HENGEN JANO
1. JUMALA JANOAA YHTEYTTÄ KAIKKIIN IHMISIIN

Jumalan Isän rakkaus vetää koko luomakuntaa yliluonnollisella voimalla Hänen kirkkautensa yhteyteen. Sielunvihollisen ja ihmisen lankeemuksen tähden tämä maailma ei vielä ole Jumalan valtaherruuden alla. Jeesus ilmestyi pelastamaan ihmiset synnin vallasta Jumalan Isän valtaherruuden alle. Tämä ihmiskunnan lisääntymisen ja pelastamisen työ on edelleen käynnissä.

Pyhä Henki kokoaa enkelien ja Jumalan seurakunnan kanssa sielujen satoa maailmasta. Pyhä Henki vaikuttaa sinussakin janon voittaa sieluja Jeesuksen yhteyteen. Pyhä Henki sinussa vaikuttaa janon parantaa sairaita, sitoa sydämeltään särjettyjä, vapauttaa vangittuja ja päästää sorrettuja vapauteen, kutsua pelastettuja Jeesuksen opetuslapseksi sekä johtaa heitä Pyhän Hengen tulessa upottamiseen. Tämä on Jumalan Isän rakkauden janoa ja pyrkimystä johtaa kaikki ihmiset Isän kirkkauden yhteyteen.

Joh. 17:20-23: Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Jumala Isä on luonut sinut Taivaan kirkkaudessa. Sinun hengellisessä DNA:ssasi on Jumalan kirkkauden tunteminen ja Hänen kirkkauden yhteyteen pääsemisen kaipuu. Pyhä Henki aktivoit täällä maailmassa pelastettujen hengen ja tietoisuuden Jumalan kirkkaudesta sekä kaipuun päästä takaisin Hänen kirkkauteensa. Uudesti syntymisessä ihmisen henki nousee alkuperäiseen asemaan Isän yhteydessä ja alkaa johtaa pelastetun sielua, ruumista ja koko elämää kohti Jumalaa. On siis täysin luonnollista, että uudestisyntynyt ihminen janoaa ja kaipaa tulla Jeesuksen kaltaiseksi.

Lapseuden hengessä emme pyri olemaan JUMALA vaan pyrimme Hänen läheisyyteensä, Hänen isyytensä turvaan, suojaan, yhteyteensä ja auktoriteettinsa alaisiksi. Suhteessa Jumalaan me pysymme aina Hänen lapsinaan. Me kasvamme Jumalan pojan / tyttären minuudessa ja kirkkaudessa, koska pysymme Hänen lapsinaan. Meidän hengellinen kasvumme jatkuu ja kiihtyy Taivaassa, koska siellä on kaikki pimeyden voimien esteet ja hidasteet poissa.

1. Joh. 3:2: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

Sielunvihollinen houkuttaa etsimään parempaa elämää sekä tyydytystä valheellisten ja tuhoavien eksytysten kautta. Mutta jokainen ihminen löytää elämänsä, minuutensa, täydellisen tyydytyksensä vain Jumalan yhteydessä ja Hänen suunnitelmassaan. Uusi luomus janoaa lisääntyvää yhteyttä Isään ja kaipaa muuttua lisää Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä on lapseuden hengen olemusta.

Jeesuksen ilmestyminen ihmiseen on Jumalan Isän päämäärä. Tämä on Pyhän Hengen päämäärä sinussa ja tämä on uudestisyntyneen henkesi päämäärä. Kun sinä tiedostat hengessäsi tämän korkean päämäärän, sinä tulet hengessäsi köyhäksi ja janoiseksi. Sinä alat nähdä nykytilanteesi surkean keskeneräisenä samalla kun näet sinulle Jeesuksen valmistaman kirkkauden tulevaisuuden. Tämä tila tekee sinut äärimmäisen onnelliseksi ja tyydytetyksi, koska silloin olet kytkeytynyt ratkaisuun ja uuteen elämään, jonka Jeesus ja Isä ovat sinulle antava.

Matt. 5:3: "Autuaita (makarios=äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty) ovat hengessään (pneuma) köyhät, sillä heidän on taivasten valtaherruus.

Pyhän Hengen synnyttämä hengen jano johtaa sinut Jumalan uskoon, jossa sinä omistat kaiken sen, mitä henkesi janoaa. Sinun hengelläsi on kyky omistaa Jumalan hengellinen todellisuus, vaikka sielusi ei vielä pysty omistamaan sitä. Mitä vahvemmaksi sinun henkesi kasvaa, sitä enemmän sinä elät henkesi johtamassa tilassa ja Jumalan valtaherruuden toteutumisessa Jumalan uskossa.

Matt. 5:4: Autuaita (makarios=äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty) ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.

