PELASTUS
11. SÄRKYNEEN SYDÄMEN EHEYTYMINEN

Jumala loi ihmisen elämään ja menestymään yhteydessään. Jumalasta eroon harhautuminen johti ihmisen hengen, sielun ja ruumiin särkymiseen. Ihmisen käsitys itsestään, Jumalasta ja ympäristöstään särkyi. Hän menetti kyvyn ajatella niin kuin Jumala ajattelee. Rakkauden tilalle tuli viha.

Turvallisuuden tilalle tuli pelko ja ahdistus. Uskon tilalle tuli epäusko ja kapina. Kuuliaisuuden tilalle tuli kapina ja tottelemattomuus. Rauhan tilalle tuli levottomuus ja murehtiminen. Yhteyden tilalle tuli hylkääminen ja yksinäisyys. Voiman tilalle tuli heikkous. Terveyden tilalle tuli sairaus. Elämän tilalle tuli kuolema. Kaikki tämä tuhoutuminen merkitsi massiivista sydämen särkymistä.

Jeesuksen pelastuksen ydin on sydämeltään särkyneitten eheyttäminen. Tämä tarkoittaa ihmisen koko elämän palauttamista Jumalan tarkoittamaan järjestykseen. Jumalan valtaherruus on ihmisen sisimmässä osassa, joka on henki ja sielu. Synnin orjuutuksen tilassa ihmisen sydämessä hallitsee pimeyden valta ja demonisaatio. Kun ihminen vapautuu sielunsa pimeyksistä, Jumalan valtaherruus alkaa vaikuttaa hänessä hänen henkensä kautta. Pyhän Hengen tuli paljastaa pimeyden ja ajaa sen ulos yhteistyössä sinun kanssasi.

Jo vanhassa liitossa profeetan kautta Jumala nuhteli Israelin kansaa, koska he olivat hyljänneet Jumalan yhtedyen. Heistä oli tullut ”särkyneitä astioita”, jotka eivät pystyneet elämään liitossa Jumalan kanssa. Tämä on jokaisen syntisen eli Jumalasta harhautuneen olotila. Jeesus on valmistanut meille uuden liiton ja yhteyden Jumalan kanssa Pyhän Hengen kautta. Jeesus parantaa särkyneen sydämesi ja sulauttaa sinut itseensä.

Jer. 2:13: Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

Särkynyt astia eli särkynyt sydän on pimeyden hajottavien ja tuhoavien voimien vallassa. Se ei tunne Jumalan rakkautta. Se ei pysty omistamaan Jumalan uskoa eikä ilmestyksen voimaa. Jeesus ei voi hallita tällaisessa sydämessä. Jumalan katoamaton elämä ei voi virrata särkyneen sydämen lävitse. Särkynyt sydän tarvitsee Jeesuksen parantavan kosketuksen.

Kun sinä täytyt lisääntyvästi Pyhällä Hengellä, sinä tulet tuntemaan Isän rakkautta yhä syvemmin. Pyhän Hengen valo paljastaa sielusi kipeimmätkin alueet. Siinä hetkessä Isän rakkaus koskettaa ja parantaa nämä haavat. Tässä prosessissa uskosi ja ilmestyksesi Jumalasta kasvavat dramaattisesti. Sinä tulet tuntemaan Jumalan sinun täydellisenä Isänäsi ja Jeesuksen täydellisenä Pelastajanasi. Sinä omistat Pyhän Hengen täydellisenä puolustajanasi, neuvonantajanasi sekä voimasi lähteenä.

Luuk. 4:16-22: Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut sitomaan sydämeltään särjettyjä, saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta”. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen”. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Joosefin poika?”

Särkynyt sydän on kaiken pimeyden vallan juuri ihmisen sielussa ja koko elämässä. Hengellisen ja luonnollisen orpouden trauma avaa ihmisen elämän monille vihollisen hyökkäyksille ja orjuuksille. Jeesus parantaa ihmisen sisimmän tästä särkymisestä ja tekee ihmisen lujaksi rakkaudessa, oikeamielisyydessä ja Jumalan uskossa. Jeesus tulee parantamaan ihmisen sisimmän ja tekemään hänet vahvaksi ja ehyeksi Jumalan rakkaudessa, oikeamielisyydessä ja uskossa.

Täydellinen särkyneen sydämen parantuminen tapahtuu kun Pyhä Henki kasvattaa ihmisen syväkiintymyssuhteeseen Jumalan Isän ja Jeesuksen kanssa. Silloin pelastetussa ilmestyy Jumalan pojaksi / tyttäreksi otetun minuus. Orpouden traumaa ei ole, koska pelastettu näkee oman elämänsä osana Jeesusta ja Isän suunnitelmaa Pyhän Hengen voitelussa.

Kun Pyhä Henki on eheyttänyt särkyneen sydämesi, sinun minuutesi on Jumalan Isän rakastama poika / tytär. Sinä uskot Isän antamaan asemaan, valtuutukseen, voiteluun ja tehtävään. Sisimpääsi hallitsee Jumalan rakkaus. Pyhän Hengen ilmestystieto virtaa sinuun ja sinä toimit Pyhän Hengen inspiraation mukaan. Sisäinen ihmisesi sulautuu Jeesuksen tahtoon, suunnitelmiin ja toimintatapoihin. Sisäinen ihmisesi sulautuu Jeesuksen auktoriteettiin, Hänen voimaansa ja uskoonsa. Sinusta on tullut Hänen työtoverinsa Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Särkynyt sydämesi on eheytynyt ja sinä elät Jumalan valtakunnassa.

PELASTUS