otan Sinut vastaan täydellisenä Pelastajanani, Vapauttajanani, Parantajanani, Elämäni Lähteenä ja Päämääränäni, Kuninkaanani, Herranani ja Jumalanani. Tunnustan elämäni pimeyden ja sen, että vain Sinä voit minut puhdistaa. Hylkään pimeyden ja vastaanotan Sinun suunnitelmasi ja kirkkautesi kaikille elämäni alueille.

Irtisanoudun kaikesta sielunvihollisen orjuudesta, sen tuhotöistä ja vaikutuksista ja antaudun palvelemaan ja palvomaan vain Jeesus Sinua. Jeesus, anna minulle kaikki syntini anteeksi ja puhdista minut kaikesta vääryydestä, mikä elämässäni on ollut tai on. Täytä minut Pyhän Hengen tulella ja voimalla ja luo minut uudeksi.

Rakas Jeesus, erityisesti irtisanoudun seuraavista omista ja sukuni synneistä, kirouksista, vääristymistä ja orjuuksista ja tuomitsen niihin liittyvät pimeyden henget tuhottaviksi Jeesuksen nimessä: …................................................

Jeesuksen nimessä käsken seuraavia pimeyden henkiä, voimaa ja vaikutuksia ulos minusta: …....... …........... Jeesuksen nimessä ulos!

Rakas Jeesus uskon Sinun nimesi kautta kaikki syntini pois siirretyksi ja sen tähden annan anteeksi seuraaville elämääni vaikuttaneille ihmisille anteeksi heidän osuutensa pimeyden teoista elämässäni..................

Rakas Jeesus valitsen antaa jatkuvasti ja täydellisesti anteeksi isälleni, äidilleni, isovanhemmilleni ja kaikille, joiden kautta pahuus on koskettanut elämääni. Vapautan nämä ihmiset, mutta tuomitsen, hylkään ja irtisanon jokaisen heidän kauttaan tulleen pimeyden voiman ja vaikutuksen. Omistan itselleni täyden anteeksiantamuksen Jeesuksen nimessä.

Rakas Jeesus, auta minua uudistamaan mieleni, ajatukseni, minäkuvani sekä koko elämäni. Tule Pyhä Henki ja täytä minua kirkkaudellasi jatkuvasti lisää, opeta minua, puhdista minua, uudista minua, luo minut kokonaan uudeksi Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että Sinä teet tämän, totisesti, näin tapahtukoon!

Rakas Taivaan Isä, kiitos että Poikasi Jeesuksen kautta olen päässyt lapseksesi ja osalliseksi kirkkauden perinnöstä yhteydessäsi. Rakas Isä, täytä minut sydämeni Sinun rakkaudellasi, lapseuden hengellä, minuudella ja tulevaisuudella. Haluan elää yliluonnollisessa rakkaussuhteessa kanssasi rakas Isä. Kiitos rakas Isä, Jeesuksen nimessä!"

VAPAUTUMINEN