PELASTUS
7. PYHÄ HENKI HALUAA VALLATA KOKO ELÄMÄSI

Pyhä Henki tulee sinunkin elämääsi täysin yksilöllisellä tavalla. Älä vertaa itseäsi toisiin, sillä sinä olet yksilöllinen luomistyö ja sinussa on yksilöllinen suunnitelma. Pyhä Henki tietää mitä Hän haluaa sinussa tehdä. Janoa, etsi, ano ja kolkuta niin Hän ilmestyy sinulle ja sinussa. Antaudu Hänen kosketukseensa, ota vastaan Hänen ilmoituksensa ja toimi sen mukaan. Seuraavat periaatteet auttavat sinua suuntautumaan oikein etsiessäsi syvempää Pyhän Hengen kosketusta:

Pyhän Hengen voitelu tarkoittaa yhteistyötä Hänen kanssaan. Sinun tarvitsee oppia nöyrä kuuliaisuuden elämäntapa, koska Pyhä Henki ei koskaan pakota mitään sinuun. Hän kutsuu sinua, puhuu sinulle ja sinä seuraat vapaasti Hänen kutsuaan. Sen tähden sinun tulee päästä eroon tottelemattomuudesta ja kapinasta sielussasi. Upotuskasteen vastaanottaminen on välttämätön todistus sinun halukkuudestasi antautua Jumalan yhteyteen ja johdatukseen. Matkallasi on monia askeleita, mutta Jumala kysyy ja odottaa aina sinun lupaasi, ennenkuin Hän tulee ja koskettaa sinua.

Kaikki pimeyden voimat toimivat väkivallan kautta, joka voi olla myös "pehmeää" houkutusta, manipulaatiota ja mielen hallintaa. Pyhä Henki tulee sinuun ja toimii sinun kanssasi täydellisestä vapaudesta käsin. Tämä on uudenlainen yhteys ihmiselle, joka on tottunut olemaan pimeyden voimien painostama ja hallitsema.

Kun Pyhä Henki tulee, Hän opettaa sinulle uuden vapaan elämäntavan Hänen kanssaan. Hän tekee tämän suurella kärsivällisyydellä ja tarkkuudella. Hän toimii kanssasi rakkaussuhteessa, jossa sinä opit herkän kuuliaisuuden ja vapauden. Jumala ei koskaan pakota läsnäoloaan sinuun. Kun Hän näkee sydämessäsi halun ja valmiuden kohtaamiseen, Hän antaa sinulle uuden kirkkautensa kosketuksen.

Pyhä Henki tulee Isästä Jeesuksen kautta sinun henkeesi. Pyhä Henki edustaa Jeesuksen täydellistä voittoa, Isän suunnatonta rakkautta ja ehdotonta auktoriteettia ja voimaa koko luomakunnan ylitse. Pyhä Henki haluaa sinun koko elämäsi. Silloin Jumalan valtakunta tulee elämääsi ja sinun kauttasi muihin ihmisiin.

Kun vastaanotat lisää Pyhää Henkeä, sinä tulet huomaamaan seuraavia vaikutuksia:

  • Sielussasi saattaa olla demonisia traumoja, jotka vastustavat Pyhällä Hengellä täyttymistäsi. Sinä voitat nämä esteet vapautumisen prosessin kautta, joka on kuvattuna jäljempänä.

  • Sinä olet saattanut vastaanottaa väärää opetusta Pyhästä Hengestä ja Hänen ilmestymisestään. Sinun tulee hyljätä kaikki väärät opetukset ja avata mielesi raamatun puhtaalle opetukselle.

  • Pyhä Henki tulee kun olet levossa ja rauhassa Jumalan ja ihmisten kanssa. Kreikan kielen sana "yhdessä" merkitsee tarkemmin "yhdessä sydämessä", "yhteisessä rakkauden sopimuksessa", "yhteisessä innossa yhteistä päämäärää kohti". Opetuslapsilla ei ollut mitään taistelua, kilpailua, paineita tai manipulaatiota. He olivat koolla ylähuoneessa yhteisessä rakkauden innossa vastaanottaakseen Isän lupauksen Pyhän Hengen tulessa upottamisesta.

  • Sinun tulee poistaa tietty määrä elämäsi luonnollista häirintää ja rauhattomuutta. Sulkeudu kammioosi, rauhoita sielusi ja lepää Pyhän Hengen läsnäolossa. Jokainen sielun hiljentämisen pyrkimys johtaa suurempaa rauhaa kohti. Ole pitkäjänteinen ja kärsivällinen etsimisessäsi niin Pyhä Henki johtaa sinut yhä syvempään Jeesuksen läsnäoloon, vapautumiseen ja parantumiseen.

  • Pyhä Henki tulee usein hämmästyttävällä tavalla, jota et osaa odottaa. Älä yritä analysoida Pyhää Henkeä ja Hänen ilmestymistään. Hän kasvattaa ja laajentaa henkeäsi ja sieluasi jatkuvasti kykeneväksi toimimaan paremmin Pyhän Hengen voitelussa ja inspiraatiossa. Siunaa ja kiitä aina sitä, mitä Pyhä Henki tekee.

