PELASTUS
12. FYYSISEN RUUMIIN PARANTUMINEN

Sairauden lähde ja juuri on syntiinlankeemuksessa eli Jumalasta erossa elämisessä. Riivaajien orjuus, sairaudet, köyhyys ja muut kiroukset ovat seurausta Jumalasta ja Hänen katoamattomasta elämästään eroon joutumisesta. Jumalan katoamattoman elämän, rakkauden, huolenpidon ja auktoriteetin sijaan tuli pelko, heikkous, masennus, tappio, sairaus, tuhoutumine ja kuolema tuhoavien ja kiusaavien demonien orjuudessa.

Ilman Jumalan suojaa ihminen on tässä maailmassa suojaton ja altis erilaisille pimeyden voimien hyökkäyksille. Osa näistä hyökkäyksistä tulee suoraan pimeydestä ja osa turmeltuneiden ihmisten kautta. Syvimmät sielun traumojen ja fyysisten sairauksien juuret aiheutvat jo lapsuudessa alle 3 vuoden iässä. Kun lapsen sydän särkyy, pimeyden voimat alkavat tuhota hänen persoonallisuuttaan ja elämäänsä. Jumalan luoma elämä kaventuu, vääristyy, turmeltuu tai kuolee.

Fyysiset sairaudet tulevat ihmiseen pimeyden voimien vaikutuksesta. Suuri osa sairauksien siemenistä pääsee ihmiseen jo perintötekijöiden kautta ja lapsuuden turvattomuudessa.Tähän maailmaan syntyvä lapsi on hedelmöittymisestään asti altis demonien ja sairauksien hyökkäyksille. Yleensä vanhemmat eivät tajua demonisten hyökkäysten vakavuutta hyvin nuorta lasta kohtaan.

Sairauksia aiheuttavat demonit pääsevät lapseen, kun hengellinen tai jopa fyysinen suoja puuttuu. Pyhällä Hengellä voidellut vanhemmatkaan eivät voi täysin suojella lapsiaan. Lapset ovat aina kaikkein alttiimpia kaikelle ympäristössä vaikuttavalla pahuudelle, sukukirouksille ja vanhempien demonisaatiolle.

Fyysiset sairaudet tulevat tämän maailman pimeydestä ja voivat johtua

  • perintötekijöistä,
  • onnettomuuksista, elinolosuhteiden vaikeuksista, ravitsemuksen puutteesta ja myrkyistä,
  • tuhoavista elämäntavoista (alkoholi, huumeet, muut addiktiot),
  • suorista kosketuksista demonisaatioon (noituus, kiroukset, epäjumalanpalvelus) sekä
  • elimistön sietokyvyn ylittävästä stressistä, johon traumaattisuus herkistää ihmisen lapsesta alkaen

Sairaudet itsessään on helppo ajaa ulos. Todellinen ongelma on poistaa sielusta parantumisen vastaanottamista vastustavat linnoitukset. Jokainen sielun haavoittuminen ja trauma sisältää pimeyttä, joka vastustaa Pyhää Henkeä ja uutta elämää Jeesuksessa. Sinä tarvitset parantumisen särkyneestä sydämestä vastaanottaaksesi Isän parantavan kosketuksen fyysiseen ruumiiseesi. Kun sisimpäsi on eheytynyt Isän rakkauden kosketuksesta, sinulla on uskoa vastaanottaa parantuminen mihin tahansa fyysisen ruumiisi sairauteen, vammaan tai raihnauteen. Sinä tiedät että Jeesuksessa olet parannettu. Silloin Pyhä Henki toteuttaa sen.

Jes. 53:4-5: Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Parantuminen ja pysyvä terveys kuuluvat sinulle Jeesuksen sovitustyön perusteella. Sinun ruumiisi parantuminen on yhtä varma kuin sielusi pelastus! Jeesus kantoi ristillä kaikki sinun sairautesi. Sen tähden Hänen haavojensa kautta sinä olet jo parannettu. Sinun tarvitsee vain antautua Pyhän Hengen kosketukseen Jumalan rakkaudessa, ilmestystiedossa ja uskossa. Sinä olet vastaanottamassa parantumista, jonka Jeesus on jo valmistanut sinulle. Älä pelkää, usko ainoastaan!

1. Piet. 2:24: …joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette parannetut”.
Mark. 11:24: Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille tuleva.

Jeesus parantaa sinut siksi, että Jumala Isä antoi Hänelle tämän palvelutyön. Jeesus on meidän Pelastajamme, Parantajamme, Vapauttajamme ja Kuninkaamme Isän valtaistuimella. Hän on ylösnousemus ja katoamaton elämä. Hänessä oleva Jumalan kirkkaus puhdistaa sinutkin kaikesta pimeydestä. Hän ajaa ulos sairaudet ja toteuttaa uuden luomistyön yhteistyössä sinun uskosi kanssa. Hänen yhteydessään on katoamaton ja lisääntyvä elämä, terveys, hyvinvointi, parantuminen, vapautuminen ja uusi elämä.

Jeesuksen parantava kosketus toteutuu elämässäsi Pyhän Hengen kosketuksen kautta. Pyhä Henki toimii Jumalan uskon kautta hengessäsi, johon sielussasi oleva luonnollinen usko yhtyy. Kun sinun henkesi ja sielusi vapautuvat parantumisen vastaanottavista epäuskon vastaväitteistä, Pyhä Henki virtaa sinuun ja parantaa sinut. Parantumisen vastaanottaminen on yksinkertaista, kunhan sielusi uskoo niinkuin Jeesus ja Isä uskovat.

Parantuminen tapahtuu Pyhän Hengen kosketuksen kautta. Siksi avaudu vastaanottamaan Pyhän Hengen kosketusta. Älä yritä ymmärtää kuinka tämä voi tapahtua, sillä se menee yli sinun ymmärryksesi. Luota ainoastaan Jeesuksen rakkauteen ja armoon sinua kohtaan. Älä yritä parantua vaan usko olevasi parannettu!

Jeesus tähtää sinun koko elämäsi parantamiseen. Anna Jeesuksen parantaa särkynyt sydämesi, ota vastaan pelastetun ja Jumalan pojan / tyttären minuus, vahvistu Jumalan uskossa, täyty lisääntyvästi Pyhällä Hengellä. Silloin sielusi vastaväitteet poistuvat, Jumalan usko nousee hengessäsi ja sielussasi. Silloin Pyhän Hengen voitelu virtaa lävitsesi ja parantaa sinut.

PELASTUS