Tässä on muutama Jeesuksen opetus, jota ei yleisesti ole ymmärretty oikein. Jeesus ei puhu tässä sielullisesta murheesta, vaan hengessä vaikuttamasta murheesta. Jeesus puhuu siitä murheesta, joka Jumalalla Isällä on ihmisten lankeemuksen tähden.

Miten hengessä murheellinen ihminen voi olla äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty? Sen tähden, että tähän hengen tilaan tulee Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen. Tässä hengen tilassa Pyhän Hengen tuli laskeutuu ja upottaa Isän rakkaudella. Jeesus varustaa ja lähettää apostolisessa valtuutuksessa tuomaan ilmi Jumalan valtaherruutta kärsivien ihmisten keskuuteen.

Matt. 5:5. Autuaita (makarios=äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty) ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.

Tätäkin jaetta on opetettu väärin. Jeesus ei tarkoita, että Hänen omiensa tulisi vaieta ja antaa pimeyden voimien mellastaa ja tuhota ihmisiä. Jeesus puhuu tässä sisäisen ihmisen hiljentämisestä suhteessa Jumalaan. Sinä hiljennät sisäisen ihmisesi ajamalla sisimmästäsi ulos kaikki metelöivät ja rähjäävät demonit. Sinä sulautat ajatuksesi, tunteesi, mielikuvituksesi, unelmasi, muistikuvasi ja tahtoelämäsi Jeesuksen todellisuuteen. Sinä hylkäät demoniset ikeet ja otat Jeesuksen ikeen päällesi. Silloin sinä olet äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty

Matt. 11:28-30: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinutkin Jeesuksen Voidellun kaltaiseen kuuliaisuuteen Isälle. Kuuliaisuus Isälle antaa rauhan sinun henkeesi, sieluusi, ruumiiseesi ja koko elämääsi. Silloin Jeesus Rauhanruhtinaana hallitsee sinussa ja sinun kanssasi. Mikään tämän maailman ahdistus, pelko, puute, demonisaatio, vaara, vaino tai uhka ei sinua järkytä. Olet rakentanut hengellisen rakennuksesi kullasta ja hopeasta kallioperustalle. Olet äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty.

Matt. 5:6: Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden (=Jeesuksen muotoon muuttumisen) jano ja nälkä, sillä heidät ravitaan.

Jeesus antaa meille tässä ainutlaatuisen voimakkaan lupauksen. Kun meillä on Jeesuksen muotoon muuttumisen jano ja nälkä, Pyhä Henki tulee kohtaamaan meitä voimallisesti ja jatkuvasti. Näin tulee tapahtumaan, koska tämä on Isän määräys pelastettuja kohtaan. Jumalan pelastussuunnitelmassa kaikki on jo määrätty tapahtumaan. Jeesus odottaa vain meidän sielumme taipumista tähän suunnitelmaan. Kun Jeesus näkee sinussa Hänen kirkkautensa janon, Hän lähettää voimakkaasti Pyhää Henkeä muuttamaan ja uudistamaan sinua.

2. Kor. 7:10-11: Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan kääntymisen ja ajattelutavan muuttumisen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan ….

Pelastetunkin sielu voi antautua tämän maailman murheisiin. Sellainen vetää pelastetun alas, sammuttaa hänen uskonsa, kutsunsa ja voitelunsa. Mutta Jumalan mielen mukainen murhe synnin orjuudessa olevien ihmisten pelastamiseksi antaa suuren voiman ja innon etsiä lisää Jeesuksen muotoon muuttumista ja palvella ihmisiä heidän pelastumisekseen pimeyden vallasta. Pyhän Hengen tulessa upottaminen johtaa sinut tällaiseen intoon, onnellisuuteen ja tyydytettyyn tilaan elämässäsi.

2. Aik. 16:9: Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle..."

Jumalalla Isällä on yliluonnollinen jano kohdata sinua ja kaikkia ihmisiä maailmassa. Hänen rakastavat silmänsä etsivät tänäkin päivänä sellaisia ihmisiä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle. Ensin Hän kutsuu köyhiä, jotka ovat tiedostaneet tarpeensa löytää Jumalan apu elämäänsä. Sitten Hän kohtaa sydämeltään särkyneitä ja eheyttää heidät Pyhän Hengen voimassa. Sisäisen parantumisen ja vapautumisen prosessissa Hän sytyttää pelastetut Hengen janolla ja tulella. Tästä joukosta tulee Hänen työtoverinsa ja tulevan herätyksen johtajat.

Jeesus ja Jumala Isä toteuttavat kaiken tämän yhteistyössä seurakuntansa kanssa. Jeesus janoaa kaikkien ihmisten pelastamista. Hän janoaa sinua ja etsii sinua työtoverikseen. Antaudu siis suureen janoon niin Jeesus tunnistaa sinut, löytää sinut ja kohtaa sinut yliluonnollisella tavalla!

HENGEN JANO