  • Pyhässä Hengessä on myös tulisten kielien muoto. Sinä et ehkä näe tätä tulta, mutta se läpäisee elämäsi ja muuttaa sinut. Hän polttaa roskan pois elämästäsi ja muuttaa sinut. Kun odotat vastaanottavasi lisää Pyhää Henkeä, sinun täytyy olla valmis syvempään sisäiseen puhdistumiseen. Pyhä Henki tulee alleviivaamaan elämässäsi ne alueet, joissa Hän haluaa sinun puhdistuvan!

  • Kun Pyhä Henki täyttää sinut, Hän valtaa sinua asteittain. Hän tulee täyttämään sinut ylitsevuotavasti. Avaa sydämesi palvonnassa janoten ja kaivaten ja Hän tulee kohtaamaan sinua hämmästyttävällä, ylitsevuotavalla ja vastustamattaomalla tavalla.

Kun opetuslapset täyttyivät Pyhälle Hengellä, he alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan kuin Pyhä Henki antoi puhuttavaa. He eivät vain puhuneet Pyhän Hengen inspiraatiossa. Jeesus vapautti yliluonnollisen todellisuutensa heidän ylleen. He siirtyivät hengelliseen ulottuvuuteen, joka on luonnollisten rajoitusten yläpuolella. Ihmiset heidän ympärillään kuulivat heidän puhuvan kukin heidän omaa kieltään. Jeesus vapautti apostolisen auktoriteetin julistaa suurta ilosanomaa kaikille kansoille.

Tämä ilmiö on tapahtunut monissa myöhemmissä herätyksissä. Ihmiset ovat saaneet yliluonnollisen kyvyn puhua vierailla kielillä, joita he eivät ole opiskelleet koskaan. Silloin Jeesus on johtanut heitä lähetystyöhön niihin maihin, joissa tätä kieltä puhutaan. Tämä voi tapahtua sinullekin!

Apt. 1:8: ...vaan Pyhän Hengen tullessa jatkuvasti teidän yllenne, te saatte jatkuvasti voimaa, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Pyhän Hengen voimakkaan läsnäolon seurauksena opetuslapset menettivät inhimillisen arvokkuutensa. He käyttäytyivät oudolla tavalla ja ihmiset heidän ympärillään ihmettelivät ja hämmästelivät. Jotkut jopa pilkkasivat heitä.

Kun etsit Pyhällä Hengellä täyttymistä, sinun täytyy olla valmistautunut menettämään inhimillisen kontrollisi, ylpeytesi ja arvokkuutesi. Pyhä Henki tulee sinun henkeesi ja tekee siitä johtajan. Sinun sielusi tulee palvella hengen päämääriä.

Pyhällä Hengellä täyttyminen on jatkuva tapahtuma. Kielillä puhuminen on ensimmäinen näkyvä vaikutus antautumisesta Pyhälle Hengelle. Jumalalla on monia suurempia lahjoja ja siunauksia sinulle varattuna. Pyhän Hengen kautta Hän tulee johtamaan sinut erityisiin palvelutehtäviin. Hän tulee täyttämään sydämesi halajamiset läsnäolollaan ja lahjoillaan Pyhän Hengen voimassa.

Vain Pyhä Henki voi parantaa ja eheyttää sinut. Pyhä Henki tekee sinut kykeneväksi evankeliumin työhön. Jumalan yliluonnolliset kosketukset, vaikutukset ja lahjat täällä maan päällä tulevat Pyhän Hengen kautta. Kaikki hengelliset palveluvirat ja voitelut tulevat Pyhän Hengen kautta. Tässä kaikessa Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ja Hänen palvelijansa.

Pyhän Hengen läsnäolo valmistaa sinua taivaallista elämää varten, kohdataksesi taivaallisen Isäsi kirkkauden valtaistuimen edessä kasvoista kasvoihin. Elämä Pyhän Hengen voitelussa maan päällä on kirkasta esimakua taivaallisesta elämästä, joka on tuleva heihin, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumalan alkuperäinen suunnitelma on aina ollut täyttää Hänen luomansa ihmiset kirkkaudellaan ja liittää yhteyteensä. Pyhä Henki on nyt maailmassa synnyttääkseen seurakunnan, jossa ilmestyy Jeesuksen muoto ja kirkkaus. Pyhällä Hengellä on kaikki Jumalan rakkaus, voima ja viisaus tuoda Jumalan valtaherruus ja täydelliset siunaukset sinunkin elämääsi.

Joh. 14:16-18: Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

Pyhä Henki toteuttaa elämässäsi kaiken, minkä Jeesus on sinulle valmistanut. Jumalan rakkaus ja siunaukset vuodatetaan sinuun ja sinun kautta Pyhän Hengen voitelussa. Pyhän Hengen tehtävänä on uudistaa, vapauttaa ja nostaa sinut uuteen elämään, jossa sinä olet täynnä Jumalan rakkautta, ilmestystietoa ja uskoa. Pyhän Hengen voimassa sinä olet vapaa synnistä ja parannettu kaikista sairauksistasi. Jeesus tulee lähettämään sinut julistamaan suurta ilosanomaa Hänen pelastuksestaan ja hallintovallastaan ihmisille tässä maailmassa.

Pyhällä Hengellä täyttymisen todellisena merkkinä on, että uskova saa VOIMAN tehdä samoja tekoja kuin Jeesuskin teki. Kielillä puhuminen on tärkeä alku tässä hengellisessä kasvussa.

PELASTUS